БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.08.2021 N 248
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 листопада 2021 р.
за N 1509/37131

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства оборони України

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 1 пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 30 березня 2021 року N 1357-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку" (1357-20) , статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", статті 17 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства оборони України, що додаються.
2. Директору Департаменту фінансів Міністерства оборони України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр оборони України
Андрій ТАРАН
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра соціальної політики України
Євген КОТИК
В. о. Голови правління Пенсійного фонду України
Ірина КОВПАШКО
Перший заступник Голови СПО об'єднань профспілок
О. О. ШУБІН
Керівник Секретаріату Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні
Р. ІЛЛІЧОВ
Голова Профспілки працівників Збройних Сил України
Валерій ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства оборони України 
18 серпня 2021 року N 248

ЗМІНИ

до деяких наказів Міністерства оборони України

1. У Положенні про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей, затвердженому наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2014 року N 530 (z1294-14) , зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2014 року за N 1294/26071 (z1294-14) :
1) у розділі I:
у пункті 1.1:
в абзаці другому слова "поліцейським та членам їхніх сімей" замінити словами "поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей";
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"оформлення документів для виплати компенсаційних сум відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 травня 1994 року N 290 "Про затвердження Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським, які стали особами з інвалідністю, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, які загинули під час виконання обов'язків військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках" (290-94-п) ;";
у пункті 1.3:
абзац третій викласти в такій редакції:
"Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (далі - ТЦКСП) у 10-денний строк повідомляють відповідні органи Пенсійного фонду України про повторне прийняття на військову службу таких осіб.";
абзац четвертий виключити;
абзац перший пункту 1.4 після слів "окладу за військовим званням" доповнити словами та цифрами "відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей" (393-92-п) .";
2) у розділі II:
у пункті 2.3:
в абзаці одинадцятому підпункту 1 слова "поліцейським та членам їхніх сімей" замінити словами "поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей";
у підпункті 2:
абзац сьомий викласти в такій редакції:
"час служби у лепрозорних і протичумних відділеннях військових госпіталів, у відділеннях військових госпіталів по лікуванню осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, у відділеннях анестезіології та реанімації військових госпіталів, у судово-медичних установах і патолого-анатомічних лабораторіях;";
в абзаці дев'ятому слова "поліцейським та членам їхніх сімей" замінити словами "поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей";
у підпункті 3:
абзац восьмий викласти в такій редакції:
"на посадах, де виконання обов'язків пов'язане із систематичними стрибками з парашутом при виконанні річних норм, встановлених Інструкцією про зарахування до вислуги років для призначення пенсії на пільгових умовах періодів військової служби військовослужбовцям, військова служба яких пов'язана з систематичними стрибками з парашутом, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 10 червня 2019 року N 307, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 07 серпня 2019 року за N 876/33847 (z0876-19) ;";
в абзаці двадцять шостому слова "поліцейським та членам їхніх сімей" замінити словами "поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей";
в абзаці другому підпункту 4 слова та цифри "затверджених наказом Міністра оборони України від 24 березня 2003 року N 72 "Про затвердження Переліку посад і Умов проходження військової служби особовим складом дисциплінарних військових частин, вислуга років на пенсію якому зараховується на пільгових умовах" (z0252-03) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 квітня 2003 року за N 252/7573 (z0252-03) " замінити словами та цифрами "затверджених наказом Міністерства оборони України від 26 березня 2020 року N 98 "Про затвердження Переліку посад і Умов проходження військової служби особовим складом дисциплінарних частин, вислуга років на пенсію якому зараховується на пільгових умовах (один місяць служби за сорок днів)" (z0345-20) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2020 року за N 345/34628 (z0345-20) .";
підпункт 5 пункту 2.5 викласти в такій редакції:
"5) служба на посадах, де виконання обов'язків пов'язане із систематичними стрибками з парашутом, за умови виконання встановлених річних норм. Служба на зазначених посадах зараховується до вислуги років на пільгових умовах, визначених наказом Міністерства оборони України від 10 червня 2019 року N 307 "Про деякі питання обчислення вислуги років на пільгових умовах військовослужбовцям, військова служба яких пов'язана із стрибками з парашутом" (z0876-19) , зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 серпня 2019 року за N 876/33847 (z0876-19) ;";
пункт 2.7 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев'ятим такого змісту:
"Початок, закінчення, призупинення і продовження військової служби установлюються відповідно до статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу";";
в абзаці першому пункту 2.9 слова "за послужним списком з особової справи" замінити словами "за послужним списком та іншими документами з особової справи";
у пункті 2.12:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Департаментом фінансів Міністерства оборони України за поданням відповідних підрозділів персоналу - особам офіцерського складу, військовослужбовцям військової служби за контрактом рядового складу, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу в апаратах Міністерства оборони України, Головнокомандувача Збройних Сил України, у Генеральному штабі Збройних Сил України та військових частинах, військових навчальних закладах, установах і організаціях, органах військового управління, які їм безпосередньо підпорядковані, у командуваннях видів Збройних Сил України;";
в абзаці третьому слова "управлінь (відділів) персоналу - офіцерам" замінити словами "підрозділів персоналу - особам офіцерського складу";
в абзаці четвертому слова "офіцерам, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям" замінити словами "особам офіцерського складу, військовослужбовцям рядового складу, сержантського та старшинського складу";
після абзацу п'ятого доповнити абзацом шостим такого змісту:
"Розрахунок вислуги років військовослужбовців, які звільняються з військової служби через службову невідповідність, у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання, у зв'язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку, у зв'язку з набранням законної сили судовим рішенням, яким військовослужбовця притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення та накладено стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, здійснює обласний ТЦКСП, де вони перебувають на військовому обліку. У разі дотримання умов призначення пенсії за вислугу років, зазначених у Законі, складає попередній розрахунок вислуги років на пенсію та надсилає його з особовою справою для складання основного розрахунку вислуги років на пенсію у порядку, визначеному в цьому розділі.";
3) у розділі III:
в абзаці шостому пункту 3.3 слова "про визнання особи інвалідом" замінити словами "про визнання особи особою з інвалідністю";
у пункті 3.4:
в абзаці восьмому слова "про визнання особи інвалідом" замінити словами "про визнання особи особою з інвалідністю";
в абзаці двадцять другому слова "копія трудової книжки" замінити словами "копія трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування";
в абзаці сьомому пункту 3.6 слова "копія трудової книжки" замінити словами "копія трудової книжки (за наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування";
в абзаці сьомому пункту 3.8 слова "відділу соціального забезпечення (відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат)" замінити словами "відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат";
у пункті 3.15 слова "поліцейським та членам їхніх сімей" замінити словами "поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей";
абзаци другий - четвертий пункту 3.18 виключити;
4) у розділі IV:
абзац перший пункту 4.1 викласти в такій редакції:
"4.1. Компенсаційні суми виплачуються згідно з Положенням про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським, які стали особами з інвалідністю, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, які загинули під час виконання обов'язків військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1994 року N 290 (290-94-п) , у разі:";
у пункті 4.3:
підпункт 1 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:
"копія постанови штатної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв'язку поранення (контузії, травми або каліцтва);".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати відповідно абзацами шостим - десятим;
абзац дев'ятий підпункту 1 викласти в такій редакції:
"копії документів (відповідних сторінок за наявності), що посвідчують особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту) членів сім'ї, з даними про прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, до яких внесено відомості про реєстрацію місця проживання, та довідку про реєстрацію місця проживання (у разі коли відомості про реєстрацію місця проживання до таких документів не внесені);";
у підпункті 2:
абзац другий викласти в такій редакції:
"заява (довільної форми) від кожного повнолітнього члена сім'ї загиблого (померлого), які мають право на компенсаційну суму, а у разі наявності малолітніх та/або неповнолітніх дітей - іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей про виплату компенсаційної суми на ім'я Голови правління Пенсійного фонду України про виплату компенсаційної суми згідно з постановою, зазначеною у пункті 4.1 цього розділу (із зазначенням валюти, найменування банку та його місцезнаходження, номера особистого рахунку, на який необхідно перерахувати кошти);";
абзаци п'ятий та шостий викласти в такій редакції:
"копію постанови штатної військово-лікарської комісії щодо встановлення причинного зв'язку смерті (контузії, травми або каліцтва), захворювання;
копії документів (відповідних сторінок за наявності), що посвідчують особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту) членів сім'ї, з даними про прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, до яких внесено відомості про реєстрацію місця проживання, та довідку про реєстрацію місця проживання (у разі коли відомості про реєстрацію місця проживання до таких документів не внесені);";
в абзаці тринадцятому слова "відділу соціального забезпечення (відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат)" замінити словами "відділу оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат";
абзац п'ятнадцятий викласти в такій редакції:
"Посадові особи, відповідальні за оформлення документів на виплату компенсаційних сум та одноразової грошової допомоги, передбаченої статтею 16 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", призначаються наказами керівників обласних ТЦКСП.";
у пункті 4.4:
абзац перший викласти в такій редакції:
"4.4. Для підготовки документів, які подаються до Секретаріату ООН з метою отримання коштів для виплати компенсаційної суми, обласний ТЦКСП подає до Департаменту фінансів Міністерства оборони України документи, передбачені підпунктами 1 та 2 пункту 4.3 цього розділу, залежно від виду виплати.";
абзац п'ятий викласти в такій редакції:
"копії документів (відповідних сторінок за наявності), що посвідчують особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту) постраждалого або членів сім'ї, з даними про прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, до яких внесено відомості про реєстрацію місця проживання, та довідку про реєстрацію місця проживання (у разі коли відомості про реєстрацію місця проживання до таких документів не внесені);";
абзац шостий пункту 4.5 викласти в такій редакції:
"У разі звернення заявника до суду з позовом до військової частини або до ТЦКСП щодо відмови у виплаті грошової допомоги командир військової частини або керівник ТЦКСП (чи його представник) зобов'язаний письмово повідомити відповідний суд про те, що ні він, ні структурні підрозділи Міністерства оборони України не відносяться до належного відповідача, оскільки прийняття рішення про призначення допомоги належить до повноважень головного розпорядника коштів.";
у пункті 4.6:
абзац дев'ятий викласти в такій редакції:
"заяву кожного повнолітнього члена сім'ї, батьків та утриманців загиблого (померлого), які мають право на отримання допомоги, а у разі наявності малолітніх та/або неповнолітніх дітей - іншого з батьків або опікунів чи піклувальників дітей про виплату одноразової грошової допомоги (додаток 10);";
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
"копія постанови штатної ВЛК про встановлення причинного зв'язку смерті (контузії, травми або каліцтва), захворювання;";
абзац двадцятий викласти в такій редакції:
"копії документів (відповідних сторінок за наявності), що посвідчують особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту) членів сім'ї, з даними про прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи, до яких внесено відомості про реєстрацію місця проживання, та довідку про реєстрацію місця проживання (у разі коли відомості про реєстрацію місця проживання до таких документів не внесені);";
доповнити пункт абзацом двадцять третім такого змісту:
"У разі наявності рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги члени сім'ї, батьки та утриманці загиблого (померлого), яким призначається та виплачується допомога, подають уповноваженому органові документи, копії документів, зазначені в абзацах восьмому - двадцять першому цього пункту, та копію відповідного рішення суду.";
у пункті 4.7:
в абзаці першому слова "до ВЛК" замінити словами "до штатної ВЛК";
абзац перший доповнити новим реченням такого змісту: "У разі звернення особи, звільненої з військової служби зі Збройних Сил України, щодо необхідності встановлення причинного зв'язку поранення (контузії, травми або каліцтва) чи захворювання з виконанням обов'язків військової служби або з проходженням військової служби, її документи направляються керівником ТЦКСП до штатної ВЛК.";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Отриманий з штатної ВЛК витяг з протоколу засідання комісії про встановлення причинного зв'язку поранення (контузії, травми або каліцтва) чи захворювання долучається до документів, які надсилаються для призначення одноразової грошової допомоги (пункт 4.8 цього розділу).";
абзаци восьмий - двадцять четвертий виключити.
У зв'язку з цим абзаци двадцять п'ятий, двадцять шостий вважати відповідно абзацами восьмим, дев'ятим;
доповнити новим абзацом десятим такого змісту:
"У разі наявності рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовець, військовозобов'язаний та резервіст, або особа, звільнена з військової служби, якому (якій) виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, подає уповноваженому органові документи, копії документів, зазначені в абзацах другому - восьмому цього пункту, та копію відповідного рішення суду.";
після пункту 4.7 доповнити розділ новим пунктом 4.8 такого змісту:
"4.8. У разі часткової втрати працездатності (без установлення групи інвалідності) або встановлення інвалідності внаслідок поранення, травми, контузії, каліцтва, захворювання уповноваженими органами подаються такі документи:
висновок щодо можливості виплати одноразової грошової допомоги у зв'язку з втратою працездатності чи встановленням інвалідності (додатки 11 та 13 - залежно від виду допомоги);
заява про виплату одноразової грошової допомоги (додаток 12);
копія довідки МСЕК про встановлення ступеня втрати працездатності у відсотках або встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного зв'язку втрати працездатності;
копії довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу, витягу з протоколу засідання комісії щодо встановлення причинного зв'язку захворювання, поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого з штатної ВЛК;
витяг з наказу командира військової частини про виключення зі списків особового складу частини (для військовослужбовців строкової військової служби - копія військового квитка) - у разі звільнення з військової служби;
у разі часткової втрати працездатності без установлення інвалідності чи встановлення інвалідності внаслідок отриманої травми (поранення, контузії, каліцтва) - копія документа про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), зокрема про те, що травма (поранення, контузія, каліцтво) не пов'язана з учиненням особою кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення нею дій у стані алкогольного, наркотичного чи токсичного сп'яніння або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження, а саме копія довідки про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), або копія акта про нещасний випадок (архівної довідки про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)), або інші документи про причини та обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), зазначені в абзаці першому пункту 21.8 глави 21 розділу II Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року N 402 (z1109-08) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за N 1109/15800 (z1109-08) ;
копії документів (відповідних сторінок за наявності), що посвідчують особу (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), з даними про прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) особи і про реєстрацію місця проживання (за наявності);
копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону, - копія сторінки паспорта з такою відміткою);
копію згоди на обробку даних про фізичну особу відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (2297-17) .
У разі наявності рішення суду, яке набрало законної сили, з питань призначення та виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовець, військовозобов'язаний та резервіст, або особа, звільнена з військової служби, якому (якій) виплачується одноразова грошова допомога у разі настання інвалідності чи часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності, подає уповноваженому органові документи, копії документів, зазначені в абзацах восьмому - десятому цього пункту, та копію відповідного рішення суду.".
У зв'язку з цим пункти 4.8 - 4.13 вважати відповідно пунктами 4.9 - 4.14;
пункт 4.9 доповнити новими абзацами третім та четвертим такого змісту:
"У разі наявності технічних можливостей документи, необхідні для прийняття рішення про виплату одноразової грошової допомоги, можуть подаватися уповноваженими органами через систему електронного документообігу з дотриманням встановлених вимог.
Отримані документи опрацьовуються структурними підрозділами апарату Міністерства оборони і Генерального штабу відповідно до їх повноважень та подаються на розгляд Комісії Міністерства оборони України з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум, яка в своїй діяльності керується наказом Міністерства оборони України від 26 жовтня 2016 року N 564 "Про затвердження Положення про Комісію Міністерства оборони України з розгляду питань, пов'язаних із призначенням і виплатою одноразової грошової допомоги та компенсаційних сум" (z1497-16) , зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2016 року за N 1497/29627 (z1497-16) .";
абзац третій пункту 4.11 після слів "в призначенні одноразової грошової допомоги" доповнити словами та цифрами "у 15-денний строк з дня його одержання";
пункт 4.12 викласти в такій редакції:
"4.12. Після отримання коштів для виплати одноразової грошової допомоги розпорядники коштів третього рівня протягом трьох робочих днів уточнюють рахунки отримувачів допомоги, видають наказ про виплату одноразової грошової допомоги та подають платіжні документи до органів Державної казначейської служби України.";
у пункті 4.13 слова "для здійснення" замінити словами "для призначення та виплати";
у пункті 4.14 слова та цифри "передбаченої пунктом 4.7" замінити словами та цифрами "передбаченої пунктами 4.6, 4.7";
5) абзац п'ятий пункту 5.2 розділу V викласти в такій редакції:
"правильність оформлення документів для виплати компенсаційних сум військовослужбовцям відповідно до Положення про порядок виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським, які стали особами з інвалідністю, членам сімей військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських, які загинули під час виконання обов'язків військової служби, служби в органах внутрішніх справ, Національній поліції у складі національного контингенту чи національного персоналу, а також в інших окремих випадках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1994 року N 290 (290-94-п) ;";
6) у тексті Положення:
слова "військовий комісаріат (ТЦКСП)" в усіх відмінках замінити словом "ТЦКСП";
слова "обласний військовий комісар" в усіх відмінках замінити словами "керівник обласного ТЦКСП" у відповідних відмінках;
слова "військовий комісар" в усіх відмінках замінити словами "керівник ТЦКСП" у відповідних відмінках;
7) у додатку 3 до Положення цифру та слова "1. Календарний строк служби" замінити цифрою та словами "1. Періоди, що зараховуються до вислуги років у календарному обчисленні";
8) у додатку 5 до Положення слова "Відмітка про пересилання документів до інших комісаріатів" замінити словами "Відмітка про пересилання документів до інших ТЦКСП";
9) у додатках 11 - 13 до Положення слова та цифри "пункт 4.7" замінити словами та цифрами "пункт 4.8";
10) у додатках 14 - 16 до Положення слова та цифри "пункт 4.11" замінити словами та цифрами "пункт 4.12";
11) у додатку 16 до Положення слова "НАКАЗ _______ обласного військового комісара" замінити словами "НАКАЗ керівника _______ обласного ТЦКСП";
12) у додатках до Положення:
слова "військовий комісаріат (ТЦКСП)" в усіх відмінках замінити словом "ТЦКСП";
слова "Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і соціального забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей" замінити словами "Положення про організацію в Міністерстві оборони України роботи з обчислення вислуги років для призначення пенсій військовослужбовцям і забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей";
слова "обласний військовий комісар" в усіх відмінках замінити словами "керівник обласного ТЦКСП" у відповідних відмінках;
слова "військовий комісар" в усіх відмінках замінити словами "керівник ТЦКСП" у відповідних відмінках;
2. В Інструкції з організації роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби у Збройних Силах України, та членів їх сімей у Міністерстві оборони України, затвердженій наказом Міністерства оборони України від 31 грудня 2014 року N 937 (z0073-15) , зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 22 січня 2015 року за N 73/26518 (z0073-15) :
1) у пункті 1.5 розділу I слова "військовими комісаріатами (територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки)" замінити словами "територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки".
2) у розділі II:
пункт 2.4 викласти в такій редакції:
"2.4. За роботу із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей на відповідній території відповідає керівник та начальники територіальних відділів районного ТЦКСП. Для безпосереднього виконання цієї роботи наказом керівника в районному ТЦКСП та в його територіальних відділах призначаються відповідні посадові особи, які підпорядковуються безпосередньо керівнику районного ТЦКСП (в територіальному відділі - начальнику відділу), а з питань соціальних виплат - начальнику відділу оформлення допомог, військових пенсій і пільг сектору соціальних виплат обласного ТЦКСП.";
у пункті 2.6:
в абзаці п'ятому слова "поліцейським та членам їхніх сімей" замінити словами "поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей";
абзац восьмий доповнити словами "в тому числі щодо встановлення осіб, які скористалися своїм правом на отримання одноразової грошової допомоги, передбаченої цим Законом, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими нормативно-правовими актами;"
в абзаці першому пункту 2.8 слова "військовий комісар обласного (міського) військового комісаріату (ТЦКСП)" замінити словами "керівник обласного (міського) ТЦКСП";
пункт 2.9 виключити;
у зв'язку з цим пункти 2.10 - 2.13 вважати відповідно пунктами 2.9 - 2.12;
пункт 2.9 доповнити абзацами дванадцятим - чотирнадцятим такого змісту:
"забезпечувати своєчасне подання річного звіту;
у кінці кожного місяця складати і подавати на затвердження керівнику обласного ТЦКСП план роботи сектору на наступний місяць.
Про стан роботи із забезпечення соціальними виплатами осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей начальник сектору забезпечення соціальними виплатами щомісяця письмово доповідає керівнику обласного ТЦКСП з відповідними пропозиціями.";
у пункті 2.12:
в абзаці четвертому слова та цифри "з урахуванням положень статті 21 Закону України "Про розвідувальні органи України";" замінити словами "з урахуванням положень Закону України "Про розвідку" (912-20) ;";
в абзаці шостому слова "визнаним інвалідами" замінити словами "визнаними особами з інвалідністю";
3) у розділі III:
пункт 3.2 викласти в такій редакції:
"3.2. Для визначення органами, що призначають пенсії, права на пенсію по інвалідності, у разі втрати годувальника чи встановлення права на виплату одноразової грошової допомоги районний ТЦКСП направляє осіб, звільнених з військової служби за станом здоров'я (а осіб, звільнених з військової служби на інших підставах, - за їх бажанням), на штатну військово-лікарську комісію - для встановлення причинного зв'язку травми, поранення, контузії, каліцтва або захворювання та на огляд у МСЕК через відповідні заклади охорони здоров'я - для вирішення питання про можливість встановлення групи інвалідності та відсотка втрати працездатності.";
в абзаці першому пункту 3.3 слова "виданого військово-лікарською комісією (далі - ВЛК), або копії довідок" замінити словами "копія отриманого з штатної військово-лікарської комісії витягу з протоколу засідання комісії про встановлення причинного зв'язку травми, поранення, контузії, каліцтва або захворювання, а також копії довідок";
у пункті 3.7 слова "поліцейським та членам їхніх сімей" замінити словами "поліцейським, співробітникам Служби судової охорони та членам їхніх сімей";
4) пункт 4.17 розділу IV викласти в такій редакції:
"4.17. Під час розгляду питань, пов'язаних з установленням статусу учасника бойових дій відповідно до вимог Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (3551-12) та постанов Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року N 302 "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" (302-94-п) , від 13 січня 1995 року N 16 "Про застосування пункту 2 статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (16-95-п) , від 20 серпня 2014 року N 413 "Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення" (413-2014-п) , посадові особи ТЦКСП застосовують норми чинного законодавства, Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 16 квітня 2020 року N 122, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2020 року за N 379/34662 (z0379-20) , та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" та листів талонів на право одержання проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 16 квітня 2020 року N 122, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2020 року за N 380/34663 (z0380-20) ";
5) у розділі V:
в абзаці першому пункту 5.1 слова "начальник відділу соціального забезпечення (начальник сектору соціальних виплат)" замінити словами "начальник сектору соціальних виплат";
в абзаці третьому пункту 5.2 слова та цифру "форма якого наведена у додатку 7 до цієї Інструкції, що затверджується обласним військовим комісаром" замінити словами "що затверджується керівником обласного ТЦКСП";
в абзаці другому пункту 5.4 слова "начальником відділу соціального забезпечення (начальником сектору соціальних виплат)" замінити словами "начальником сектору соціальних виплат";
у пункті 5.10 слова "відділу соціального забезпечення (сектору соціальних виплат)" замінити словами "сектору соціальних виплат";
у пункті 5.13 слова "військовим комісаріатом" замінити словом "ТЦКСП";
пункт 5.16 викласти в такій редакції:
"5.16 Обласний ТЦКСП, що одержав Облікову картку, долучає її до заново оформленої особово-пенсійної справи, а обласний ТЦКСП, з якого надійшла Облікова картка, надсилає підтвердження про її одержання.";
6) пункт 7.2 розділу VII виключити;
7) у розділі VIII:
абзац четвертий пункту 8.1 виключити;
в абзаці першому пункту 8.5 слова "начальником відділу соціального забезпечення (начальником сектору соціальних виплат)" замінити словами "начальником сектору соціальних виплат";
8) в абзаці дванадцятому пункту 10.2 розділу X слова "відділів соціального забезпечення (секторів соціальних виплат, відділів оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат)" замінити словами "секторів соціальних виплат, відділів оформлення допомог, військових пенсій та пільг";
9) у тексті Інструкції:
слова "військовий комісаріат (ТЦКСП)" в усіх відмінках замінити словом "ТЦКСП";
слова "обласний військовий комісар" в усіх відмінках замінити словами "керівник обласного ТЦКСП" у відповідних відмінках;
слова "районний військовий комісар" в усіх відмінках замінити словами "керівник районного ТЦКСП" у відповідних відмінках;
слова "військовий комісар" в усіх відмінках замінити словами "керівник ТЦКСП" у відповідних відмінках;
слова "відділ соціального забезпечення (відділ оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат)" в усіх відмінках замінити словами "відділ оформлення допомог, військових пенсій та пільг сектору соціальних виплат" у відповідних відмінках;
10) у додатках до Інструкції слова "військовий комісаріат (ТЦКСП)" в усіх відмінках замінити словом "ТЦКСП".
Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України полковник
Сергій ДЯЧЕНКО