БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
08.07.2021 № 2407/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 липня 2021 р.
за № 901/36523

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (228-2014-п) , НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, що додаються.
2. У виконавчих провадженнях, які на момент набрання чинності цим наказом перебувають на примусовому виконанні в органах державної виконавчої служби та у приватних виконавців, категорії стягнення за виконавчими документами підлягають приведенню у відповідність до категорій стягнення, передбачених цим наказом, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим наказом.
3. Державному підприємству "Національні інформаційні системи" (Бережний О.) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим наказом вжити заходів для забезпечення реалізації цього наказу.
4. Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (Кисельов М.):
вжити організаційних заходів щодо виконання пункту 2 цього наказу;
розробити, систематизувати та передати державному підприємству "Національні інформаційні системи" шаблони документів.
5. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 (493/92) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 1, 2 цього наказу, які набирають чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби Гайченка А.
Перший заступник Міністра
Є. Горовець
ПОГОДЖЕНО:
Генеральний директор державного підприємства
"Національні інформаційні системи"
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
О. Бережний
О.Вискуб
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства юстиції України
08 липня 2021 року № 2407/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 липня 2021 р.
за № 901/36523

ЗМІНИ

до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України

1. Розділ І Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802 (z0489-12) (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 року № 2832/5), доповнити новим пунктом 13 такого змісту:
"13. Розробка, оновлення та передача адміністратору автоматизованої системи виконавчого провадження шаблонів документів, передбачених пунктом 6 цього розділу, здійснюється структурним підрозділом Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб).".
2. Внести до Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження (z1126-16) , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 05 серпня 2016 року № 2432/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2016 року за № 1126/29256, такі зміни:
1) підпункт перший пункту 8 розділу І викласти в такій редакції:
"1) категорія стягнення:
виселення;
вселення стягувача;
усунення перешкод у користуванні майном;
поновлення на роботі;
встановлення побачення з дитиною;
усунення перешкод у побаченні з дитиною;
відібрання дитини;
зобов’язання вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення;
заборона вчиняти певні дії (крім забезпечення позову);
забезпечення позову;
заборона (скасування заборони) вчинення дій уповноваженими органами містобудування та архітектури, органами державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду;
зміна відомостей в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва;
стягнення аліментів;
стягнення штрафу за наявності заборгованості зі сплати аліментів;
стягнення інших періодичних платежів (крім аліментів);
відшкодування збитків та шкоди, заподіяної внаслідок каліцтва чи іншого ушкодження здоров’я, втрати годувальника;
стягнення заборгованості із заробітної плати;
стягнення інших платежів, пов’язаних з трудовими відносинами;
стягнення штрафів у сфері безпеки дорожнього руху у справах про адміністративні правопорушення;
стягнення у справах про адміністративні правопорушення (крім безпеки дорожнього руху);
стягнення судового збору;
стягнення активів в дохід держави в кримінальному провадженні;
конфіскація у справі про порушення митних правил;
конфіскація у кримінальному проваджені (крім корупційних правопорушень);
конфіскація у справах про адміністративні правопорушення (крім корупційних правопорушень);
конфіскація у справах з вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення (крім спецконфіскації);
спецконфіскація;
інші стягнення на корить державного бюджету (санкції, платежі, штрафи);
стягнення виконавчого збору;
стягнення витрат виконавчого провадження;
стягнення основної винагороди приватного виконавця;
стягнення штрафів, накладених державним, приватним виконавцем;
стягнення заборгованості з оплати комунальних послуг;
стягнення соціальних виплат;
передача стягувачу предметів, зазначених у виконавчому документі;
оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом правопорушення;
звернення стягнення на заставлене майно (предмет іпотеки);
звернення стягнення на майно, визначене виконавчим документом;
рішення Європейського суду з прав людини;
документ, що не підпадає під згадані категорії;
виконавчий документ, що не підлягає виконанню (не містить заходів примусового виконання або підлягає виконанню органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів);";
2) у пунктах 6, 7 розділу ІІІ слова "майна, вилученого митними органами," замінити словами "у справі про порушення митних правил";
3) абзац перший пункту 4 розділу ІV після слів "за допомогою Системи" доповнити словами "відповідно до шаблонів документів, переданих адміністратору Системи структурним підрозділом Міністерства юстиції України, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)";
4) у розділі Х:
в абзаці четвертому пункту 4 слово "та" замінити словом ", рішень";
в абзаці третьому пункту 7 слово "та" замінити словом ", рішенням";
у пункті 9:
в абзацах четвертому, сьомому слово "та" замінити словом ", про стягнення";
в абзаці шостому слово "та" замінити словом ", рішеннями";
в абзаці десятому слово "та" виключити.
Директор Директорату
правосуддя та кримінальної
юстиції
О. Олійник