БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КЕРІВНИК РОБІТ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ ДЕРЖАВНОГО РІВНЯ, ПОВ'ЯЗАНОЇ ІЗ ПОШИРЕННЯМ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ (COVID-19)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
10.11.2021  № 88

Про перепрофілювання закладів охорони здоров'я, які внесені до Переліку закладів охорони здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2

Відповідно до статті 75 Кодексу цивільного захисту України, статей 6, 11, 31 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1234 (1234-2020-п) "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (із змінами), в зв'язку зі значним ускладненням епідемічної ситуації щодо коронавірусної хвороби та для забезпечення можливості закладів охорони здоров'я надавати медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2:
1. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов'язаної з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 від 17 жовтня 2021 року № 114 "Про перепрофілювання закладів охорони здоров'я, які внесені до Переліку закладів охорони здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2".
2. Затвердити Вимоги до мережі закладів охорони здоров'я, які внесені до Переліку закладів охорони здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та підлягають перепрофілюванню для госпіталізації пацієнтів з підозрою та підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19 (далі - Вимоги) (додаток 1).
3. Керівникам робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, спільно з керівниками структурних підрозділів охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій в термін до 18 листопада 2021 року:
3.1 Визначити заклади охорони здоров'я, які:
внесені до Переліку закладів охорони здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та підлягають повному перепрофілюванню для госпіталізації пацієнтів з підозрою та підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19 (далі - повністю перепрофільовані заклади), у тому числі пацієнтів із супутньою патологією;
внесені до Переліку закладів охорони здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та підлягають частковому перепрофілюванню для госпіталізації пацієнтів з підозрою та підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19 (далі - частково перепрофільовані заклади), у тому числі пацієнтів із супутньою патологією;
забезпечують надання допомоги пацієнтам із діагнозами, що не пов'язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, у невідкладних станах.
3.2 Сформувати оновлені маршрути для пацієнтів із гострою респіраторною хворобою COVID-19 та пацієнтів у інших невідкладних станах в межах областей та м. Києва з урахуванням переліків закладів, що підлягають повному або частковому перепрофілюванню для госпіталізації пацієнтів з підозрою та підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19, із забезпеченням суворого дотримання протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню інфекції.
3.3 Забезпечити безперервне надання медичних послуг закладами охорони здоров'я пацієнтам, для яких відтермінування медичної допомоги несе ризик для життя та здоров'я, а також транспортування таких пацієнтів до місць надання медичної допомоги з дотриманням визначених протиепідемічних заходів.
3.4 Надати в термін до 19 листопада 2021 року на електронну адресу shtab.ns.moz@gmail.com інформації щодо переліку повністю перепрофільованих закладів, а також тих, які плануються повністю перепрофільовуватись, із зазначенням загальної кількості ліжкового фонду, з них ліжок, виділених для лікування пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, забезпечення апаратами ШВЛ, ліжок з можливістю проведення оксигенотерапії.
3.5 Забезпечити контроль за виконанням цього розпорядження перепрофільованими закладами на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
4. Керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської державних адміністрацій, районних, міських адміністрацій забезпечити:
4.1 Перепрофілювання закладів охорони здоров'я, визначених Керівниками робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня, пов'язаної із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.
4.2 Переведення пацієнтів із діагнозами, що не пов'язані з гострою респіраторною хворобою COVID-19, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах, які підлягають перепрофілюванню, в інші заклади охорони здоров'я для продовження стаціонарного лікування, враховуючи принцип екстериторіальності.
4.3 Оснащення перепрофільованих закладів у відповідності до умов закупівлі, визначених в договорі з Національною службою здоров'я України (далі - НСЗУ), медичних послуг з надання допомоги пацієнтам з COVID-19, а також з урахуванням темпів поширення COVID-19 на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
4.4 За необхідності планування тимчасової передачі медичного обладнання (у тому числі кисневих концентраторів) з не задіяних для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19 закладів охорони здоров'я у перепрофільовані заклади.
4.5 Проведення регулярних навчань медичного та немедичного персоналу, залученого до надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, з питань лікування, ведення пацієнтів та дотримання інфекційного контролю.
4.6 Забезпечення медичного та немедичного персоналу, залученого до надання допомоги пацієнтам з COVID-19, засобами індивідуального захисту у кількості відповідно до стандартів, затверджених МОЗ.
4.7 Формування кадрового резерву медичних працівників (лікарів, середнього, молодшого медичного персоналу) з числа медичних працівників закладів охорони здоров'я, що не включені до Переліку закладів охорони здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (приватних медичних закладів тощо), з обов'язковим проведенням його підготовки відповідно до протоколів надання медичної допомоги хворим з COVID-19 для готовності збільшення кількості команд з надання медичної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19) на випадок погіршення епідемічної ситуації на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
5. Керівникам закладів охорони здоров'я, які мають договір з НСЗУ на надання медичної допомоги в межах пакету медичних послуг зі стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19), забезпечити:
5.1. Продовження надання медичних послуг зі стаціонарної допомоги пацієнтам з коронавірусною хворобою (COVID-19) згідно з договором з НСЗУ на основі принципу екстериторіальності.
5.2 Збільшення у разі наявності можливості кількості команд, які залучені до надання медичних послуг, пов'язаних з гострою респіраторною хворобою COVID-19, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2021 р. № 133 (133-2021-п) "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у II - IV кварталах 2021 року" (із змінами).
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
В. Ляшко
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Керівниа
робіт з ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації
медико-біологічної характеру
державного рівня пов'язаної
із поширенням коронавірусної
хвороби COVID
19 10.11.2021 № 88

ВИМОГИ

до закладів охорони здоров'я, які внесені до Переліку закладів охорони здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та підлягають перепрофілюванню для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19

I. Загальні положення

1. Ці Вимоги розроблені з метою оптимізації мережі закладів охорони здоров'я, які внесені до Переліку закладів охорони здоров'я, що визначені для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та підлягають частковому та повному перепрофілюванню для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. Вимоги застосовуються місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень у процесі формування та оптимізації відповідної мережі закладів охорони здоров'я для забезпечення належного рівня надання медичної допомоги пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.
2. У цих Вимогах терміни вживаються у значеннях, наведених у Основах законодавства України про охорону здоров'я (2801-12) , Законі України (1645-14) "Про захист населення від інфекційних хвороб".
3. До мережі закладів охорони здоров'я, які підлягають повному перепрофілюванню, не можуть бути включені:
- один багатопрофільний заклад, який забезпечує надання найбільшої кількості невідкладних послуг пацієнтам, зокрема хірургічного, кардіологічного, акушерського профілю в радіусі 90-хвилинного доїзду;
- один спеціалізований заклад з надання допомоги пацієнтам з онкопатологією на території області;
- заклади охорони здоров'я, які надають послуги з трансплантації;
- заклади охорони здоров'я, які здійснюють лікування пацієнтів з нирковою недостатністю методом діалізу;
- спеціалізовані заклади з надання медичної допомоги дитячому населенню, крім одного закладу, який може бути перепрофільований в обласному центрі;
- спеціалізовані заклади з надання медичної допомоги вагітним та породіллям, крім одного закладу, який може бути перепрофільований в обласному центрі або в іншому місті із дотриманням 90-хвилинного доїзду;
- психіатричні лікарні, за умов, що заклад забезпечує надання примусових заходів медичного характеру або відсутності в інших закладів, визначених в цьому пункті, спеціалізованих структурних підрозділів для надання психіатричної допомоги.
4. Частковому перепрофілюванню можуть підлягати заклади охорони здоров'я, які:
- мають окремі будівлі або окремі входи в будівлю для надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та із діагнозами, що не пов'язані з COVID-19;
- на території 90-хвилинного доїзду не існує іншого закладу, який може забезпечити надання невідкладної допомоги хірургічного, кардіологічного, акушерського профілю. Дана вимога не застосовується до міст обласного значення;
- забезпечують виконання умов закупівлі за договорами з НСЗУ щодо спеціалізації, кількості фахівців, переліку обладнання, організації надання медичної допомоги.
5. Пріоритетом для визначення закладів, які підлягають повному перепрофілюванню, є:
- заклади охорони здоров'я, що знаходяться в обласних центрах та містах обласного значення;
- територіальне розташування у містах з населенням не менше 120 тис.;
- доставка пацієнтів автомобільним транспортом до перепрофільованого закладу, що не перевищує 90 хвилин, де територія обслуговування не більше 100 км (зазначені нормативи з урахуванням метеорологічних умов, сезонних особливостей, епідеміологічної ситуації та стану доріг можуть бути перевищені, але не більше ніж на 10 хвилин);
- заклади охорони здоров'я, які мають щонайменше 120 ліжок, із яких не менше 80 % підключені до джерела кисню, який забезпечується за рахунок кисневих концентраторів, систем централізованого постачання кисню, у тому числі, які забезпечують необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата/ів ШВЛ та кисневої підтримки;
- заклади охорони здоров'я, які мають у складі відділення інтенсивної терапії;
- забезпечують виконання умов закупівлі за договорами з НСЗУ щодо спеціалізації, кількості фахівців, переліку обладнання, організації надання медичної допомоги.

II. Критерії, за якими заклади охорони здоров'я мають бути повністю перепрофільованими

Заклади охорони здоров'я мають бути повністю перепрофільованими у разі наявності одного та більше таких ознак:
- відсоток завантаженості ліжок, забезпечених подачею медичного кисню у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підозрою та підтвердженим випадком COVID-19, на території області більше ніж як 65 %;
- у випадку встановлення "червоного" рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території області, заклади охорони здоров'я, які входять до переліку керівника робіт та в яких щонайменше 50 % ліжок заповнені пацієнтами з підозрою та підтвердженою гострою респіраторною хворобою COVID-19;
- до переліку керівника робіт (1 та 2 хвилі) включено більше 50 % комунальних закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну допомогу пацієнтам на території області.
Даний розділ не застосовується до закладів, які не можуть бути повністю перепрофільованими.
( Текст взято з сайту МОЗ України http://www.moz.gov.ua )