БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.06.2021 № 123
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2021 р.
за № 823/36445

Про затвердження Умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів посадового окладу і преміювання керівника державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України"

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 02 серпня 1995 року № 597 (597-95-п) "Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності" (із змінами), від 19 травня 1999 року № 859 (859-99-п) "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств" (із змінами) НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Умови, критерії, диференційовані показники та розміри посадового окладу і преміювання керівника державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України", що додаються.
2. Юридичному управлінню (Колтирін О.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Управлінню роботи з персоналом та організаційного розвитку (Луцюк А.І.) в місячний строк внести зміни до контракту керівника державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України", та довести цей наказ до його відома.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ващенка К.О.
Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр
О. Резніков
ПОГОДЖЕНО:
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економіки України
Р. Іллічов
О. Любченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
з питань реінтеграції
тимчасово окупованих
територій України
01 червня 2021 року № 123
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 червня 2021 р.
за № 823/36445

УМОВИ, КРИТЕРІЇ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПОКАЗНИКИ

та розміри посадового окладу і преміювання керівника державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України"

I. Загальні положення

1. Ці Умови застосовуються при:
1) обчисленні розміру посадового окладу керівника державного підприємства "Мультимедійна платформа іномовлення України" (далі - керівник), оплата праці якого здійснюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 року № 859 (859-99-п) "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств" (зі змінами);
2) преміюванні керівника.
2. Преміювання керівника здійснюється у межах фонду оплати праці, виділеного на зазначену мету.

II. Диференційовані показники для обчислення розміру посадового окладу керівника

1. Розмір посадового окладу керівника визначається залежно від середньооблікової чисельності працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік, визначеної державним підприємством "Мультимедійна платформа іномовлення України" (далі - підприємство) відповідно до наказу Державного комітету статистики України від 28 вересня 2005 року № 286 (z1442-05) "Про затвердження Інструкції зі статистики кількості працівників" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722, з урахуванням такого диференційованого показника:
Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості за рік (одиниць)
Кратність до мінімального посадового окладу (ставки) працівників основної професії
менше або дорівнює 250
5
від 251 до 500
10
від 501 до 1000
15
2. Якщо посадовий оклад керівника після перегляду згідно з цими Умовами виявиться меншим від зазначеного в контракті, укладеному з таким керівником, розмір його посадового окладу не змінюється.

III. Умови, критерії, показники та розміри преміювання керівника

1. Преміювання керівника проводиться за погодженням з Мінреінтеграції щокварталу та щороку.
2. Премія керівнику нараховується за фактично відпрацьований час і не може перевищувати розміру трьох - за квартал, дванадцяти - за рік посадових окладів керівника, зазначених у контракті.
3. Керівнику премія нараховується за:
1) виконання державних замовлень та договорів, укладених із виконавцями робіт, послуг;
2) відсутність заборгованості з комунальних платежів;
3) відсутність дисциплінарного стягнення у звітному періоді;
4) відсутність нещасного випадку з вини підприємства;
5) збільшення кількості інформаційної продукції та кількості заходів з поширення суспільно важливої інформації;
6) збільшення глядацької аудиторії та зони покриття;
7) відсутність заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємства.
4. Премія знижується на:
1) 20% максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання одного з показників, зазначених у підпунктах 1-7 пункту 3 цього розділу;
2) 40% максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання двох з показників, зазначених у підпунктах 1-7 пункту 3 цього розділу;
3) 60% максимально дозволеного розміру премії за квартал/рік у разі невиконання трьох з показників, зазначених у підпунктах 1-7 пункту 3 цього розділу.
5. Премія не нараховується за звітний період, у якому виявлено:
1) невиконання будь-яких чотирьох показників, зазначених у підпунктах 1-7 пункту 3 цього розділу;
2) заборгованість підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді;
3) погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, порушення трудової дисципліни (за окремим рішенням);
4) незатвердження (непогодження) в установленому законодавством порядку річного фінансового плану.
6. Керівник у двомісячний термін після закінчення звітного кварталу та із 25 до 30 грудня за четвертий квартал направляють подання про преміювання за відповідний період та детальну інформацію щодо виконання показників, зазначених у пункті 3 цього розділу.
7. Міністерство не пізніше ніж через 20 календарних днів з дати надходження подання приймає рішення щодо погодження виплати премії керівнику або відмови в погодженні такої виплати.
Заступник директора
Департаменту фінансів,
бухгалтерського обліку
та ресурсного забезпечення -
начальник відділу
бухгалтерського обліку
і звітності -
заступник головного
бухгалтера
Л. Лєснікова