БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
24.11.2021 N 4478/ІПК/99-00-21-02-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо питання порядку направлення повідомлення про укладення контракту на здійснення контрольованих операцій з сировинними товарами та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Відповідно до наданої інформації, платник здійснює зовнішньоекономічні операції з нерезидентами з експорту олії. При цьому контракти укладаються з термінами поставки більш ніж один місяць з дати укладання такого контракту. Покупець на дату укладання контракту ще не знає, які сорти олії буде купувати на дату поставки та просить укладати договори з номенклатурою, яка вміщує більше варіантів товару ніж буде закуплено.
Заявника турбують питання:
1.Чи можна при формуванні Повідомлення про укладання форвардного, ф'ючерсного контракту або контракту на здійснення операцій з сировинними товарами включити в нього всі позиції товару, які передбачені в контракті, за умови, що поставка буде здійснюватися тільки за однією з трьох зазначених позицій?
2.Чи буде в даному випадку порівняння цін проводитися на підставі інформації про форвардні або ф'ючерсні ціни на найближчу до дати укладання відповідного контракту дату відповідно до пп. 39.3.3.3 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу (2755-17) ?
Згідно із пп. 39.3.3.5 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу (2755-17) платник податків, що здійснює контрольовані операції із сировинними товарами, повідомляє центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, про укладення відповідного договору (контракту) за формою та в порядку, передбаченими пп. 39.3.3.3 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу (2755-17) .
Направлення платником такого повідомлення є підтвердженням того, що узгодження суттєвих умов договору (контракту), зокрема характеристик та ціни товарів, обсягу, умов постачання, оплати та відповідальності, здійснювалося сторонами контрольованої операції на момент укладення такої угоди.
Якщо інформація, зазначена у повідомленні, узгоджується із фактичною поведінкою сторін або з іншими фактами контрольованої операції, порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами проводиться на найближчу дату до дати ціноутворення, узгодженої сторонами контрольованої операції.
Водночас згідно із пп. 39.3.3.6 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу (2755-17) якщо:
платник податку не направить таке повідомлення, або
інформація, зазначена в повідомленні, не відповідає договірним умовам, або
сторонами операції після направлення повідомлення будуть внесені зміни до умов договору (контракту) щодо характеристик, ціни, загальної вартості, кількості та обсягу товарів, умов постачання та оплати, відповідальності сторін, або
умови такого договору (контракту) не узгоджуються з фактичною поведінкою сторін операції та фактичними умовами її проведення контролюючий орган проводить порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами на дату переходу права власності предмета контрольованої операції або дату відвантаження товару згідно з товарно-транспортним документом (коносамент або інший документ залежно від транспортного засобу) відповідно до умов та фактичних обставин здійснення такої контрольованої операції.
Таким чином, Кодекс передбачає направлення платником податків контролюючому органу повідомлення про факт укладення договору (контракту) про операції із сировинними товарами та узгоджені сторонами договору (контракту) умови, чинні на момент його укладення.
Кодекс не передбачає можливості для платника податків повідомляти податкові органи щодо внесення будь-яких змін до договору (контракту). Отже, контролюючі органи керуються інформацією про укладення договору (контракту), наданою платником податків у повідомленні стосовно такого договору (контракту), що надійшло першим. Направлення платником податків іншого повідомлення щодо того самого договору (контракту), який не виконано сторонами та/або зберігає чинність, не має значення для цілей застосування вимог абзацу третього пп. 39.3.3.5 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу (2755-17) .
Виходячи із положень абзацу третього пп. 39.3.3.6 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу (2755-17) , внесення сторонами контрольованої операції після направлення відповідного повідомлення про укладення договору (контракту) змін до такого договору (контракту) унеможливлює проведення порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами на найближчу дату до дати ціноутворення (зокрема, на найближчу дату до дати укладення договору (контракту)) у тому випадку, якщо такі зміни стосуються характеристик, ціни, загальної вартості, кількості та обсягу товарів, умов постачання та оплати, відповідальності сторін.
Водночас, норми пп. 39.3.3.5 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу (2755-17) передбачають узгодження сторонами договору (контракту) суттєвих умов договору (контракту).
Оскільки в договорі (контракті) сторони ще не узгодили всіх істотних (суттєвих) умов, але вирішили узгодити їх в майбутньому, то відсутні підстави для подання повідомлення про укладення попереднього договору (контракту) на здійснення операцій із сировинними товарами по факту укладення такого договору.
Платник податку має право подати повідомлення про укладення відповідного договору (контракту) на здійснення операцій із сировинними товарами після того, як на підставі відповідної додаткової угоди (доповнення, додатка, специфікації тощо) сторонами будуть узгоджені всі суттєві умови договору (контракту), зокрема, в частині характеристик та ціни товарів, обсягу, умов постачання, оплати та відповідальності. Якщо виконуються ці умови, повідомлення може бути подано щодо кожної додаткової угоди (доповнення, додатка, специфікації тощо), на підставі якої буде здійснюватися постачання конкретної партії товару.
Якщо інформація, зазначена у повідомленні, поданому на підставі додаткової угоди, узгоджується із фактичною поведінкою сторін або з іншими фактичними умовами контрольованої операції, порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами проводиться на найближчу дату до дати ціноутворення, узгодженої сторонами контрольованої операції (зокрема, на найближчу дату до дати укладення додаткової угоди).
Якщо податковим органом буде встановлено, що інформація, зазначена у повідомленні (в тому числі, поданому на підставі додаткової угоди), не узгоджується із фактичною поведінкою сторін (наприклад, значна частина таких угод не виконується або розривається в майбутньому і метою таких повідомлень було створення можливості обирати для виконання додаткові угоди, по яких було подано повідомлення, із найнижчою ціною реалізації або найбільшою закупівельною ціною в контрольованій операції), податковий орган на підставі абзацу п'ятого пп. 39.3.3.6 пп. 39.3.3 п. 39.3 ст. 39 Кодексу (2755-17) має право провести порівняння ціни контрольованої операції з котирувальними цінами на дату переходу права власності предмета контрольованої операції або дату відвантаження товару згідно з товарно-транспортним документом (коносамент або інший документ залежно від транспортного засобу) відповідно до умов та фактичних обставин здійснення такої контрольованої операції.
З вказаного питання надано роз'яснення в Узагальнюючій податковій консультації щодо застосування окремих положень статті 39 Податкового кодексу України, у тому числі під час коригування фінансового результату до оподаткування на підставі підпунктів 140.5.4, 140.5.5-1 та 140.5.6 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу (2755-17) , затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 14.05.2021 р. N 266 (v0266201-21) .
Відповідно п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.