БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 7 липня 2021 р. № 688
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 484

Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 484 (484-2017-п) "Про проведення незалежного аудиту баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються Державною фіскальною службою, та затвердження Порядку здійснення контролю, в тому числі моніторингу Міністерством фінансів адміністрування Державною фіскальною службою баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів" (Офіційний вісник України, 2017 p., № 58, ст. 1749) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України
Д.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 липня 2021 р. № 688

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 484

1. У постанові (484-2017-п) :
1) у назві (484-2017-п) постанови слова "Державною фіскальною службою баз даних" замінити словами "Державною податковою службою і Державною митною службою баз даних";
2) в абзаці третьому пункту 2 слова "Державною фіскальною службою" замінити словами "Державною податковою службою і Державною митною службою".
2. У Порядку здійснення контролю, в тому числі моніторингу Міністерством фінансів адміністрування Державною фіскальною службою баз даних та інформаційних ресурсів, що використовуються для адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів (484-2017-п) , затвердженому зазначеною постановою:
1) у назві (484-2017-п) Порядку слова "Державною фіскальною службою" замінити словами "Державною податковою службою і Державною митною службою";
2) пункт 3 після слова "інформації" доповнити словом "централізованих";
3) пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Для здійснення моніторингу забезпечується реплікація інформаційних ресурсів та баз даних ДПС і Держмитслужби на програмно-апаратні комплекси Мінфіну, крім бази персональних даних "Державний реєстр фізичних осіб - платників податків" та персональних даних, що містяться в інших базах даних та інформаційних ресурсах ДПС і Держмитслужби, та надання за узгодженими формами узагальнених (зведених) даних, наявних в інформаційних ресурсах ДПС і Держмитслужби.";
4) пункт 10 після слів "для механізму реплікації" доповнити словами ", надання узагальнених (зведених) даних";
5) пункт 19 викласти в такій редакції:
"19. Адміністрування програмно-технічного засобу контролю здійснюється в частині:
баз даних та інформаційних ресурсів ДПС - ДПС;
баз даних та інформаційних ресурсів Держмитслужби - Держмитслужбою;
погодження (активації) політик безпеки - Мінфіном.";
6) у пункті 20 слова "ДФС та Мінфіну" замінити словами "Мінфіном та ДПС, Держмитслужбою відповідно";
7) пункти 22-24 викласти в такій редакції:
"22. У разі виявлення програмно-технічним засобом контролю, який міститься на програмно-апаратному комплексі ДПС, Держмитслужби, модифікацій, коригування або зміни політик безпеки, активація таких дій автоматично тимчасово припиняється програмно-технічним засобом, повідомлення про такі дії автоматично надсилаються Мінфіну, а також ДПС або Держмитслужбі відповідно.
У разі виявлення програмно-технічним засобом контролю порушень інформаційної безпеки в межах затверджених політик безпеки повідомлення про такі дії автоматично надсилаються Мінфіну, а також ДПС або Держмитслужбі відповідно.
23. ДПС і Держмитслужба проводять перевірки фактів порушення інформаційної безпеки, за результатами яких вживають всіх необхідних заходів відповідно до законодавства та у десятиденний строк інформують Мінфін про результати таких перевірок.
24. Якщо за результатами перевірки встановлено необхідність внесення модифікацій, коригувань або змін до політик безпеки, що контролюють умови доступу до баз даних, інформаційних ресурсів ДПС і Держмитслужби та області безпеки, такі зміни протягом п’яти робочих днів вносяться відповідно до пункту 18 цього Порядку та активуються Мінфіном у програмно-технічному засобі контролю.";
8) у тексті Порядку (484-2017-п) слово "ДФС" замінити словами "ДПС і Держмитслужба" у відповідному відмінку.