БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
08.07.2021 № 1120

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

Відповідно до статті 4 Закону України "Про ринок природного газу" та статті 17 Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, що додаються.
2. Оператору газотранспортної системи здійснити заходи, необхідні для забезпечення роботи інформаційної платформи з урахуванням Змін, затверджених пунктом 1 постанови, у тому числі погодити із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, форми для надання через інформаційну платформу інформації щодо споживачів, що здійснюють виробництво теплової енергії.
3. Ця постанова набирає чинності з 01 серпня 2021 року, але не раніше дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, крім пункту 2 цієї постанови, який набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Голова НКРЕКП
В.Тарасюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
08.07.2021 № 1120

Зміни до деяких постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

1. У розділі IV Кодексу газотранспортної системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2493 (z1378-15) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1378/27823 (z1378-15) :
1) у главі 4:
пункт 2 після підпункту 13 доповнити новим підпунктом 14 такого змісту:
"14) належність споживача до категорії виробників теплової енергії;".
У зв'язку з цим підпункти 14 та 15 вважати відповідно підпунктами 15 та 16;
абзац другий пункту 5 після цифр "13" доповнити знаком та цифрами ", 14";
2) у главі 5:
у пункті 2:
в абзаці сьомому після слів "побутового споживача" доповнити словами та знаками "або споживача, що здійснює виробництво теплової енергії,";
в абзаці дев'ятому після слів "побутового споживача" доповнити словами та знаками "або споживача, що здійснює виробництво теплової енергії,";
в абзаці десятому після слова "побутовим" доповнити знаками та словами "(крім споживача, що здійснює виробництво теплової енергії)";
в абзаці дванадцятому слова та знаки "не може перевищувати шістдесят днів та в будь-якому випадку не має тривати довше ніж до кінця календарного місяця, наступного за тим місяцем, у якому відбулася реєстрація споживача в Реєстрі споживачів постачальника "останньої надії" замінити словами "визначається Правилами постачання природного газу";
абзаци перший та другий пункту 8 замінити одним новим абзацом такого змісту:
"8. У разі відхилення оператором газотранспортної системи номінації замовника послуг транспортування на відповідну точку виходу до прямого споживача та/або газорозподільної системи або якщо така номінація не була подана оператору газотранспортної системи у встановлений строк, інформаційна платформа, з урахуванням вимог цього Кодексу та за відсутності споживача(-ів) у реєстрі іншого постачальника(-ів), інформує відповідного оператора газорозподільної системи (оператора газотранспортної системи по прямих споживачах) про відсутність замовленого постачальником обсягу транспортування природного газу для потреб споживача(-ів), за виключенням того (тих) споживача(-ів), який(-і) підлягає(-ють) автоматичній реєстрації в Реєстрі споживачів постачальника "останньої надії" в порядку, передбаченому пунктом 2 цієї глави.".
У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами другим - п'ятим.
2. Абзаци четвертий та п'ятий пункту 3 розділу VI Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496 (z1382-15) , зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1382/27827 (z1382-15) , викласти в такій редакції:
"відсутність підтвердженої номінації та реномінації для газової доби D до 02:00 UTC (04:00 за київським часом) години для зимового періоду в газову добу (D-1) та 01:00 UTC (04:00 за київським часом) години для літнього періоду в газову добу (D-1) у діючого постачальника на точку виходу до газорозподільної системи, до якої підключений побутовий споживач або споживач, що здійснює виробництво теплової енергії, крім випадків ініціювання постачальником "останньої надії" відключення по об'єкту такого споживача (положення цього абзацу застосовується при постачанні природного газу побутовому споживачу та споживачу, що здійснює виробництво теплової енергії);
відсутність побутового споживача або споживача, що здійснює виробництво теплової енергії (точки комерційного обліку споживача) в Реєстрі споживачів будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС (положення цього абзацу застосовується при постачанні природного газу побутовому споживачу та споживачу, що здійснює виробництво теплової енергії).".
3. В абзаці першому пункту 11.5 розділу ХІ Типового договору постачання природного газу постачальником "останньої надії", затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2501 (z1387-15) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1387/27832 (z1387-15) , слова та знаки "рекомендованим листом, вручені кур'єром або особисто" виключити.
Директор Департаменту із регулювання відносин у
нафтогазовій сфері
Т.Рябуха
(Текст взято з сайту НКРЕКП http://www.nerc.gov.ua)