БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.09.2021  № 1985
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 листопада 2021 р.
за № 1513/37135

Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2013 року № 39

Відповідно до пунктів 5, 12 Порядку здійснення державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2005 року № 902 (902-2005-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2012 року № 793), пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (267-2015-п) (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), пунктів 191, 251, 264 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 929 (929-2016-п) , НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2013 року № 39 "Про затвердження форм документів, що застосовуються при здійсненні державного контролю якості лікарських засобів, що ввозяться в Україну", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за № 234/22766 (z0234-13) , доповнивши його новими підпунктами такого змісту:
"1.5. Заяву про видачу висновку про якість ввезених в Україну лікарських засобів з метою їх безоплатного постачання (передачі) обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям або суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за результатами закупівель за кошти державного бюджету, здійснених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, що додається.
1.6. Висновок про якість ввезеного в Україну лікарського засобу з метою безоплатного постачання (передачі) обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям або суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за результатами закупівель за кошти державного бюджету, здійснених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, що додається.".
2. Внести зміни до форми Заяви про видачу висновку про якість ввезених в Україну лікарських засобів (z0234-13) , затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2013 року № 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за № 234/22766 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 12 лютого 2016 року № 91), виклавши її в новій редакції, що додається.
3. Внести зміни до форми Переліку ввезених в Україну лікарських засобів (z0234-13) , затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2013 року № 39, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за № 234/22766, виклавши її в новій редакції, що додається.
4. Директорату фармацевтичного забезпечення (Задворних І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Комаріду О.О.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
В. Ляшко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної регуляторної служби України
Голова Державної служби України з лікарських
засобів та контролю за наркотиками
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
О. Кучер
Р. Ісаєнко
Л. Денісова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
20 вересня 2021 року № 1985

ЗАЯВА

про видачу висновку про якість ввезених в Україну лікарських засобів з метою їх безоплатного постачання (передачі) обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям або суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за результатами закупівель за кошти державного бюджету, здійснених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я

( Див. текст (z1513-21F29) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
20 вересня 2021 року № 1985

ВИСНОВОК

про якість ввезеного в Україну лікарського засобу з метою безоплатного постачання (передачі) обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям або суб’єктам господарювання, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, за результатами закупівель за кошти державного бюджету, здійснених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я

( Див. текст (z1513-21F30) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
21 січня 2013 року № 39
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
20 вересня 2021 року № 1985

ЗАЯВА

про видачу висновку про якість ввезених в Україну лікарських засобів

( Див. текст (z1513-21F31) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
21 січня 2013 року № 39
(у редакції наказу Міністерства
охорони здоров’я України
20 вересня 2021 року № 1985

ПЕРЕЛІК

ввезених в Україну лікарських засобів

( Див. текст (z1513-21F32) )