БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 29 червня 2021 року № 240

Про вимоги до приміщень окружних, дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, приміщень для голосування та інші питання матеріально-технічного забезпечення підготовки і проведення всеукраїнського референдуму

З метою забезпечення належних умов роботи окружних і дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, а також організації голосування на дільницях з всеукраїнського референдуму, відповідно до статті 37, частини першої статті 38, частини другої статті 42, пунктів 2, 7 частини другої статті 43, пунктів 1, 6, 7 частини другої статті 44, частини дев’ятої статті 46, частини тринадцятої статті 48, частини п’ятої статті 51, частини першої статті 64, частини п’ятої статті 65, статті 66, частин другої, чотирнадцятої статті 103, статті 104, частини третьої статті 121 Закону (1135-20) України "Про всеукраїнський референдум", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 13 статті 17, пунктами 1, 4, 7, 13 статті 20 Закону (1932-15) України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
1. Встановити:
вимоги до приміщень окружних комісій з всеукраїнського референдуму (додаток 1);
вимоги до приміщень дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, приміщень для голосування та нормативи їх облаштування (додаток 2);
перелік та норми забезпечення окружних і дільничних комісій з всеукраїнського референдуму транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями (додаток 3);
види послуг, закупівля яких може здійснюватися окружними комісіями з всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму (додаток 4).
2. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 29 червня 2021 року № 240

ВИМОГИ

до приміщень окружних комісій з всеукраїнського референдуму

1. Окружні комісії з всеукраїнського референдуму (далі - окружні комісії) забезпечуються приміщеннями, що складаються не менш як з трьох робочих кімнат, розміщених поруч в одній будівлі.
Кімнати окружних комісій повинні мати таку площу:
не менше 80 кв. м - кімната для проведення засідань комісії;
не менше 30 кв. м - кожна інша кімната.
2. Приміщення для окружної комісії надається в адміністративно-територіальній одиниці, яку визначено центром відповідного територіального виборчого округу, утвореного для підготовки, організації і проведення загальнодержавних виборів, що існує на постійній основі та використовується для підготовки, організації і проведення всеукраїнського референдуму.
У винятковому випадку з метою забезпечення належної організації роботи окружної комісії її місцезнаходження може бути змінено Центральною виборчою комісією, а приміщення надаватися поза межами відповідного територіального виборчого округу.
3. З метою забезпечення належних умов роботи окружних комісій їх приміщення повинні бути:
- обладнані не менш як чотирма встановленими та підключеними телефонними лініями з окремими телефонними номерами та однією лінією доступу до мережі "Інтернет";
- придатні для розміщення в них обладнання (робочих столів, стільців, сейфу (металевої шафи), комп’ютерної та іншої офісної техніки тощо) відповідно до встановлених постановою Центральної виборчої комісії від 29 червня 2021 року № 240 переліку та норм;
- придатні для тимчасового зберігання бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі та іншої документації з всеукраїнського референдуму.
4. Приміщення окружних комісій повинні відповідати встановленим законодавством України вимогам щодо санітарних і технічних норм, державним будівельним нормам, зокрема бути забезпечені безперебійним електро- і водопостачанням, опаленням (в опалювальний період), обладнані засобами протипожежної безпеки, а також передбачати можливість безперешкодного доступу до них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
5. Надання приміщень окружним комісіям повинно здійснюватися із забезпеченням можливості їх охорони, в тому числі охорони бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі та іншої документації окружної комісії.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА
Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 29 червня 2021 року № 240

ВИМОГИ

до приміщень дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, приміщень для голосування та нормативи їх облаштування

( Див. текст (v0240359-21d2) )
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА
Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 29 червня 2021 року № 240

ПЕРЕЛІК ТА НОРМИ

забезпечення окружних і дільничних комісій з всеукраїнського референдуму транспортними засобами, засобами зв’язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями

( Див. текст (v0240359-21d3) )
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА
Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 29 червня 2021 року № 240

ВИДИ ПОСЛУГ,

закупівля яких може здійснюватися окружними комісіями з всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на підготовку та проведення всеукраїнського референдуму

З метою забезпечення виконання окружними та дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму (далі - окружна комісія, дільнична комісія) визначених законодавством повноважень щодо організації підготовки та проведення всеукраїнського референдуму за рахунок коштів Державного бюджету України, виділених на його підготовку та проведення, окружними комісіями може здійснюватися закупівля, зокрема, таких послуг:
для окружної комісії:
1) із транспортного обслуговування;
2) з телефонного зв’язку (місцевого, міжміського, абонентної плати), крім установлення та підключення телефонних ліній;
3) з доступу до мережі "Інтернет", крім установлення та підключення;
4) з витрат на майновий найм (оренду) та утримання приміщень;
5) з передачі документації із всеукраїнського референдуму та іншої документації комісій до місцевих державних архівних установ;
6) із заправки картриджів;
7) з програмного забезпечення та його впровадження;
8) банківські послуги;
для дільничної комісії:
1) із транспортного обслуговування;
2) з телефонного зв’язку (місцевого, міжміського, абонентної плати), крім установлення та підключення телефонних ліній;
3) з витрат на майновий найм (оренду) та утримання приміщень;
4) з облаштування кабін для таємного голосування.
Секретар
Центральної виборчої комісії
О.ГАТАУЛЛІНА