БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УХВАЛА
ДРУГОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ДРУГОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Карлашевича Дениса Вікторовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 27 Закону України "Про заставу"

м.Київ
26 жовтня 2021 року
№ 159-2(ІІ)/2021
Справа № 3-185/2021(378/21)
Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України у складі:
Сліденко Ігор Дмитрович (голова засідання, доповідач),
Головатий Сергій Петрович,
Лемак Василь Васильович,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Карлашевича Дениса Вікторовича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) частини першої статті 27 Закону України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 року № 2654-ХІІ (Відомості Верховної Ради України, 1992 p., № 47, ст. 642).
Заслухавши суддю-доповідача Сліденка І.Д. та дослідивши матеріали справи, Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. До Конституційного Суду України звернувся Карлашевич Денис Вікторович з клопотанням визнати такою, що не відповідає Конституції України (254к/96-ВР) (є неконституційною), частину першу статті 27 Закону України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 року № 2654-ХІІ (далі - Закон), згідно з якою "застава зберігає силу, якщо за однією з підстав, зазначених в законі, майно або майнові права, що складають предмет застави, переходять у власність іншої особи".
Карлашевич Д.В. зауважує, що частина перша статті 27 Закону порушує конституційні права "добропорядних та законослухняних громадян України", а саме право власності на майно, безпосередньо закріплене в статті 41 Конституції України, а також право особи на мирне володіння майном, гарантоване статтею 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (995_004) 1950 року.
На думку автора клопотання, будь-хто у будь-який час може стати потенційним заставодавцем та, як наслідок, боржником, якого можна "зобов'язати відповідати за чужі багатомільйонні борги та інші жодним чином не пов'язані з ним зобов'язання".
2. Вирішуючи питання про відкриття конституційного провадження у справі, Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України виходить із такого.
Згідно із Законом України "Про Конституційний Суд України" (2136-19) конституційною скаргою є подане до Конституційного Суду України письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (254к/96-ВР) (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу (частина перша статті 55); у конституційній скарзі має міститись обґрунтування тверджень щодо неконституційності закону України (його окремих положень) із зазначенням того, яке з гарантованих Конституцією України (254к/96-ВР) прав людини, на думку суб'єкта права на конституційну скаргу, зазнало порушення внаслідок застосування закону (пункт 6 частини другої статті 55); конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим, зокрема, статтею 55 цього закону (абзац перший частини першої статті 77).
Із аналізу конституційної скарги та долучених до неї матеріалів вбачається, що автор клопотання, цитуючи окремі норми Конституції України (254к/96-ВР) , Закону (2654-12) , посилаючись на статтю 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (995_004) 1950 року, не навів аргументів щодо неконституційності частини першої статті 27 Закону, а фактично висловив незгоду із судовими рішеннями у його справі, що не може вважатися належним обґрунтуванням тверджень щодо невідповідності Конституції України (254к/96-ВР) оспорюваного положення Закону (2654-12) в розумінні пункту 6 частини другої статті 55 Закону України "Про Конституційний Суд України".
Отже, наведене є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
Ураховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 55, 56, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України", відповідно до § 45, § 56 Регламенту Конституційного Суду України (v001z710-97) Друга колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Карлашевича Дениса Вікторовича щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) частини першої статті 27 Закону України "Про заставу" від 2 жовтня 1992 року № 2654-ХІІ на підставі пункту 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" -неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала є остаточною.
ДРУГА КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ДРУГОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ