БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.11.2021  № 2506
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2021 р.
за № 1527/37149

Про затвердження Змін до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні

Відповідно до статей 6, 11, 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (267-2015-п) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень (z1160-11) , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595 (z1159-11) , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1160/19898 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2014 року № 551), Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні (z1166-11) , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1166/19904, що додаються.
2. Міністерству охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, керівникам закладів охорони здоров’я незалежно від форми власності, закладів громадського здоров’я та фізичним особам-підприємцям, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з медичної практики забезпечити виконання цього наказу.
3. Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності (Руденко І.С.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра охорони здоров’я України - головного державного санітарного лікаря України Кузіна І.В.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
В. Ляшко
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Керівник Державного управління справами
Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини
Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні
Р. Ісаєнко
І. Лисий
Л. Денісова
Г. Осовий
Р. Іллічов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров’я України
11 листопада 2021 року № 2506
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 листопада 2021 р.
за № 1527/37149

ЗМІНИ

до Положення про організацію і проведення профілактичних щеплень, Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні

( Див. текст (z1160-11) ) ( Див. текст (z1166-11) )
1. У Положенні про організацію і проведення профілактичних щеплень (z1160-11) , затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595 (z1159-11) , зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1160/19898 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 11 серпня 2014 року № 551):
1) в абзаці другому пункту 4 слова "фельдшер, молодший спеціаліст з медичною освітою" замінити словами та цифрами "фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю 223 "Медсестринство" галузі знань 22 "Охорона здоров’я";
2) в абзаці першому пункту 7 слова "фельдшер, молодший спеціаліст з медичною освітою" замінити словами та цифрами "фаховий молодший бакалавр, молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю 223 "Медсестринство" галузі знань 22 "Охорона здоров’я";
3) у пункті 8 абзац перший після слова "обов’язковим" доповнити словами та цифрами "та проводиться медичними працівниками, визначеними у пункті 4 цього Положення після заповнення форми, наведеної у Додатку до цього Положення";
4) у пункті 9 слово "лікаря" замінити словами та цифрами "медичного працівника, визначеного у пункті 4 цього Положення,";
5) доповнити це Положення додатком такого змісту:
"
Додаток
до Положення про організацію
і проведення профілактичних щеплень
(пункт 8)
ІНФОРМАЦІЯ
про дитину, батьків, усиновлювачів або опікунів
( Див. текст (z1527-21F32) )
".
2. У Порядку забезпечення належних умов зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного в Україні (z1166-11) , затвердженому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 вересня 2011 року № 595 (z1159-11) , зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1166/19904:
1) в абзаці другому пункту 4 розділу II слово "побутові" виключити;
2) пункт 4 розділу III викласти в такій редакції:
"4. Холодильники використовують для зберігання медичних імунобіологічних препаратів.".
Генеральний директор
Директорату
громадського здоров’я
та профілактики
захворюваності
І. Руденко