БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
УХВАЛА
ПЕРШОЇ КОЛЕГІЇ СУДДІВ
ДРУГОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Джуссо Україна" щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частин першої, третьої статті 255 Господарського процесуального кодексу України

м.Київ
27 жовтня 2021 року
№ 162-1 (ІІ)/2021
Справа № 3-188/2021(384/21)
Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України у складі:
Юровська Галина Валентинівна (голова засідання, доповідач),
Мойсик Володимир Романович,
Сліденко Ігор Дмитрович,
розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Джуссо Україна" щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень частин першої, третьої статті 255 Господарського процесуального кодексу України.
Заслухавши суддю-доповідача Юровську Г.В. та дослідивши матеріали справи, Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України
установила:
1. До Конституційного Суду України звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю "Джуссо Україна" (далі - Товариство) із клопотанням перевірити на відповідність частині другій статті 55, пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України (конституційність) положення частин першої, третьої статті 255 Господарського процесуального кодексу України (далі - Кодекс).
Згідно з частиною першою статті 255 Кодексу "окремо від рішення суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції:
1) про відмову у видачі судового наказу;
2) про забезпечення доказів, відмову в забезпеченні доказів, скасування ухвали про забезпечення доказів;
3) про забезпечення позову, заміну заходу забезпечення позову;
4) про скасування забезпечення позову або про відмову у забезпеченні позову, відмову у скасуванні чи заміні заходів забезпечення позову;
5) про зустрічне забезпечення, зміну чи скасування зустрічного забезпечення;
6) про повернення заяви позивачеві (заявникові);
7) про відмову у відкритті провадження у справі;
8) про передачу справи на розгляд іншого суду;
9) про відмову поновити або продовжити пропущений процесуальний строк;
10) про затвердження мирової угоди;
11) про призначення експертизи;
12) про зупинення провадження у справі;
13) про закриття провадження у справі;
14) про залишення позову (заяви) без розгляду;
15) окрема ухвала;
16) про стягнення штрафу в порядку процесуального примусу;
17) у справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (2343-12) ;
18) про внесення, відмову у внесенні виправлень у рішення;
19) про відмову ухвалити додаткове рішення;
20) про роз'яснення чи відмову у роз'ясненні судового рішення;
21) про відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами, відмову в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами;
22) про поновлення, відмову у поновленні пропущеного строку для пред'явлення наказу до виконання;
23) про внесення чи відмову у внесенні виправлень до виконавчого документа, визнання чи відмову у визнанні виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню;
24) щодо відстрочки або розстрочки виконання рішення, ухвали, постанови, зміну способу та порядку їх виконання;
25) про розгляд скарг на рішення, дії (бездіяльність) органів Державної виконавчої служби, державного виконавця, приватного виконавця;
26) про заміну чи відмову у заміні сторони у справі (процесуальне правонаступництво) або сторони виконавчого провадження;
27) про поворот виконання чи відмову у повороті виконання;
28) про звернення стягнення на грошові кошти, що належать іншим особам, чи нерухоме майно, право власності на яке не зареєстровано в установленому законом порядку;
29) щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України;
30) про визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами;
31) про відмову у відкритті провадження у справі про скасування рішення третейського суду;
32) про повернення заяви про скасування рішення третейського суду;
33) про повернення заяви про видачу наказу за рішенням третейського суду без розгляду;
34) про залишення без розгляду заяви про відновлення втраченого судового провадження;
35) про відновлення чи відмову у відновленні повністю або частково втраченого судового провадження".
Відповідно до частини третьої статті 255 Кодексу "заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду".
Із матеріалів справи вбачається, що Товариство у 2018 році звернулося до Господарського суду Закарпатської області з позовом до Компанії Майл Банк Акціенгезельшафт про визнання недійсним іпотечного договору від 22 квітня 2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Міленіною К.О., зареєстрованого в реєстрі за № 254-269.
Господарський суд Закарпатської області ухвалою від 4 червня 2018 року відкрив провадження у справі за правилами загального позовного провадження, ухвалою від 3 липня 2018 року зобов'язав Товариство у строк до 31 липня 2018 року внести на депозитний рахунок суду грошову суму у розмірі 6000 євро, що еквівалентно до курсу гривні, встановленого Національним банком України станом на день внесення коштів на рахунок, для забезпечення можливого відшкодування майбутніх витрат відповідача на професійну правничу допомогу.
Не погодившись з ухвалою Господарського суду Закарпатської області від 3 липня 2018 року, Товариство звернулося з апеляційною скаргою до Львівського апеляційного господарського суду.
Львівський апеляційний господарський суд ухвалою від 13 серпня 2018 року апеляційну скаргу на ухвалу Господарського суду Закарпатської області від 3 липня 2018 року повернув Товариству, оскільки вона подана на ухвалу суду, що не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Суб'єкт права на конституційну скаргу вважає, що таким чином йому не було забезпечено права на апеляційний перегляд справи, що є однією з основних засад судочинства, передбаченою пунктом 8 частини другої статті 129 Конституції України, внаслідок чого порушено його право на доступ до суду, гарантоване частиною другою статті 55 Основного Закону України.
2. Вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі, Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України виходить із такого.
Відповідно до статті 77 Закону України "Про Конституційний Суд України" конституційна скарга вважається прийнятною за умов її відповідності вимогам, передбаченим статтями 55, 56 цього закону, та якщо з дня набрання законної сили остаточним судовим рішенням, у якому застосовано закон України (його окремі положення), сплинуло не більше трьох місяців (абзац перший, пункт 2 частини першої); як виняток, конституційна скарга може бути прийнята поза межами вимог, установлених пунктом 2 частини першої цієї статті, якщо Конституційний Суд України визнає її розгляд необхідним із мотивів суспільного інтересу (частина друга).
Зі змісту конституційної скарги вбачається, що остаточним судовим рішенням у своїй справі автор клопотання вважає ухвалу Львівського апеляційного господарського суду від 13 серпня 2018 року. Конституційна скарга надійшла до Конституційного Суду України 1 жовтня 2021 року, тобто з порушенням строку її подання.
Товариство порушує питання про можливість прийняття конституційної скарги поза межами вимог, установлених пунктом 2 частини першої статті 77 Закону України "Про Конституційний Суд України", проте Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України вважає, що немає необхідності у прийнятті конституційної скарги поза межами вимог, установлених вказаними приписами цього закону, та її розгляді із мотивів суспільного інтересу.
Наведене є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
Ураховуючи викладене та керуючись статтями 147, 151-1, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 37, 55, 56, 58, 62, 77, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України", відповідно до § 45, § 56 Регламенту Конституційного Суду (v001z710-97) України Перша колегія суддів Другого сенату Конституційного Суду України
ухвалила:
1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Джуссо Україна" щодо відповідності Конституції України (254к/96-ВР) (конституційності) положень частин першої, третьої статті 255 Господарського процесуального кодексу України на підставі пункту 4 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неприйнятність конституційної скарги.
2. Ухвала Першої колегії суддів Другого сенату Конституційного Суду України є остаточною.
ПЕРША КОЛЕГІЯ СУДДІВ
ДРУГОГО СЕНАТУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ