БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 29 червня 2021 року № 235

Про подання на розгляд Кабінету Міністрів України проєкту Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на загальнодержавних виборах та всеукраїнському референдумі

Відповідно до частини третьої статті 91, частини третьої статті 148 Виборчого кодексу України (396-20) , частини першої статті 64, частини другої статті 65 Закону (1135-20) України "Про всеукраїнський референдум", керуючись статтями 11, 12, пунктом 17 статті 18, пунктом 17 статті 19, пунктом 13 статті 20 Закону (1932-15) України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
1. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проєкт Порядку фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на загальнодержавних виборах та всеукраїнському референдумі (додається).
2. Копію цієї постанови надіслати Кабінету Міністрів України.
3. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 29 червня 2021 року № 235
Проєкт

ПОРЯДОК

фінансування виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на загальнодержавних виборах та всеукраїнському референдумі

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті у складі видатків за бюджетними програмами, за якими здійснюється фінансове забезпечення підготовки і проведення загальнодержавних виборів (виборів Президента України, народних депутатів України) та всеукраїнського референдуму (далі - бюджетні кошти), для придбання паперу та витратних матеріалів з метою виготовлення органами ведення Державного реєстру виборців (далі - органи ведення Реєстру) списків виборців та іменних запрошень для підготовки і проведення голосування на відповідних виборах та референдумі.
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетних програм є Центральна виборча комісія.
3. Центральна виборча комісія розраховує та доводить до відома МЗС, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інформацію про обсяг бюджетних коштів.
4. Розподіл бюджетних коштів між районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, міськими радами, які утворили відповідні органи ведення Реєстру, здійснюється відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а між районними у місті радами (у разі утворення ними органів ведення Реєстру) - міською (міста з районним поділом) радою.
5. Складення та виконання кошторисів за витратами для виготовлення списків виборців та іменних запрошень здійснюються відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ (228-2002-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 (Офіційний вісник України, 2002, № 9, ст. 414).
6. Проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.
7. Центральна виборча комісія перераховує бюджетні кошти на виготовлення списків виборців та іменних запрошень у м. Києві на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий у встановленому законодавством порядку, Київській міській державній адміністрації у Головному управлінні Казначейства у м. Києві для обліку коштів, отриманих від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів.
Київська міська державна адміністрація розподіляє та перераховує бюджетні кошти районним у м. Києві державним адміністраціям на спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих від підприємств, організацій, фізичних осіб та інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (далі - спеціальні реєстраційні рахунки), на підставі платіжних доручень. Зазначена операція відображається як зменшення доходів Київської міської державної адміністрації та отримання доходів районними в м. Києві державними адміністраціями.
8. Рада міністрів Автономної Республіки Крим та обласні державні адміністрації перераховують бюджетні кошти відповідним районним державним адміністраціям, а також міським радам, які утворили відповідні органи ведення Реєстру, - на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в установленому законодавством порядку у відповідних органах Казначейства.
У місті з районним поділом міська рада здійснює розподіл та перерахування бюджетних коштів районним у місті радам (виконавчим органам міських рад) на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в установленому законодавством порядку у відповідних органах Казначейства, на підставі платіжних доручень. Указана операція відображається як зменшення доходів міської ради та отримання доходів районними у місті радами (виконавчими органами міських рад).
9. Спеціальні реєстраційні рахунки відкриваються в установленому законодавством порядку за кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, за яким здійснюються видатки, пов’язані з утриманням відповідних органів місцевого самоврядування.
10. Після надходження бюджетних коштів на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядники бюджетних коштів вносять у встановленому порядку зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями.
11. МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації не пізніш як у п’ятиденний строк з дня офіційного оголошення результатів виборів Президента України, всеукраїнського референдуму, офіційного оприлюднення результатів виборів народних депутатів України подають Центральній виборчій комісії інформацію про суму невикористаних бюджетних коштів для підготовки та подання Центральною виборчою комісією в установленому порядку Казначейству документів з метою повернення зазначених коштів.
12. Невикористані бюджетні кошти, що залишаються на спеціальному реєстраційному рахунку, перераховуються до державного бюджету на підставі платіжних доручень на рахунки з обліку доходів державного бюджету, відкриті у відповідних органах Казначейства за кодом класифікації доходів державного бюджету 24060300 "Інші надходження". Інформація про перерахування таких коштів надсилається наступного дня після їх перерахування Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, від яких вони надійшли.
13. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх правильним та цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА