БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ
ПОСТАНОВА
від 29 червня 2021 року № 236

Про надання доступу до бази даних Державного реєстру виборців відділу ведення Державного реєстру виборців, утвореному Каховською районною державною адміністрацією Херсонської області

Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX (807-20) "Про утворення та ліквідацію районів" у Херсонській області утворено, зокрема, Каховський район (з адміністративним центром у місті Нова Каховка).
Законом України від 17 листопада 2020 року № 1009-IX (1009-20) "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій" Закон України "Про місцеві державні адміністрації" (586-14) доповнено статтею 7-1, згідно з частиною першою якої утворення та реорганізація районних державних адміністрацій (далі - райдержадміністрації) здійснюються Кабінетом Міністрів України після прийняття Верховною Радою України рішення про утворення та ліквідацію районів з урахуванням особливостей, установлених Законом України "Про місцеві державні адміністрації" (586-14) .
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635 (1635-2020-р) "Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій" утворено як нову юридичну особу публічного права Каховську райдержадміністрацію Херсонської області, до якої у порядку публічно-владного правонаступництва перейшли повноваження, права та обов’язки реорганізованих Великолепетиської, Верхньорогачицької, Горностаївської, Каховської, Чаплинської райдержадміністрацій відповідно Великолепетиського, Верхньорогачицького, Горностаївського, Каховського, Чаплинського районів, ліквідованих Постановою Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX (807-20) .
За змістом розпорядження голови Каховської райдержадміністрації Херсонської області від 7 травня 2021 року № 3ос "Про затвердження структури та граничної штатної чисельності апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації" утворено, зокрема, відділ ведення Державного реєстру виборців апарату Каховської районної державної адміністрації Херсонської області.
До Центральної виборчої комісії надійшов лист Каховської райдержадміністрації Херсонської області від 9 червня 2021 року № 01-18-97/0/21/612.5 (зареєстровано в Комісії 14 червня 2021 року за № 21-28-7030) щодо надання доступу до бази даних Державного реєстру виборців (далі - Реєстр) утвореному Каховською райдержадміністрацією Херсонської області відділу ведення Реєстру.
Згідно з частиною першою статті 1 Закону (1932-15) України "Про Центральну виборчу комісію" Центральна виборча комісія є постійно діючим колегіальним державним органом, який діє на підставі Конституції України (254к/96-ВР) та законів України і наділений повноваженнями щодо організації підготовки і проведення виборів Президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, всеукраїнського і місцевих референдумів у порядку та в межах, установлених законами України.
Частиною другою статті 3 вказаного Закону (1932-15) визначено, що Центральна виборча комісія зобов’язана діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України (254к/96-ВР) та законами України.
Пунктом 8 статті 17 зазначеного Закону (1932-15) встановлено, що Центральна виборча комісія є розпорядником Реєстру, забезпечує його ведення та функціонування відповідно до закону.
Правові та організаційні засади ведення Реєстру визначено Законом України "Про Державний реєстр виборців" (698-16) (далі - Закон), згідно зі статтею 1 якого Реєстр - це автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, обробки даних, які містять передбачені Законом (698-16) відомості, та користування ними, створена для забезпечення державного обліку громадян України, які мають право голосу відповідно до статті 70 Конституції України (254к/96-ВР) (далі - виборці).
За змістом пункту 6 частини другої статті 14 Закону (698-16) Центральна виборча комісія як розпорядник Реєстру надає доступ до бази даних Реєстру та встановлює порядок такого доступу відповідно до Закону (698-16) .
Порядок доступу до бази даних Державного реєстру виборців (v0120359-20) затверджено постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 120.
Органи ведення Реєстру забезпечують ведення Реєстру в порядку, встановленому Законом (698-16) та розпорядником Реєстру (частина сьома статті 14 Закону (698-16) ).
Згідно з частинами першою, третьою статті 15 Закону (698-16) орган ведення Реєстру має доступ до персональних даних Реєстру в обсязі та порядку, встановлених розпорядником Реєстру.
Програмні та інші засоби доступу надаються розпорядником Реєстру працівникам органу ведення Реєстру.
Постановою Центральної виборчої комісії від 26 січня 2021 року № 24 (v0024359-21) "Про заходи щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" (698-16) у зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою України, утворенням та реорганізацією районних державних адміністрацій" Службі розпорядника Реєстру Секретаріату Центральної виборчої комісії доручено переформувати частину бази даних Реєстру, забезпечивши віднесення записів про виборців, чиї виборчі адреси належали до території, на яку поширювалися повноваження органів ведення Реєстру, утворених райдержадміністраціями, що припиняються, до віддання органів ведення Реєстру, утворених райдержадміністраціями нових районів.
Враховуючи викладене, відповідно до підпункту 3 пункту 4 розділу XXXXII "Прикінцеві та перехідні положення" Виборчого кодексу України (396-20) , частин другої, сьомої статті 14, статті 15 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (698-16) , Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-IX (807-20) "Про утворення та ліквідацію районів", постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321 (1321-2020-п) "Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються", розпоряджень Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 726 (726-2020-р) "Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Херсонської області" та від 16 грудня 2020 року № 1635 (1635-2020-р) "Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій", постанов Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 120 (v0120359-20) "Про Порядок доступу до бази даних Державного реєстру виборців" та від 26 січня 2021 року № 24 (v0024359-21) "Про заходи щодо забезпечення виконання вимог Закону України "Про Державний реєстр виборців" у зв’язку зі змінами адміністративно-територіального устрою України, утворенням та реорганізацією районних державних адміністрацій", керуючись статтями 11 - 13, пунктом 8 статті 17 Закону (1932-15) України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:
1. Надати відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Каховської районної державної адміністрації Херсонської області доступ до бази даних Державного реєстру виборців в обсязі та порядку, встановлених Законом України (698-16) "Про Державний реєстр виборців" і постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 120 (v0120359-20) "Про Порядок доступу до бази даних Державного реєстру виборців".
2. Каховській районній державній адміністрації Херсонської області забезпечити неухильне дотримання постанови Центральної виборчої комісії від 20 грудня 2007 року № 572 (v0572359-07) "Про вимоги до приміщень відділів ведення Державного реєстру виборців та регіональних відділів адміністрування Державного реєстру виборців".
3. Службі розпорядника Державного реєстру виборців Секретаріату Центральної виборчої комісії:
налагодити функціонування телекомунікаційної мережі автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи "Державний реєстр виборців" з урахуванням цієї постанови;
забезпечити надання відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Каховської районної державної адміністрації Херсонської області доступу до бази даних Державного реєстру виборців відповідно до постанови Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року № 120 (v0120359-20) "Про Порядок доступу до бази даних Державного реєстру виборців".
4. Відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Херсонської обласної державної адміністрації:
здійснювати організаційну підтримку відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Каховської районної державної адміністрації Херсонської області;
довести зміст цієї постанови до відома органів, закладів, установ, які повинні подавати передбачені статтею 22 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (698-16) відомості до відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Каховської районної державної адміністрації Херсонської області.
5. Копію цієї постанови надіслати Херсонській обласній державній адміністрації для доведення до відома відповідного регіонального органу адміністрування Державного реєстру виборців та контролю за її виконанням, Каховській районній державній адміністрації Херсонської області, а також органам ведення Державного реєстру виборців.
6. Цю постанову оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.
Голова
Центральної виборчої комісії
О.ДІДЕНКО