БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 листопада 2021 р. № 1188
Київ

Про затвердження Державного соціального стандарту фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни

Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Державний соціальний стандарт фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 2021 р. № 1188

ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ СТАНДАРТ

фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни

Загальні положення

1. Цей Державний соціальний стандарт фізкультурно-спортивної реабілітації (далі - Державний соціальний стандарт) визначає зміст, обсяг, умови та порядок здійснення фізкультурно-спортивної реабілітації, показники її якості для суб’єктів усіх форм власності, які надають послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранам війни, членам їх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.
2. Цей Державний соціальний стандарт застосовується для:
організації надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації;
здійснення моніторингу та контролю за якістю надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації.
3. У цьому Державному соціальному стандарті терміни вживаються у такому значенні:
1) індивідуальний план надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації (далі - індивідуальний план) - документ, розроблений мультидисциплінарною реабілітаційною командою на підставі результатів реабілітаційного обстеження особи із числа ветеранів війни, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, що визначає мету та завдання реабілітації та комплекс заходів, необхідних для їх досягнення;
2) моніторинг та оцінювання якості надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації - постійний чи періодичний огляд діяльності  суб’єкта, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, що має на меті оцінку поточних результатів, виявлення труднощів, визначення проблем, надання рекомендацій для їх усунення;
3) мультидисциплінарна реабілітаційна команда - функціонально виокремлена група фахівців у сфері надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації, які об’єднані спільними метою та завданнями фізкультурно-спортивної реабілітації;
4) надавач послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації - фахівці у сфері надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації або мультидисциплінарна реабілітаційна команда, що безпосередньо виконують заходи, які становлять зміст послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації;
5) отримувач послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації - особа із числа ветеранів війни, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яка звернулася за допомогою у сфері фізкультурно-спортивної реабілітації та направлена на фізкультурно-спортивну реабілітацію;
6) суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, - установа, організація, заклад незалежно від форми власності, фізична особа - підприємець, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації, затвердженим Мінветеранів;
7) фізкультурно-спортивна реабілітація - система заходів, розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення здоров’я особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за допомогою занять фізичною культурою і спортом функціональних можливостей її організму для поліпшення фізичного і психологічного стану;
8) послуга із фізкультурно-спортивної реабілітації - професійна діяльність установ, закладів незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців, спрямована на відновлення і компенсацію за допомогою занять фізичними вправами функціональних можливостей організму особи для поліпшення її фізичного і психічного стану.
Інші поняття і терміни у цьому Державному соціальному стандарті вживаються у значеннях, визначених законодавством.
4. Організація надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації здійснюється у порядку, визначеному Мінветеранів.

Визначення індивідуальних потреб та складення індивідуального плану надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації

5. Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації згідно з додатком 1 здійснюється надавачем послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації із залученням отримувача послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації.
6. Результати комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб потенційного отримувача послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації є підставою для прийняття рішення про надання такої послуги, складення/перегляд індивідуального плану надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації.
7. За результатами надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації надавачами послуг із фізкультурно-спортивної реабілітації проводиться повторне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації з метою коригування індивідуального плану.
8. Індивідуальний план є основою для надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації та складається за участю отримувача такої послуги.
9. Індивідуальний план згідно з додатком 2 містить:
загальні відомості про отримувача послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації;
заходи, що проводяться під час надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації;
періодичність і строк виконання заходів;
відомості про виконавців заходів;
дані щодо моніторингу результатів надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації та перегляду індивідуального плану (за потреби).

Місце та строки надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації

10. Послуга із фізкультурно-спортивної реабілітації надається у приміщенні суб’єкта, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, що належить йому на праві власності або орендується ним, протягом строку, необхідного для отримання отримувачем послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації.
11. Послуга із фізкультурно-спортивної реабілітації надається протягом визначеного періоду відповідно до рекомендації мультидисциплінарної реабілітаційної команди, але не більше 30 днів.
Строк надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації узгоджується з отримувачем послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації з урахуванням визначеного ступеня індивідуальних потреб отримувача послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації.

Принципи надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації

12. Принципами надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації є:
1) доступність.
Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, інформує отримувачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації про її зміст, порядок звернення за наданням такої послуги, порядок та умови її надання. Інформація для отримувачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації розміщується на веб-сайті суб’єкта, що надає таку послугу, а також на спеціальних стендах у доступному місці приміщення суб’єкта, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, та повинна бути візуально доступною для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, організовує свою діяльність у приміщеннях, спеціально обладнаних і пристосованих для обслуговування в них осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм і стандартів. За потреби з урахуванням категорії отримувачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації аналогічно облаштовується територія, прилегла до приміщень суб’єкта, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, призначених для надання такої послуги;
2) адресність та індивідуальний підхід.
Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації застосовує індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувача такої послуги, віку, статі та специфіки обмежень повсякденного функціонування та обмежень життєдіяльності;
3) конфіденційність інформації.
Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, вживає заходів до захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України "Про інформацію" (2657-12) , "Про захист персональних даних" (2297-17) , конфіденційності інформації щодо отримувачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації та їх законних представників.
Отримувач послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації в обов’язковому порядку ознайомлюється із заходами щодо дотримання принципу конфіденційності.
Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, інформує отримувача такої послуги щодо нерозголошення отриманої ним конфіденційної інформації;
4) своєчасність та результативність.
Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, вживає заходів до досягнення найкращих результатів шляхом надання послуг із фізкультурно-спортивної реабілітації на основі наукових знань та принципів доказової медицини.
13. Під час надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації забезпечується дотримання інших принципів, визначених законодавством.

Зміст послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації

14. Основні заходи, що становлять зміст послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації, та орієнтовний час, необхідний для виконання кожного заходу, визначені у додатку 3.
15. Зміст послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації та її обсяг для кожного отримувача послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації визначаються індивідуально залежно від ступеня індивідуальних потреб отримувача такої послуги та зазначаються в індивідуальному плані.
16. Послуга із фізкультурно-спортивної реабілітації може надаватися отримувачу такої послуги індивідуально або у групі з іншими отримувачами послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації, які мають подібний стан і потреби.

Використання ресурсів під час організації надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації

17. Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, забезпечує необхідну кількість працівників відповідно до потреб отримувачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації та згідно із штатним розписом, складеним в установленому законодавством порядку.
18. Безпосереднє надання послуг із фізкультурно-спортивної реабілітації здійснюється надавачами послуг із фізкультурно-спортивної реабілітації.
Мультидисциплінарну реабілітаційну команду очолює лікар фізичної та реабілітаційної медицини, який відповідає за організацію роботи такої команди, виконання індивідуального плану та інших завдань, покладених на команду.
Професійний та кількісний склад мультидисциплінарної реабілітаційної команди залежить від особливостей індивідуальних потреб особи, яка потребує фізкультурно-спортивної реабілітації, а також від специфіки реабілітаційної установи, закладу.
До складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди в реабілітаційних закладах, установах, підприємствах можуть входити тренери по видах спорту, лікар спортивної медицини, психолог, а також у разі необхідності інші фахівці, які відповідають кваліфікаційним вимогам, установленим законодавством.
Формою роботи мультидисциплінарної реабілітаційної команди є збори, на яких розробляється індивідуальний план, розглядаються результати моніторингу та оцінки виконання плану і здійснюється його коригування.
Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, у разі потреби може залучати до надання такої послуги інших фахівців (лікарів, інших медичних працівників, психологів, тренерів тощо).
Для виконання заходів, зазначених в індивідуальному плані, суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, на підставі договору може залучати для виконання такої роботи інші підприємства, установи, організації, фізичних осіб, зокрема волонтерів.
19. Працівники повинні володіти знаннями і навичками та відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників сфери фізичної культури і спорту (Випуск 85. "Спортивна діяльність") (v4080728-16) , затвердженому наказом Мінмолодьспорту від 28 жовтня 2016 р. № 4080, Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 78. "Охорона здоров’я") (va117282-02) , затвердженому наказом МОЗ від 29 березня 2002 р.  № 117, та погоджено Мінсоцполітики.
20. Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, вживає заходів із:
підвищення кваліфікації надавачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації;
формального та неформального професійного навчання надавачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації;
проведення атестації надавачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації.
проведення супервізії надавачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації.
21. Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, розробляє і затверджує посадові інструкції надавачів такої послуги.
22. Надавач послуг із фізкультурно-спортивної реабілітації повинен проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди відповідно до законодавства.

Приміщення та обладнання

23. Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, забезпечує наявність необхідної кількості приміщень для проведення заходів з надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації.
24. Приміщення суб’єкта, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, повинні відповідати санітарним та протипожежним вимогам і бути забезпечені гарячим і холодним безперебійним водопостачанням і водовідведенням, освітленням, опаленням згідно з вимогами законодавства, обладнані засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм і стандартів.
25. Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, для забезпечення виконання заходів з надання такої послуги повинен мати:
твердий і м’який інвентар;
засоби зв’язку (фіксований телефонний зв’язок, мобільний зв’язок, Інтернет);
автомобільний транспортний засіб спеціалізованого призначення (за потреби), пристосований для перевезення отримувачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації;
інше необхідне обладнання.
26. Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, забезпечує надавачів такої послуги робочим місцем, обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами та робочим одягом, необхідними для виконання їх обов’язків із проведення фізкультурно-спортивної реабілітації.
27. Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, забезпечує процес надання зазначеної послуги реабілітаційним, у тому числі спортивним, обладнанням.

Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації

28. Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, організовує виконання заходів з надання зазначеної послуги із залученням (за потреби та на підставі договору) інших підприємств, установ, організацій та фізичних осіб.

Оцінка ефективності надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації

29. Ефективність надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації визначається під час проведення зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості зазначеної послуги.
30. Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, здійснює опитування отримувачів такої послуги з метою отримання відгуків щодо організації та надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації.
Результати опитувань обговорюються під час проведення аналізу діяльності суб’єкта, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, та надавачів такої послуги і враховуються в подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації.

Механізм оцінки дотримання Державного соціального стандарту

31. Діяльність суб’єкта, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, підлягає внутрішньому та зовнішньому оцінюванню відповідності послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації, яку він надає, законодавству, у тому числі вимогам цього Державного соціального стандарту.
32. Під час проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації застосовуються показники якості надання такої послуги згідно з додатком 4.
Результати внутрішнього та зовнішнього оцінювання використовуються для усунення виявлених недоліків та вжиття заходів до поліпшення діяльності суб’єкта, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації.
33. Внутрішнє оцінювання проводить суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, не рідше ніж один раз на рік. Мультидисциплінарна реабілітаційна команда упроваджує менеджмент (кейс-менеджмент) якості та контролю надання послуг із фізкультурно-спортивної реабілітації, здійснює моніторинг ефективності та координує роботу кожного члена команди.
До процедури оцінювання залучаються надавачі послуги із  фізкультурно-спортивної реабілітації, отримувачі такої послуги/їх законні представники.
34. З метою оцінювання розробляється і впроваджується процедура консультацій з отримувачами послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації/їх законними представниками щодо відповідності обсягу, змісту, умов і порядку надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації вимогам, визначеним у цьому Державному соціальному стандарті.
35. Зовнішнє оцінювання суб’єктів, що надають послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, проводять центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші уповноважені органи відповідно до законодавства (далі - уповноважений орган).
36. Суб’єкт, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, вживає заходів до:
інформування отримувачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації/їх законних представників щодо проведення зовнішнього оцінювання діяльності суб’єкта, що надає таку послугу;
забезпечення безперешкодного доступу отримувачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації/їх законних представників до уповноваженого органу, що проводить зовнішнє оцінювання.

Фінансово-економічне обґрунтування вартості послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації

37. Вартість послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації розраховується з урахуванням собівартості такої послуги, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.
Додаток 1
до Державного соціального стандарту

КАРТКА

визначення індивідуальних потреб отримувача послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації в наданні послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації

( Див. текст (1188-2021-пF161) )
Додаток 2
до Державного соціального стандарту

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації

( Див. текст (1188-2021-пF162) )
Додаток 3
до Державного соціального стандарту

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,

що становлять зміст послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації

Порядковий номер
Найменування заходу
Форма роботи (індивідуальна/ групова)
Періодичність, час на виконання заходу, (разів/години).*
1.
Вхідне комплексне медичне обстеження ветерана війни, члена його сім’ї, члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, оформлення висновків щодо фізкультурно-спортивної реабілітації
індивідуальна
один раз по дві години
2.
Визначення ступеня індивідуальних потреб надавачем послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації із залученням отримувача такої послуги та підготовка карти індивідуальних потреб, індивідуального плану фізкультурно-спортивної реабілітації членами мультидисциплінарної реабілітаційної команди 
індивідуальна
один раз по дві години
3.
Проведення зборів мультидисциплінарної реабілітаційної команди для етапної оцінки ефективності процесу фізкультурно-спортивної реабілітації, корегування індивідуального плану (у разі необхідності)
групова
один або два рази по дві години
4.
Проведення психологічної діагностики, обробка результатів, оформлення рекомендацій, у разі необхідності підготовка рекомендації щодо психологічної реабілітації
індивідуальна/групова
три рази по дві години
5.
Вихідне комплексне медичне обстеження
індивідуальна
один раз по дві години
6.
Тестування по виду спорту
індивідуальна/групова
один раз по дві години
7.
Організація проведення навчально-тренувальних занять за видом спорту
індивідуальна/групова
три рази на тиждень по дві години (упродовж періоду надання послуги)
8.
Проведення навчально-тренувальних зборів (шляхом проведення спортивних змагань)
індивідуальна/групова
один або два рази по чотири години
9.
Проведення змагань різного рівня
індивідуальна/групова
два рази по чотири години
10.
Програми активної реабілітації осіб з ураженням хребта
індивідуальна/групова
десять разів по три години
11.
Залучення ветеранів війни, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни до участі у фізкультурно-оздоровчих, масових та спортивних заходах, заходах з фізкультурно-спортивної реабілітації, участь у таборах фізкультурно-спортивної реабілітації
групова
п’ять разів по три години
12.
Проведення семінарів, тренінгів, конференцій з питань фізичної культури та масового спорту, здорового способу життя та фізкультурно-спортивної реабілітації
групова
п’ять разів по дві години
13.
Реабілітаційно-спортивні збори
групова
два рази по шість годин
14.
Психологічна діагностика (вхідне, вихідне комплексне обстеження особистості, обробка результатів, оформлення висновків)
індивідуальна
один раз по дві години
15.
Психологічна підтримка і супроводження (інформування про психологічні аспекти реабілітації; консультування, спрямоване на попередження можливих психологічних проблем; підтримка у вирішенні конфліктних ситуацій; розвиток почуття соціальної захищеності, актуалізації резервних можливостей; психологічна підтримка під час виконання заходів фізкультурно-спортивної реабілітації; формування позитивної установки щодо подолання труднощів реабілітації тощо)
індивідуальна
чотири рази по дві години
16.
Групова робота (тренінги, проведення ігор, змагань, розвиток навиків взаємодопомоги, заходи з психологічного розвантаження)
групова
два або три рази по дві години
17.
Сприяння в організації звернень до реабілітаційних установ з метою отримання реабілітаційних послуг
індивідуальна
один раз по одній годині
18.
Навчання користуванню технічними засобами реабілітації
індивідуальна/групова
один або два рази по одній годині
19.
Сприяння в отриманні технічних (допоміжних засобів) засобів догляду та реабілітації
індивідуальна
за потреби
__________
Примітка.
Час, необхідний для виконання заходів з надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації, подано орієнтовно як середній показник, який може відрізнятися з огляду на індивідуальні потреби, стан здоров’я, вік і вподобання отримувача послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації.
Заходи організовуються та проводяться з урахуванням ступеня індивідуальної потреби, стану здоров’я, віку та вподобань отримувача послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації.
Додаток 4
до Державного соціального стандарту

ПОКАЗНИКИ

якості надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації

1. Кількісні показники:
кількість скарг та результати їх розгляду (у розрахунку на 100 отримувачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації);
чисельність працівників, які мають відповідну фахову освіту (відсотків);
чисельність працівників, які підвищили рівень кваліфікації (відсотків);
періодичність здійснення моніторингу якості надання послуг;
відповідність установлених показників якості, що встановлюється шляхом здійснення моніторингу.
2. Якісними показниками надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації є:
1) адресність та індивідуальний підхід, що визначається критеріями оцінювання:
наявність визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації (відсотків загальної кількості отримувачів такої послуги);
наявність підписаного індивідуального плану надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації, що відповідає визначеному ступеню індивідуальних потреб отримувача послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації (відсотків загальної кількості отримувачів такої послуги);
перегляд індивідуального плану надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації (відсотків загальної кількості отримувачів послуги реабілітації);
2) результативність, що визначається критеріями оцінювання:
чисельність отримувачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації, в яких відбулося поліпшення/погіршення емоційного, психологічного, фізичного стану за оцінкою мультидисциплінарної реабілітаційної команди, з них жінок (за оцінками отримувачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації);
проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингів якості надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації;
кількість затверджених планів заходів з удосконалення роботи суб’єкта, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації;
3) своєчасність, що визначається такими критеріями оцінювання:
прийняття рішення щодо надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації, визначення індивідуальних потреб отримувача такої послуги, підготовка індивідуального плану надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації відповідно до встановлених строків;
складення та підписання договору про відшкодування вартості наданих послуг із фізкультурно-спортивної реабілітації в установлені строки;
відповідність строків надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації строкам, зазначеним в індивідуальному плані надання такої послуги;
4) доступність та відкритість, що визначається критеріями оцінювання:
наявність приміщень із розумним пристосуванням чи універсальним дизайном відповідно до державних будівельних норм і стандартів, а також вимог, визначених цим Державним соціальним стандартом;
наявність спеціально обладнаних місць для паркування транспортних засобів, спеціальних ліфтів, пандусів, інших пристосувань для безперешкодного доступу отримувачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації до суб’єкта, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації;
наявність оформлених стендів з інформацією для отримувачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації про порядок надання, умови та зміст такої послуги, в тому числі для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;
наявність довідників, буклетів та інших витратних матеріалів, газетних статей, записів радіо- та телепрограм щодо надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації;
5) повага до гідності отримувача послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації, що визначається критеріями оцінювання:
відгуки отримувачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації щодо ставлення до них надавачів послуги;
наявність оформлених стендів із зазначенням інформації про правозахисні організації, порядок подання та розгляду скарг;
наявність у договорі про відшкодування вартості наданих послуг із фізкультурно-спортивної реабілітації положень щодо дотримання принципу конфіденційності;
наявність скриньки / книги для скарг і пропозицій;
6) професійність, що визначається критеріями оцінювання:
сформований відповідно до законодавства та з урахуванням спеціалізації суб’єкта, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, штатний розпис;
затверджені посадові інструкції та їх частка у загальній кількості посад;
розроблена програма стажування для надавачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації;
затверджені графіки проведення навчання, підвищення кваліфікації та атестації працівників;
наявність документів про освіту державного зразка надавачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації;
наявність особистих медичних книжок надавачів послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації та частка проходження обов’язкових медичних оглядів;
наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання послуг із фізкультурно-спортивної реабілітації;
наявність обладнання, інвентарю, витратних матеріалів, робочого одягу тощо, необхідних для надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації;
наявність програми та проведення заходів з поліпшення діяльності суб’єкта, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, з урахуванням результатів оцінювання якості надання послуги із фізкультурно-спортивної реабілітації;
наказ про призначення супервізора та фахівця, відповідального за проведення супервізії;
наказ про затвердження плану проведення супервізії надавачів послуг із фізкультурно-спортивної реабілітації;
участь фахівців суб’єкта, що надає послугу із фізкультурно-спортивної реабілітації, в нарадах, конференціях з обміну досвідом, засіданнях за круглим столом тощо.