БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік

Верховна Рада України постановляє:
1. Відповідно до Постанови (2675-19) Верховної (2675-19) Ради (2675-19) України (2675-19) "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим" та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій присудити Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік:
за роботу "Створення легкого цільнокомпозитного паливного баку для кріогенних компонентів палива":
Деревянку Ігорю Ігоровичу - кандидату технічних наук, виконувачу обов’язків начальника лабораторії Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля";
Калиниченку Дмитру Сергійовичу - заступнику начальника науково-технічного відділу Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля";
Літоту Олександру Володимировичу - інженеру I категорії Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля";
Роменській Ользі Петрівні - інженеру II категорії Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля";
за роботу "Підвищення ефективності кінцевого споживання енергії соціально-важливими користувачами (на прикладі найбільш енергоємних споживачів України: населення та металургії)":
Гоцуленку Володимиру Володимировичу - доктору технічних наук, провідному науковому співробітнику Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України (далі - НАН України);
Бондарю Олексію Ігоровичу - кандидату технічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту електродинаміки НАН України;
Козак Христині Романівні - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Національного університету "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України);
Опришку Віталію Павловичу - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;
за роботу "Управління фазово-структурним станом високолегованих чавунів методами об’ємної термічної обробки та інженерії поверхні для підвищення комплексу фізико-механічних властивостей":
Чабак Юлії Геннадіївні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет" МОН України;
Пастуховій Тетяні Василівні - кандидату технічних наук, спеціалісту відділу Державного вищого навчального закладу "Приазовський державний технічний університет" МОН України;
за роботу "Концепція інноваційного розвитку кластерного підприємництва на засадах брендингу":
Ганущак-Єфіменко Людмилі Михайлівні - доктору економічних наук, професору кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;
Ніфатовій Олені Михайлівні - доктору економічних наук, професору кафедри Київського національного університету технологій та дизайну МОН України;
за роботу "Передумови формування якості зерна пшениць і продуктів його перероблення":
Любичу Віталію Володимировичу - доктору сільськогосподарських наук, професору кафедри Уманського національного університету садівництва МОН України;
за роботу "Дослідження алгебраїчних структур теоретико-груповими методами":
Плакош Андріяні Іванівні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;
Раєвській Ірині Юріївні - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;
Раєвській Марині Юріївні - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;
Сороці Юлії Юріївні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту математики НАН України;
за роботу "Розробка поліфункціональних матеріалів для ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій":
Трус Інні Миколаївні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;
Воробйовій Вікторії Іванівні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;
Галиш Віті Василівні - кандидату хімічних наук, доценту кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;
за роботу "Інформаційна технологія порівняльного аналізу електронних текстових документів за змістом":
Вавіленковій Анастасії Ігорівні - доктору технічних наук, професору кафедри Національного авіаційного університету МОН України;
за роботу "Розробка методологій синтезу та теоретичного аналізу будівельних блоків для створення лікарських засобів":
Григоренку Олександру Олеговичу - доктору хімічних наук, доценту кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;
за роботу "Комплекс засобів корозійно-екологічного моніторингу для збереження металофонду України":
Васильєву Георгію Степановичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;
Ущаповському Дмитру Юрійовичу - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;
Нагірняк Світлані Валеріївні - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;
Лінючеву Олександру Геннадійовичу - асистенту кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;
за роботу "Інвентаризація лісів за даними супутникової зйомки в контексті цифрової трансформації України":
Миронюку Віктору Валентиновичу - доктору сільськогосподарських наук, доценту кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;
за роботу "Поліфункціональні люмінесцентні матеріали на основі оксидних нанокристалів з керованою про/антиоксидантною активністю":
Семіньку Владиславу Вікторовичу - кандидату фізико-математичних наук, завідувачу лабораторії Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;
Максимчуку Павлу Олеговичу - кандидату фізико-математичних наук, старшому науковому співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;
Губенко Катерині Олександрівні - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України;
за роботу "Інформаційно-комунікаційні технології як метод ведення гібридних війн: детермінанти, розвиток та наслідки для геополітики та міжнародних відносин":
Шуляк Антоніні Миколаївні - доктору політичних наук, завідувачу кафедри Волинського національного університету імені Лесі Українки МОН України;
за роботу "Наноструктуровані вуглецевмісні, оксидні та нітридні матеріали в приладах для багатофункціональної електроніки та фотовольтаїки":
Соловану Михайлу Миколайовичу - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України;
Мостовому Андрію Ігоровичу - кандидату технічних наук, асистенту кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України;
Брусу Віктору Васильовичу - доктору фізико-математичних наук, асистенту кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича МОН України;
за роботу "Автоматизація процесів керування спеціалізованими комплексами утилізації органічних відходів для забезпечення екологічної безпеки України":
Козлову Олексію Валерійовичу - кандидату технічних наук, начальнику відділу Чорноморського національного університету імені Петра Могили МОН України;
за роботу "Розроблення нових підходів до створення 2D-структур і композитів на їх основі для важливих каталітичних та електрокаталітичних процесів":
Парійській Олені Олександрівні - кандидату хімічних наук, провідному інженеру Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;
Курмачу Михайлу Миколайовичу - кандидату хімічних наук, провідному інженеру Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України;
за роботу "Електричні, оптичні та структурні властивості нанорозмірних плівок металів":
Бігуну Роману Івановичу - доктору фізико-математичних наук, доценту кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;
Гаврилюху Василю Мироновичу - кандидату фізико-математичних наук, асистенту кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;
за роботу "Клітинно-біологічні механізми трансдукції сигналів у відповіді рослин на дію зовнішніх чинників":
Горюновій Інні Іванівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України";
Плоховській Світлані Григорівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України";
Дерев’янчуку Михайлу Вікторовичу - кандидату біологічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України;
за роботу "Прогнозування впливу взаємодійних дефектів на субмікроструктуру та властивості металів в умовах механічного або радіаційного навантаження":
Гаценку Олександру Сергійовичу - кандидату фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України;
Олійник Олені Володимирівні - кандидату фізико-математичних наук, науковому співробітнику Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України;
за роботу "Зміни мінерального складу та магнітних властивостей залізних руд та залізовмісних відходів під впливом магнетизуючого випалу":
Пономарю Віталію Павловичу - молодшому науковому співробітнику Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України;
за роботу "Методологічні основи проектування аеродинамічних систем відведення об’єктів космічної техніки з навколоземних орбіт":
Палію Олександру Сергійовичу - кандидату технічних наук, науковому співробітнику Інституту технічної механіки НАН України і Державного космічного агентства України;
Лапханову Еріку Олександровичу - молодшому науковому співробітнику Інституту технічної механіки НАН України і Державного космічного агентства України;
за роботу "Методологія створення енергоефективних тягових електромеханічних систем":
Кулагіну Дмитру Олександровичу - кандидату технічних наук, професору кафедри Національного університету "Запорізька політехніка" МОН України;
за роботу "Створення для екстремальних умов експлуатації поліфункціональних композиційних матеріалів із порошків тугоплавких сполук":
Солодкому Євгену Васильовичу - кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" МОН України;
за роботу "Інноваційні іонні рідини на основі полімерних четвертинних амонієвих солей":
Свердліковській Ользі Сергіївні - доктору хімічних наук, професору кафедри Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет" МОН України;
за роботу "Композиційні матеріали на основі магнітних оксидних систем для технічного та медичного використання":
Шлапі Юлії Юріївні - кандидату хімічних наук, старшому науковому співробітнику Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;
Федорчуку Олександру Петровичу - науковому співробітнику Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;
за роботу "Механізми соматичної радіаційно-індукованої патології на основі клінічних та експериментальних досліджень":
Базиці Олександру Дмитровичу - кандидату медичних наук, молодшому науковому співробітнику Державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України";
Гапєєнко Дар’ї Дмитрівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України";
Зигалу Віктору Миколайовичу - кандидату медичних наук, молодшому науковому співробітнику Державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України";
Малишевській Євгенії Михайлівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Державної установи "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України";
за роботу "Мікробіоценоз ґрунту за техногенного навантаження та його участь у підтримці родючості сільськогосподарських угідь":
Вознюк Світлані Володимирівні - провідному інженеру Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;
Грабовій Ганні Юліївні - кандидату біологічних наук, молодшому науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;
Говорусі Вірі Михайлівні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;
Письменній Юлії Борисівні - молодшому науковому співробітнику Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України;
за роботу "Комплексна автоматизація та підвищення енергоефективності процесів судноремонту на основі сучасних інтелектуальних керуючих систем":
Блінцову Олександру Володимировичу - доктору технічних наук, завідувачу кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;
Вінниченко Ірині Леонідівні - кандидату технічних наук, доценту кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;
Герасіну Олександру Сергійовичу - викладачу кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;
Топалову Андрію Миколайовичу - викладачу кафедри Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова МОН України;
за роботу "Біологічні властивості стафілококів - компонентів мікробіоти організму людини":
Воронковій Ользі Сергіївні - доктору біологічних наук, доценту кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара МОН України;
за роботу "Реалізація науково-прикладних засад ефективного використання унікальних фіторесурсів для забезпечення соціального та економічного розвитку держави":
Бондарчуку Олександру Петровичу - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України;
Гончаровській Інні Валеріївні - кандидату біологічних наук, науковому співробітнику Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України.
2. Апарату Верховної Ради України забезпечити згідно з цією Постановою виготовлення та в установленому порядку вручення дипломів і нагрудних знаків, а також виплату грошової частини лауреатам Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2020 рік.
Голова Верховної Ради України
Р. СТЕФАНЧУК
м. Київ
1 грудня 2021 року
№ 1918-IX