БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
громад та територій України
26 квітня 2021 року 
 № 102 (z0853-21)
    
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2021 р.
за № 854/36476

ПОРЯДОК

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Мінрегіон

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Мінрегіоном, за запитом на інформацію.
2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Мінрегіон є належним розпорядником інформації.
3. Документи за запитом на інформацію надаються безкоштовно:
щодо інформації, яка становить суспільний інтерес;
якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;
особі у разі надання інформації про себе.
4. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.
5. Розмір відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, визначається відповідним структурним підрозділом з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Міністерства розвитку громад та територій України.
6. Структурний підрозділ Мінрегіону в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок подає заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію (далі - Рахунок), до структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Мінрегіону за формою згідно з додатком 1.
7. На підставі отриманої заявки структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Мінрегіону протягом одного робочого дня виписує Рахунок за формою згідно з додатком 2 і передає його структурному підрозділу Мінрегіону, в якому знаходиться запитувана інформація, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
Відповідь на запит разом із Рахунком надається запитувачу інформації одночасно з десятьма безкоштовними сторінками копій запитуваних документів.
8. Оплата Рахунка здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача інформації.
9. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на реєстраційний рахунок Мінрегіону структурний підрозділ з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Мінрегіону передає структурному підрозділу Мінрегіону, в якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Мінрегіону, з проставленням прізвища, власного ім’я та поточної дати.
10. Структурні підрозділи Мінрегіону, в яких знаходиться запитувана інформація, здійснюють копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, після отримання копії виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізованої відповідальною особою структурного підрозділу з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності Мінрегіону.
11. Надання запитувачу іншої частини запитуваних документів здійснюється впродовж трьох робочих днів після підтвердження оплати фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.
12. Інформація на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача інформації від оплати Рахунка з повідомленням про це запитувача відповідно до статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2939-17) .
Т.в.о. начальника
Управління документообігу
В. Пекельний
Додаток 1
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є Мінрегіон
(пункт 6)

ЗАЯВКА № _______

від "____" ______________20_____року

на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

__________________________________________________________________

(назва документа)

__________________________________________________________________

(найменування структурного підрозділу, в якому знаходиться запитувана інформація)

Прізвище та власне ім’я запитувача - фізичної особи, найменування запитувача - юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи
Послуга, що надається
Кількість сторінок
Копіювання або друк копій документів формату A4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів формату A3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування
(за відсутності даних ставиться прочерк)
Виконавець:
____________________
(посада)
____________
(підпис)
___________________________
Власне ім’я, Прізвище
Керівник структурного підрозділу, в якому знаходиться запитувана інформація:
____________________
(посада)
____________
(підпис)
___________________________
Власне ім’я, Прізвище
Додаток 2
до Порядку відшкодування фактичних
витрат на копіювання
або друк документів, що надаються
за запитом на інформацію,
розпорядником якої є Мінрегіон
(пункт 7)
Надавач послуг:
Рахунок:
Банк отримувача
Код за ЄДПРОУ:
Платник:

РАХУНОК № ________

від "_____" ______________20_____року

для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію

__________________________________________________________________

(назва документа)

Найменування послуги
Вартість виготовлення однієї сторінки, грн
Кількість сторінок
Сума, грн (без ПДВ)
Копіювання або друк копій документів формату A4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів формату A3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
Виготовлення цифрових копій документів шляхом сканування
Усього до сплати
__________________________________________________________________________
                (сума словами)
_________________________________________________________грн__________коп.
Виконавець:
____________________
(посада)
____________
(підпис)
___________________________
Власне ім’я, Прізвище