БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
08.07.2021 № 73

Про особливості здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України у 2021 році

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 88 від 19.08.2021 (v0088500-21) )
Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону (679-14) України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону (2121-14) України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення у 2021 році оцінки стійкості банків і банківської системи України, що проводиться згідно з Положенням про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України (v0141500-17) , затвердженим постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами), Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Національний банк України (далі - Національний банк) за результатами оцінки стійкості банків у 2021 році, здійсненої згідно з вимогами Положення про здійснення оцінки стійкості банків і банківської системи України (v0141500-17) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2017 року № 141 (зі змінами) (далі - Положення № 141), для забезпечення дотримання банками необхідного рівня нормативів достатності капіталу, визначених за результатами оцінки стійкості, надсилає банкам вимогу про складання програми капіталізації/реструктуризації :
1) до 10 серпня 2021 року банкам, оцінка стійкості яких у 2021 році проводилась із застосуванням двох етапів, якщо значення нормативів достатності капіталу, розраховані за результатами двох етапів оцінки стійкості, є меншими, ніж нормативні значення, установлені Національним банком;
2) до 10 вересня 2021 року банкам, оцінка стійкості яких у 2021 році проводилась із застосуванням трьох етапів, якщо значення нормативів достатності капіталу, розраховані за результатами першого етапу оцінки стійкості, є меншими, ніж нормативні значення, установлені Національним банком, та/або значення нормативів достатності капіталу, розраховані за результатами трьох етапів оцінки стійкості, є меншими, ніж граничні значення, установлені Національним банком.
( Підпункт 2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 88 від 19.08.2021 (v0088500-21) - діє до 31.12.2021 )
2. Банки, що отримали вимогу про складання програми капіталізації/реструктуризації, зазначену в пункті 1 цієї постанови, подають до Національного банку програму капіталізації/реструктуризації, складену згідно з вимогами, установленими в додатку до Положення № 141 (v0141500-17) , у такі строки:
1) до 15 вересня 2021 року банки, оцінка стійкості яких у 2021 році проводилась із застосуванням двох етапів;
2) до 10 жовтня 2021 року банки, оцінка стійкості яких у 2021 році проводилась із застосуванням трьох етапів.
( Підпункт 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 88 від 19.08.2021 (v0088500-21) - діє до 31.12.2021 )
2-1. Національний банк до 15 листопада 2021 року погоджує програму капіталізації/реструктуризації банку, оцінка стійкості якого у 2021 році проводилась із застосуванням трьох етапів, за умови відповідності програми капіталізації/реструктуризації банку встановленим вимогам.
( Постанову доповнено новим пунктом 2-1 згідно з Постановою Національного банку № 88 від 19.08.2021 (v0088500-21) - діє до 31.12.2021 )
3. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, і діє до 31 грудня 2021 року.
В.о. Голови
Ю. Гелетій