БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСЬКА СЛУЖБА УКРАЇНИ
НАКАЗ
12.08.2021 № 243

Про внесення змін до наказів Державної казначейської служби України

У зв'язку із затвердженням наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі" від 28 травня 2021 року № 299 (z0909-21) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 липня 2021 року за № 909/36531, та з метою відкриття рахунків для зарахування коштів попередньої оплати та унормування відображення у бухгалтерському обліку операцій, що не належать до операцій з виконання бюджетів НАКАЗУЮ:
1. У тексті Порядку відображення у бухгалтерському обліку окремих операцій з небюджетними коштами (v0347840-19) , затвердженого наказом Державної казначейської служби України від 11 грудня 2019 року № 347 (зі змінами) цифри та слова:
9742 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства";
9743 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів Казначейства";
9852 "Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам Казначейства";
9853 "Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам Казначейства"
замінити цифрами та словами відповідно:
9742 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від вищестоящих органів державних цільових фондів";
9743 "Рахунок для обліку коштів, отриманих державними цільовими фондами від нижчестоящих органів державних цільових фондів";
9852 "Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами вищестоящим органам державних цільових фондів";
9853 "Рахунок для обліку коштів, переданих державними цільовими фондами нижчестоящим органам державних цільових фондів".
2. У Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів в системі Державної казначейської служби України (v0217840-13) , затвердженому наказом Державної казначейської служби України від 27 грудня 2013 року № 217 (у редакції наказу Державної казначейської служби України від 04 грудня 2019 року № 341) (зі змінами) (далі - Порядок) внести такі зміни:
1) після пункту 39 доповнити новим пунктом 40 такого змісту:
"40. Рахунки для зарахування коштів попередньої оплати, спрямованих розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів виконавцям робіт, постачальникам товарів і надавачам послуг (крім нерезидентів) у випадках визначених нормативно-правовими актами відкриваються за субрахунком 3559 Плану рахунків.";
відповідно пункти 40-91 вважати пунктами 41-92;
2) у додатку до Порядку (v0217840-13) абзац четвертий пункту 17 вилучити.
3. Цей наказ набирає чинності з дня підписання.
4. Самостійним структурним підрозділам Державної казначейської служби України та головним управлінням Державної казначейської служби України в областях та м. Києві здійснити заходи щодо виконання цього наказу.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників Голови Державної казначейської служби України відповідно до розподілу обов'язків та начальників головних управлінь Державної казначейської служби України в областях та м. Києві.
Голова
Т. Слюз
( Текст взято з сайту Казначейства України http://www.treasury.gov.ua )