БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 листопада 2021 р. № 1233
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу Державного авіаційного підприємства "Україна"

Відповідно дочастини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу Державного авіаційного підприємства "Україна", що додається.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 листопада 2021 р. № 1233

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для поповнення статутного капіталу Державного авіаційного підприємства "Україна"

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Поповнення статутного капіталу Державного авіаційного підприємства "Україна" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінінфраструктури.
3. Бюджетні кошти спрямовуються на поповнення статутного капіталу Державного авіаційного підприємства "Україна" (далі - Авіапідприємство).
4. Бюджетні кошти, отримані Авіапідприємством відповідно до пункту 3 цього Порядку, використовуються для:
забезпечення льотної придатності повітряних суден Авіапідприємства;
придбання основних фондів, матеріальних та нематеріальних активів для підтримання повітряних суден Авіапідприємства у технічно справному стані;
проведення модернізації та капітального ремонту повітряних суден Авіапідприємства;
придбання автотранспортної техніки, наземного обладнання та засобів для обслуговування повітряних суден Авіапідприємства.
5. Для перерахування бюджетних коштів Авіапідприємство за своїм місцезнаходженням відкриває в Казначействі рахунок за субрахунком 3553 "Рахунки інших клієнтів Казначейства".
6. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється відповідно до закону.
7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.
8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
9. Авіапідприємство щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Мінінфраструктури інформацію про використання бюджетних коштів.