БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ РЕІНТЕГРАЦІЇ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
НАКАЗ
05.10.2021  № 217
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2021 р.
за № 1500/37122

Про затвердження Порядку стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

Відповідно до частини дев’ятої статті 48 Закону України "Про державну службу" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, що додається.
2. Юридичному управлінню (Колтирін О.О.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ващенка К.О.
Перший заступник Міністра
Р. Замлинський
ПОГОДЖЕНО:
Міністр молоді та спорту України
В.о. Голови Національного агентства України
з питань державної служби
Міністр освіти і науки України
Керівник Секретаріату
Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини
В. Гутцайт
А. Заболотний
С. Шкарлет
Н. Федорович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
з питань реінтеграції
тимчасово окупованих
територій України
05 жовтня 2021 року № 217
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 листопада 2021 р.
за № 1500/37122

ПОРЯДОК

стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

1. Цей Порядок визначає загальні положення щодо організації та проходження стажування громадян з числа молоді, які не перебувають на посадах державної служби, в апараті Мінреінтеграції.
2. У цьому Порядку термін "молодь" вживається у значенні, наведеному в Законі України (1414-20) "Про основні засади молодіжної політики".
3. Основною метою стажування є залучення молодих та вмотивованих спеціалістів до роботи на державній службі, ознайомлення їх зі специфікою діяльності Мінреінтеграції та набуття ними практичного досвіду роботи на державній службі.
4. Зарахування на стажування та визначення строку його проходження здійснюються на підставі заяви особи, яка має намір пройти стажування в апараті Мінреінтеграції (далі - стажист), і згоди керівника відповідного структурного підрозділу апарату Мінреінтеграції, а в разі його відсутності - особи, яка виконує його обов’язки, що оформлюється наказом Мінреінтеграції за підписом державного секретаря Мінреінтеграції, а в разі його відсутності - особи, яка виконує його обов’язки. До заяви стажист додає резюме у довільній формі.
5. Стажування молоді в апараті Мінреінтеграції може здійснюватися з ініціативи Віце-прем’єр-міністра України - Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, першого заступника Міністра, заступників Міністра, заступника Міністра з питань європейської інтеграції, заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, державного секретаря Мінреінтеграції, керівників закладів вищої освіти та осіб, які бажають пройти стажування.
6. Стажування молоді здійснюється строком до шести місяців у вільний від навчання (роботи) час в межах робочого часу працівників апарату Мінреінтеграції.
7. На період стажування в апараті Мінреінтеграції за стажистом закріплюється керівник стажування із числа керівників структурних підрозділів апарату Мінреінтеграції, який визначається наказом Мінреінтеграції за підписом державного секретаря Мінреінтеграції, а в разі його відсутності - особи, яка виконує його обов’язки.
8. Зміст стажування визначається індивідуальним планом стажування (додаток), який затверджує керівник стажування.
Індивідуальний план стажування має передбачати участь стажиста у вирішенні перспективних і поточних завдань, які ставить йому керівник стажування (вирішення організаційних питань, підготовка аналітичних, інформаційних довідок, проектів розпорядчих і нормативних документів).
Поставлені завдання мають бути чіткі та зрозумілі.
Терміни завдань і доручень повинні мати кінцеву дату.
9. Керівник стажування:
1) складає та затверджує індивідуальний план стажування;
2) забезпечує умови, необхідні для проходження стажування;
3) забезпечує стажисту можливість ознайомитися з організацією роботи структурного підрозділу;
4) залучає стажиста до діяльності структурного підрозділу, підготовки проектів службових документів (крім документів, які містять інформацію з обмеженим доступом).
10. Стажист:
1) зобов’язаний у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання, передбачені індивідуальним планом стажування, вказівки та доручення керівника стажування;
2) зобов’язаний дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку Мінреінтеграції, етики та культури поведінки;
3) може брати участь у роботі структурного підрозділу та бути присутнім на нарадах такого структурного підрозділу, готувати проекти документів;
4) має право отримувати інформацію для виконання покладених на нього завдань та індивідуального плану стажування.
11. Стажист після закінчення стажування повинен підготувати письмовий звіт про виконання індивідуального плану стажування з власними висновками про його організацію та проведення, який засвідчує своїм підписом та надає його на розгляд керівнику стажування.
12. Керівник стажування після закінчення стажування готує та підписує довідку або характеристику, яка містить інформацію про результати стажування з відображенням рівня професійної підготовки стажиста, одержаних ним знань та навичок, професійних, ділових та особистих якостей, у двох примірниках, один з яких надається стажисту, а другий передається для зберігання до служби управління персоналом Мінреінтеграції разом з усіма документами про проходження стажування.
13. Стажування проходить на безоплатній основі. Мінреінтеграції не несе зобов’язань щодо відшкодування молоді, яка проходить стажування в апараті Мінреінтеграції, витрат на проїзд до місця стажування і назад, добових за час перебування в дорозі, найм житла.
Начальник Управління
роботи з персоналом
та організаційного розвитку
А. Луцюк
Додаток
до Порядку стажування громадян
з числа молоді, які не перебувають
на посадах державної служби,
в апараті Міністерства
з питань реінтеграції
тимчасово окупованих територій України
(пункт 8)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН СТАЖУВАННЯ

( Див. текст (z1500-21F44) )