БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
15 вересня 2021 року № 506 (z1400-21)
        
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
29 жовтня 2021 р.
за № 1401/37023

УМОВИ, ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПОКАЗНИКИ І РОЗМІРИ ПРЕМІЮВАННЯ

керівника Державного підприємства "Експлуатаційно-майнове управління", що належить до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 581 від 05.11.2021 (z1464-21) )
1. Керівнику Державного підприємства "Експлуатаційно-майнове управління" (далі - Підприємство), що належить до сфери управління Держфінмоніторингу, виплачується премія за підсумками роботи за:
( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 581 від 05.11.2021 (z1464-21) )
квартал - у розмірі до трьох місячних посадових окладів керівника Підприємства, який було встановлено у відповідному звітному періоді;
рік - у розмірі до шести місячних посадових окладів керівника Підприємства, який було встановлено у відповідному звітному періоді.
2. Преміювання керівника Підприємства здійснюється за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства, відображеними у формах бухгалтерської і статистичної звітності та у звіті про виконання фінансового плану, відповідно до диференційованих показників, визначенихдодатком 1 до цих Умов.
3. Премія нараховується за підсумками роботи за квартал/рік з урахуванням фактично відпрацьованого часу та розміру посадового окладу керівника на кінець звітного періоду.
4. Премія керівникові Підприємства нараховується після погодження Держфінмоніторингом за звітний період у разі:
виконання умов, передбачених контрактом, належного використання закріпленого за Підприємством державного майна та забезпечення ефективної діяльності відповідно до статуту Підприємства;
( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 581 від 05.11.2021 (z1464-21) )
виконання наказів і розпоряджень Держфінмоніторингу;
дотримання трудової дисципліни;
своєчасності сплати податків та інших обов’язкових зборів;
відсутності узгоджених штрафних санкцій до Підприємства з боку фіскальних органів;
відсутності простроченої кредиторської заборгованості;
відсутності на Підприємстві випадків травм, каліцтв, поранень з вини Підприємства;
виконання з боку керівника умов трудових контрактів з працівниками Підприємства;
забезпечення виконання вимог, установлених чинним законодавством, з питань управління державним майном, забезпечення режиму секретності, охорони праці, протипожежної безпеки.
5. Встановити, що у разі невиконання у звітному періоді:
однієї з умов преміювання, визначених пунктом 4 цих Умов,- розрахований відповідно до диференційованих показників, визначених додатком 1 до цих Умов, розмір премії зменшується на 10 відсотків;
двох умов преміювання, визначених пунктом 4 цих Умов,- розрахований відповідно до диференційованих показників, визначених додатком 1 до цих Умов, розмір премії зменшується на 25 відсотків;
трьох умов преміювання, визначених пунктом 4 цих Умов,- розрахований відповідно до диференційованих показників, визначених додатком 1 до цих Умов, розмір премії зменшується на 50 відсотків;
чотирьох і більше умов преміювання, визначених пунктом 4 цих Умов, - премія за звітний квартал та рік не нараховується.
6. Премія керівникові Підприємства не нараховується за звітний період у разі:
незатвердження (непогодження) в установленому законодавством порядку річного фінансового плану Підприємства;
збільшення розміру заборгованості Підприємства з виплати заробітної плати у поточному квартальному або річному звітному періоді порівняно з попереднім аналогічним звітним періодом;
перебування керівника Підприємства на посаді менше половини звітного періоду або звільнення у звітному періоді;
пошкодження з вини Підприємства закріпленого за ним державного майна;
допущення на Підприємстві нещасного випадку зі смертельним наслідком з вини Підприємства.
7. У разі наявності заборгованості Підприємства з виплати заробітної плати у відповідному квартальному або річному звітному періоді розмір премії за такий період повинен становити не більше 20 відсотків максимально дозволеного розміру премії відповідно до пункту 1 цих Умов.
8. Пропозиції щодо преміювання керівника Підприємства за підсумками роботи за звітний період готуються Підприємством та подаються до Держфінмоніторингу за формою згідно з додатком 2 до цих Умов.
Директор Департаменту
фінансово-економічного
планування, аналізу
та майнових відносин
В. Якубівський
Додаток 1
до Умов, диференційованих
показників і розмірів преміювання
керівника Державного підприємства
"Експлуатаційно-майнове
управління", що належить
до сфери управління Державної
служби фінансового моніторингу України
(пункт 2 цих Умов)

ДИФЕРЕНЦІЙОВАНІ ПОКАЗНИКИ І РОЗМІРИ ПРЕМІЮВАННЯ

керівника Державного підприємства "Експлуатаційно-майнове управління", що належить до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України

Диференційовані показники преміювання за підсумками роботи за квартал/рік
Розмір преміювання
Показник
Значення показника (бал)
Соціально-економічні показники
Максимальна сума балів - 12
1. Відсутність / темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати у відсотках до попереднього кварталу/року
За підсумками роботи за квартал: від 9,5 до 12 балів(включно) - до трьох місячних посадових окладів;
від 6,5 до 9 балів (включно) - до двох місячних посадових окладів;
від 3 до 6 балів (включно) - до одного місячного посадового окладу;
до 3 балів - премія не нараховується
0 % (відсутня заборгованість)
2
до 100 %*
1*
100 і більше відсотків**
0**
2. Своєчасність з нарахування (утримання) та сплати (перерахування) до бюджету податків і зборів:
своєчасне нарахування (утримання) та сплата (перерахування) до бюджету податків і зборів;
1
заборгованість або несвоєчасне нарахування (утримання) та сплата (перерахування) до бюджету податків і зборів
0
Виконання показників фінансового плану у звітному періоді
3. Чистий дохід
100 і більше відсотків
1
менше 100 відсотків
0
4. Чистий прибуток
100 і більше відсотків
1
менше 100 відсотків
0
5. Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету
За підсумками роботи за рік:
від 9,5 до 12 балів(включно) - до шести місячних посадових окладів;
від 6,5 до 9 балів (включно) - до чотирьох місячних посадових окладів;
від 3 до 6 балів (включно) - до двох місячних посадових окладів;
до 3 балів - премія не нараховується
100 і більше відсотків
1
менше 100 відсотків
0
6. Капітальні інвестиції
100 і більше відсотків
1
менше 100 відсотків
0
7. Коефіцієнт покриття на кінець звітного періоду
більше або дорівнює 1
1
< 1
0
8. Коефіцієнт фінансової стійкості на кінець звітного періоду
більше або дорівнює 1
1
< 1
0
Виконання умов контракту у звітному періоді
9. Виконання робіт / надання послуг згідно з укладеними договорами
в установлені терміни та належної якості
1,5
з порушенням встановлених термінів і не в повному обсязі не з вини підприємства
0,5
з порушенням встановлених термінів і не в повному обсязі з вини підприємства
0
10. Укладення договорів з підприємствами, організаціями і установами, які забезпечують водопостачання, теплопостачання, постачання електричної та теплової енергії, здійснюють ремонт та технічне обслуговування ліфтів та безпосередньо надають інші послуги, необхідні для забезпечення використання нерухомого майна, яке знаходиться на балансі підприємства
в установлені терміни та належної якості
1
з порушенням встановлених термінів
і не в повному обсязі не з вини підприємства
0,5
з порушенням встановлених термінів і не в повному обсязі з вини підприємства
0
11. Виявлення порушень за результатами проведення перевірок (аудитів) фінансово-господарської діяльності Підприємства порушень:
що не призвели до фінансових та/або майнових збитків, недоїмок за платежами до бюджету, сплати штрафів
0,5
що призвели до фінансових та/або майнових збитків, недоїмок за платежами до бюджету, сплати штрафів
0
__________
  * за наявності цього показника розмір премії за рік повинен становити не більше 20 відсотків максимального розміру премії, визначеного цими Умовами.
** за наявності цього показника премія не нараховується.
Додаток 2
до Умов, диференційованих
показників і розмірів преміювання
керівника Державного підприємства
"Експлуатаційно-майнове
управління", що належить
до сфери управління Державної
служби фінансового моніторингу України
(пункт 8 цих Умов)

ПРОПОЗИЦІЇ

щодо преміювання керівника Державного підприємства "Експлуатаційно-майнове управління", що належить до сфери управління Державної служби фінансового моніторингу України за підсумками роботи за ___________ квартал/рік

Показник
Фактичне значення показника за звітний період
Бал/відсоток, що відповідає фактичному значенню показника за звітний період
І. Диференційовані показники преміювання
Соціально-економічні показники
1. Відсутність / темпи зміни суми заборгованості з виплати заробітної плати у відсотках до попереднього кварталу/року*
2. Своєчасність з нарахування (утримання) та сплати (перерахування) до бюджету податків і зборів
Виконання показників фінансового плану у звітному періоді
3. Чистий дохід
4. Чистий прибуток
5. Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету
6. Капітальні інвестиції
7. Коефіцієнт покриття на кінець звітного періоду
8. Коефіцієнт фінансової стійкості на кінець звітного періоду
Виконання умов контракту у звітному періоді
9. Виконання робіт / надання послуг згідно з укладеними договорами
10. Укладення договорів з підприємствами, організаціями і установами, які забезпечують водопостачання, теплопостачання, постачання електричної та теплової енергії, здійснюють ремонт та технічне обслуговування ліфтів та безпосередньо надають інші послуги, необхідні для забезпечення використання нерухомого майна, яке знаходиться на балансі підприємства
11. Виявлення порушень за результатами проведення перевірок (аудитів) фінансово-господарської діяльності підприємства порушень:
Загальна сума балів за розділом І
x
Розмір преміювання з урахуванням диференційованих показників за звітний період, кратність до посадового окладу керівника
ІІ. Виконання встановлених умов преміювання
1. Виконання умов, передбачених контрактом, належного використання закріпленого за підприємством державного майна та забезпечення ефективної діяльності відповідно до Статуту
виконане/невиконане
x
2. Виконання наказів і розпоряджень Держфінмоніторингу
виконане/невиконане
3. Дотримання трудової дисципліни
виконане/невиконане
4. Своєчасності сплати податків та інших обов’язкових зборів
виконане/невиконане
5. Відсутності узгоджених штрафних санкцій до підприємства з боку фіскальних органів
виконане/невиконане
6. Відсутності простроченої кредиторської заборгованості
виконане/невиконане
7. Відсутності на підприємстві випадків травм, каліцтв, поранень з вини підприємства
виконане/невиконане
8. Виконання з боку керівника умов трудових контрактів з працівниками підприємства
виконане/невиконане
9. Забезпечення виконання вимог, установлених
чинним законодавством, з питань управління державним майном, забезпечення режиму секретності, охорони праці,
протипожежної безпеки
виконане/невиконане
Загальна кількість невиконаних умов та відсоток, на який скорочується премія, розрахована відповідно до умов розділу ІІ
Розмір преміювання з урахуванням диференційованих показників за звітний період та виконання встановлених умов преміювання (визначається шляхом множення посадового окладу керівника підприємства на показник кратності до посадового окладу керівника відповідно до розділу I та зменшення отриманої в результаті множення суми на відсоток відповідно до розділу II)
Розмір, грн
Розрахунок:
__________
* При фактичному значенні зазначеного показника до 100 % - розмір премії за рік повинен становити не більше 20 відсотків максимального розміру премії, визначеного цими Умовами; при фактичному значенні зазначеного показника 100 і більше відсотків - премія не нараховується.
Керівник Державного підприємства
"Експлуатаційно-майнове
управління"
__________
(підпис)
______________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))
Начальник Управління планування,
виконання бюджету,
бухгалтерського обліку
та роботи з персоналом -
Головний бухгалтер
__________
(підпис)
______________________________
(Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності))