БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 24 листопада 2021 р. № 1240
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 (1236-2020-п) "Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 14, № 17, ст. 664, № 27, ст. 1442, № 35, ст. 2100, № 47, ст. 2921, № 50, ст. 3075, № 62, ст. 3926, № 76, ст. 4771, № 78, ст. 4913) - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1096, і від 29 червня 2021 р. № 677 (677-2021-п) "Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 54, ст. 3342, № 76, ст. 4771) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з 6 грудня 2021 року.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 листопада 2021 р. № 1240

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 і від 29 червня 2021 р. № 677

( Див. текст (1236-2020-п) ) ( Див. текст (677-2021-п) )
1. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 (1236-2020-п) :
1) в абзаці першому підпункту 8 пункту 2-2слова "ніж кількість місць для сидіння" замінити словами і цифрами "ніж сукупна кількість місць для сидіння та 50 відсотків місць для стояння";
2) у пункті 3:
підпункти 6 і 7 викласти в такій редакції:
"6) проведення всіх масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів, крім проведення атестації здобувачів у формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту (виключно з апробаційним проведенням єдиного державного кваліфікаційного іспиту) і тестових екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів "Крок" (далі - атестація здобувачів), проведення заходів з оцінювання якості освіти (пробного зовнішнього незалежного оцінювання, зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання тощо), проведення яких належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів (далі - заходи з оцінювання якості освіти), проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників;
7) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури;";
підпункт 11 викласти в такій редакції:
"11) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім діяльності з надання послуг громадського харчування із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;";
підпункт 15-1викласти в такій редакції:
"15-1) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких усі допущені до роботи в закладі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або виданий в установленому Міністерством охорони здоров’я порядку документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини від COVID-19, включеної Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі - документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини), який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози; чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від зазначеної хвороби; або виданий в установленому Міністерством охорони здоров’я порядку висновок лікаря щодо наявності абсолютних протипоказань до вакцинації проти COVID-19 (далі - медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19);";
підпункт 17 викласти в такій редакції:
"17) приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд України та їх тренерів за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;";
абзац перший підпунктів 22 і 23 після слів "документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини" доповнити словами і цифрами ", який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози";
останній абзац після слів "документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини" доповнити словами і цифрами ", який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози";
3) у пункті 3-5:
у підпункті 1 слова "і закладів громадського харчування в аеропортах" виключити;
підпункт 5 викласти в такій редакції:
"5) приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах культури та приймання відвідувачів іншими суб’єктами діяльності у сфері культури;";
підпункт 7 викласти в такій редакції:
"7) проведення всіх масових (культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних, рекламних, наукових, освітніх, професійних тематичних та інших) заходів, крім офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідемічних заходів та здійснення обов’язкового щоденного контролю за станом здоров’я учасників, заходів з атестації здобувачів, заходів з оцінювання якості освіти;";
підпункт 10 викласти в такій редакції:
"10) відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім здобувачів дошкільної освіти, учнів спеціальних закладів освіти та 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, а також крім закладів освіти, в яких усі допущені до роботи в закладі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; чи міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, або одужання особи від зазначеної хвороби; або медичний висновок про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19;";
4) у пункті 7:
абзац двадцять четвертий після слів "документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини" доповнити словами і цифрами ", який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози";
абзац тридцять п’ятий після слів "документ, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини" доповнити словами і цифрами ", який може бути застосовано протягом 30 днів від дати введення дози";
в абзаці сорок першому слова ", Республіки Індія" виключити, а слово "їх" замінити словом "її";
5) у першому реченні абзацу четвертого пункту 9 слова ", Республіки Індія" виключити, а слово "їх" замінити словом "її";
6) у пункті 41-5 слова ", Республіки Індія" виключити, а слово "їх" замінити словом "її".
2. У додатку до Порядку формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 677:
1) таблицю 4 викласти в такій редакції:
"Таблиця 4
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 24 листопада 2021 р. № 1240)
СТРОК
чинності COVID-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію від COVID-19 однією дозою вакцини (жовті сертифікати)
Порядковий номер
Назва вакцини
Початок чинності
Кінець чинності
1
КОРОНАВАК ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ COVID-19 (ВИРОЩЕНА З ВИКОРИСТАННЯМ КЛІТИН VERO), ІНАКТИВОВАНА
від дати введення дози
30 днів від дати введення дози
2
KOMIPHATY/COMIRNATY™
від дати введення дози
30 днів від дати введення дози
3
Moderna COVID-19 Vaccine
від дати введення дози
30 днів від дати введення дози
4
ВАКЦИНА АСТРАЗЕНЕКА ПРОТИ COVID-19/COVID-19 VACCINE ASTRAZENECA
від дати введення дози
30 днів від дати введення дози
5
Vaxzevria (previously COVID-19 AstraZeneca)
від дати введення дози
30 днів від дати введення дози
6
ВАКЦИНА CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS (РЕКОМБІНАНТНА), КОВІШЕЛД/CHADOX1 NCOV-19 CORONA VIRUS VACCINE (RECOMBINANT), COVISHIELD
від дати введення дози
30 днів від дати введення дози";
2) пункт 1 таблиці 5 викласти в такій редакції:
"1.
Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19
для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2 або 2/2)
якщо одна
доза - 30 днів якщо дві дози - 365 днів
для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2 або 2/2)
якщо одна доза - 30 днів якщо дві дози - 365 днів
для дводозної вакцини від дати вакцинації (в сертифікаті 1/2 або 2/2)
якщо одна доза - 30 днів (жовтий сертифікат) якщо дві дози -
365 днів (зелений сертифікат)
для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1)
365 днів
для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1)
365 днів
для однодозної вакцини через 14 днів після вакцинації (в сертифікаті 1/1)
365 днів".