БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
04.10.2021  № 305
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2021 р.
за № 1505/37127

Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 04 травня 2018 року № 196

Відповідно до міжнародних зобов’язань України згідно з Договором про звичайні збройні сили в Європі (994_314) , ратифікованим постановою Верховної Ради України від 01 липня 1992 року № 2526-XII (2526-12) , Віденським документом 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки, двосторонніх міжурядових угод із суміжними державами щодо додаткових заходів зміцнення довіри і безпеки, а також у зв’язку з організаційними змінами в структурі Міністерства оборони України та Збройних Силах України НАКАЗУЮ:
1. У пункті 2 наказу Міністерства оборони України від 04 травня 2018 року № 196 "Про затвердження Порядку організації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України прийому та супроводження іноземних інспекційних груп під час виконання міжнародних договорів і угод у сфері контролю над звичайними озброєннями", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2018 року за № 631/32083 (z0631-18) , слова "Начальнику Генерального штабу - Головнокомандувачу Збройних Сил України" замінити словами "Головнокомандувачу Збройних Сил України".
2. Затвердити Зміни до Порядку організації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України прийому та супроводження іноземних інспекційних груп під час виконання міжнародних договорів і угод у сфері контролю над звичайними озброєннями (z0631-18) , затвердженого наказом Міністерства оборони України від 04 травня 2018 року № 196, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 травня 2018 року за № 631/32083, що додаються.
3. Головнокомандувачу Збройних Сил України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр оборони України
А. Таран
ПОГОДЖЕНО:
Міністр внутрішніх справ України
Командувач Національної гвардії України
генерал-полковник
Голова Національної поліції України
Міністр закордонних справ України
Заступник Голови Служби безпеки України
В.о. Голови Державної митної служби України
Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
підполковник
В.о. Голови Державної прикордонної служби України
Генеральний директор
Державного концерну "Укроборонпром"
Голова Державного космічного агентства України
Д. Монастирський
М. Балан
І. Клименко
Д. Кулеба
В. Горбенко
Р. Черкасський
Ю. Щиголь
В. Нікіфоренко
Ю. Гусєв
В. Тафтай
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
04 жовтня 2021 року № 305
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 листопада 2021 р.
за № 1505/37127

ЗМІНИ

до Порядку організації в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України прийому та супроводження іноземних інспекційних груп під час виконання міжнародних договорів і угод у сфері контролю над звичайними озброєннями

( Див. текст (z0631-18) )
1. У розділі I:
1) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. У Збройних Силах організація виконання завдань, пов’язаних з реалізацією міжнародних договорів і угод у сфері контролю над звичайними озброєннями, покладається на Головнокомандувача Збройних Сил України та підпорядковані йому органи військового управління та підрозділи забезпечення реалізації зазначених договорів (Генеральний штаб Збройних Сил України, Головне управління військового співробітництва і верифікації Збройних Сил України, 1240 Центр забезпечення реалізації договорів (місто Львів), 1242 Центр забезпечення реалізації договорів (місто Одеса) (далі - 1240 ЦЗРД (місто Львів), 1242 ЦЗРД (місто Одеса)) та 63 групу забезпечення реалізації договорів (місто Житомир) (далі - 63 гзрд (місто Житомир)). Схему зон відповідальності 1240 ЦЗРД (місто Львів), 1242 ЦЗРД (місто Одеса) та 63 гзрд (місто Житомир) під час виконання міжнародних договорів у сфері контролю над звичайними озброєннями наведено в додатку 1 до цього Порядку.";
2) у пункті 4:
абзац вісімнадцятий після слова "Вінницька" доповнити словами "(крім Гайсинського району)";
абзац дев’ятнадцятий викласти в такій редакції:
"зона відповідальності 1242 ЦЗРД (місто Одеса) - Автономна Республіка Крим та місто Севастополь, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Херсонська області, Гайсинський район Вінницької області та Кременчуцький район Полтавської області;";
абзац двадцятий після слова "Полтавська" доповнити словами "(крім Кременчуцького району)".
2. У розділі II:
1) у пункті 1:
в абзаці третьому слова "Генерального штабу" замінити словами "Головного управління військового співробітництва і верифікації Збройних Сил України";
2) у пункті 2:
в абзаці першому слова "у Генеральному штабі" замінити словами "Головним управлінням військового співробітництва і верифікації Збройних Сил України".
3. У розділі III:
1) у пункті 1:
в абзаці першому слова "Генеральний штаб" замінити словами "Головне управління військового співробітництва і верифікації Збройних Сил України";
в абзаці четвертому слова "Державної фіскальної служби України" замінити словами "Державної митної служби України";
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. На час проведення інспекції за вимогою у межах зазначеного району за ДЗЗСЄ Головнокомандувачем Збройних Сил України створюється оперативна група, члени якої оповіщаються за добу до прибуття іноземної інспекційної групи. Склад оперативної групи на час проведення інспекції за вимогою в межах зазначеного району за ДЗЗСЄ наведено в додатку 2 до цього Порядку.".
4. Додатки 1, 2 до цього Порядку викласти в редакції, що додається.
Головнокомандувач
Збройних Сил України
генерал-лейтенант
В. Залужний
Додаток 1
до Порядку організації
в Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
прийому та супроводження
іноземних інспекційних груп
під час виконання міжнародних договорів
і угод у сфері контролю
над звичайними озброєннями
(пункт 3 розділу I)

СХЕМА

зон відповідальності 1240 ЦЗРД (місто Львів), 1242 ЦЗРД (м. Одеса) та 63 гзрд (місто Житомир) під час виконання міжнародних договорів у сфері контролю над звичайними озброєннями

( Див. текст (z1505-21F46) )
Додаток 2
до Порядку організації
в Міністерстві оборони України
та Збройних Силах України
прийому та супроводження
іноземних інспекційних груп
під час виконання міжнародних договорів
і угод у сфері контролю
над звичайними озброєннями
(пункт 2 розділу III)

СКЛАД ОПЕРАТИВНОЇ ГРУПИ

на час проведення інспекції за вимогою в межах зазначеного району за ДЗЗСЄ

Представники: Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Командування Сухопутних військ Збройних Сил України, Командування Повітряних Сил Збройних Сил України, Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України, Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, Командування об’єднаних сил Збройних Сил України, Командування Сил підтримки Збройних Сил України, Командування Сил логістики Збройних Сил України, Головного управління військового співробітництва і верифікації Збройних Сил України, Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, Центрального управління охорони державної таємниці та захисту інформації Генерального штабу Збройних Сил України, Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України.
До складу оперативної групи залучаються (за згодою) представники Міністерства внутрішніх справ України, Національної гвардії України, Національної поліції України, Державної прикордонної служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України, Державного космічного агентства України, Державного концерну "Укроборонпром".
Оперативну групу очолює начальник Головного управління військового співробітництва і верифікації Збройних Сил України.