БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.05.2021 № 270
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2021 р.
за № 837/36459

Про затвердження Змін до деяких наказів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до Положення про проходження військової служби (навчання) військовослужбовцями Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (463/2015) , затвердженого Указом Президента України від 31 липня 2015 року № 463, Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (411-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року № 411, та з метою приведення нормативно-правових актів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у відповідність до вимог законодавства НАКАЗУЮ:
1. У заголовку (z1546-16) , преамбулі (z1546-16) та пункті 1 наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 07 листопада 2016 року № 691 (z1546-16) "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника навчального закладу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, який є військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2016 року за № 1546/29676, слова "навчального закладу" та "вищого навчального закладу" замінити відповідно словами "закладу освіти" та "закладу вищої освіти".
2. Затвердити Зміни до деяких наказів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додаються.
3. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Голова Служби
підполковник
Ю. Щиголь
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони здоров’я України
Заступник Міністра цифрової трансформації України
Урядовий Уповноважений
з прав осіб з інвалідністю
Міністр освіти і науки України
Уповноважений Президента України
з прав людей з інвалідністю
Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
Голова Громадської організації
"Всеукраїнська організація
Союз осіб з інвалідністю України"
Виконавчий Віцепрезидент
Конфедерації роботодавців України
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу сторони
роботодавців на національному рівні
М. Степанов
О. Борняков
Т. Баранцова
С. Шкарлет
В.М. Сушкевич
Г. Осовий
В.В. Назаренко
О. Мірошниченко
Р. Іллічов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
05 травня 2021 року № 270
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 червня 2021 р.
за № 837/36459

ЗМІНИ

до деяких наказів Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

1. Абзац перший пункту 1 розділу IV Інструкції про порядок комплектування особовим складом Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (z1642-15) , затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 04 грудня 2015 року № 744, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2015 року за № 1642/28087 (зі змінами), викласти в такій редакції:
"1. Держспецзв’язку комплектується випускниками закладів освіти Держспецзв’язку та інших вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання), а також шляхом підбору кандидатів, зокрема:".
2. У Положенні про порядок проведення конкурсу на заміщення посади начальника навчального закладу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, який є військовим навчальним підрозділом вищого навчального закладу (z1546-16) , затвердженому наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 07 листопада 2016 року № 691, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2016 року за № 1546/29676:
1) у заголовку Положення (z1546-16) слова "навчального закладу" та "вищого навчального закладу" замінити відповідно словами "закладу освіти" та "закладу вищої освіти";
2) у тексті Положення (z1546-16) слова "навчального закладу" замінити словами "закладу освіти".
3. У пункті 10 розділу III Порядку здійснення психологічного забезпечення службової діяльності в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (z1533-16) , затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 02 листопада 2016 року № 683, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2016 року за № 1533/29663 (зі змінами), слова "навчальних закладів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України" замінити словами "закладів освіти Держспецзв’язку".
4. Абзац п’ятий пункту 2 Інструкції про порядок обчислення вислуги років військовослужбовцям Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для виплати їм надбавки за вислугу років (z1509-17) , затвердженої наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 23 листопада 2017 року № 638, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2017 року за № 1509/31377, викласти в такій редакції:
"перебування на навчанні у закладі освіти Держспецзв’язку, військових навчальних закладах Служби безпеки України, КДБ УРСР (СРСР), Збройних Сил України (СНД та СРСР), закладах вищої освіти МВС України (СНД і СРСР), військових навчальних підрозділах та на факультеті підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції (незалежно від їх відомчої приналежності) закладів вищої освіти України.".
5. Заголовок глави 1 розділу V Переліку посад, що підлягають заміщенню особами рядового складу, сержантського і старшинського складу, офіцерського складу, та граничних військових звань за цими посадами у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України (z0322-18) , затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 01 березня 2018 року № 120, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2018 року за № 322/31774 (зі змінами), викласти в такій редакції:
"
1. Заклад освіти Держспецзв’язку
".
6. У Переліку посад, що можуть бути заміщені громадянами України з числа військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, та осіб, звільнених з військової служби, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань) (z0041-19) , затвердженому наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 26 грудня 2018 року № 796, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 січня 2019 року за № 41/33012:
1) заголовок розділу V викласти у такій редакції:
"
V. Заклад освіти держспецзв’язку
";
2) пункт 55 розділу VIII виключити.
Директор Департаменту
кадрової роботи
та управління персоналом
Адміністрації
Держспецзв’язку
полковник
Ю. Печенюк