БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
28.04.2021 № 16-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2021 р.
за № 843/36465

Про затвердження Порядку надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування Пенсійним фондом України на запит Державної служби фінансового моніторингу України

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 27 Закону (361-20) України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України (280-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування Пенсійним фондом України на запит Державної служби фінансового моніторингу України, що додається.
2. Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (Спис В.) разом з Юридичним департаментом (Рябцева Т.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.
Голова правління
Є. Капінус
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби фінансового
моніторингу України
Заступник Міністра цифрової трансформації України
Міністр соціальної політики України
Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
І. Черкаський
О. Борняков
М. Лазебна
Н. Федорович
Ю. Щиголь
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28 квітня 2021 року № 240 (za843-21)
        
,
Постанова правління Пенсійного
фонду України
28 квітня 2021 року № 16-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2021 р.
за № 843/36465

ПОРЯДОК

надання інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування Пенсійним фондом України на запит Державної служби фінансового моніторингу України

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру надання Пенсійним фондом України інформації на запит Держфінмоніторингу на підставі пункту 2 частини першої статті 27 Закону (361-20) України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
2. Відповідно до цього Порядку Пенсійний фонд України надає інформацію, що міститься у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - Реєстр застрахованих осіб), про джерело надходження відомостей до Реєстру застрахованих осіб (найменування юридичної особи та код за ЄДРПОУ / прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) страхувальника, період звітування), розмір заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації), на яку нараховано і з якої сплачено страхові внески, ознаку сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
3. Надання інформації здійснюється на центральному рівні в електронній формі шляхом відповіді на запити Держфінмоніторингу (далі - інформаційний обмін).
4. Суб’єктами інформаційного обміну є:
Пенсійний фонд України;
Держфінмоніторинг.
Суб’єкти інформаційного обміну є відповідальними за своєчасність, достовірність та повноту надання інформації.

II. Вимоги щодо організації інформаційного обміну

1. Структура та формат інформаційних файлів, що передаються та приймаються в порядку інформаційної взаємодії інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем (далі - інформаційні системи), механізм та канали інформаційного обміну, процедури взаємодії інформаційних систем, форми журналів обліку інформаційних файлів обміну визначаються суб’єктами інформаційного обміну відповідно до цього Порядку шляхом прийняття спільних рішень, які оформлюються окремим протоколом, підготовленим на підставі цього Порядку та/або договорами про інформаційну взаємодію.
2. Інформаційний обмін здійснюється з дотриманням вимог Законів України "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист персональних даних" (2297-17) , інших нормативно-правових актів засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів із застосуванням засобів технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (80/94-ВР) .
У разі відсутності технічної можливості передачі даних з використанням каналів зв’язку системи, визначеної в абзаці першому цього пункту, інформаційна взаємодія суб’єктів інформаційного обміну може здійснюватися з використанням інших інформаційно-телекомунікаційних систем із застосуванням у них відповідних комплексних систем захисту інформації з підтвердженою відповідністю за результатами державної експертизи в порядку, встановленому законодавством.
До впровадження суб’єктами інформаційного обміну комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю обмін інформацією, яка не підлягає захисту, може здійснюватися у тестовому режимі.
3. У разі виникнення обставин, що унеможливлюють виконання положень цього Порядку, суб’єкти інформаційного обміну зобов’язані інформувати про це один одного протягом двох робочих днів, що настають за днем виникнення таких обставин.
4. Запит Держфінмоніторингу має містити інформацію про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) застрахованої особи, РНОКПП або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті громадянина України), код за ЄДРПОУ/РНОКПП (за наявності) страхувальника, період, за який потрібно надати відомості, а також підставу для запиту.

III. Захист інформації під час інформаційного обміну

1. Під час інформаційного обміну відповідно до цього Порядку суб’єкти інформаційного обміну впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації, що передається, з урахуванням ступеня обмеження доступу до неї та відповідно до законодавства у сфері захисту інформації.
2. Для захисту інформації під час її передавання відповідно до цього Порядку застосовуються засоби технічного та криптографічного захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи в сфері захисту інформації. Криптографічний захист інформації забезпечується шифруванням відкритим ключем відповідальної особи отримувача, а цілісність даних - накладенням кваліфікованого електронного підпису або печатки відправника.
3. Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується суб’єктами інформаційного обміну виключно з метою реалізації ними своїх функцій та повноважень, передбачених законодавством, і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом.
Директор Департаменту
забезпечення
координаційно-моніторингової
роботи Міністерства
фінансів України
Ю. Конюшенко
В.о. директора
Департаменту з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації
Пенсійного фонду України
В. Спис