БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 листопада 2021 р. № 1217 Київ

Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, пов’язаних з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Відповідно до статті 36 Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у спеціальному фонді державного бюджету за програмою 3511380 "Заходи, пов’язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками", шляхом передачі Міністерству юстиції частини бюджетних призначень у сумі 34576,02 тис. гривень, а саме:
12464,7 тис. гривень (видатки споживання) (з них оплата праці - 10217 тис. гривень) - для здійснення доплати до заробітної плати медичним працівникам державної установи "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" та її відокремлених структурних підрозділів, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
22111,32 тис. гривень (видатки споживання) - для закупівлі засобів індивідуального захисту з метою покриття потреби державної установи "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" та її відокремлених структурних підрозділів, які надають медичну допомогу засудженим та особам, узятим під варту.
2. Затвердити Порядок використання коштів, виділених для забезпечення здійснення деяких заходів, пов’язаних з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, що додається.
3. Забезпечити:
1) Міністерству юстиції - погодження розподілу бюджетних коштів, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
2) Міністерству фінансів - після зазначеного погодження відкриття нової бюджетної програми та внесення відповідних змін до розпису державного бюджету (1082-20) .
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 листопада 2021 р. № 1217

ПОРЯДОК

використання коштів, виділених для забезпечення здійснення деяких заходів, пов’язаних з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за програмою "Здійснення державною установою "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" та її відокремленими структурними підрозділами деяких заходів, пов’язаних з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем передбаченої пунктом 1 цього Порядку бюджетної програми є Мін’юст.
Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є державна установа "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України".
3. Бюджетні кошти за спеціальним фондом державного бюджету виділяються для здійснення деяких заходів, пов’язаних з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, а саме для:
1) додаткових доплат до заробітної плати медичним працівникам державної установи "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" та її відокремлених структурних підрозділів, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
Додаткові доплати здійснюються у розмірі до 300 відсотків заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням передбачених законодавством обов’язкових доплат, надбавок.
Доплата до заробітної плати медичним працівникам нараховується за фактично відпрацьований час на роботах з ліквідації гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.
Конкретний перелік посад працівників, яким встановлюється доплата, затверджується керівником державної установи "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України";
2) закупівлі засобів індивідуального захисту з метою покриття потреби державної установи "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" та її відокремлених структурних підрозділів, які надають медичну допомогу засудженим та особам, взятим під варту.
4. Розподіл засобів індивідуального захисту здійснюється між державною установою "Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України" та її відокремленими структурними підрозділами, які надають медичну допомогу засудженим та особам, взятим під варту, з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
5. Закупівля за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.
6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, та про отримані (створені) активи здійснюється в установленому законодавством порядку.
7. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
8. Мін’юст подає щомісяця до 5 числа Комітетові Верховної Ради України з питань бюджету та Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.