БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
НАКАЗ
27.07.2020 № 336

Про затвердження Положення про Департамент представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального прокурора

Керуючись статтями 8, 9 Закону України "Про прокуратуру" (1697-18) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Департамент представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального прокурора, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генеральної прокуратури від 28.01.2020 № 47 "Про затвердження Положення про Департамент представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального прокурора".
3. Заступнику Генерального прокурора Мустеці І.В. забезпечити у встановленому порядку здійснення розподілу обов’язків між працівниками структурних підрозділів Департаменту представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального прокурора.
Генеральний прокурор
І. Венедіктова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Генерального прокурора
27 липня 2020 року № 336

ПОЛОЖЕННЯ

про Департамент представництва інтересів держави в суді Офісу Генерального прокурора

( Зі змінами, внесеними наказом Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 ) ( Згідно з пунктом 1.1 наказу Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 у тексті Положення слова "регіональних (обласних) прокуратура" у всіх відмінках замінено словами "обласних прокуратур" у відповідних відмінках )

1. Загальні положення

1.1. Департамент представництва інтересів держави в суді (далі - Департамент) є самостійним структурним підрозділом Офісу Генерального прокурора, підпорядкованим заступнику Генерального прокурора згідно з розподілом обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора.
1.2. У своїй діяльності Департамент керується Конституцією України (254к/96-ВР) , Законом України "Про прокуратуру" (1697-18) , іншими актами законодавства України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, наказами Генерального прокурора, Регламентом Офісу Генерального прокурора, цим Положенням, а також враховує висновки щодо застосування норм права, викладені в постановах Верховного Суду, та практику Європейського суду з прав людини.
1.3. Свою роботу Департамент організовує у взаємодії з іншими структурними підрозділами Офісу Генерального прокурора, прокуратурами всіх рівнів, Тренінговим центром прокурорів України, правоохоронними, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування.
( До пункту внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 )

2. Структура та організаційні засади діяльності Департаменту:

2.1. До структури Департаменту входять:
1) перше управління у складі:
- відділу представництва інтересів держави з питань земельних відносин;
- відділу представництва інтересів органів прокуратури;
2) друге управління у складі:
- відділу представництва інтересів держави у бюджетній сфері;
- відділу захисту інтересів держави з питань банкрутства та відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями;
( Абзац викладено у такій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 )
3) третє управління у складі:
- відділу представництва інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища;
- відділу представництва інтересів держави з питань державної та комунальної власності;
4) відділ організаційно-аналітичного забезпечення.
2.2. Департамент очолює начальник, який має трьох заступників, які одночасно є начальниками управлінь. У разі відсутності начальника Департаменту його обов’язки виконує один із заступників начальника Департаменту згідно з наказом Генерального прокурора.
2.3. Відділи очолюють начальники, які мають заступників (крім відділу захисту інтересів держави з питань банкрутства та відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями), а начальник відділу представництва інтересів органів прокуратури - двох заступників. У разі відсутності начальників відділів їхні обов’язки виконують заступники начальників відділів, а у відділі захисту інтересів держави з питань банкрутства та відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, - один із прокурорів відділу згідно з наказом Генерального прокурора.
( Пункт викладено у такій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 )
2.4. До штату Департаменту входять прокурори, головні, провідні спеціалісти та спеціалісти.
2.5. Робота прокурорів відділів залежно від покладених на них функцій організовується за територіальним або функціональним (предметним) принципом відповідно до розподілу обов’язків, який здійснюється їх начальниками за погодженням із начальниками відповідних управлінь, начальником Департаменту та затверджується заступником Генерального прокурора згідно з розподілом обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора.
2.6. Посадові обов’язки державних службовців закріплюються у посадових інструкціях, які підписуються їх безпосередніми керівниками, погоджуються начальником Департаменту та затверджуються Генеральним прокурором.

3. Основні завдання Департаменту:

- організаційне забезпечення та безпосереднє здійснення діяльності органів прокуратури (крім Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері, підрозділів з питань захисту прав дітей) з представництва інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом, та при виконанні судових рішень;
( До абзацу внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 )
- організація та здійснення представництва в суді органів прокуратури, участі в розгляді судами справ, стороною або третьою особою в яких виступає прокуратура, її посадові та службові особи (самопредставництво).
3.1. Департамент у межах компетенції також забезпечує:
- участь у плануванні роботи Офісу Генерального прокурора, своєчасне, повне та якісне виконання запланованих заходів;
- ініціювання, підготовку та проведення нарад, інших заходів під головуванням та за участю керівництва Офісу Генерального прокурора, контроль за виконанням прийнятих рішень, а також виконання завдань і доручень керівництва Офісу Генерального прокурора;
- проведення перевірок в обласних прокуратурах, надання практичної допомоги їх керівникам, контроль за усуненням виявлених недоліків;
( Абзац викладено у такій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 )
- здійснення аналітичної та методичної роботи;
- участь у заходах щодо підвищення кваліфікації, стажування працівників обласних прокуратур;
- підготовку проєктів організаційно-розпорядчих документів, листів із зауваженнями, орієнтовного та інформаційного характеру;
- опрацювання проєктів законів та інших нормативно-правових актів, внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавства;
- особистий прийом, розгляд і вирішення звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, представників державних органів та громадських організацій, а також інших осіб, повідомлень у засобах масової інформації;
- виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) ;
- організацію первинного обліку роботи, ведення та складання статистичної звітності;
- підготовку матеріалів для висвітлення у засобах масової інформації, зокрема й на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора;
- ведення діловодства, додержання режиму секретності, збереження матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом.

4. Основні напрями діяльності структурних підрозділів Департаменту

4.1. Перше, друге та третє управління забезпечують (у межах компетенції):
- вивчення питань щодо наявності підстав для застосування Офісом Генерального прокурора повноважень, передбачених статтею 23 Закону України "Про прокуратуру" (1697-18) , опрацювання матеріалів із висновками, що надходять з інших самостійних структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора;
- підготовку позовів (заяв), що подаються Офісом Генерального прокурора в порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства;
- моніторинг судових рішень, вирішення питання про вступ у справи, порушені за позовами інших осіб;
- участь у розгляді судами всіх інстанцій цивільних, адміністративних та господарських справ за позовами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) і тих, у які Офісом Генерального прокурора (Генеральною прокуратурою України) ініційовано вступ;
- участь у розгляді Верховним Судом цивільних, адміністративних та господарських справ за позовами прокурорів, їх скаргами на судові рішення та в інших випадках, передбачених законодавством;
- підготовку в межах компетенції відзивів на позовні заяви, відповідей на відзиви, пояснень, заяв, клопотань, заперечень та інших процесуальних документів у справах за позовами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) і тих, у які Офісом Генерального прокурора (Генеральною прокуратурою України) ініційовано вступ;
- ініціювання перегляду судових рішень у справах за позовами (заявами), що подаються Офісом Генерального прокурора (Генеральною прокуратурою України) в порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства, а також тих, у яких Офісом Генерального прокурора (Генеральною прокуратурою України) ініційовано вступ та забезпечено участь;
- підготовку заяв і клопотань до суду касаційної інстанції, у тому числі про участь прокурора в судовому засіданні, передачу справи на розгляд палати, об’єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду;
- безпосередню реалізацію повноважень при виконанні рішень у судових справах, у яких представництво інтересів держави в суді здійснювалося Офісом Генерального прокурора (Генеральною прокуратурою України) або прокуратурами нижчого рівня (у разі перебування таких рішень на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України);
- ініціювання в установленому порядку внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень;
- організаційне забезпечення діяльності обласних прокуратур щодо повноти застосування передбачених статтею 23 Закону України "Про прокуратуру" (1697-18) повноважень, у тому числі встановлення наявності підстав для представництва в суді інтересів держави, а також вконання обов’язків, передбачених статтею 341 ЦПК України (1618-15) , частиною четвертою статті 22 Закону України "Про психіатричну допомогу" (1489-14) ;
- реалізацію повноважень, передбачених статтею 24 Закону України "Про прокуратуру" (1697-18) , як прокуратури вищого рівня;
- вивчення стану позовної роботи, апеляційної та касаційної практики обласних прокуратур, практики застосовування наданих законом повноважень щодо участі в розгляді справ за їх ініціативою, стану роботи з виконання судових рішень, ухвалених за результатами представницької діяльності;
- вивчення матеріалів, зокрема обласних прокуратур, щодо необхідності здійснення представництва в суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України та Національного банку України, підготовку проєктів відповідних документів;
- організаційне забезпечення діяльності обласних прокуратур щодо участі в розгляді судами цивільних, адміністративних та господарських справ за позовами прокурорів, перегляду судових рішень; вивчення практики Верховного Суду, вжиття заходів до усунення недоліків при підготовці обласними прокуратурами процесуальних документів;
- організаційне забезпечення діяльності органів прокуратури щодо реалізації повноважень при виконанні рішень у судових справах, у яких прокурором здійснювалося представництво інтересів держави;
- ініціювання за наявності підстав питання щодо дисциплінарної відповідальності суддів у порядку, визначеному законодавством;
- організацію та здійснення представництва інтересів органів прокуратури, їхніх посадових і службових осіб, які діють від імені органу прокуратури, Генерального прокурора у судах при розгляді цивільних, адміністративних та господарських справ, у яких вони є сторонами або третіми особами (самопредставництво).
4.1.1. Відділ представництва інтересів держави з питань земельних відносин забезпечує:
- безпосереднє здійснення та організаційне забезпечення діяльності органів прокуратури щодо реалізації повноважень представництва інтересів держави у сфері розпорядження, використання та охорони земель (крім земель природно-заповідного призначення).
( До абзацу внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 )
4.1.2. Відділ представництва інтересів органів прокуратури забезпечує:
- участь у розгляді справ у цивільному, адміністративному та господарському судочинстві в порядку самопредставництва Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України), посадових і службових осіб, які діють від його (її) імені, Генерального прокурора, які є стороною або третьою особою, у справах за позовами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) як юридичної особи в судах усіх інстанцій, розташованих у місті Києві, та у розгляді Верховним Судом справ, у яких сторонами або третіми особами є органи прокуратури, їхні посадові і службові особи, що діють від імені органу прокуратури, зокрема участь у судових засіданнях, організацію, підготовку та подання у таких справах відзивів на позовні заяви, відповідей на відзиви, пояснень, заяв, клопотань, заперечень, апеляційних, касаційних скарг, інших процесуальних документів, реалізацію інших прав і обов’язків, передбачених законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство;
- участь у таких справах, що розглядаються судами першої та апеляційної інстанцій в інших регіонах, за дорученням керівництва Офісу Генерального прокурора;
- за узгодженням із самостійними структурними підрозділами Офісу Генерального прокурора організацію та підготовку документів реагування на судові рішення у справах, у яких Офіс Генерального прокурора (Генеральну прокуратуру України), посадових і службових осіб, що діють від його (її) імені, Генерального прокурора залучено до участі як відповідачів або третіх осіб, та у справах за позовами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) як юридичної особи (самопредставництво);
- взаємодію з обласними прокуратурами щодо представництва Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України), посадових і службових осіб, що діють від його (її) імені, Генерального прокурора (самопредставництва) в цивільних, адміністративних, господарських справах у судах першої та апеляційної інстанцій, контроль за розглядом цих справ;
- своєчасну передачу судових рішень у справах зазначеної категорії, що набули законної сили, для організації їх виконання до відповідних самостійних структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора;
- направлення до обласних прокуратур повідомлень про результати розгляду справ Верховним Судом у разі забезпечення участі в їх розгляді працівниками Офісу Генерального прокурора.
4.1.3. Відділ представництва інтересів держави у бюджетній сфері забезпечує:
- безпосереднє здійснення та організаційне забезпечення діяльності органів прокуратури щодо реалізації повноважень представництва інтересів держави у бюджетній сфері, зокрема з питань розподілу та використання бюджетних коштів, проведення публічних закупівель, оподаткування, стягнення сум до/із державного (місцевого) бюджету, стягнення санкцій (фінансових, адміністративно-господарських, штрафних), що зараховуються до доходів загального фонду Державного бюджету України; захист інтересів держави у кредитно-фінансовій сфері, у тому числі банківській системі.
( До пункту внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 )
4.1.4. Відділ захисту інтересів держави з питань банкрутства та відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, забезпечує:
- безпосереднє здійснення та організаційне забезпечення діяльності органів прокуратури щодо реалізації повноважень із представництва інтересів держави у порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства у справах із відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, про усунення інших суспільно небезпечних наслідків кримінальних правопорушень, а також із процедур банкрутства.
( Пункт викладено у такій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 )
4.1.5. Відділ представництва інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища забезпечує:
- безпосереднє здійснення та організаційне забезпечення діяльності органів прокуратури щодо реалізації повноважень представництва інтересів держави у сфері використання природних ресурсів, охорони довкілля, у тому числі з питань охорони і використання об’єктів природно-заповідного фонду, поводження з відходами, оцінки впливу на довкілля; виконання обов’язків, передбачених статтею 341 ЦПК України (1618-15) .
( До пункту внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 )
4.1.6. Відділ представництва інтересів держави з питань державної та комунальної власності забезпечує:
- безпосереднє здійснення та організаційне забезпечення діяльності органів прокуратури щодо реалізації повноважень представництва інтересів держави у сфері управління об’єктами державної та комунальної власності, регулювання містобудівної діяльності; захисту культурної спадщини; інвестиційної діяльності; права інтелектуальної власності держави.
( До пункту внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 )
4.2. Відділ організаційно-аналітичного забезпечення здійснює:
- узагальнення та внесення пропозицій до плану роботи Офісу Генерального прокурора;
- проведення за участю інших структурних підрозділів Департаменту організаційних заходів, пов’язаних із діяльністю Департаменту;
- у межах компетенції облік та контроль за виконанням структурними підрозділами Департаменту рішень нарад у керівництва Офісу Генерального прокурора та Департаменту, планових заходів Офісу Генерального прокурора, інших доручень і документів, за якими встановлено контроль керівництвом Офісу Генерального прокурора та начальником Департаменту;
- організацію і проведення за дорученням начальника Департаменту та у взаємодії з іншими структурними підрозділами Департаменту аналітичної роботи;
- організацію і підготовку у взаємодії з іншими структурними підрозділами Департаменту загальних методичних рекомендацій та інших методичних документів;
- підготовку за дорученням начальника Департаменту та у взаємодії з іншими структурними підрозділами Департаменту доповідних записок, довідок, листів інформаційного й орієнтовного характеру, листів із зауваженнями, доручень, завдань та інших службових документів;
- опрацювання та підготовку за участю інших структурних підрозділів Департаменту законопроєктів, а також опрацювання проєктів організаційно-розпорядчих документів Офісу Генерального прокурора, що розробляються Департаментом або надходять з інших підрозділів Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур;
( До абзацу внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 )
- забезпечення у взаємодії з іншими структурними підрозділами Департаменту підготовки матеріалів для участі керівництва Офісу Генерального прокурора в засіданнях Вищої ради правосуддя;
- забезпечення за участю інших структурних підрозділів Департаменту розміщення матеріалів для висвітлення в засобах масової інформації, зокрема й на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора, їх обліку;
- організацію та участь у здійсненні виїздів до обласних прокуратур із метою перевірок стану організації роботи на відповідних напрямах, надання практичної допомоги їх керівникам або з інших питань;
- вивчення за дорученням начальника Департаменту у структурних підрозділах Департаменту стану організації роботи на відповідних напрямах;
- організацію та проведення у взаємодії з іншими структурними підрозділами Департаменту навчально-методичних заходів, стажування працівників обласних прокуратур;
- підготовку зведеного статистичного звіту про роботу Департаменту.

5. Повноваження працівників Департаменту

5.1. Начальник Департаменту:
- здійснює загальне керівництво діяльністю Департаменту, організовує, спрямовує і контролює роботу підпорядкованих підрозділів з урахуванням планів роботи Офісу Генерального прокурора, рішень нарад, інших організаційно-розпорядчих документів, а також доручень керівництва Офісу Генерального прокурора;
- визначає основні напрями, особливості роботи структурних підрозділів Департаменту відповідно до завдань та функцій, передбачених цим Положенням;
- координує діяльність структурних підрозділів Департаменту, забезпечує взаємодію з іншими самостійними структурними підрозділами Офісу Генерального прокурора, обласними прокуратурами та Тренінговим центром прокурорів України, співпрацю з іншими державними та правоохоронними органами;
- здійснює розподіл обов’язків між керівництвом Департаменту, погоджує розподіл обов’язків між працівниками його структурних підрозділів, подає відповідні документи на затвердження заступнику Генерального прокурора згідно з розподілом обов’язків між керівництвом Офісу Генерального прокурора;
- вносить пропозиції до плану роботи Офісу Генерального прокурора, організовує підготовку матеріалів на розгляд нарад у керівництва Офісу Генерального прокурора;
- розглядає документи, що надходять до Департаменту, зокрема й ті, що містять державну таємницю, підписує, затверджує, візує в межах компетенції службову документацію;
- спрямовує та контролює роботу відділу організаційно-аналітичного забезпечення Департаменту;
- організовує та контролює виконання структурними підрозділами Департаменту наказів, завдань і доручень керівництва Офісу Генерального прокурора, планових заходів та ухвалених нарадами рішень із питань діяльності Департаменту;
- організовує проведення аналітичної та методичної роботи;
- забезпечує підготовку організаційно-розпорядчих документів із питань, що належать до компетенції Департаменту;
- забезпечує організацію виїздів до обласних прокуратур із питань, віднесених до компетенції Департаменту, за дорученням керівництва Офісу Генерального прокурора безпосередньо бере участь у перевірках обласних прокуратур, наданні практичної допомоги їх керівникам, здійснює контроль за реалізацією зазначених заходів та усуненням виявлених недоліків;
- проводить оперативні наради з питань діяльності Департаменту;
- здійснює особистий прийом, організовує розгляд та вирішення звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, представників державних органів та громадських організацій;
- організовує роботу з оприлюднення публічної інформації, розгляду запитів на інформацію з питань, що належать до компетенції Департаменту;
- організовує ведення первинного обліку роботи, своєчасне, повне й об’єктивне внесення відомостей до інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури", перевіряє достовірність відповідних даних, складає та підписує статистичну звітність про роботу Департаменту;
- організовує проведення заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Департаменту, стажування працівників обласних прокуратур;
- здійснює оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Департаменту, затверджує індивідуальні програми підвищення рівня їх професійної компетентності;
- вносить у встановленому порядку пропозиції про призначення, переміщення, звільнення з посад працівників Департаменту, заохочення чи накладення на них дисциплінарних стягнень, а також про зміни в оплаті їх праці, надання відпусток;
- за дорученням керівництва Офісу Генерального прокурора представляє в державних органах, зокрема правоохоронних, а також громадських, наукових, міжнародних та інших організаціях Офіс Генерального прокурора з питань, що належать до компетенції Департаменту;
- здійснює контроль за дотриманням підпорядкованими працівниками службової, трудової та виконавської дисципліни, організовує проведення роботи з питань внутрішньої безпеки, вживає заходів щодо створення належних умов праці;
- організовує виконання інших завдань і службових доручень керівництва Офісу Генерального прокурора.
5.2. Заступники начальника Департаменту - начальники управлінь у межах компетенції управлінь:
- сприяють начальнику Департаменту в забезпеченні належної організації роботи Департаменту;
- вносять пропозиції до плану роботи Офісу Генерального прокурора, забезпечують контроль за своєчасним і якісним виконанням планових заходів;
- здійснюють загальне керівництво діяльністю підпорядкованих управлінь, їх структурних підрозділів, організовують та контролюють виконання ними організаційно-розпорядчих документів, завдань і доручень керівництва Офісу Генерального прокурора та начальника Департаменту, заходів, визначених рішеннями нарад у керівництва Офісу Генерального прокурора та начальника Департаменту;
- погоджують розподіл обов’язків між працівниками структурних підрозділів управлінь та подають їх на погодження начальнику Департаменту для затвердження заступником Генерального прокурора згідно з розподілом обов’язків;
- організовують підготовку позовних заяв, апеляційних і касаційних скарг, інших процесуальних документів представницького характеру, що направляються до суду підрозділами управлінь, та контроль за їх розглядом у судах;
- організовують забезпечення участі прокурорів у розгляді судами всіх інстанцій цивільних, адміністративних та господарських справ за позовами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) і тих, у які Офісом Генерального прокурора (Генеральною прокуратурою України) ініційовано вступ, а також участь у розгляді Верховним Судом цивільних, адміністративних і господарських справ за позовами прокурорів, їх скаргами на судові рішення та в інших випадках, передбачених законодавством;
- вивчають проєкти документів, підготовлені підпорядкованими працівниками, що подаються на розгляд начальнику Департаменту, Генеральному прокурору та його заступникам;
- розглядають, підписують, затверджують чи візують службові документи, зокрема й ті, які містять державну таємницю;
- вносять пропозиції начальнику Департаменту щодо розгляду матеріалів на нарадах у керівництва Офісу Генерального прокурора та Департаменту;
- проводять оперативні наради з питань діяльності управлінь;
- забезпечують підготовку проєктів організаційно-розпорядчих документів;
- за дорученням керівництва представляють Офіс Генерального прокурора в органах виконавчої та судової влади, правоохоронних органах, громадських, наукових, міжнародних та інших організаціях із питань, що стосуються діяльності Департаменту;
- здійснюють особистий прийом, забезпечують розгляд та вирішення звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, представників державних органів та громадських організацій;
- організовують виїзди працівників управління до обласних прокуратур для проведення перевірок, надання практичної допомоги їх керівникам, контролюють якість і результати зазначених заходів, безпосередньо беруть у них участь;
- організовують проведення аналітичної і методичної роботи, стажування працівників обласних прокуратур, навчально-методичних та інших заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників Департаменту та обласних прокуратур, безпосередньо беруть у них участь;
- організовують ознайомлення працівників Департаменту й обласних прокуратур з інформаційними матеріалами, постановами та роз’ясненнями, правовими позиціями Верховного Суду;
- забезпечують підготовку матеріалів для висвітлення у засобах масової інформації, зокрема й на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора;
- вживають заходів щодо забезпечення працівників Департаменту належними умовами праці;
- забезпечують роботу з підвищення професійної кваліфікації підпорядкованих працівників, дотримання ними трудової та виконавської дисципліни;
- забезпечують контроль за дотриманням підпорядкованими працівниками службової, трудової та виконавської дисципліни;
- здійснюють оцінювання результатів службової діяльності підпорядкованих державних службовців, погоджують індивідуальні програми підвищення рівня їх професійної компетентності;
- вносять на розгляд начальника Департаменту пропозиції щодо призначення, переміщення, звільнення з посад працівників управлінь, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності, змін в оплаті їх праці;
- виконують інші завдання та службові доручення керівництва Офісу Генерального прокурора та начальника Департаменту.
5.3. Заступники начальника Департаменту - начальники управлінь, окрім зазначених, виконують також інші повноваження, зокрема:
5.3.1. Заступник начальника Департаменту - начальник першого управління:
- забезпечує взаємодію Департаменту з Міністерством юстиції України, Державною судовою адміністрацією України, іншими центральними органами виконавчої влади;
- спрямовує і контролює роботу відділу представництва інтересів органів прокуратури та відділу представництва інтересів держави з питань земельних відносин;
- організовує забезпечення представництва інтересів органів прокуратури у цивільних, адміністративних, господарських справах, у яких Офіс Генерального прокурора (Генеральну прокуратуру України) залучено як відповідача або третю особу, у справах за позовами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) як юридичної особи (самопредставництво) в судах усіх інстанцій, розташованих у місті Києві, а також за дорученням керівництва Офісу Генерального прокурора - участь у таких справах, що розглядаються в інших регіонах;
- контролює роботу з оприлюднення публічної інформації, розгляду запитів на інформацію.
5.3.2. Заступник начальника Департаменту - начальник другого управління:
- забезпечує взаємодію Департаменту з іншими структурними підрозділами Офісу Генерального прокурора та Тренінговим центром прокурорів України;
- спрямовує та контролює роботу відділу захисту інтересів держави з питань банкрутства та відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями та відділу представництва інтересів держави у військовій сфері;
( До пункту внесено зміни відповідно до наказу Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 )
- забезпечує та контролює стан ведення діловодства в Департаменті.
5.3.3. Заступник начальника Департаменту - начальник третього управління:
- забезпечує взаємодію Департаменту з Верховним Судом, юридичними науковими та навчальними закладами;
- спрямовує та контролює роботу відділу представництва інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища та відділу представництва інтересів держави з питань державної та комунальної власності;
- контролює своєчасне, повне й об’єктивне ведення первинного обліку роботи Департаменту, звітності, внесення відомостей до інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури".
5.4. Начальники відділів (у межах компетенції відділів):
- здійснюють керівництво діяльністю очолюваних відділів, організовують, координують, спрямовують і контролюють роботу їх працівників з урахуванням планів роботи, рішень нарад, інших організаційно-розпорядчих документів Офісу Генерального прокурора, доручень керівництва;
- забезпечують взаємодію відділів з іншими структурними підрозділами управлінь, Департаменту, Офісу Генерального прокурора, Тренінговим центром прокурорів України, а також за дорученням керівництва Департаменту - з правоохоронними та іншими державними органами;
- здійснюють розподіл обов’язків між працівниками відділів та подають його на погодження відповідним начальникам управлінь і начальнику Департаменту;
- вносять пропозиції до плану роботи Офісу Генерального прокурора;
- контролюють та забезпечують виконання підпорядкованими працівниками наказів, завдань і доручень керівництва Офісу Генерального прокурора, Департаменту, планових заходів та рішень нарад у керівництва Офісу Генерального прокурора, Департаменту й управлінь;
- забезпечують підготовку матеріалів на розгляд нарад у керівництва Офісу Генерального прокурора, Департаменту, управлінь;
- розглядають, візують і підписують документи, зокрема й ті, що містять державну таємницю, подають їх на підпис керівництву управлінь та Департаменту;
- проводять оперативні наради з питань діяльності відділів, визначають заходи з її удосконалення;
- забезпечують участь працівників відділів у засіданнях суду, за дорученням керівництва Департаменту безпосередньо беруть у них участь;
- організовують підготовку проєктів організаційно-розпорядчих документів доповідних записок, загальних методичних рекомендацій та інших методичних документів, листів із зауваженнями, інформаційного та орієнтовного характеру, завдань і доручень керівникам обласних прокуратур;
- вживають заходів щодо вдосконалення організації роботи на доручених напрямах у обласних прокуратурах;
- забезпечують контроль за опрацюванням у відділах позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг;
- організовують проведення аналітичної та методичної роботи, стажування працівників обласних прокуратур, вжиття заходів щодо підвищення їх кваліфікації;
- вивчають підготовлені у відділах аналітичні документи, контролюють стан виконання визначених ними заходів;
- організовують підготовку виїздів до обласних прокуратур, безпосередньо беруть участь у перевірках, наданні практичної допомоги, забезпечують контроль за усуненням виявлених недоліків;
- забезпечують опрацювання проєктів законів та інших нормативно-правових актів;
- здійснюють особистий прийом громадян, контролюють своєчасність, повноту й об’єктивність розгляду та вирішення працівниками запитів і звернень народних депутатів України, розгляд запитів на інформацію;
- контролюють своєчасне, повне й об’єктивне внесення відомостей до інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури";
- здійснюють оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділів, погоджують індивідуальні програми підвищення рівня їх професійної компетентності;
- забезпечують підготовку матеріалів для висвітлення в засобах масової інформації, зокрема й на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора;
- забезпечують дотримання службової, трудової і виконавської дисципліни у відділах;
- вносять пропозиції у встановленому порядку щодо заохочення працівників відділів, притягнення їх до відповідальності, преміювання, встановлення надбавок тощо;
- організовують і контролюють стан ведення діловодства у відділах;
- виконують інші завдання та службові доручення керівництва Офісу Генерального прокурора, Департаменту й управлінь.
5.5. Начальники відділів, окрім зазначених, виконують також інші повноваження, зокрема:
5.5.1. Начальники відділів представництва інтересів держави з питань земельних відносин, у бюджетній сфері, захисту інтересів держави з питань банкрутства та відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, у сфері охорони навколишнього природного середовища, з питань державної та комунальної власності організовують:
( Абзац викладено у такій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 )
- підготовку позовів (заяв), що подаються Офісом Генерального прокурора в порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства;
- участь прокурорів у розгляді судами всіх інстанцій цивільних, адміністративних та господарських справ за позовами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) і тих, у які Офісом Генерального прокурора (Генеральною прокуратурою України) ініційовано вступ;
- участь у розгляді Верховним Судом цивільних, адміністративних та господарських справ за позовами прокурорів, їх скаргами на судові рішення та в інших випадках, передбачених законодавством;
- реалізацію Офісом Генерального прокурора повноважень, передбачених статтею 24 Закону України "Про прокуратуру" (1697-18) , як прокуратури вищого рівня;
- підготовку відзивів на позовні заяви, відповідей на відзиви, пояснень, заяв, клопотань, заперечень та інших процесуальних документів у справах за позовами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) і тих, у які Офісом Генерального прокурора (Генеральною прокуратурою України) ініційовано вступ;
- ініціювання перегляду судових рішень у справах за позовами (заявами), що подаються Офісом Генерального прокурора в порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства, і тих, у які Офісом Генерального прокурора ініційовано вступ та у яких забезпечено участь;
- контроль за станом виконання судових рішень, постановлених у справах, у яких Офісом Генерального прокурора (Генеральною прокуратурою України) здійснювалося представництво в суді, а також за позовами, заявами прокурорів нижчого рівня, що перебувають на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;
- вивчення стану позовної роботи, апеляційної та касаційної практики обласних прокуратур, практики застосовування наданих законом повноважень щодо участі у розгляді справ за їх ініціативою, надають методичну допомогу обласним прокуратурам при касаційному оскарженні судових рішень;
- вивчення матеріалів, зокрема обласних прокуратур, щодо необхідності здійснення представництва в суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України та Національного банку України, підготовку проєктів відповідних документів;
- роботу щодо забезпечення підготовки матеріалів для участі керівництва Офісу Генерального прокурора в засіданнях Вищої ради правосуддя.
5.5.2. Начальник відділу представництва інтересів органів прокуратури:
- організовує роботу з представництва Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) та інших органів прокуратури у справах, у яких вони залучені як відповідачі або треті особи, а також у справах за позовами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) як юридичної особи (самопредставництво), бере участь у формуванні процесуальної позиції у зазначених справах, здійснює контроль за розглядом спорів.
5.5.3. Начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення:
- організовує підготовку у взаємодії з іншими структурними підрозділами Департаменту документів узагальнювального та інформаційно-аналітичного характеру з питань діяльності Департаменту;
- готує узгоджені з керівниками структурних підрозділів Департаменту пропозиції до плану роботи Офісу Генерального прокурора;
- організовує підготовку та узагальнення наданих іншими структурними підрозділами Департаменту матеріалів для розгляду на нарадах у Генерального прокурора та начальника Департаменту;
- забезпечує контроль за своєчасним виконанням структурними підрозділами Департаменту планових заходів, рішень нарад, завдань і доручень керівництва Офісу Генерального прокурора та начальника Департаменту;
- організовує підготовку узагальнених матеріалів для зняття з контролю рішень нарад у Генерального прокурора та начальника Департаменту;
- організовує опрацювання та підготовку за участю інших структурних підрозділів Департаменту проєктів організаційно-розпорядчих документів із питань діяльності Департаменту і тих, що надійшли для опрацювання від інших самостійних структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора;
- за дорученням начальника Департаменту бере участь у проведенні перевірок у структурних підрозділах Департаменту, надає працівникам Департаменту практичну та методичну допомогу, забезпечує контроль за усуненням виявлених недоліків;
- організовує підготовку матеріалів для участі керівництва Офісу Генерального прокурора в засіданнях Вищої ради правосуддя;
- організовує підготовку зведеного статистичного звіту про роботу Департаменту.
5.6. Заступники начальників відділів (у межах компетенції відділів):
- сприяють начальникам відділів у забезпеченні належної організації роботи структурних підрозділів, здійснюють поточний контроль за виконанням підлеглими працівниками покладених на них обов’язків;
- забезпечують виконання та безпосередньо виконують організаційно-розпорядчі документи, завдання і доручення керівництва Офісу Генерального прокурора, Департаменту, управлінь, відділів, а також визначені планом роботи, рішеннями нарад із питань роботи відділів;
- беруть участь у підготовці проєктів наказів Офісу Генерального прокурора та інших організаційно-розпорядчих документів, службових листів, рішень нарад та особисто складають проєкти вказаних документів;
- забезпечують опрацювання проєктів законів та інших нормативно-правових актів, готують пропозиції щодо удосконалення законодавства;
- забезпечують проведення аналітичної та методичної роботи з питань діяльності відділів, вносять пропозиції щодо удосконалення роботи;
- готують матеріали для заслуховування на оперативних нарадах результатів роботи з питань діяльності відділів;
- розглядають, візують і підписують у межах своєї компетенції службові документи, зокрема й ті, які містять державну таємницю;
- за дорученням начальників відділів, керівництва управлінь та Департаменту безпосередньо беруть участь у засіданнях суду;
- контролюють якість і своєчасність розгляду (вирішення) підпорядкованими працівниками звернень громадян, представників державних органів та громадських організацій, а також інших осіб;
- за дорученням керівництва Офісу Генерального прокурора, Департаменту та управлінь здійснюють виїзди до обласних прокуратур із метою проведення перевірок і надання практичної допомоги їх керівникам, контролюють фактичне усунення виявлених недоліків;
- беруть участь у підготовці навчально-методичних заходів, стажуванні працівників обласних прокуратур, а також заходів із підвищення їх кваліфікації, надають практичну та методичну допомогу в організації їх роботи, виконанні конкретних завдань і доручень;
- організовують і забезпечують контроль за опрацюванням у відділах відомостей, внесених обласними прокуратурами до інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури", надають відповідні доручення працівникам відділів;
- беруть участь у підготовці матеріалів для оприлюднення в засобах масової інформації, зокрема й на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора;
- за дорученням начальників відділів вивчають стан виконавської дисципліни у відділах, вносять пропозиції щодо вжиття заходів, спрямованих на усунення недоліків у роботі, заохочення та притягнення до відповідальності працівників відділів;
- виконують інші завдання та службові доручення керівництва Офісу Генерального прокурора, Департаменту, управлінь і відділів.
5.7. Заступники начальників відділів, окрім зазначених, виконують також інші повноваження, зокрема:
5.7.1. Заступники начальників відділів представництва інтересів держави з питань земельних відносин, у бюджетній сфері, у сфері охорони навколишнього природного середовища, з питань державної та комунальної власності:
( Абзац викладено у такій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 )
- забезпечують і контролюють підготовку позовів (заяв), що подаються Офісом Генерального прокурора в порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства, опрацювання у зв’язку з цим матеріалів із висновками щодо наявності підстав для застосування представницьких повноважень, які надходять з інших структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора;
- за дорученням керівництва Департаменту та начальника відділу організовують і забезпечують участь у розгляді Верховним Судом цивільних, адміністративних та господарських справ за позовами прокурорів, їх скаргами на судові рішення та в інших випадках, передбачених законодавством;
- забезпечують і контролюють роботу щодо участі працівників відділу в розгляді судами всіх інстанцій цивільних, адміністративних та господарських справ, а також ініціювання перегляду судових рішень у таких справах;
- забезпечують і контролюють реалізацію повноважень при виконанні судових рішень;
- організовують роботу щодо опрацювання позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг обласних прокуратур, заяв про перегляд за нововиявленими або виключними обставинами рішень судів першої та апеляційної інстанцій.
5.7.2. Заступники начальника відділу представництва інтересів органів прокуратури:
- забезпечують взаємодію з іншими структурними підрозділами Офісу Генерального прокурора з метою формування об’єктивної позиції в суді, вирішення питання щодо апеляційного та касаційного оскарження судових рішень у справах, у яких Офіс Генерального прокурора (Генеральну прокуратуру України) залучено як відповідача або третю особу, а також у справах за позовами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) як юридичної особи (самопредставництво);
- беруть участь у цивільних, адміністративних, господарських справах, у яких Офіс Генерального прокурора (Генеральну прокуратуру України), посадових і службових осіб, що діють від його (її) імені, Генерального прокурора залучено як відповідачів або третіх осіб, та у справах за позовами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) як юридичної особи (самопредставництво) в судах усіх інстанцій, розташованих у місті Києві;
- готують і подають до суду відзиви на позовні заяви, відповіді на відзиви, пояснення, заяви, клопотання, заперечення, апеляційні, касаційні скарги, інші процесуальні документи у справах, у яких Офіс Генерального прокурора (Генеральну прокуратуру України), посадових і службових осіб, що діють від його (її) імені, Генерального прокурора залучено як відповідачів або третіх осіб, та у справах за позовами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) як юридичної особи (самопредставництво), що розглядаються в усіх судах України.
5.7.3. Заступник начальника відділу організаційно-аналітичного забезпечення:
- бере участь у підготовці матеріалів для розгляду на оперативних нарадах у керівництва Офісу Генерального прокурора, начальника Департаменту, готує узагальнені пропозиції до проєктів рішень нарад;
- у взаємодії зі структурними підрозділами Департаменту здійснює підготовку документів узагальнювального та інформаційно-аналітичного характеру з питань діяльності Департаменту;
- організовує та контролює розміщення матеріалів для висвітлення в засобах масової інформації, зокрема й на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора, їх облік;
- за дорученням начальників Департаменту і відділу бере участь у проведенні перевірок у структурних підрозділах Департаменту, надає працівникам Департаменту практичну та методичну допомогу, забезпечує контроль за усуненням виявлених недоліків.
5.8. Прокурори відділів:
- безпосередньо виконують завдання та доручення керівництва Офісу Генерального прокурора, Департаменту, управлінь і відділів;
- здійснюють організаційне забезпечення діяльності закріплених обласних прокуратур, оперативний контроль за своєчасним і повним виконанням управлінських рішень;
- вивчають якість документів, що надходять із обласних прокуратур, уживають заходів щодо усунення недоліків при їх підготовці;
- готують проєкти наказів та інших організаційно-розпорядчих документів, листів із зауваженнями, інформаційного та орієнтовного характеру, вносять пропозиції щодо вдосконалення роботи;
- беруть участь у цивільних, адміністративних, господарських справах, у яких Офіс Генерального прокурора (Генеральну прокуратуру України), посадових і службових осіб, що діють від його (її) імені, Генерального прокурора залучено як відповідачів або третіх осіб, та у справах за позовами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) як юридичної особи (самопредставництво) в судах усіх інстанцій, розташованих у місті Києві;
- готують і подають до суду відзиви на позовні заяви, відповіді на відзиви, пояснення, заяви, клопотання, заперечення, апеляційні, касаційні скарги, інші процесуальні документи у справах, у яких Офіс Генерального прокурора (Генеральну прокуратуру України), посадових і службових осіб, що діють від його (її) імені, Генерального прокурора залучено як відповідачів або третіх осіб, та у справах за позовами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) як юридичної особи (самопредставництво), що розглядаються в усіх судах України;
- здійснюють моніторинг стану розгляду судами документів (позовів, заяв, скарг), внесених у справах, що перебувають на контролі Офісу Генерального прокурора;
- готують проєкти документів щодо ініціювання питання відповідальності суддів, а також внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень;
- беруть участь у проведенні перевірок стану організації роботи на відповідних напрямах у обласних прокуратурах, наданні практичної допомоги їх керівникам, забезпечують контроль за усуненням виявлених недоліків;
- розглядають та вирішують звернення громадян, запити і звернення народних депутатів України, представників державних органів та громадських організацій, повідомлення у засобах масової інформації, запити на інформацію, готують проєкти відповідей на них;
- вивчають інформацію, розміщену в Єдиному державному реєстрі судових рішень, і виявляють рішення, постановлені з порушенням норм матеріального та процесуального права або без участі прокурора, які потребують перегляду, а також здійснюють контроль за вивченням такої інформації обласними прокуратурами;
- за дорученням керівництва Департаменту, управлінь та відділів аналізують і узагальнюють роботу з питань представницької діяльності;
- беруть участь у підготовці та проведенні навчально-методичних заходів, підвищенні кваліфікації, стажуванні працівників обласних прокуратур;
- в установленому законом порядку працюють із документами, що містять державну таємницю;
- вносять відомості до інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури", забезпечують повноту і достовірність відповідних даних;
- опрацьовують відомості, внесені обласними прокуратурами до інформаційно-аналітичної системи "Облік та статистика органів прокуратури";
- постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня;
- ведуть облік проведеної роботи, накопичують і систематизують необхідні матеріали за напрямами діяльності;
- виконують інші завдання та службові доручення керівництва Департаменту, управлінь і відділів.
5.9. Прокурори відділів, окрім зазначених, виконують також інші повноваження, зокрема:
5.9.1. Прокурори відділів представництва інтересів держави з питань земельних відносин, у бюджетній сфері, захисту інтересів держави з питань банкрутства та відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями, у сфері охорони навколишнього природного середовища, з питань державної та комунальної власності (у межах компетенції відділів):
( Абзац викладено у такій редакції відповідно до наказу Генерального прокурора від 16.11.2020 № 525 )
- застосовують передбачені статтею 23 Закону України "Про прокуратуру" (1697-18) повноваження з метою встановлення наявності підстав для представництва в суді інтересів держави;
- готують позови (заяви), які подаються Офісом Генерального прокурора в порядку цивільного, адміністративного та господарського судочинства; опрацьовують у зв’язку з цим матеріали з висновками щодо наявності підстав для застосування представницьких повноважень, що надходять з інших структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора;
- беруть участь у судовому провадженні, а також забезпечують реалізацію представницьких повноважень Офісу Генерального прокурора у цивільному, адміністративному й господарському судочинстві, зокрема готують проєкти позовних заяв, відзивів на позовні заяви, відповідей на відзиви, пояснень, заяв, клопотань, заперечень, скарг на незаконні судові рішення та інших процесуальних документів;
за дорученням керівництва Департаменту та начальників відділів забезпечують реалізацію повноважень, передбачених статтею 24 Закону України "Про прокуратуру" (1697-18) ;
- вивчають стан позовної роботи обласних прокуратур, участі ними в розгляді справ, практики застосовування наданих законом повноважень щодо вступу у цивільні, адміністративні та господарські справи за позовами інших осіб, а також ініціювання перегляду судових рішень;
- вивчають матеріали, у тому числі надіслані з обласних прокуратур, про необхідність здійснення представництва в суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України та Національного банку України, готують проєкти відповідних вказівок чи наказів;
- беруть участь у виконавчих провадженнях із виконання судових рішень у справах, у яких прокуратурою здійснювалося представництво в суді та які перебувають на виконанні у відділі примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;
- забезпечують участь у розгляді судами справ за позовами, скаргами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) або іншого учасника виконавчого провадження на рішення, дії або бездіяльність службових осіб державної виконавчої служби, а також при вирішенні судами питань, пов’язаних із виконанням судових рішень, постановлених у справах, у яких прокурором здійснювалося представництво в суді.
5.9.2. Прокурори відділу представництва інтересів органів прокуратури:
- забезпечують участь у розгляді справ у цивільному, адміністративному та господарському судочинстві в порядку самопредставництва Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України), посадових і службових осіб, які діють від його (її) імені, Генерального прокурора, які є стороною або третьою особою, у справах за позовами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) як юридичної особи в судах усіх інстанцій, розташованих у місті Києві, зокрема участь у судових засіданнях, організацію, підготовку та подання у таких справах відзивів на позовні заяви, відповідей на відзиви, пояснень, заяв, клопотань, заперечень, апеляційних, касаційних скарг, інших процесуальних документів, реалізацію інших прав і обов’язків, передбачених законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство, а також за дорученням керівництва Офісу Генерального прокурора - участь у таких справах, що розглядаються в інших регіонах;
- забезпечують участь у розгляді Верховним Судом цивільних, адміністративних, господарських справ, у яких сторонами або третіми особами є органи прокуратури, їхні посадові і службові особи, що діють від імені органу прокуратури.
5.9.3. Прокурори відділу організаційно-аналітичного забезпечення:
- вносять пропозиції щодо удосконалення роботи, ініціюють вжиття заходів, спрямованих на усунення виявлених недоліків в організації роботи;
- за вказівкою начальників Департаменту та відділу забезпечують контроль за виконанням працівниками Департаменту доручень керівництва Офісу Генерального прокурора та Департаменту на закріплених напрямах роботи;
- готують і узагальнюють надані іншими структурними підрозділами Департаменту матеріали для розгляду на нарадах у керівництва Офісу Генерального прокурора та начальника Департаменту;
- за дорученням начальників Департаменту та відділу у взаємодії з працівниками інших структурних підрозділів Департаменту складають документи узагальнювального, аналітичного, методичного характеру, доповідні записки, довідки, листи інформаційного та орієнтовного характеру, листи із зауваженнями, доручення, завдання та інші службові документи; ведуть їх облік;
- за дорученням начальників Департаменту та відділу у взаємодії з працівниками інших структурних підрозділів Департаменту вивчають практику застосування органами прокуратури законодавства в цивільному, адміністративному та господарському судочинстві з метою виявлення проблемних питань прокурорської роботи, вносять пропозиції щодо підвищення її ефективності, удосконалення нормативних і відомчих актів;
- опрацьовують та готують законопроєкти, проєкти організаційно-розпорядчих документів Офісу Генерального прокурора, що розробляються Департаментом або надходять з інших підрозділів Офісу Генерального прокурора та обласних прокуратур;
- забезпечують за участю інших структурних підрозділів Департаменту розміщення матеріалів для висвітлення в засобах масової інформації, зокрема й на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора, ведуть їх облік;
- забезпечують у взаємодії з іншими структурними підрозділами Департаменту підготовку матеріалів для участі керівництва Офісу Генерального прокурора в засіданнях Вищої ради правосуддя;
- за дорученням начальників Департаменту та відділу проводять перевірки у відділах Департаменту, надають методичну і практичну допомогу їх працівникам.
5.10. Головні спеціалісти відділу представництва інтересів органів прокуратури та відділу організаційно-аналітичного забезпечення виконують обов’язки, визначені цим Положенням, а також інші згідно з посадовими інструкціями та/або розподілом обов’язків, зокрема:
- виконують доручення керівництва Департаменту та відділів, пов’язані з реалізацією покладених на Департамент завдань і функцій;
- ініціюють вжиття заходів, спрямованих на впровадження нових форм та методів організації роботи, вносять пропозиції щодо їх удосконалення;
- беруть участь у підготовці та безпосередньо готують проєкти організаційно-розпорядчих, службових документів з питань, що належать до компетенції Департаменту;
- беруть участь у розробці та опрацюванні проєктів законів, інших нормативних актів з питань діяльності органів прокуратури у сфері представницької діяльності;
- постійно підвищують рівень своєї професійної компетентності, беруть участь в оцінюванні результатів своєї службової діяльності.
5.11. Головні спеціалісти, окрім зазначених, виконують також інші повноваження, зокрема:
5.11.1. Головні спеціалісти відділу представництва інтересів органів прокуратури:
- забезпечують участь у розгляді справ у цивільному, адміністративному та господарському судочинстві в порядку самопредставництва Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України), посадових і службових осіб, які діють від його (її) імені, Генерального прокурора, які є стороною або третьою особою, у справах за позовами Офісу Генерального прокурора (Генеральної прокуратури України) як юридичної особи в судах усіх інстанцій, розташованих у місті Києві, а також за дорученням керівництва Офісу Генерального прокурора - участь у таких справах, що розглядаються в інших регіонах, зокрема участь у судових засіданнях, організацію, підготовку та подання у таких справах відзивів на позовні заяви, відповідей на відзиви, пояснень, заяв, клопотань, заперечень, апеляційних, касаційних скарг, інших процесуальних документів, реалізацію інших прав і обов’язків, передбачених законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство;
- забезпечують участь у розгляді Верховним Судом цивільних, адміністративних, господарських справ, у яких стороною або третьою особою є органи прокуратури.
5.11.2. Головні спеціалісти відділу організаційно-аналітичного забезпечення:
- обліковують рішення нарад у керівництва Офісу Генерального прокурора та Департаменту, інші доручення і документи, за якими встановлено контроль керівництвом Офісу Генерального прокурора й начальником Департаменту, листи із зауваженнями, орієнтовного та інформаційного характеру;
- вивчають практику застосування органами прокуратури законодавства в цивільному, адміністративному та господарському судочинстві з метою виявлення проблемних питань прокурорської роботи, вносять пропозиції щодо підвищення її ефективності, удосконалення нормативних і відомчих актів;
- здійснюють підготовку інформаційних та аналітичних матеріалів з питань діяльності Департаменту, проєктів відповідних документів (аналізів, узагальнень, доповідних записок, довідок, листів інформаційного та орієнтовного характеру), проводять у встановленому порядку збір інформації щодо стану діяльності органів прокуратури з виконання покладених функцій за відповідними напрямами прокурорської діяльності, її аналіз, моніторинг, узагальнення;
- готують проєкти загальних методичних рекомендацій щодо застосування норм законодавства під час здійснення прокурорської діяльності у межах компетенції Департаменту;
- готують матеріали для висвітлення у засобах масової інформації практики та результатів прокурорської діяльності, їх впливу на зміцнення законності та правопорядку, поновлення інтересів держави.
5.12. Головний спеціаліст, провідні спеціалісти, спеціалісти Департаменту, які забезпечують ведення діловодства, виконують обов’язки, визначені цим Положенням, а також інші згідно з посадовими інструкціями та/або розподілом обов’язків, зокрема:
- забезпечують виконання вимог наказів, завдань і доручень керівництва Офісу Генерального прокурора з питань діловодства;
- здійснюють ведення діловодства у структурних підрозділах Департаменту;
- приймають вхідну та внутрішню кореспонденцію, реєструють у відповідних книгах обліку, невідкладно передають її керівництву Департаменту, управлінь, відділів для організації розгляду та прокурорам, а також іншим структурним підрозділам на розгляд і виконання;
- реєструють вихідні документи, передають їх до служби діловодства Офісу Генерального прокурора для відправлення адресатам;
- формують номенклатурні справи та наглядові провадження, оформляють і передають їх до архівного фонду Офісу Генерального прокурора;
- вносять до системи електронного документообігу органів прокуратури необхідні дані щодо документів, які перебувають на розгляді в Департаменті;
- спільно з керівництвом структурних підрозділів Департаменту складають номенклатури справ;
- реєструють та ведуть облік документів з грифом обмеження доступу "Для службового користування", що надійшли на розгляд до Департаменту;
- оформляють і надсилають до суду, а також сторонам у судових справах процесуальні документи;
- оформляють закінчені в діловодстві документи і передають їх на зберігання до архівного фонду Офісу Генерального прокурора;
- стежать за наближенням термінів виконання документів, взятих на контроль, доповідають керівнику відповідного структурного підрозділу про всі випадки недотримання строків їх виконання;
- забезпечують оперативний підбір, передачу, проходження документів, їх збереження;
- забезпечують друкування та тиражування документів, їх доставку адресатам, підбір наглядових проваджень, виконання інших доручень керівників і працівників структурних підрозділів у межах їх компетенції;
- ведуть облік документів і передають щомісяця дані про документообіг закріплених підрозділів до служби діловодства Офісу Генерального прокурора;
- відповідають за належне ведення книг обліку, карток обліку руху документів тощо;
- виконують програмні й технічні завдання з комп’ютерно-інформаційного забезпечення діяльності Департаменту, управлінь і відділів;
- за резолюцією керівництва Департаменту, його структурних підрозділів ознайомлюють із документами працівників, надають їм необхідні документи, матеріали;
- ведуть облік робочого часу працівників Департаменту;
- постійно підвищують рівень своєї професійної компетентності, беруть участь в оцінюванні результатів своєї службової діяльності;
- виконують інші завдання та службові доручення керівництва Департаменту, управлінь і відділів.

6. Відповідальність працівників Департаменту

6.1. Начальник Департаменту відповідає за належну організацію роботи з виконання покладених на Департамент завдань та службових доручень керівництва Офісу Генерального прокурора.
6.2. Заступники начальника Департаменту - начальники управлінь, начальники відділів, їх заступники відповідають за належне виконання підлеглими працівниками службових обов’язків, своєчасне та якісне виконання завдань і службових доручень керівництва Офісу Генерального прокурора, начальника Департаменту.
6.3. Прокурори відділів, головні та провідні спеціалісти, спеціалісти відповідають за належне виконання обов’язків, своєчасне та якісне виконання службових доручень керівництва Офісу Генерального прокурора, Департаменту, управлінь і відділів.
6.4. Працівники Департаменту несуть відповідальність за порушення відповідно Присяги прокурора (1697-18) , Присяги державного службовця (889-19) , Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів (n0001900-17) , Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (z1203-16) , службових обов’язків, службової (трудової) та виконавської дисципліни, а також в інших випадках згідно із Законами України "Про прокуратуру" (1697-18) , "Про державну службу" (889-19) , "Про запобігання корупції" (1700-18) , законодавством про працю.
Департамент
представництва
інтересів держави в суді
Офісу Генерального прокурора
( Текст зі змінами станом на 16.11.2020 взято з сайту Офісу Генерального прокурора http://www.gp.gov.ua )