БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.06.2021 № 156
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2021 р.
за № 842/36464

Про затвердження Змін до Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

Відповідно до Положення про Міністерство оборони України (671-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), з метою покращення якості роботи з персоналом під час прийняття (поновлення) на військову службу за контрактом, призначення (переміщення) осіб офіцерського складу на посади номенклатури призначення Міністра оборони України, при прийнятті та призначенні кандидатів на посади в структурні підрозділи Міністерства оборони України, органи військового управління Збройних Сил України, попередження та виявлення правопорушень, пов’язаних з корупцією, інших правопорушень у сфері службової діяльності НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України (z0477-15) , затвердженої наказом Міністерства оборони України від 14 квітня 2015 року № 164, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 квітня 2015 року за № 477/26922 (у редакції наказу Міністерства оборони України від 22 липня 2019 року № 394), що додаються.
2. Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр оборони України
А. Таран
ПОГОДЖЕНО:
Міністр охорони здоров’я України
Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
В. Ляшко
Г. Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
04 червня 2021 року № 156
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 червня 2021 р.
за № 842/36464

ЗМІНИ

до Інструкції з організації та проведення психофізіологічного дослідження персоналу із застосуванням поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України

1. У розділі I (z0477-15) :
1) абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:
"ініціатор дослідження - Міністр оборони України та його заступники, державний секретар Міністерства оборони України, Головнокомандувач Збройних Сил України та його заступник, начальник Генерального штабу Збройних Сил України та його заступники, Командувач об’єднаних сил Збройних Сил України, керівники структурних підрозділів апарату Міноборони та Генерального штабу Збройних Сил України, командувачі видів (окремих родів військ (сил)), а також особа, щодо якої висунуто сумніви щодо правдивості наданої нею усної чи письмової інформації (у разі наявності її письмового клопотання про проведення дослідження з метою спростування цих сумнівів) (далі - ініціатор);";
2) доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
"8. Науково-методичне забезпечення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у Міноборони та Збройних Силах здійснює НМЦ КП.".
2. Абзаци четвертий та п’ятий (z0477-15) пункту 2 розділу IV викласти в такій редакції:
"Підготовлене завдання ініціатор подає через директора Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України на затвердження Міністру оборони України або одному з його заступників, або державному секретарю Міністерства оборони України, або Головнокомандувачу Збройних Сил України, або начальнику Генерального штабу Збройних Сил України.
Якщо ініціатором є Міністр оборони України або один з його заступників, або державний секретар Міністерства оборони України, або Головнокомандувач Збройних Сил України, або начальник Генерального штабу Збройних Сил України, завдання затвердженню не підлягає.".
3. У розділі VI (z0477-15) :
1) пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
"2. Після закінчення дослідження довідка надається через директора Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України безпосередньо для ознайомлення. Отримавши довідку, ініціатор у триденний строк ознайомлюється з нею, після чого довідка повертається до структурного підрозділу НМЦ КП для подальшого знищення у порядку, установленому законодавством України."
3. Матеріали дослідження зберігаються у структурному підрозділі НМЦ КП, доки не мине потреба, після повернення довідки до НМЦ КП, після чого знищуються в порядку, установленому законодавством України.";
2) пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Право на ознайомлення з результатами дослідження, окрім ініціатора та особи, яка затверджувала таке завдання, має безпосередньо суб’єкт дослідження протягом терміну зберігання після повернення довідки до НМЦ КП. Ознайомлення суб’єктом дослідження з результатами дослідження здійснюється особисто, виключно у приміщеннях структурного підрозділу НМЦ КП.".
Директор Департаменту
кадрової політики Міністерства
оборони України
О. Яцино