БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.01.2021 № 14

Про затвердження Порядку проведення комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Відповідно до Рішення колегії Міністерства оборони України, введеного в дію наказом Міністерства оборони України від 29 грудня 2020 року № 497 "Про введення в дію Рішення колегії Міністерства оборони України", та з метою переведення Міністерства оборони України та Збройних Сил України на нові стандарти управлінських процесів і засад функціонування, побудови системи оборонного менеджменту на основі кращих практик держав - членів НАТО, створення сучасної системи управління оборонними та людськими ресурсами, посилення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок проведення комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, що додається.
2. Державному секретарю Міністерства оборони України, Головнокомандувачу Збройних Сил України, керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони України:
забезпечити реалізацію заходів відповідно до вимог Порядку проведення комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України;
до 01 березня 2021 року надати на розгляд та затвердження опис оновлених бізнес-процесів та процесів прийняття управлінських рішень на основі практик держав - членів НАТО;
до 01 червня 2021 року розробити та надати на розгляд і затвердження проекти нових положень Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу Збройних Сил України.
3. Генеральному директору Директорату політики у сфері оборони Міністерства оборони України про виконання завдань, визначених Порядком проведення комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, інформувати Головнокомандувача Збройних Сил України, державного секретаря Міністерства оборони України та щотижнево доповідати Міністру оборони України.
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України
А. Таран
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
20 січня 2021 року № 14

ПОРЯДОК

проведення комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює алгоритм проведення комплексного функціонального огляду системи оборонного менеджменту в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (далі - функціональний огляд), уточнення взаємовідносин, підзвітності, відповідальності та повноважень посадових осіб Міністерства оборони України та органів військового управління Збройних Сил України, а також для виконання основних положень Стратегії національної безпеки України (392/2020) щодо досягнення у максимально стислі строки достатньої взаємосумісності Міністерства оборони України та Збройних Сил України з відповідними структурами держав Альянсу, суттєвої активізації реформ, які необхідно впровадити з метою досягнення відповідності критеріям членства в НАТО, розвитку особливого партнерства з Організацією Північноатлантичного договору з метою набуття повноправного членства України в НАТО.
1.2. Комплексний функціональний огляд проводиться за консультаційної підтримки іноземних радників та за участі представників Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України (за згодою).
1.3. Функціональний огляд проводиться з метою підвищення спроможностей системи оборонного менеджменту щодо:
реалізації завдань Стратегії національної безпеки України (392/2020) ;
керівництва процесом стримування збройної агресії;
управління оборонними ресурсами, у тому числі людськими;
ефективної взаємодії Міністерства оборони України та Збройних Сил України.
1.4. Предметом функціонального огляду є:
а) забезпечення сумісності управлінських процесів у сфері оборони з відповідними процесами держав - членів НАТО;
б) підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної безпеки", яким передбачається врегулювання питання розвитку сектору безпеки і оборони держави;
в) вивчення існуючого розподілу повноважень посадових осіб Міністерства оборони України та Збройних Сил України;
г) уточнення взаємовідносин, підзвітності, відповідальності та повноважень посадових осіб Міністерства оборони України та Збройних Сил України:
Міністра оборони України;
Головнокомандувача Збройних Сил України;
першого заступника та заступників Міністра оборони України;
начальника Генерального штабу Збройних Сил України;
командувачів видів, окремих родів військ (сил);
Командувача об'єднаних сил Збройних Сил України;
д) формування Плану заходів щодо удосконалення створеної системи об'єднаного керівництва силами оборони та військового управління у Збройних Силах України;
е) формування пропозицій щодо оптимізації організаційно-штатної структури, скорочення адміністративних витрат, підвищення ефективності діяльності Міністерства оборони України, його структурних підрозділів, підприємств, установ і організацій, органів військового управління Збройних Сил України, підвищення оперативності в роботі, а також виключення зайвих та дублюючих функцій, зменшення обсягів службового листування.
1.5. Очікуваними результатами огляду вважати - формування пропозицій щодо створення сучасної системи оборонного менеджменту, яка включатиме:
проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної безпеки", яким необхідно врегулювати питання розподілу повноважень, взаємовідносин, відповідальності та підзвітності посадових осіб Міністерства оборони України, Збройних Сил України;
проекти нових положень Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу Збройних Сил України;
опис оновлених бізнес-процесів та процесів прийняття управлінських рішень на основі практик держав - членів НАТО;
чітке окреслення взаємовідносин, повноважень, відповідальності та підзвітності посадових осіб Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

2. Напрями проведення функціонального огляду

Основними напрямами проведення функціонального огляду є:
урядування у сфері оборони та керівництва Збройними Силами України;
управління оборонними ресурсами;
управління людськими ресурсами.

3. Організація проведення функціонального огляду

3.1. Для проведення функціонального огляду формується робоча група у такому складі:
керівник робочої групи - державний секретар Міністерства оборони України;
заступники керівника робочої групи:
генеральний директор Директорату політики у сфері оборони Міністерства оборони України;
представник від Збройних Сил України (один із заступників начальника Генерального штабу Збройних Сил України (за розподілом функціональних повноважень));
керівник робочої підгрупи № 1 "З питань урядування у сфері оборони керівництва Збройними Силами України" - заступник генерального директора директорату - керівник експертної групи доктрин і стратегій Директорату політики у сфері оборони Міністерства оборони України;
заступники керівника робочої підгрупи № 1:
представник від Головної інспекції Міністерства оборони України;
представник від Збройних Сил України;
керівник робочої підгрупи № 2 "З питань управління оборонними ресурсами" - керівник експертної групи ресурсної політики Директорату політики у сфері оборони Міністерства оборони України;
заступники керівника робочої підгрупи № 2:
по одному представнику від Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України та від Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України;
представник від Збройних Сил України;
керівник робочої підгрупи № 3 "З питання управління людськими ресурсами" - керівник експертної групи політики персоналу і соціального захисту Директорату політики у сфері оборони Міністерства оборони України;
заступники керівника робочої підгрупи № 3:
представник від Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України;
представник від Збройних Сил України.
3.2. Кожна робоча підгрупа повинна мати у складі до 10 чоловік із розрахунку:
п'ять представників від структурних підрозділів Міністерства оборони України;
п'ять представників від Збройних Сил України.
3.3. До складу кожної робочої підгрупи необхідно включити не менше ніж по одному іноземному раднику (у відповідній сфері діяльності), запросити представників Офісу Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України.
До складу робочих підгруп призначаються, переважно, службові особи, які отримали освіту в навчальних закладах держав - членів НАТО та володіють однією з офіційних мов НАТО на рівні СМР-2 та вище.
3.4. Робота підгруп організовується у форматі індивідуальної і колективної роботи та проведення стратегічних сесій з обов'язковим залученням іноземних радників.
На час проведення сесій члени робочих підгруп відряджаються до Директорату політики у сфері оборони Міністерства оборони України.
Стратегічні сесії плануються та проводяться на базі Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України не менше одного разу на два тижні протягом трьох робочих днів у повному складі робочої групи.
Відповідальність за планування та проведення стратегічних сесій покладається на керівників підгруп.

4. Етапи функціонального огляду

Підготовка та проведення заходів функціонального огляду повинні включати такі етапи:
до 20 січня 2021 року організовуються робочі підгрупи для проведення функціонального огляду за напрямами та узгодження мети і основних заходів. Розробляються пропозиції до планів-графіків функціонального огляду в кожній робочій підгрупі;
до 22 січня 2021 року проводяться установчі засідання та узгоджувальні наради у складі робочих підгруп та у складі всієї робочої групи з метою визначення мети, питань, змісту, порядку проведення, процедур та майбутньої імплементації результатів (рекомендацій) функціонального огляду за напрямами;
до 05 лютого 2021 року формуються та затверджуються в державного секретаря Міністерства оборони України плани-графіки комплексного функціонального огляду за кожну групу, які включатимуть опис стратегічних цілей функціонального огляду, його пріоритетів, основних результатів, яких необхідно досягти, та перелік змін, які повинні бути відображені (імплементовані, внесені) у нормативно-правових актах, політиці та стратегії для досягнення взаємосумісності з державами-членами НАТО;
до 15 лютого 2021 року на основі вихідних та інформаційно-аналітичних даних здійснюється чітке окреслення взаємовідносин, повноважень, відповідальності та підзвітності посадових осіб Міністерства оборони України, Збройних Сил України та формується проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань національної безпеки", яким передбачається врегулювання питання розвитку сектору безпеки і оборони держави;
до 30 квітня 2021 року розробляються і узгоджуються (у тому числі і з іноземними радниками) та надаються на затвердження пропозиції щодо моделі сучасної системи оборонного менеджменту, яка включатиме: проекти нових положень Міністерства оборони України, Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу Збройних Сил України; опис оновлених бізнес-процесів та процесів прийняття управлінських рішень;
до 21 травня 2021 року формуються пропозиції щодо уточнення положення про Міністерство оборони України та його структурні підрозділи, питання Головнокомандувача Збройних Сил України, положення про Генеральний штаб Збройних Сил України та інші органи військового управління;
до 01 червня 2021 року формуються пропозиції щодо оптимізації організаційно-штатної структури апарату Міністерства оборони України та його структурних підрозділів, Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, Генерального штабу Збройних Сил України, командувань видів, окремих родів військ (сил), Командування об'єднаних сил Збройних Сил України та порядку їх взаємодії за напрямами функціонального огляду;
до 25 червня 2021 року готуються та надаються на затвердження заключний звіт із визначенням пріоритетів, план заходів (дорожні карти, механізми реалізації) першочергової реалізації, рекомендації огляду та пропозиції щодо змін в освітньому процесі для підготовки військових фахівців для сил оборони відповідно до кращих практик держав-членів НАТО; забезпечується постійне медійне супроводження функціонального огляду, його висновків та основних рекомендацій.
Голові робочої групи до 15 липня 2021 року необхідно організувати та провести презентацію результатів функціонального огляду.
Генеральний директор
Директорату політики
у сфері оборони
Міністерства оборони України
Ю. Пунда
( Текст взято з сайту Міноборони України http://www.mil.gov.ua )