БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 листопада 2021 р. № 1243
Київ

Деякі питання здійснення централізованих закупівель кисневих станцій

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1408 від 29.12.2021 (1408-2021-п) )
Відповідно до частини сьомої статті 20, частини другої статті 97 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я";
Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій.
( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1408 від 29.12.2021 (1408-2021-п) )
2. Здійснити розподіл обсягу видатків за бюджетною програмою 2311700 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій" між місцевими бюджетами згідно з додатком.
3. Установити, що:
вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (228-2002-п) (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414), щодо критеріїв визначення одержувача бюджетних коштів не застосовуються під час визначення одержувача бюджетних коштів для здійснення централізованих закупівель, визначених цією постановою;
введення в обіг та/або в експлуатацію кисневих станцій, щодо яких не виконані вимоги пунктів 15-19 Технічного регламенту щодо медичних виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (753-2013-п) (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), дозволяється за умови визнання призначеним органом з оцінки відповідності результатів оцінки відповідності, проведеної іноземними акредитованими органами з оцінки відповідності, відповідно до вимог частин першої та третьої статті 45 Закону України "Про технічні регламенти та оцінку відповідності".
4. Внести до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 році (132-2021-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 132 "Деякі питання закупівлі лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються у 2021 році" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 18, ст. 709), зміну, що додається.
5. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:
вжити заходів до планування та здійснення за рахунок коштів місцевих бюджетів співфінансування поточних та капітальних видатків на проведення робіт з монтажу (реконструкції) систем централізованої подачі кисню для їх встановлення в опорних закладах охорони здоров’я, визначених структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської державних адміністрацій для встановлення у них кисневих станцій на основі аналізу наявного матеріально-технічного забезпечення опорних закладів та їх завантаженості пацієнтами та погоджених Міністерством охорони здоров’я;
забезпечити введення в експлуатацію кисневих станцій та створення додаткових кисневих точок відповідно до кількості ліжок, призначених для стаціонарної медичної допомоги пацієнтам, хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, у зазначених опорних закладах охорони здоров’я.
6. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я - погодження розподілу обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій, передбаченого пунктом 2 цієї постанови, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 листопада 2021 р. № 1243

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я"

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я" (далі - бюджетні кошти).
2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:
замовник - державне підприємство "Медичні закупівлі України";
опорні заклади охорони здоров’я - заклади охорони здоров’я, що включені до переліку закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, який затверджений Керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;
учасники проекту - опорні заклади охорони здоров’я, визначені структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій для встановлення у них кисневих станцій за результатами аналізу наявного матеріально-технічного забезпечення опорних закладів та їх завантаженості пацієнтами і погоджені МОЗ;
система постачання медичних газів - система закладу охорони здоров’я, що включає в себе систему централізованого киснепостачання, систему централізованого постачання повітря, вакууму та інших газів, які використовуються у закладах охорони здоров’я, зокрема усі їх складові;
система централізованого киснепостачання - система, що включає в себе централізоване джерело киснепостачання та централізовану кисневу мережу закладу охорони здоров’я;
киснева станція - централізоване джерело киснепостачання як комплекс обладнання систем постачання медичних газів, яке дає змогу видобути необхідні обсяги кисню безпосередньо з навколишнього повітря (технологія PSA), накопичувати його та подавати під необхідним тиском до централізованої кисневої мережі закладу охорони здоров’я, з якою таке обладнання адаптоване, з можливістю оперативного переміщення між такими закладами;
централізована киснева мережа закладу охорони здоров’я - мережа трубопроводів, що дає змогу подавати під необхідним тиском кисень від централізованого джерела киснепостачання до кисневих точок - кисневих розеток газу або інших приладів для роздачі кисню до госпітальних ліжок у приміщеннях закладу охорони здоров’я включно з такими кисневими точками.
3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ.
Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство "Медичні закупівлі України", що належить до сфери управління МОЗ.
4. Бюджетні кошти спрямовуються на закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я, які є учасниками проекту, та послуг, пов’язаних з постачанням кисневих станцій, і на оплату банківських послуг (закупівлю коштів в іноземній валюті), пов’язаних з постачанням кисневих станцій.
Не допускається спрямування бюджетних коштів на придбання товарів і послуг, не пов’язаних із зазначеними напрямами, та на оплату посередницьких послуг.
5. Заявки на централізовані закупівлі кисневих станцій для учасників проекту (далі - заявки) подаються до МОЗ у формі та спосіб, що визначені МОЗ, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій (далі - заявники) протягом п’яти календарних днів після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 24 листопада 2021 р. № 1243 "Деякі питання здійснення централізованих закупівель кисневих станцій" із зазначенням кількості та потужностей кисневих станцій у літрах на хвилину, а також учасників проекту, де такі кисневі станції будуть експлуатуватися.
Заявники разом із заявкою подають також згоду на обов’язкове отримання кисневих станцій, зобов’язання забезпечити розроблення проектно-кошторисної документації та встановлення обладнання системи централізованого киснепостачання, централізованим джерелом киснепостачання якої є киснева станція, введення системи централізованого киснепостачання в експлуатацію.
6. Заявка, подана заявниками, є підставою для прийняття учасниками проекту кисневих станцій.
7. МОЗ на основі отриманих заявок визначає потребу в закупівлі кисневих станцій і доводить її до замовника протягом п’яти календарних днів після надходження заявок.
8. Замовник формує технічне завдання закупівель кисневих станцій відповідно до вимог Технічного регламенту щодо медичних виробів (753-2013-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2013 р. № 753 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3046), і погоджених з МОЗ медико-технічних вимог до товарів, які є предметом закупівлі, та здійснює закупівлі кисневих станцій як систем постачання медичних газів відповідно до пункту 31 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (922-19) .
9. Попередня оплата товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.
10. Необхідною умовою договору про закупівлю кисневих станцій є підтвердження переможцем процедури закупівлі відповідності медичних виробів вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів (753-2013-п) до дати постачання кисневих станцій.
11. Замовник несе відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель відповідно до Закону України (922-19) "Про публічні закупівлі".
12. Замовник у разі наявної економії бюджетних коштів інформує про таку економію МОЗ.
МОЗ приймає рішення про проведення додаткової закупівлі кисневих станцій відповідно до цього Порядку.
13. МОЗ здійснює розподіл кисневих станцій, закуплених у межах бюджетних коштів, між учасниками проекту на основі отриманих заявок, а також інформації про готовність учасників проекту до встановлення кисневих станцій та закуплені/отримані кисневі станції за рахунок інших джерел.
14. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням узятих на облік органами Казначейства бюджетних зобов’язань відповідно до паспорта бюджетної програми.
15. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, а також відображення в первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.
16. Головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів відповідно до законодавства.
Одержувач бюджетних коштів подає щокварталу до 10 числа наступного місяця МОЗ інформацію про використання бюджетних коштів.
МОЗ щомісяця до 20 числа подає Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів.
17. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 листопада 2021 р. № 1243

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій

( Назва Порядку та умов із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1408 від 29.12.2021 (1408-2021-п) )
1. Ці Порядок та умови визначають механізм надання субвенції з державного бюджету (1082-20) місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій (далі - субвенція).
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1408 від 29.12.2021 (1408-2021-п) )
2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у такому значенні:
опорні заклади охорони здоров’я - заклади охорони здоров’я, що включені до переліку закладів охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), який затверджений Керівником робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня, пов’язаної з поширенням COVID-19;
учасники проекту - опорні заклади охорони здоров’я, визначені структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних та Київської міської держадміністрацій для встановлення у них кисневих станцій за результатами аналізу наявного матеріально-технічного забезпечення опорних закладів та їх завантаженості пацієнтами і погоджені МОЗ;
система централізованого киснепостачання - система, що включає в себе централізоване джерело киснепостачання та централізовану кисневу мережу закладу охорони здоров’я;
киснева станція - централізоване джерело киснепостачання як комплекс обладнання систем постачання медичних газів, яке дає змогу видобути необхідні обсяги кисню безпосередньо з навколишнього повітря (технологія PSA), накопичувати його та подавати під необхідним тиском до централізованої кисневої мережі закладу охорони здоров’я, з якою таке обладнання адаптоване, з можливістю оперативного переміщення між такими закладами;
централізована киснева мережа закладу охорони здоров’я - мережа трубопроводів, що дає змогу подавати під необхідним тиском кисень від централізованого джерела киснепостачання до кисневих точок - кисневих розеток газу або інших приладів для роздачі кисню до госпітальних ліжок у приміщеннях закладу охорони здоров’я включно з такими кисневими точками;
послуги щодо проектування та встановлення кисневих станцій - послуги, а також роботи, пов’язані з розробленням проектно-кошторисної документації та встановленням для учасників проекту обладнання систем централізованого киснепостачання, централізованими джерелами киснепостачання яких є кисневі станції.
( Абзац сьомий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1408 від 29.12.2021 (1408-2021-п) )
3. Головним розпорядником субвенції є МОЗ.
Розпорядники субвенції за місцевими бюджетами визначаються рішеннями про такі бюджети відповідно до законодавства.
4. Субвенція спрямовується на закупівлі послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій учасниками проекту.
5. Умовою надання субвенції є введення в експлуатацію кисневих станцій та створення додаткових кисневих точок відповідно до кількості ліжок, призначених для стаціонарної медичної допомоги пацієнтам, хворим на COVID-19.
6. Кошти, визначені розподілом субвенції як видатки розвитку для закупівлі опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій, можуть спрямовуватися у разі потреби на видатки споживання для таких закупівель.
7. Не допускається спрямування субвенції на:
закупівлю товарів, робіт і послуг, які безпосередньо не пов’язані із здійсненням видатків, зазначених у пункті 4 цих Порядку та умов;
здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.
8. Закупівля послуг за рахунок субвенції здійснюється в установленому законом порядку.
Попередня оплата таких послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.
9. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням субвенції, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи здійснюються в установленому законодавством порядку.
10. Казначейство:
перераховує субвенцію на рахунки місцевих бюджетів відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів (1132-2010-п) , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 1132 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 96, ст. 3399; 2015 р., № 7, ст. 161), Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами (z0130-13) , затвердженого Мінфіном;
подає щомісяця до 15 числа МОЗ і Мінфіну інформацію про обсяги перерахування субвенції та касові видатки в розрізі місцевих бюджетів.
Залишки коштів за субвенцією зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів для здійснення відповідних витрат у 2022 році з урахуванням їх цільового призначення.
( Пункт 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1408 від 29.12.2021 (1408-2021-п) )
11. Обласні та Київська міська держадміністрації подають щомісяця до 10 числа МОЗ звіт про використання субвенції в розрізі опорних закладів охорони здоров’я.
МОЗ щомісяця до 20 числа подає Мінфіну та Кабінету Міністрів України інформацію про використання субвенції.
12. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль за її цільовим використанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 листопада 2021 р. № 1243

РОЗПОДІЛ

обсягу видатків за бюджетною програмою 2311700 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих станцій" між місцевими бюджетами

(тис. гривень)
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Усього, обсяг субвенції для місцевих бюджетів (загальний фонд)
Обласний бюджет Вінницької області
3 061,2
Обласний бюджет Волинської області
6 887,8
Обласний бюджет Дніпропетровської області
11 479,6
Обласний бюджет Донецької області
10 714,3
Обласний бюджет Житомирської області
7 653,1
Обласний бюджет Закарпатської області
4 591,8
Обласний бюджет Запорізької області
7 653,1
Обласний бюджет Івано-Франківської області
6 887,8
Обласний бюджет Київської області
4 591,8
Обласний бюджет Кіровоградської області
1 530,6
Обласний бюджет Луганської області
2 295,9
Обласний бюджет Львівської області
8 418,4
Обласний бюджет Миколаївської області
3 061,2
Обласний бюджет Одеської області
3 826,5
Обласний бюджет Полтавської області
4 591,8
Обласний бюджет Рівненської області
9 183,7
Обласний бюджет Сумської області
3 061,2
Обласний бюджет Тернопільської області
9 949
Обласний бюджет Харківської області
6 887,8
Обласний бюджет Херсонської області
3 061,2
Обласний бюджет Хмельницької області
10 714,3
Обласний бюджет Черкаської області
Обласний бюджет Чернівецької області
6 122,4
Обласний бюджет Чернігівської області
5 357,1
Бюджет м. Києва
8 418,4
Усього
150 000
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 листопада 2021 р. № 1243

ЗМІНА,

що вноситься до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються на виконання відповідних угод (договорів), укладених особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 році

( Див. текст (132-2021-п) )
Доповнити перелік (132-2021-п) розділом такого змісту:
"Централізована закупівля кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров’я
Назва медичного виробу
Одиниця виміру
Код згідно з УКТЗЕД (674б-20)
Примітка
Киснева станція
одиниць/штук, комплектів
8414,
9019 20 00 00
9020 00 00 00
потужність:
літрів на хвилину".