БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 24 листопада 2021 р. № 1498-р Київ

Про реорганізацію Луганського національного аграрного університету

1. Прийняти пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Луганського національного аграрного університету (код згідно з ЄДРПОУ 00493669) шляхом його приєднання до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (код згідно з ЄДРПОУ 02070714).
Реорганізацію здійснити в межах бюджетних призначень, передбачених зазначеному Міністерству для підготовки кадрів.
2. Взяти до відома, що здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у Луганському національному аграрному університеті та його відокремлених структурних підрозділах, продовжують навчання в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за обраними спеціальностями та джерелами фінансування.
3. Установити, що Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля є правонаступником майна, прав та обов’язків Луганського національного аграрного університету.
4. Міністерству освіти і науки здійснити в установленому законодавством порядку заходи, пов’язані з реорганізацією Луганського національного аграрного університету.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73