БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.03.2021 № 11-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2021 р.
за № 802/36424

Про затвердження Порядку подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду № 21-1 від 23.06.2021 (z0833-21) )
Відповідно до пунктів 9, 10 Положення про Пенсійний фонд України (280-2014-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2014 року № 280, пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1084 (1084-2019-п) "Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі" правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Порядок подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі, що додається.
2. Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (Чекотун Д.) разом з Юридичним департаментом (Рябцева Т.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Ця постанова набирає чинності через десять днів з дня її офіційного опублікування.
Голова правління
Є. Капінус
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Голова Спільного представницького
органу об’єднань профспілок
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Міністр соціальної політики України
О. Вискуб
Р. Іллічов
Г.В. Осовий
Л. Денісова
М. Лазебна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
12 березня 2021 року № 11-1
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 червня 2021 р.
за № 802/36424

ПОРЯДОК

подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі

1. Цей Порядок розроблено відповідно до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1084 (1084-2019-п) "Про запровадження обліку трудової діяльності працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно, в електронній формі" (далі - Порядок обліку) з метою визначення механізму подання відомостей про трудову діяльність працівника, фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка забезпечує себе роботою самостійно (далі - працівник), в електронній формі.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду № 21-1 від 23.06.2021 (z0833-21) )
2. У цьому Порядку терміни вживаються в значеннях, наведених у Законах України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (2464-17) , "Про електронні довірчі послуги" (2155-19) , "Про захист персональних даних" (2297-17) .
3. Відомості про трудову діяльність працівника подаються страхувальником за працівників або самим працівником.
4. Відомості про трудову діяльність працівника подаються до Пенсійного фонду України через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України в електронній формі з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису страхувальником або працівником, які подають інформацію, одним із таких способів:
у вигляді копій передбачених законодавством документів, виготовлених шляхом сканування;
в оцифрованому вигляді - шляхом створення відповідного електронного запису в електронному кабінеті страхувальника або застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, до якого додаються скановані копії документів, на підставі яких створюється запис.
5. Електронні копії сторінок трудової книжки та документів про стаж, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній (637-93-п) , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637 виготовляються шляхом їх сканування.
Скановані копії виготовляються в кольоровому форматі з оригіналів трудової книжки та документів про стаж, мають містити всі сторінки трудової книжки у хронологічному порядку та поля відповідних документів, бути придатні для сприйняття їх змісту, зокрема дані про серію та номер бланків документів, рекомендована роздільна здатність при скануванні - 300 dpi, формат зображення має бути jpg або pdf, розмір кожного файлу не має перевищувати 1 Мб.
6. Електронний запис складається з переліку відомостей про трудову діяльність працівника:
найменування роботодавця або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та/або номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
періоди: роботи, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва;
переведення з посади на іншу посаду або іншу роботу;
найменування посади, професія, спеціальність, кваліфікація, вид виконуваної роботи, структурний підрозділ;
причина припинення трудових відносин, навчання, практики, проходження служби, відносин за договорами цивільно-правового характеру, догляду, безробіття, виправних робіт (пункт, частину, статтю закону);
вид документа, його номер і дата, на підставі якого внесено запис про початок та/або припинення: трудових відносин, навчання, практики, служби, догляду, безробіття, стажування, відносин за договорами цивільно-правового характеру, виправних робіт, сумісництва.
Якщо електронний запис створено з помилками та відправлено, формується новий електронний запис.
7. Подані відомості про трудову діяльність працівника мають містити повну та достовірну інформацію.
В.о. директора
Департаменту з питань
цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації
Д. Чекотун