БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
08.06.2021 № 19-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2021 р.
за № 851/36473

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України (280-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280 (із змінами), правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України (z0064-04) , затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 19 грудня 2003 року № 21-1, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16 січня 2004 року за № 64/8663, що додаються.
2. Фінансово-економічному департаменту (Пухлій Л.) та Юридичному департаменту (Рябцева Т.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова правління
Є. Капінус
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
Голова Державної регуляторної служби України
Міністр соціальної політики України
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок
Керівник Секретаріату Спільного представницького
органу сторони роботодавців на національному рівні
О. Вискуб
О. Кучер
М. Лазебна
Л. Денісова
Г.В. Осовий
Р. Іллічов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
08 червня 2021 року № 19-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2021 р.
за № 851/36473

ЗМІНИ

до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України

1. Абзац третій пункту 1.3 розділу 1 (z0064-04) викласти у такій редакції:
"органи Пенсійного фонду України - управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, об’єднані управління, а також головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, які забезпечують виконання завдань, передбачених пунктом 4 Положення про управління Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах, а також про об’єднані управління (z0041-15) , затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 22 грудня 2014 року № 28-2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2015 року за № 41/26486.".
2. У розділі 6:
1) у пункті 6.2:
в абзаці дванадцятому слова та цифри "від 16 січня 2003 року № 36" виключити; абзац чотирнадцятий викласти у такій редакції:
"Якщо пенсія на пільгових умовах призначена із взаємним зарахуванням періодів роботи, передбачених статтями 13, 14 та 55 Закону України "Про пенсійне забезпечення" (1788-12) , або із взаємним зарахуванням періодів роботи, передбачених частинами другою і третьою статті 114 Закону (1058-15) , які дали право на цю пільгову пенсію, то відшкодування фактичних витрат на виплату та доставку цих пенсій здійснюється тими підприємствами, на яких цей стаж було вироблено.";
2) пункт 6.5 викласти у такій редакції:
"6.5 Розрахунки формуються програмними засобами Інтегрованої комплексної інформаційної системи (ІКІС) Пенсійного фонду України до 01 січня поточного року та протягом місяця з дня прийняття рішення про призначення нової пенсії (підсистема "Призначення та виплата пенсій на базі електронної пенсійної справи" (ППВП ЕПС)) за даними відомостей, сформованих згідно з додатком 8 (z0064-04) . Уповноважені особи підписують розрахунки та передають їх підрозділам, відповідальним за направлення їх платникам.";
3) у пункті 6.8:
в абзаці другому слова "Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"" замінити словами "Кодексу України з процедур банкрутства" (2597-19) ;
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Відомості по особах, які набули пільговий стаж на таких підприємствах, організаціях, обліковуються в органах Пенсійного фонду за місцем призначення пенсії та відображаються в окремій відомості згідно з додатком 8а (z0064-04) .".
3. У розділі 15:
1) у пункті 15.2 слова "Працівник відділу надходження доходів" замінити словами "Структурний підрозділ, відповідальний за ведення обліку платежів,";
2) у пункті 15.4 слова "відділ надходження доходів повідомляє відділ персоніфікованого обліку платежів" замінити словами "структурний підрозділ, відповідальний за ведення обліку платежів, повідомляє структурний підрозділ, відповідальний за ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування,";
3) доповнити новим пунктом такого змісту:
"15.6. Особи, визначені у підпунктах 2.1.3 та 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 цієї Інструкції, які здійснювали економічну діяльність, основний вид якої тимчасово зупинений рішенням Кабінету Міністрів України внаслідок здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та в яких у період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), сума сплачених внесків за відповідний місяць є меншою, ніж мінімальний страховий внесок, можуть здійснити доплату до суми страхових внесків таким чином, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок, у порядку, передбаченому пунктами 15.1–15.5 цієї Інструкції.".
4. У відмітці додатка 8а (z0064-04) слова та цифри "(пункт 6.5)" замінити словами та цифрами "(пункт 6.8)".
В.о. директора
Фінансово-економічного
департаменту
Л. Пухлій