БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами України

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" (2961-15) (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 2-3, ст. 36 із наступними змінами) такі зміни:
1. В абзаці сьомому частини восьмої статті 7 слова "спеціального автомобільного транспорту" замінити словом "автомобіля".
2. Текст статті 12 викласти в такій редакції:
"Систему реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю складають:
органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють управління системою реабілітації осіб з інвалідністю;
реабілітаційні заклади незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;
будинки дитини - заклади дошкільної освіти системи охорони здоров’я для дітей з фізичними та/або інтелектуальними порушеннями віком до чотирьох років незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;
заклади дошкільної освіти (ясла-садки) комбінованого типу для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, у складі яких можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров’я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку, незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;
заклади дошкільної освіти (центри розвитку дитини) системи освіти, в яких забезпечуються фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;
спеціальні заклади освіти – спеціальні заклади загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційні центри для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку;
заклади, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері соціального захисту населення та охорони здоров’я;
заклади та установи незалежно від типу та форми власності, що надають соціальні послуги;
реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів;
протезно-ортопедичні підприємства незалежно від відомчого підпорядкування, типу і форми власності;
установи культури, санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій осіб з інвалідністю;
академічні та галузеві науково-дослідні, науково-методичні установи, які беруть участь у здійсненні державної політики у сфері реабілітації осіб з інвалідністю".
3. У статті 26:
частини другу і третю викласти в такій редакції:
"Технічними та іншими засобами реабілітації є будь-які зовнішні продукти (включаючи пристрої, обладнання, прилади чи програмне забезпечення), спеціально вироблені або загальнодоступні, основною метою яких є підтримка або поліпшення функціонування та незалежності особи і сприяння таким чином її добробуту. Технічні та інші засоби реабілітації також використовуються для запобігання порушенням і виникненню вторинних станів здоров’я.
Технічні та інші засоби реабілітації, які призначені виробником для застосування з метою забезпечення профілактики, лікування або полегшення перебігу хвороби в разі захворювання, діагностики, моніторингу, лікування, полегшення стану особи та його компенсації, дослідження, заміни, видозмінювання або підтримування анатомії чи фізіологічного процесу і основна передбачувана дія яких в організмі або на організм людини не досягається за допомогою фармакологічних, імунологічних або метаболічних засобів, є об’єктом регулювання технічних регламентів щодо медичних виробів";
частину восьму виключити.
4. У статті 28:
у частинах другій і четвертій слова "законним представникам дітей з інвалідністю" замінити словами "законним представникам недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю";
у частині третій слова "законним представником дитини з інвалідністю" замінити словами "законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю".
5. У частині п’ятій статті 38 слова "спеціальні загальноосвітні школи (школи-інтернати), загальноосвітні санаторні школи (школи-інтернати)" замінити словами "спеціальні заклади освіти".
6. У тексті Закону (2961-15) слова "навчальні заклади", "спеціальний автотранспорт", "вироби медичного призначення" у всіх відмінках замінити словами "заклади освіти", "автомобіль", "медичні вироби" у відповідному відмінку.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзацу п’ятого пункту 3 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 липня 2022 року.
2. Кабінету Міністрів України до 1 липня 2022 року:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
2 листопада 2021 року
№ 1848-IX