БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.09.2021 N 504
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 листопада 2021 р.
за N 1519/37141

Про затвердження Переліку показників комплексної адміністративної звітності

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2020 року N 692 "Про затвердження Порядку формування та оприлюднення комплексної адміністративної звітності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (692-2020-п) та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375 (375-2014-п)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік показників комплексної адміністративної звітності, що додається.
2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи забезпечити в установленому порядку:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д. В.
Міністр
Сергій МАРЧЕНКО
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра цифрової трансформації
Олександр БОРНЯКОВ
В. о. Директора Державного бюро розслідувань
Олексій СУХАЧОВ
В. о. Голови Державної митної служби України
Сергій ЗВЯГІНЦЕВ
Т. в. о. Голови Державної судової адміністрації України
О. САЛЬНІКОВ
Голова Державної служби фінансового моніторингу України
Ігор ЧЕРКАСЬКИЙ
Т. в. о. Голови, Голова Комісії з реорганізації Державної фіскальної служби
Анатолій АЛЕКСАНДРОВ
Заступник Голови Національного банку України
Ярослав МАТУЗКА
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Руслан МАГОМЕДОВ
Директор Національного антикорупційного бюро України
А. СИТНИК
Перший заступник начальника Національної поліції України
Михайло МАКСИМЕНКО
Заступник Генерального прокурора
Ігор МУСТЕЦА
Перший заступник Голови Служби безпеки України
Василь МАЛЮК
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
14 вересня 2021 року N 504

Перелік показників комплексної адміністративної звітності

N з/п
Назва показника
Відповідальні за збирання
1
2
3
1. Показники діяльності Держфінмоніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - запобігання та протидія)
1.1
Кількість суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - СПФМ), які перебувають на обліку в Держфінмоніторингу, всього, у тому числі у розрізі видів СПФМ, (од.)
Держфінмоніторинг
1.2
Кількість взятої на облік Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, всього, (од.), у тому числі:
Держфінмоніторинг
1.2.1
інформації про порогові фінансові операції, всього, у тому числі у розрізі ознак порогових операцій1
1.2.2
інформації про підозрілі фінансові операції, всього, у тому числі у розрізі ознак підозрілих операцій та видів підозр2
1.2.3
інформації про порогові та підозрілі фінансові операції
1.2.4
інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу
1.3
Сума коштів у взятій на облік Держфінмоніторингом інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, всього, (тис. грн), у тому числі:
Держфінмоніторинг
1.3.1
інформації про порогові фінансові операції
1.3.2
інформації про підозрілі фінансові операції
1.3.3
інформації про порогові та підозрілі фінансові операції
1.3.4
інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій клієнта, операції якого стали об'єктом фінансового моніторингу
1.4
Розподіл взятої на облік інформації про фінансові операції у розрізі видів СПФМ, (од.)
Держфінмоніторинг
1.5
Кількість взятих на облік Держфінмоніторингом повідомлень про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та інформацією про кінцевих бенефіціарних власників, отриманою СПФМ у результаті здійснення належної перевірки клієнта, (од.)
Держфінмоніторинг
1.6
Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про підозрілу діяльність, всього, у тому числі у розрізі ознак підозрілих операцій та видів підозр3, (од.)
Держфінмоніторинг
1.7
Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин, (од.)
Держфінмоніторинг
1.8
Кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень від СПФМ про заморожені/розморожені активи, (од.)
Держфінмоніторинг
1.9
Кількість осіб щодо фінансових операцій яких прийнято рішення та доручення Держфінмоніторингом про зупинення фінансових операцій, (од.), з них:
Держфінмоніторинг
1.9.1
фізичних осіб
1.9.2
юридичних осіб
1.10
Сума зупинених фінансових операцій, (млн грн)
Держфінмоніторинг
1.11
Сума залишку коштів на рахунках, за якими зупинено видаткові фінансові операції, (млн грн)
Держфінмоніторинг
1.12
Кількість сформованих Держфінмоніторингом та переданих до правоохоронних та розвідувальних органів узагальнених матеріалів / додаткових узагальнених матеріалів (далі - УМ/ДУМ), всього, у тому числі у розрізі правоохоронних та розвідувальних органів, (од.), з них:
Держфінмоніторинг
1.12.1
УМ
1.12.2
ДУМ
1.13
Сума виявлених підозрілих фінансових операцій у сформованих Держфінмоніторингом та переданих до правоохоронних та розвідувальних органів УМ та ДУМ, всього, (млн грн), з них:
Держфінмоніторинг
1.13.1
пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом
Держфінмоніторинг
1.13.2
пов'язаних із фінансуванням тероризму
Держфінмоніторинг
1.13.3
пов'язаних із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
Держфінмоніторинг
1.13.4
пов'язаних із іншими кримінальними правопорушеннями
Держфінмоніторинг
1.13.5
сума коштів, залучених особою, що включена до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
Держфінмоніторинг
1.14
Кількість кримінальних проваджень, які розпочаті правоохоронними органами за УМ, всього, (од.), у тому числі у розрізі правоохоронних органів
Держфінмоніторинг
1.15
Кількість кримінальних проваджень, в яких використовуються УМ, всього, (од.), у тому числі у розрізі правоохоронних органів
Держфінмоніторинг
1.16
Кількість УМ, за результатами перевірки яких закрите кримінальне провадження, всього, у тому числі у розрізі правоохоронних органів, (од.)
Держфінмоніторинг
1.17
Кількість кримінальних проваджень, які розпочаті за УМ, або в яких використовуються УМ, скерованих до суду (на стадії судового розгляду), (од.)
Держфінмоніторинг,
1.18
Кількість кримінальних проваджень, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ, розглянутих судом з винесенням обвинувального вироку, (од.)
Держфінмоніторинг
1.19
Сума арештованого майна (коштів) за кримінальними провадженнями, що скеровані до суду, які були розпочаті та в яких використано УМ/ДУМ, (млн грн), з них:
Держфінмоніторинг, Офіс Генерального прокурора
1.19.1
з метою забезпечення спеціальної конфіскації, тис. грн
Офіс Генерального прокурора
1.20
Кількість осіб, щодо яких судом розглянуто з винесенням остаточного рішення кримінальні провадження, розпочаті за УМ/ДУМ, або в яких використовувались УМ/ДУМ, (од.)
Держфінмоніторинг
1.21
Сума легалізованих доходів (коштів або іншого майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду за результатами розгляду кримінальних проваджень, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ, (млн грн)
Держфінмоніторинг
1.22
Сума грошових коштів (майна), вилученого у ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ, (млн грн)
Держфінмоніторинг
1.23
Сума грошових коштів (майна) добровільно відшкодованого у ході досудового розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ, (млн грн)
Держфінмоніторинг
1.24
Сума, яка встановлена судом та підлягає зверненню в дохід держави за вироком суду за результатами розгляду кримінальних проваджень, розпочатих за УМ або в яких використовувалися УМ, (млн грн)
Держфінмоніторинг
Співпраця Держфінмоніторингу та Держмитслужби
1.25
Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України валюти, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та культурних цінностей, (од.)
Держфінмоніторинг, Держмитслужба
1.26
Сума вилучених грошових коштів та вартість вилучених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та культурних цінностей, (грн)
Держфінмоніторинг, Держмитслужба
Виявлення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії
1.27
Кількість СПФМ, перевірених іншими державними органами спільно з працівниками Держфінмоніторингу, (од.)
Держфінмоніторинг
1.28
Кількість виявлених Держфінмоніторингом фактів, що можуть свідчити про порушення СПФМ вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, інформація про які направлена суб'єктам державного фінансового моніторингу для розгляду, (од.)
Держфінмоніторинг
1.29
Кількість СПФМ, стосовно яких направлено суб'єктам державного фінансового моніторингу інформацію про можливі порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії, (од.)
Держфінмоніторинг
1.30
Кількість направлених Держфінмоніторингом до суду протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частини другої статті 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення
, (од.)
Держфінмоніторинг
1.31
Кількість судових рішень, які набрали законної сили, за результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частини другої статті 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення
, (од.), з них:
Держфінмоніторинг
1.31.1
про застосування адміністративних стягнень
1.31.2
про закриття провадження за результатами розгляду
1.32
Кількість оскаржених рішень суду про застосування адміністративних стягнень за результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення відповідно до частини другої статті 166-9 Кодексу України про адміністративні правопорушення
, (од.)
Держфінмоніторинг
Міжвідомча співпраця
1.33
Кількість нарад, проведених Держфінмоніторингом з іншими компетентними органами у сфері запобігання та протидії, пов'язаних із реалізацією політики у сфері запобігання та протидії, всього, (од.), у тому числі:
Держфінмоніторинг
1.33.1
пов'язаних із запобіганням (протидією) легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
1.33.2
пов'язаних із запобіганням (протидією) фінансуванню тероризму
1.33.3
пов'язаних із запобіганням (протидією) фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
1.33.4
щодо налагодження координації
1.34
Частота (регулярність) проведення Держфінмоніторингом нарад з іншими компетентними органами у сфері запобігання та протидії4
Держфінмоніторинг
1.35
Кількість підготовлених Держфінмоніторингом методично-роз'яснювальних документів з питань запобігання та протидії, (од.)
Держфінмоніторинг
1.36
Кількість запитів на отримання інформації, направлених Держфінмоніторингом до суб'єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних та розвідувальних органів, всього, в тому числі в розрізі цих органів, (од.)
Держфінмоніторинг
1.37
Кількість автоматизованих, інформаційних та довідкових систем, реєстрів та банків даних органів державної влади та інших державних інформаційних ресурсів, всього, у тому числі з деталізацією систем, реєстрів та банків даних), до яких забезпечено доступ Держфінмоніторингу, (од.)
Держфінмоніторинг
Взаємодія Держфінмоніторингу з Підрозділами фінансових розвідок (далі - ПФР) іноземних держав
1.38
Кількість направлених Держфінмоніторингом запитів у сфері запобігання та протидії до іноземних ПФР, (од.), з них:
Держфінмоніторинг
1.38.1
кількість виконаних запитів
1.38.2
кількість запитів, у виконанні яких відмовлено
1.39
Кількість отриманих Держфінмоніторингом запитів у сфері запобігання та протидії від іноземних ПФР, (од.), з них:
Держфінмоніторинг
1.39.1
кількість виконаних запитів
1.39.2
кількість запитів, у виконанні яких відмовлено
1.40
Кількість запитів, направлених Держфінмоніторингом до іноземних ПФР, у розрізі країн, (од.)
Держфінмоніторинг
1.41
Кількість отриманих Держфінмоніторингом відповідей від іноземних ПФР у розрізі країн, (од.)
Держфінмоніторинг
1.42
Кількість запитів, направлених Держфінмоніторингом до іноземних ПФР з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, (од.)
Держфінмоніторинг
Міжнародне співробітництво Держфінмоніторингу
1.43
Кількість укладених міжнародних договорів міжвідомчого характеру, (од.)
Держфінмоніторинг
1.44
Кількість міжнародних заходів щодо забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії, у яких взяли участь представники Держфінмоніторингу, (од.), з них:
Держфінмоніторинг
1.44.1
за межами України / кількість учасників
1.44.2
в Україні / кількість учасників
Навчальна діяльність у сфері запобігання та протидії
1.45
Кількість освітніх заходів з питань запобігання та протидії, організованих ДЗПО "Академія фінансового моніторингу", у яких взяли участь працівники Держфінмоніторингу / кількість учасників, (од.)
Держфінмоніторинг
1.46
Кількість осіб, які пройшли навчання з питань запобігання та протидії на базі ДЗПО "Академія фінансового моніторингу", у яких взяли участь працівники Держфінмоніторингу, (од.), з них представники:
Держфінмоніторинг
1.46.1
суб'єктів державного фінансового моніторингу та інших органів виконавчої влади, (од.)
1.46.2
правоохоронних та судових органів
1.46.3
банківських установ
1.46.4
небанківських установ та організацій
1.46.5
спеціально визначених СПФМ
1.47
Проведення тематичних семінарів з питань запобігання та протидії для СПФМ, (од.)
Держфінмоніторинг
1.48
Кількість представників СПФМ, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії на базі ДННУ "Академія фінансового управління", (од.)
Мінфін, Держфінмоніторинг
1.49
Кількість представників СПФМ, які пройшли навчання та підвищення кваліфікації на базі інших закладів освіти, які включені до переліку закладів, що здійснюють підготовку та підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії, який формується Держфінмоніторингом, (од.)
Держфінмоніторинг
2. Показники діяльності суб'єктів державного фінансового моніторингу (далі - СДФМ) у сфері запобігання та протидії
2.1
Кількість СПФМ (зареєстровані або мають ліцензії та/або інші документи, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус СПФМ, у встановленому законодавством порядку, (од.)
Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст
2.2.
Сума активів СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ, (млн грн)5
Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри
2.3
Загальна кількість ідентифікованих клієнтів СПФМ, (од.)6
Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст
2.4
Загальна кількість рахунків клієнтів СПФМ-банків, (од.)
Національний банк України
2.5
Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ, (од.)7
Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст
2.6
Кількість СПФМ у розрізі рівнів ризику (віднесених СДФМ відповідно до встановлених СДФМ процедур), які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ, (од.)
Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст
2.7
Кількість перевірок СПФМ у сфері запобігання та протидії, всього, (од.), з них:
Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст
2.7.1
виїзних перевірок у розрізі СПФМ
2.7.2
безвиїзних перевірок у розрізі СПФМ
2.8
Кількість запитів до СПФМ, направлених СДФМ для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії, (од.)
Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст
2.9
Кількість виявлених порушень законодавства у сфері запобігання та протидії у розрізі СПФМ, (од.), у тому числі:
Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст
2.9.1
порушень СПФМ нормативних вимог, що стосуються обов'язків з оцінки ризиків відмивання коштів / фінансування тероризму
2.9.2
порушень СПФМ нормативних вимог, які стосуються застосування посилених заходів до клієнтів, яким встановлено високий ризик
2.9.3
порушень щодо здійснення належної перевірки
2.9.4
порушень щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних із ними
2.9.5
порушень СПФМ щодо ненадання / несвоєчасного надання СПФМ інформації про фінансові операції, у проведенні яких клієнту відмовлено, або про відмову від встановлення ділових відносин
2.9.6
порушень нормативних вимог, які відносяться до інших зобов'язань стосовно подання інформації до Держфінмоніторингу
Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст
2.9.7
порушень СПФМ щодо невжиття заходів щодо запобігання розголошенню інформації та недотримання порядку зберігання документів/інформації з питань фінансового моніторингу
2.9.8
порушень нормативних вимог, які пов'язані з невідповідністю внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу вимогам законодавства
2.9.9
порушень нормативних вимог, які пов'язані з незабезпеченням/недотриманням термінів проведення заходів для забезпечення навчання відповідального працівника та підвищення кваліфікації персоналу
2.9.10
порушень СПФМ щодо невиконання СПФМ застосованого СДФМ заходу впливу та/або вимоги СДФМ щодо усунення порушень законодавства
2.9.11
порушень з питань дотримання вимог у сфері запобігання та протидії щодо адресних фінансових санкцій у сфері фінансування розповсюдження зброї масового знищення
2.10
Кількість виявлених СДФМ під час наглядової діяльності фактів неподання СПФМ до Держфінмоніторингу інформації про операції, які можуть бути пов'язані з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст
2.11
Кількість заходів методологічної, методичної та іншої допомоги, наданих СДФМ для СПФМ у сфері запобігання та протидії, (од.), у тому числі:
Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст
2.11.1
кількість наданих СДФМ роз'яснень з питань застосування законодавства у сфері запобігання та протидії
2.11.2
кількість інших документів, пов'язаних із застосуванням ризик-орієнтовного підходу у сфері запобігання та протидії
2.12
Кількість заяв про видачу ліцензії або реєстрації фінансових установ (далі - ФУ) і спеціально визначених СПФМ, (од.), у тому числі:
Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст
2.12.1
отриманих
2.12.2
залишених без розгляду
2.12.3
схвалених (видача ліцензії, внесення до реєстру)
2.12.4
відхилених (відмова у видачі ліцензії, внесенні до реєстру, повернення пакету документів на доопрацювання)
2.13
Кількість виявлених порушень вимог щодо ліцензування або реєстрації ФУ і спеціально визначених СПФМ, (од.)
Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри
2.14
Кількість заходів, застосованих стосовно порушень вимог щодо ліцензування або реєстрації для нових та діючих ФУ і спеціально визначених СПФМ, (од.), у тому числі:
Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри
2.14.1
наглядових заходів
2.14.2
заходів з усунення порушень (заходів реагування / заходів впливу)
2.15
Кількість рішень СДФМ про відмову/заборону набуття істотної участі або її збільшення в СПФМ, (од.)
Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри
2.16
Кількість рішень СДФМ щодо відмови в погодженні/підтвердженні ділової репутації та професійної придатності керівників / відповідних працівників СПФМ, (од.)
Національний банк України
2.17
Кількість випадків відкликання ліцензії (інших документів, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус СПФМ) через невідповідність структури власності СПФМ вимогам щодо її прозорості, встановленим СДФМ, (од.)
Національний банк України
2.18
Заходи впливу / заходи реагування, застосовані до СПФМ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії у розрізі СПФМ, (од.), у тому числі:
Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст
2.18.1
письмові вимоги
Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст
2.18.2
письмові застереження
2.18.3
кількість штрафів
2.18.4
загальна сума штрафів, (грн)
2.18.5
тимчасове, до усунення порушення, відсторонення посадової особи від посади / покладення на СПФМ обов'язку відсторонення від роботи посадової особи такого СПФМ
2.18.6
обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних СПФМ операцій
2.18.7
відкликання ліцензії (інших документів, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус СПФМ) та ліквідація СПФМ / анулювання ліцензії (інших документів, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус СПФМ) СПФМ
Національний банк України, НКЦПФР, Мінцифри, Мін'юст
2.18.8
кількість укладених з СПФМ письмових угод, за якими СПФМ зобов'язуються сплатити визначене грошове зобов'язання та/або вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, забезпечити підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками
Національний банк України, НКЦПФР, Мінфін, Мінцифри, Мін'юст
2.18.9
сума грошових зобов'язань, сплачених за укладеними з СПФМ письмовими угодами, за якими СПФМ зобов'язуються сплатити визначене грошове зобов'язання та/або вжити заходів для усунення та/або недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, забезпечити підвищення ефективності функціонування та/або адекватності системи управління ризиками
2.19
Кількість операцій з цінними паперами, учасниками або сторонами в яких виступали клієнти, зареєстровані на територіях Корейської Народно-Демократичної Республіки та Ісламської Республіки Іран або які знаходяться під їх юрисдикцією, (од.)8
НКЦПФР
2.20
Кількість та сума операцій, учасниками яких є особи, які мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в Корейській Народно-Демократичній Республіці та Ісламській Республіці Іран, (од.)
Національний банк України
2.21
Кількість клієнтів, що мають рахунки в банках України, які мають відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в Корейській Народно-Демократичній Республіці та Ісламській Республіці Іран, (од.)
Національний банк України
2.22
Кількість юридичних осіб, які мають рахунки в банках України, кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, місцем проживання (перебування, реєстрації) яких є Корейська Народно-Демократична Республіка та Ісламська Республіка Іран, (од.)
Національний банк України
Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії
2.23
Кількість направлених запитів у сфері запобігання та протидії до іноземних органів нагляду, всього, (од.), з них:
Національний банк України, НКЦПФР
2.23.1
кількість виконаних запитів
2.23.2
кількість запитів, у виконанні яких відмовлено
2.23.3
кількість запитів, які знаходяться на розгляді
2.24
Кількість отриманих запитів у сфері запобігання та протидії від іноземних органів нагляду, всього, (од.), з них:
Національний банк України, НКЦПФР
2.24.1
кількість виконаних запитів
2.24.2
кількість запитів, у виконанні яких відмовлено
2.24.3
кількість запитів, які знаходяться на розгляді
2.25
Кількість направлених запитів іноземним компетентним органам з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників, (од.), у тому числі:
Національний банк України, НКЦПФР
2.25.1
юридичних осіб
2.25.2
правових утворень
2.26
Середній термін надання відповіді іноземними компетентними органами на запит про інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників, (од.)
Національний банк України, НКЦПФР
2.27
Кількість виконаних запитів, направлених іноземним компетентним органам з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників, (од.), у тому числі:
Національний банк України, НКЦПФР
2.27.1
юридичних осіб
2.27.2
правових утворень
2.28
Кількість отриманих від іноземних компетентних органів запитів на інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників, (од.), у тому числі:
Національний банк України, НКЦПФР
2.28.1
юридичних осіб
2.28.2
правових утворень
2.29
Середній термін надання відповіді іноземним компетентним органам на запит про інформацію щодо кінцевих бенефіціарних власників, (од.)
Національний банк України, НКЦПФР
2.30
Кількість виконаних запитів, отриманих від іноземних компетентних органів з метою отримання інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників, (од.), у тому числі:
Національний банк України, НКЦПФР
2.30.1
юридичних осіб
2.30.2
правових утворень
3. Показники діяльності правоохоронних органів у сфері запобігання та протидії
3.1
Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України
, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування, (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора
3.1.1
облікованих у звітному періоді
3.1.2
у них кримінальних правопорушень (од.)
3.2
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України
до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.2.1
кількість кримінальних правопорушень
3.2.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.2.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.3
Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України
, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування (од.), з них на підставі:
Офіс Генерального прокурора
3.3.1
пунктів 1, 2, 4, 6, 91 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
3.3.2
абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
3.4
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України
до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.4.1
кількість кримінальних правопорушень
3.4.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.4.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.5
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України
за підслідністю, (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.6
Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України
до інших проваджень, (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.7
Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України
, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора
3.7.1
у зв'язку з хворобою підозрюваного
3.7.2
у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного
3.7.3
для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва
3.7.4
у них осіб, яким повідомлено про підозру
3.8
Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України
на кінець звітного періоду, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.8.1
кількість кримінальних правопорушень
3.8.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.8.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.9
Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 209 Кримінального кодексу України
, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.10
Звільнено затриманих у зв'язку з непідтвердженням підозри у вчиненні кримінальних правопорушень за статтею 209 КК України, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування
Офіс Генерального прокурора
3.11
Число осіб, щодо яких провадження за статтею 209 Кримінального кодексу України
закрито за реабілітуючими підставами, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування
Офіс Генерального прокурора
3.12
Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора
3.12.1
облікованих у звітному періоді
3.12.2
у них кримінальних правопорушень (од.)
3.13
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.13.1
кількість кримінальних правопорушень
3.13.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.13.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.14
Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
, всього (од.), у тому числі у розрізі органів досудового розслідування, з них на підставі:
Офіс Генерального прокурора
3.14.1
пунктів 1, 2, 4, 6, 91 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
3.14.2
абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
3.15
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.15.1
кількість кримінальних правопорушень
3.15.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.15.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.16
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
за підслідністю, (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.17
Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
до інших проваджень, (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.18
Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора
3.18.1
у зв'язку з хворобою підозрюваного
3.18.2
у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного
3.18.3
для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва
3.18.4
у них осіб, яким повідомлено про підозру
3.19
Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
на кінець звітного періоду, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.19.1
кількість кримінальних правопорушень
3.19.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.19.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.20
Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.21
Кількість звільнених затриманих через непідтвердження підозри у вчиненні злочину за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування
Офіс Генерального прокурора
3.22
Число осіб, щодо яких провадження за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
закрито за реабілітуючими підставами, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування
Офіс Генерального прокурора
3.23
Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України
, (од.), всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування, з них:
Офіс Генерального прокурора
3.23.1
облікованих у звітному періоді
3.23.2
у них кримінальних правопорушень (од.)
3.24
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України
до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, (од.), всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування, у них:
Офіс Генерального прокурора
3.24.1
кількість кримінальних правопорушень
3.24.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.24.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.25
Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України
, (од.), всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування, з них на підставі:
Офіс Генерального прокурора
3.25.1
пунктів 1, 2, 4, 6, 91 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
3.25.2
абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
3.26
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України
до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.26.1
кількість кримінальних правопорушень
3.26.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.26.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.27
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України
за підслідністю, (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.28
Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України
до інших проваджень
Офіс Генерального прокурора
3.29
Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України
, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора
3.29.1
у зв'язку з хворобою підозрюваного
3.29.2
у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного
3.29.3
для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва
3.29.4
у них осіб, яким повідомлено про підозру
3.30
Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України
на кінець звітного періоду, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.30.1
кількість кримінальних правопорушень
3.30.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.30.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.31
Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 306 Кримінального кодексу України
, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.32
Звільнено затриманих у зв'язку з непідтвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 306 Кримінального кодексу України (2341-14)
, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування
Офіс Генерального прокурора
3.33
Число осіб, щодо яких провадження за статтею 306 Кримінального кодексу України
закрито за реабілітуючими підставами, всього, у тому числі у розрізі органів досудового розслідування
Офіс Генерального прокурора
3.34
Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
, (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора
3.34.1
облікованих у звітному періоді
3.34.2
у них кримінальних правопорушень (од.)
3.35
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.35.1
кількість кримінальних правопорушень
3.35.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.35.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.36
Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
, (од.), з них на підставі:
Офіс Генерального прокурора
3.36.1
пунктів 1, 2, 4, 6, 91 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
3.36.2
абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
3.37
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.37.1
кількість кримінальних правопорушень
3.37.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.37.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.38
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
за підслідністю, (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.39
Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
до інших проваджень, (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.40
Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
, (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора
3.40.1
у зв'язку з хворобою підозрюваного
3.40.2
у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного
3.40.3
для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва
3.40.4
у них осіб, яким повідомлено про підозру
3.41
Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
на кінець звітного періоду, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.41.1
кількість кримінальних правопорушень
3.41.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.41.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.42
Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.43
Звільнено затриманих у зв'язку з непідтвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
Офіс Генерального прокурора
3.44
Число осіб, щодо яких провадження за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
закрито за реабілітуючими підставами
Офіс Генерального прокурора
3.45
Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України
, (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора
3.45.1
облікованих у звітному періоді
3.45.2
у них кримінальних правопорушень (од.)
3.46
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України
до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.46.1
кількість кримінальних правопорушень
3.46.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.46.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.47
Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України
, (од.), з них на підставі:
Офіс Генерального прокурора
3.47.1
пунктів 1, 2, 4, 6, 91 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
3.47.2
абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
3.48
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України
до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.48.1
кількість кримінальних правопорушень
3.48.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.48.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.49
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України
за підслідністю, (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.50
Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України
до інших проваджень, (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.51
Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України
, (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора
3.51.1
у зв'язку з хворобою підозрюваного
3.51.2
у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного
3.51.3
для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва
3.51.4
у них осіб, яким повідомлено про підозру
3.52
Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України
на кінець звітного періоду, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.52.1
кількість кримінальних правопорушень
3.52.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.52.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.53
Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 332 Кримінального кодексу України
, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.54
Звільнено затриманих у зв'язку з непідтвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 332 Кримінального кодексу України (2341-14)
Офіс Генерального прокурора
3.55
Число осіб, щодо яких провадження за статтею 332 Кримінального кодексу України
закрито за реабілітуючими підставами
Офіс Генерального прокурора
3.56
Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України
, (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора
3.56.1
облікованих у звітному періоді
3.56.2
у них кримінальних правопорушень (од.)
3.57
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України
до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.57.1
кількість кримінальних правопорушень
3.57.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.57.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.58
Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України
, (од.), з них на підставі:
Офіс Генерального прокурора
3.58.1
пунктів 1, 2, 4, 6, 91 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
3.58.2
абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
3.59
Кількість направлених до суду кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України
з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.59.1
кількість кримінальних правопорушень
3.59.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.59.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.60
Кількість направлених за підслідністю кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України
, (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.61
Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України
до інших проваджень, (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.62
Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України
, (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора
3.62.1
у зв'язку з хворобою підозрюваного
3.62.2
у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного
3.62.3
для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва
3.62.4
у них осіб, яким повідомлено про підозру
3.63
Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України
на кінець звітного періоду, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.63.1
кількість кримінальних правопорушень
3.63.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.63.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.64
Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України
, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.65
Звільнено затриманих у зв'язку з непідтвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 439 Кримінального кодексу України (2341-14)
Офіс Генерального прокурора
3.66
Число осіб, щодо яких провадження за статтею 439 Кримінального кодексу України
закрито за реабілітуючими підставами
Офіс Генерального прокурора
3.67
Розслідувалося кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України
, (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора
3.67.1
облікованих у звітному періоді
3.67.2
у них кримінальних правопорушень (од.)
3.68
Кількість направлених кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України
до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.68.1
кількість кримінальних правопорушень
3.68.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.68.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.69
Кількість закритих кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України
, (од.), з них на підставі:
Офіс Генерального прокурора
3.69.1
пунктів 1, 2, 4, 6, 91 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
3.69.2
абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
3.70
Кількість направлених до суду кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України
з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.70.1
кількість кримінальних правопорушень
3.70.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.70.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.71
Кількість направлених за підслідністю кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України
, (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.72
Кількість приєднаних кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України
до інших проваджень
Офіс Генерального прокурора
3.73
Кількість зупинених кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України
, (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора
3.73.1
у зв'язку з хворобою підозрюваного
3.73.2
у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного
3.73.3
для виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва
3.73.4
у них осіб, яким повідомлено про підозру
3.74
Залишок незакінчених кримінальних проваджень за статтею 440 Кримінального кодексу України
на кінець звітного періоду, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.74.1
кількість кримінальних правопорушень
3.74.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.74.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.75
Кількість повернутих судом кримінальних проваджень за статтею 439 Кримінального кодексу України
, обвинувальних актів, клопотань про застосування примусових заходів медичного, виховного характеру та про звільнення від кримінальної відповідальності, (од.)
Офіс Генерального прокурора
3.76
Звільнено затриманих у зв'язку з непідтвердженням підозри у вчиненні злочину за статтею 440 Кримінального кодексу України (2341-14)
Офіс Генерального прокурора
3.77
Число осіб, щодо яких провадження за статтею 440 Кримінального кодексу України
закрито за реабілітуючими підставами
Офіс Генерального прокурора
3.78
Розслідувалося кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення за матеріалами Держфінмоніторингу, всього, (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора
3.78.1
облікованих у звітному періоді, всього, з них:
3.78.1.1
за статтею 209 Кримінального кодексу України
3.78.1.2
за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
3.78.1.3
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.78.1.4
за статтею 306 Кримінального кодексу України
3.78.1.5
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.78.1.6
за статтею 439 Кримінального кодексу України
3.78.1.7
за статтею 440 Кримінального кодексу України
3.78.2
у них кримінальних правопорушень (од.), всього, з них:
Офіс Генерального прокурора
3.78.2.1
за статтею 209 Кримінального кодексу України
3.78.2.2
за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
3.78.2.3
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.78.2.4
за статтею 306 Кримінального кодексу України
3.78.2.5
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.78.2.6
за статтею 439 Кримінального кодексу України
3.78.2.7
за статтею 440 Кримінального кодексу України
3.79
Кількість направлених кримінальних проваджень за матеріалами Держфінмоніторингу до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, всього, (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора
3.79.1
за статтею 209 Кримінального кодексу України
3.79.2
за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
3.79.3
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.79.4
за статтею 306 Кримінального кодексу України
3.79.5
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.79.6
за статтею 439 Кримінального кодексу України
3.79.7
за статтею 440 Кримінального кодексу України
3.79.8
у них кількість кримінальних правопорушень
3.79.9
у них кількість осіб, яким повідомлено про підозру
3.79.10
у них кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою
3.80
Кількість закритих кримінальних проваджень за матеріалами Держфінмоніторингу, всього, (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора
3.80.1
на підставі пунктів 1, 2, 4, 6, 91 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
, у тому числі:
3.80.1.1
за статтею 209 Кримінального кодексу України
3.80.1.2
за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
3.80.1.3
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.80.1.4
за статтею 306 Кримінального кодексу України
3.80.1.5
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.80.1.6
за статтею 439 Кримінального кодексу України
3.80.1.7
за статтею 440 Кримінального кодексу України
3.80.2
на підставі абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
, всього, у тому числі:
3.80.2.1
за статтею 209 Кримінального кодексу України
3.80.2.2
за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
3.80.2.3
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.80.2.4
за статтею 306 Кримінального кодексу України
3.80.2.5
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.80.2.6
за статтею 439 Кримінального кодексу України
3.80.2.7
за статтею 440 Кримінального кодексу України
3.81
Кількість направлених кримінальних проваджень за матеріалами Держфінмоніторингу до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, всього, (од.), у них:
Офіс Генерального прокурора
3.81.1
кількість кримінальних правопорушень, всього, у тому числі:
3.81.1.1
за статтею 209 Кримінального кодексу України
3.81.1.2
за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
3.81.1.3
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.81.1.4
за статтею 306 Кримінального кодексу України
3.81.1.5
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.81.1.6
за статтею 439 Кримінального кодексу України
3.81.1.7
за статтею 440 Кримінального кодексу України
3.81.2
кількість осіб, яким повідомлено про підозру, всього, у тому числі:
3.81.2.1
за статтею 209 Кримінального кодексу України
3.81.2.2
за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
3.81.2.3
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.81.2.4
за статтею 306 Кримінального кодексу України
3.81.2.5
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.81.2.6
за статтею 439 Кримінального кодексу України
3.81.2.7
за статтею 440 Кримінального кодексу України
3.81.3
кількість осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою, всього, у тому числі:
3.81.3.1
за статтею 209 Кримінального кодексу України
3.81.3.2
за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
3.81.3.3
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.81.3.4
за статтею 306 Кримінального кодексу України
3.81.3.5
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.81.3.6
за статтею 439 Кримінального кодексу України
3.81.3.7
за статтею 440 Кримінального кодексу України
3.82
Число осіб, щодо яких кримінальне провадження за матеріалами Держфінмоніторингу закрито за реабілітуючими підставами
Офіс Генерального прокурора
3.83
Встановлена сума матеріальних збитків, заподіяних внаслідок вчинення злочинів щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, тис. грн, з них:
Офіс Генерального прокурора
3.83.1
за статтею 209 Кримінального кодексу України
3.83.2
за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
3.83.3
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.83.4
за статтею 306 Кримінального кодексу України
3.83.5
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.83.6
за статтею 439 Кримінального кодексу України
3.83.7
за статтею 440 Кримінального кодексу України
3.83.8
у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу
3.84
Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами), тис. грн, з них:
Офіс Генерального прокурора
3.84.1
за статтею 209 Кримінального кодексу України
3.84.2
за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
3.84.3
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.84.4
за статтею 306 Кримінального кодексу України
3.84.5
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.84.6
за статтею 439 Кримінального кодексу України
3.84.7
за статтею 440 Кримінального кодексу України
3.84.8
у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу
3.85
Відшкодовано збитків, заподіяних внаслідок вчинення злочинів щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, тис. грн, з них:
Офіс Генерального прокурора
3.85.1
за статтею 209 Кримінального кодексу України
3.85.2
за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
3.85.3
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.85.4
за статтею 306 Кримінального кодексу України
3.85.5
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.85.6
за статтею 439 Кримінального кодексу України
3.85.7
за статтею 440 Кримінального кодексу України
3.85.8
у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу
3.86
Накладено арешт на майно за злочини щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, всього, тис. грн:
Офіс Генерального прокурора
3.86.1
за статтею 209 Кримінального кодексу України
3.86.2
за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
3.86.3
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.86.4
за статтею 306 Кримінального кодексу України
3.86.5
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.86.6
за статтею 439 Кримінального кодексу України
3.86.7
за статтею 440 Кримінального кодексу України
3.86.8
у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу
3.86.9
з метою забезпечення спеціальної конфіскації
3.87
Пред'явлено цивільний позов за злочини щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення на суму (без моральної шкоди), тис. грн, з них:
Офіс Генерального прокурора
3.87.1
за статтею 209 Кримінального кодексу України
3.87.2
за статтею 209-1 Кримінального кодексу України
3.87.3
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.87.4
за статтею 306 Кримінального кодексу України
3.87.5
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.87.6
за статтею 439 Кримінального кодексу України
3.87.7
за статтею 440 Кримінального кодексу України
3.87.8
у тому числі за матеріалами Держфінмоніторингу
3.88
Кількість розслідуваних кримінальних правопорушень, які передували (предикатні злочини) легалізації (відмиванню) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209 Кримінального кодексу України
), всього, у тому числі у розрізі статей Кримінального кодексу України (2341-14)
, з них:
Офіс Генерального прокурора
3.88.1
обліковано у звітному періоді
3.88.2
за якими провадження скеровано до суду (пункти 2, 3 частини 2 статті 283 Кримінального процесуального кодексу України
)
3.88.3
вчинені організованими групами і злочинними організаціями (далі - ОГ і ЗО)
3.89
Розслідувалося кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО всього, у тому числі:
Офіс Генерального прокурора
3.89.1
за статтями 209
, 209-1
, 306 Кримінального кодексу України
3.89.2
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.89.3
за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України (2341-14)
3.89.4
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.90
Обліковано у звітному періоді кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, всього, у тому числі:
Офіс Генерального прокурора
3.90.1
за статтями 209
, 209-1
, 306 Кримінального кодексу України
3.90.2
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.90.3
за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України (2341-14)
3.90.4
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.91
Закінчено кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО у звітному періоді, всього, у тому числі:
Офіс Генерального прокурора
3.91.1
за статтями 209
, 209-1
, 306 Кримінального кодексу України
3.91.2
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.91.3
за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України (2341-14)
3.91.4
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.92
Направлено кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО до суду з обвинувальним актом або клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, всього, у них:
Офіс Генерального прокурора
3.92.1
кримінальних правопорушень, з них:
3.92.1.1
за статтями 209
, 209-1
, 306 Кримінального кодексу України
3.92.1.2
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.92.1.3
за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України (2341-14)
3.92.1.4
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.92.2
осіб, яким повідомлено про підозру, з них:
3.92.2.1
за статтями 209
, 209-1
, 306 Кримінального кодексу України
3.92.2.2
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.92.2.3
за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України (2341-14)
3.92.2.4
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.92.3
осіб, яким обрано запобіжний захід тримання під вартою, з них:
3.92.3.1
за статтями 209
, 209-1
, 306 Кримінального кодексу України
3.92.3.2
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.92.3.3
за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України (2341-14)
3.92.3.4
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.93
Закрито кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, з них на підставі:
Офіс Генерального прокурора
3.93.1
пунктів 1, 2, 4, 6, 91 частини 1 статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
, з них:
3.93.1.1
за статтями 209
, 209-1
, 306 Кримінального кодексу України
3.93.1.2
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.93.1.3
за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України (2341-14)
3.93.1.4
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.93.2
абзацу другого пункту 10 частини першої статті 284 Кримінального процесуального кодексу України
, з них:
3.93.2.1
за статтями 209
, 209-1
, 306 Кримінального кодексу України
3.93.2.2
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.93.2.3
за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України (2341-14)
3.93.2.4
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.94
Направлено кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, всього, з них:
Офіс Генерального прокурора
3.94.1
за статтями 209
, 209-1
, 306 Кримінального кодексу України
3.94.2
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.94.3
за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України (2341-14)
3.94.4
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.95
Направлено кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО за підслідністю, всього, з них:
Офіс Генерального прокурора
3.95.1
за статтями 209
, 209-1
, 306 Кримінального кодексу України
3.95.2
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.95.3
за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України (2341-14)
3.95.4
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.96
Приєднано кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, до інших проваджень, всього, з них:
Офіс Генерального прокурора
3.96.1
за статтями 209
, 209-1
, 306 Кримінального кодексу України
3.96.2
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.96.3
за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України (2341-14)
3.96.4
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.97
Зупинено кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, всього, з них:
Офіс Генерального прокурора
3.97.1
за статтями 209
, 209-1
, 306 Кримінального кодексу України
3.97.2
за статтею 258-5 Кримінального кодексу України
3.97.3
за статтями 439, 440 Кримінального кодексу України (2341-14)
3.97.4
за статтею 332 Кримінального кодексу України
3.98
Встановлена сума матеріальних збитків за кримінальними провадженнями про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, тис. грн
Офіс Генерального прокурора
3.99
Установлена вартість легалізованого майна, одержаного злочинним шляхом (за обвинувальними актами) за кримінальними провадженнями про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, тис. грн
Офіс Генерального прокурора
3.100
Відшкодовано збитків за кримінальними провадженнями про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, тис. грн
Офіс Генерального прокурора
3.101
Накладено арешт на майно за кримінальними провадженнями про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, вчинені ОГ і ЗО, тис. грн
Офіс Генерального прокурора
3.101.1
з них з метою забезпечення спеціальної конфіскації, тис. грн
3.102
Сума пред'явленого цивільного позову (без відшкодування моральної шкоди) за кримінальними провадженнями про кримінальні правопорушення щодо легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення, тис. грн
Офіс Генерального прокурора
3.103
Кількість облікованих кримінальних проваджень за тероризм, (од.), з них:
Служба безпеки України
3.103.1
за статтею 258 Кримінального кодексу України
(терористичний акт)
3.103.2
за статтею 258-1 Кримінального кодексу України
(втягнення у вчинення терористичного акту)
3.103.3
за статтею 258-2 Кримінального кодексу України
(публічні заклики до вчинення терористичного акту)
3.103.4
за статтею 258-3 Кримінального кодексу України
(створення терористичної групи чи терористичної організації)
3.103.5
за статтею 258-4 Кримінального кодексу України
(сприяння вчиненню терористичного акту)
3.104
Кількість фізичних осіб, яким повідомлено про підозру у кримінальних провадженнях за тероризм, (од.), з них:
Служба безпеки України
3.104.1
за статтею 258 Кримінального кодексу України
(терористичний акт)
3.104.2
за статтею 258-1 Кримінального кодексу України
(втягнення у вчинення терористичного акту)
3.104.3
за статтею 258-2 Кримінального кодексу України
(публічні заклики до вчинення терористичного акту)
3.104.4
за статтею 258-3 Кримінального кодексу України
(створення терористичної групи чи терористичної організації)
3.104.5
за статтею 258-4 Кримінального кодексу України
(сприяння вчиненню терористичного акту)
3.105
Кількість закритих кримінальних проваджень за тероризм, (од.), з них:
Служба безпеки України
3.105.1
за статтею 258 Кримінального кодексу України
(терористичний акт)
3.105.2
за статтею 258-1 Кримінального кодексу України
(втягнення у вчинення терористичного акту)
3.105.3
за статтею 258-2 Кримінального кодексу України
(публічні заклики до вчинення терористичного акту)
3.105.4
за статтею 258-3 Кримінального кодексу України
(створення терористичної групи чи терористичної організації)
3.105.5
за статтею 258-4 Кримінального кодексу України
(сприяння вчиненню терористичного акту)
3.106
Кількість кримінальних проваджень за тероризм, за якими кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом, (од.), з них:
Служба безпеки України
3.106.1
за статтею 258 Кримінального кодексу України
(терористичний акт)
3.106.2
за статтею 258-1 Кримінального кодексу України
(втягнення у вчинення терористичного акту)
3.106.3
за статтею 258-2 Кримінального кодексу України
(публічні заклики до вчинення терористичного акту)
3.106.4
за статтею 258-3 Кримінального кодексу України
(створення терористичної групи чи терористичної організації)
3.106.5
за статтею 258-4 Кримінального кодексу України
(сприяння вчиненню терористичного акту)
3.107
Кількість фізичних осіб, активи яких були заморожені, (од.)
Служба безпеки України
3.108
Вартість заморожених активів, (грн)
Служба безпеки України
3.109
Кількість позовних заяв, поданих Службою безпеки України до адміністративного суду, з них9:
Служба безпеки України
3.109.1
щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
3.109.2
щодо виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
3.109.3
щодо надання доступу до активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням
3.110
Кількість ухвалених судом рішень за позовними заявами Служби безпеки України, з них10:
Служба безпеки України
3.110.1
щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
3.110.2
щодо виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
3.110.3
щодо надання доступу до активів, що пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням
3.111
Кількість поданих до Держфінмоніторингу відомостей, з них11:
Служба безпеки України
3.111.1
щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
3.111.2
щодо виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції
3.112
Кількість поданих пропозицій до комітетів Ради Безпеки ООН щодо включення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій, які відповідають критеріям, визначеним резолюціями Ради Безпеки ООН, до відповідних санкційних переліків12
Служба безпеки України
3.113
Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України валюти
Держмитслужба
3.113.1
Сума вилучених грошових коштів (грн)
3.114
Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України дорогоцінних металів та каміння
Держмитслужба
3.114.1
Вартість вилучених дорогоцінних металів і каміння (грн)
3.115
Кількість виявлених порушень митних правил при переміщенні через митний кордон України культурних цінностей
Держмитслужба
3.115.1
Вартість вилучених культурних цінностей (грн)
3.116
Конфісковано за рішенням суду валютних цінностей, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них, а також культурних цінностей за результатами розгляду справ про порушення митних правил на суму (грн)
Держмитслужба
Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії
3.117
Кількість отриманих запитів про міжнародну (взаємну) правову допомогу (далі - МПД) у сфері запобігання та протидії (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, Національне антикорупційне бюро України
3.117.1
кількість виконаних запитів про МПД
3.117.2
кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено
3.117.3
кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді
3.118
Кількість направлених запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, Національне антикорупційне бюро України
3.118.1
кількість виконаних запитів про МПД
3.118.2
кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено
3.118.3
кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді
3.119
Кількість направлених до іноземних компетентних органів запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо:
Офіс Генерального прокурора, Мін'юст, Національне антикорупційне бюро України
3.119.1
відмивання коштів
3.119.2
фінансування тероризму
3.119.3
фінансування розповсюдження зброї масового знищення
3.120
Кількість отриманих запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, які стосуються виконання рішень про конфіскацію та розподіл і повернення активів, (од.), з них:
Мін'юст
3.120.1
кількість виконаних запитів про МПД
3.120.2
кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено
3.120.3
кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді
3.121
Кількість направлених запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, що стосуються виконання рішень про конфіскацію та розподіл і повернення активів, (од.), з них:
Мін'юст
3.121.1
кількість виконаних запитів про МПД
3.121.2
кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено
3.121.3
кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді
3.122
Кількість розслідувань у сфері запобігання та протидії, проведених іноземними компетентними органами або разом з іноземними компетентними органами, включаючи спільні слідчі групи, (од.)
Офіс Генерального прокурора, Національне антикорупційне бюро України
3.123
Кількість отриманих від іноземних компетентних органів запитів про МПД у сфері запобігання та протидії, пов'язаних із конфіскацією активів, (од.)
Мін'юст
3.124
Вартість конфіскованого майна на основі запитів від іноземних компетентних органів, (грн)
Мін'юст
3.125
Кількість направлених до іноземних компетентних органів запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо конфіскації активів, (од.)
Мін'юст
3.126
Кількість направлених до іноземних компетентних органів запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо арешту активів, (од.)
Мін'юст, Національне антикорупційне бюро України
3.127
Вартість активів, повернених країні-власнику, що надіслала запит, після остаточної конфіскації, (грн)
Мін'юст
3.128
Кількість отриманих запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо виявлення, замороження, арешту активів, (од.), з них:
Мін'юст, Національне антикорупційне бюро України
3.128.1
кількість виконаних запитів про МПД
3.128.2
кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено
3.128.3
кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді
3.129
Кількість направлених запитів про МПД у сфері запобігання та протидії щодо виявлення, замороження, арешту активів, (од.) з них:
Мін'юст, Національне антикорупційне бюро України
3.129.1
кількість виконаних запитів про МПД
3.129.2
кількість запитів про МПД, у виконанні яких відмовлено
3.129.3
кількість запитів про МПД, що перебувають на розгляді
3.130
Кількість запитів про екстрадицію у сфері запобігання та протидії, (од.), з них:
Офіс Генерального прокурора, Мін'юст
3.130.1
отриманих запитів, з них:
3.130.1.1
виконаних запитів
3.130.1.2
запитів, що знаходяться на розгляді
3.130.1.3
у них кількість екстрадованих осіб з України, (од)
Мін'юст
3.130.2
направлених запитів, з них:
Офіс Генерального прокурора, Мін'юст
3.130.2.1
виконаних запитів
3.130.2.2
запитів, у виконанні яких відмовлено
3.130.2.3
запитів, що знаходяться на розгляді
3.130.2.4
у них кількість екстрадованих осіб в Україну, (од)
Мін'юст
3.131
Кількість міжнародних запитів, що стосуються Резолюцій Ради Безпеки ООН, (од.), з них:
Служба безпеки України, Мін'юст
3.131.1
отриманих Україною
3.131.2
направлених Україною
3.132
Вартість заморожених активів або власності, відповідно до адресних фінансових санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, внесених у переліки відповідно до Резолюцій РБ ООН у сфері боротьби з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, у тому числі в розрізі Резолюцій Ради Безпеки ООН, (грн)
Служба безпеки України
3.133
Кількість розслідувань, пов'язаних із порушенням адресних фінансових санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, внесених в переліки відповідно до Резолюцій РБ ООН у сфері боротьби з фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, (од.)
Служба безпеки України
3.134
Кількість фізичних осіб, щодо рахунків яких застосовано адресні фінансові санкції Радою Безпеки ООН або іншими організаціями, (од.)
Служба безпеки України
3.135
Кількість фізичних та юридичних осіб, активи яких були заморожені з іншої підстави (у порівнянні з внесеними до переліку відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 1267), (од.)
Служба безпеки України
4. Показники діяльності судової системи у сфері запобігання та протидії
4.1
Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтями 209
, 209-1
, 258-5
, 306
, 439
, 440 Кримінального кодексу України
, що надійшли до суду у звітному періоді всього, (од.), з них в яких досудове розслідування проводилось:
ДСА України
4.1.1
слідчими органів прокуратури
4.1.2
слідчими Національної поліції України (внутрішніх справ)
4.1.3
слідчими Служби безпеки України
4.1.4
детективами Національного антикорупційного бюро України
4.1.5
слідчими податкової міліції
4.1.6
слідчими Державного бюро розслідувань
4.2
Кількість кримінальних проваджень щодо кримінальних правопорушень за статтями 209
, 209-1
, 258-5
, 306
, 439
, 440 Кримінального кодексу України
, розглянутих судами, всього, (од.), з них:
ДСА України
4.2.1
із постановленням вироку, у тому числі у розрізі регіонів
4.2.2
із закриттям провадження у справі
4.2.3
із поверненням на досудове розслідування
4.3
Кількість вироків, в яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна (спеціальну конфіскацію), у розрізі статей 209
, 209-1
, 258-5
, 306
, 439
, 440 Кримінального кодексу України
, (од.)
ДСА України
4.4
Сума конфіскованого майна за результатами розгляду кримінальних проваджень у розрізі статей 209
, 209-1
, 258-5
, 306
, 439
, 440 Кримінального кодексу України
, (грн)
ДСА України
4.5
Сума легалізованих доходів (коштів, майна), одержаних злочинним шляхом, встановлена рішенням суду, у розрізі статей 209
, 209-1
, 258-5
, 306
, 439
, 440 Кримінального кодексу України
, (грн)
ДСА України
4.6
Кількість осіб, стосовно яких справи (провадження) перебували у провадженні судів у розрізі статей 209, 2091, 2585, 306, 439, 440 Кримінального кодексу України (2341-14)
, всього, (од.), у тому числі:
ДСА України
4.6.1
за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації
4.7
Кількість осіб, стосовно яких розглянуто справи (провадження) у розрізі статей 209
, 209-1
, 258-5
, 306
, 439
, 440 Кримінального кодексу України
, всього, (од.), у тому числі:
ДСА України
4.7.1
засуджених, з них:
4.7.1.1
за вчинення злочину у складі організованої групи чи злочинної організації
4.7.2
виправданих, з них:
4.7.2.1
засуджених за іншою статтею Кримінального кодексу України (2341-14)
4.7.3
щодо яких закрито справи (провадження)
4.7.4
щодо яких справи (провадження) направлено на досудове розслідування
4.7.5
щодо яких матеріали кримінального провадження повернуто прокурору в порядку статті 314 Кримінального процесуального кодексу України
4.7.6
щодо яких справи (провадження) надіслано для визначення підсудності
4.8
Кількість осіб, стосовно яких прийнято рішення суду про конфіскацію майна, одержаного злочинним шляхом, у розрізі статей 209
, 209-1
, 258-5
, 306
, 439
, 440 Кримінального кодексу України
, (од.)
ДСА України
4.9
Кількість юридичних осіб, які ліквідовані за рішенням суду, у розрізі статей 209
, 209-1
, 258-5
, 306
, 439
, 440 Кримінального кодексу України
, (од.)
ДСА України
4.10
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк, усього, у тому числі у розрізі статей 209
, 209-1
, 258-5
, 306
, 439
, 440 Кримінального кодексу України
, (од.), у тому числі:
ДСА України
4.10.1
від 1 до 5 років
4.10.2
від 5 до 10 років
4.10.3
від 10 до 15 років
4.11
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано покарання у вигляді штрафу, усього, (од.), у тому числі у розрізі статей 209
, 209-1
, 258-5
, 306
, 439
, 440 Кримінального кодексу України
ДСА України
4.12
Кількість засуджених осіб, до яких застосовано інші заходи, не пов'язані з позбавленням волі, усього, (од.) у тому числі у розрізі статей 209
, 209-1
, 258-5
, 306
, 439
, 440 Кримінального кодексу України
ДСА України
4.13
Кількість осіб, яких звільнено від покарання, у розрізі статей 209
, 209-1
, 258-5
, 306
, 439
, 440 Кримінального кодексу України
, (од.), з них:
ДСА України
4.13.1
з випробуванням
____________
- 1 Довідник ознак порогових операцій визначається Міністерством фінансів України-
2 Довідник ознак підозрілих операцій (діяльності) та види підозр визначаються Міністерством фінансів України-
3 Довідник ознак підозрілих операцій (діяльності) та види підозр визначаються Міністерством фінансів України-
4 Частота (регулярність) нарад визначається виходячи з кількості нарад, проведених за кожен місяць у межах звітного року-
5 Дані надаються Національним банком України та НКЦПФР до Держфінмоніторингу до 30 квітня року, наступного за звітним-
6 Дані надаються НКЦПФР до Держфінмоніторингу до 01 березня року, наступного за звітним-
7 Дані надаються НКЦПФР до Держфінмоніторингу до 01 березня року, наступного за звітним-
8 Дані будуть надаватися НКЦПФР Держфінмоніторингу до 01 березня року, наступного за звітним-
9 стаття - 11-1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", стаття 284 Кодексу адміністративного судочинства України-
10 стаття - 11-1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", стаття 284 Кодексу адміністративного судочинства України-
11 стаття 24 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 N 622 "Про затвердження Порядку формування переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції" (622-2020-п) -
12 стаття - 11-1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
Директор Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи
Юрій КОНЮШЕНКО