БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
11.11.2021 N 666
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 листопада 2021 р.
за N 1546/37168

Про затвердження Положення щодо реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці серед військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

Відповідно до плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року N 276-р (276-2021-р) , Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2014 року N 411 (411-2014-п) , та з метою формування інституційної культури серед військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України щодо недопущення проявів дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення щодо реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці серед військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.
2. Директору Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівників структурних підрозділів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, територіальних органів Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, територіальних підрозділів, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, закладів, установ та організацій Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Голова Служби підполковник
Юрій ЩИГОЛЬ
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра цифрової трансформації України
Олексій ВИСКУБ
Урядова уповноважена з питань ґендерної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України
Катерина ЛЕВЧЕНКО
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини
Людмила ДЕНІСОВА
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Адміністрації Державної служби 
спеціального зв'язку та захисту інформації України 
11 листопада 2021 року N 666

ПОЛОЖЕННЯ

щодо реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці серед військовослужбовців Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1. Положення щодо реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці серед військовослужбовців Держспецзв'язку розроблено з метою:
формування інституційної культури серед військовослужбовців Держспецзв'язку щодо недопущення проявів дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці;
удосконалення механізму запобігання та реагування на випадки дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці серед військовослужбовців Держспецзв'язку;
визначення дієвого механізму врегулювання конфліктних ситуацій, пов'язаних із дискримінацією за ознакою статі та сексуальними домаганнями на робочому місці;
утвердження ґендерної рівності;
недопущення дискримінації за ознакою статі;
протидії сексуальним домаганням на робочому місці серед військовослужбовців Держспецзв'язку;
запобігання та протидії насильству за ознакою статі, у тому числі всім проявам насильства стосовно жінок;
виховання і пропаганди серед військовослужбовців Держспецзв'язку культури ґендерної рівності.
2. Дискримінацією за ознакою статі вважається ситуація, за якої особа та/або група осіб за ознаками статі, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами або привілеями в будь-якій формі, встановленій Законом України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" (5207-17) , крім випадків, коли такі обмеження або привілеї мають правомірну об'єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.
Сексуальними домаганнями на робочому місці є дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.
3. Керівники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, її територіальних органів, Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку Держспецзв'язку, територіальних підрозділів, підрозділів урядового фельд'єгерського зв'язку, закладів, установ та організацій Держспецзв'язку (далі - підрозділи Держспецзв'язку) зобов'язані:
забезпечити створення безпечного і гармонійного середовища у підпорядкованих структурних підрозділах, бути взірцем найвищих стандартів поведінки;
дотримуватися конфіденційності щодо осіб, які повідомляють або яких звинувачують у дискримінації за ознакою статі або сексуальних домаганнях (за винятком ситуацій, коли законодавство вимагає розголошення інформації та/або коли розкриття обставин, необхідне для захисту безпеки інших);
створювати простір рівних можливостей, вільний від дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці серед військовослужбовців Держспецзв'язку;
проводити внутрішні інформаційні та просвітницькі кампанії, спрямовані на підвищення рівня обізнаності особового складу підрозділу Держспецзв'язку щодо запобігання дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці;
негайно реагувати на випадки дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань на робочому місці серед військовослужбовців Держспецзв'язку та інші прояви неетичної поведінки;
під час вирішення конфліктних ситуацій дотримуватися принципів об'єктивності, справедливості та допустимої конфіденційності.
4. Військовослужбовці підрозділів Держспецзв'язку зобов'язані:
поважати права й гідність особистості. У стосунках між військовослужбовцями дотримуватися норм взаємоповаги й рівноправної співпраці, тактовності й коректності, ввічливості й толерантності;
не допускати проявів дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці;
підтримувати в колективах, де проходять військову службу за контрактом, атмосферу доброзичливості, дружби, взаємодопомоги та взаємної відповідальності;
настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, гуманізму, толерантності;
негайно повідомляти безпосереднього керівника про факти дискримінації за ознакою статі, сексуальних домагань на робочому місці серед військовослужбовців Держспецзв'язку, свідками яких вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб.
5. З метою запобігання дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці військовослужбовцям Держспецзв'язку забороняється:
дискримінаційні висловлювання, які містять образливі, принижуючі твердження щодо осіб за ознакою статі;
утиски (небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їхньої людської гідності за ознаками статі або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери);
мова ненависті (висловлювання, що містять образи, погрози чи заклики до насильства щодо певної особи чи груп) на підставі статі;
дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні/небажані пропозиції та/або зауваження, жарти, повідомлення та листи, демонстрація зображень тощо) або фізично (небажані доторкання та поплескування тощо), що принижують чи ображають особу.

II. Постійно діюча комісія із реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці серед військовослужбовців в Адміністрації Держспецзв'язку

1. Роботу щодо недопущення проявів дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці, реагування на випадки дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці серед військовослужбовців підрозділів Держспецзв'язку організовує та проводить постійно діюча комісія із реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці серед військовослужбовців в Адміністрації Держспецзв'язку (далі - Комісія).
2. Комісію очолює заступник Голови Держспецзв'язку відповідно до розподілу обов'язків. До складу Комісії входять представники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку та радник Голови Держспецзв'язку на громадських засадах з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (за згодою). Персональний склад Комісії затверджується наказом Адміністрації Держспецзв'язку. При цьому склад Комісії повинний мати ґендерну рівність - однакову кількість чоловіків і жінок.
3. Комісія здійснює реагування, запобігання та протидію проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці серед військовослужбовців, а саме:
забезпечує контроль за дотриманням принципу недискримінації та запобігання і протидію сексуальним домаганням в підрозділі Держспецзв'язку;
готує рекомендації для військовослужбовців щодо заборони дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці;
веде облік та узагальнює випадки дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці.
4. Комісія зобов'язана:
розглядати заяви чи скарги осіб / або груп осіб з питань дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці;
отримувати від сторін та інших осіб інформацію, необхідну для об'єктивного з'ясування всіх обставин неналежної поведінки;
за результатами розгляду заяв чи скарг готувати висновки щодо підтвердження факту неналежної поведінки або його спростування;
дотримуватися засад поваги до приватного життя та захисту персональних даних військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом.
5. Комісія має право:
надсилати запити до підрозділів Держспецзв'язку щодо надання ними матеріалів, необхідних для підготовки засідань Комісії, інформації щодо виконання прийнятих рішень Комісії;
співпрацювати із офіцерськими зборами та атестаційними комісіями підрозділів Держспецзв'язку.
6. Голова Комісії здійснює загальне керівництво роботою Комісії. У разі відсутності голови Комісії його обов'язки виконує заступник голови Комісії.
7. Голова Комісії, його заступник та члени Комісії:
забезпечують проведення антидискримінаційної інформаційної кампанії у підрозділах Держспецзв'язку, зокрема майстер-класів, тренінгів та інших форм навчання з питань прав людини, запобігання дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці;
у разі потреби вживають негайних заходів, необхідних для забезпечення безпеки скаржника / постраждалої особи від дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці;
приймають заяви чи скарги (або повідомлення) про дискримінацію за ознакою статі та сексуальні домагання на робочому місці та ініціюють їх розгляд на засіданні Комісії;
беруть участь у формуванні порядку денного засідання Комісії;
здійснюють контроль за станом реалізації рішень Комісії.
8. Секретар Комісії має право надавати голові Комісії та його заступнику пропозиції щодо організації проведення засідання Комісії.
9. Секретар Комісії:
формує порядок денний засідання Комісії;
здійснює інформаційне забезпечення голови Комісії та її членів з питань діяльності Комісії;
організовує підготовку і проведення засідань Комісії;
веде та подає на підпис голові Комісії протоколи засідань та іншу документацію, що стосується роботи Комісії.
10. Питання, що належать до компетенції Комісії, розглядаються на її засіданнях, які проводяться у разі потреби.
Засідання проводиться у разі:
надходження на опрацювання заяви чи скарги з відповідною резолюцією Голови Держспецзв'язку щодо можливої дискримінації за ознакою статі або сексуальних домагань на робочому місці;
ініціювання головою або будь-яким членом комісії питання за фактом отримання ним заяви чи скарги (в усному чи письмовому (електронному) вигляді) щодо дискримінації за ознакою статі або сексуального домагання на робочому місці.
Засідання Комісії може проводитися із можливістю використання засобів відеозв'язку в режимі реального часу.

III. Алгоритм роботи із реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці серед військовослужбовців у підрозділах Держспецзв'язку

1. Випадки дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці серед військовослужбовців у підрозділах Держспецзв'язку є неприйнятними та недопустимими.
2. Особа, яка зазнає дискримінації за ознакою статі або сексуальні домагання на робочому місці, перебуваючи у безпосередній небезпеці або спостерігаючи їх стосовно інших осіб, може подати заяву чи скаргу відповідно до вимог статті 110 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року N 551-XIV (551-14) .
3. Заяви чи скарги щодо дискримінації за ознакою статі або сексуальних домагань на робочому місці серед військовослужбовців подаються на ім'я Голови Держспецзв'язку після доповіді про зазначені факти своєму безпосередньому начальникові або керівнику вищого рівня, якщо заява чи скарга стосується можливих протиправних дій безпосереднього начальника.
4. Заява чи скарга щодо дискримінації за ознакою статі або сексуальних домагань на робочому місці повинна містити опис порушення права особи, зазначення моменту (часу), коли відбулося порушення, факти та можливі докази, що підтверджують заяву чи скаргу.
5. Заява чи скарга повинна бути складена добросовісно, тобто особа, яка заявляє про ймовірну неналежну поведінку, повинна обґрунтовано припускати, що така поведінка мала місце.
Умисне подання неправдивого повідомлення може бути визнано неналежною поведінкою скаржника, за яку можуть бути застосовані заходи дисциплінарного впливу.
Військовослужбовці, які подають заяви чи скарги щодо дискримінації за ознакою статі або сексуальних домагань на робочому місці, зобов'язані повідомляти про випадки неналежної поведінки в найкоротші строки після того, як трапився інцидент.
6. Особа, яка є свідком дискримінації за ознакою статі або сексуальних домагань на робочому місці, або коли їй стало відомо про такі факти, зобов'язана повідомити про них безпосереднього начальника або керівника вищого рівня, якщо зазначені факти стосуються безпосереднього начальника.
При поданні інформації (заяви) про таку подію зазначається:
військове звання, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи, яка, можливо, відчула дискримінацію за ознакою статі або сексуальне домагання на робочому місці;
військове звання, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) ймовірної відповідальної сторони / кривдника (якщо відомо);
дата, місце та час інциденту, а також факти та докази, що підтверджують таку поведінку.
7. Військовослужбовець, який подав заяву чи скаргу щодо дискримінації за ознакою статі або сексуальних домагань на робочому місці, має право:
особисто викласти свої аргументи особі, яка перевіряє заяву чи скаргу, звернутися з вимогою залучити до розгляду свідків;
подати додаткові матеріали, що стосуються справи;
бути присутнім на засіданні Комісії під час розгляду заяви чи скарги;
одержати письмову відповідь про результати розгляду заяви чи скарги;
ознайомитися з матеріалами перевірки заяви чи скарги;
оскаржити прийняте за його заявою чи скаргою рішення в суді;
вимагати відшкодування завданих йому збитків у встановленому законом порядку (для осіб, які зазнали дискримінації за ознакою статі або сексуальних домагань на робочому місці).

IV. Порядок розгляду заяви чи скарги постійно діючою комісією із реагування, запобігання та протидії проявам дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням на робочому місці серед військовослужбовців в Адміністрації Держспецзв'язку

1. Заява чи скарга може бути подана протягом 30 днів із дня вчинення діяння або з дня, коли стало відомо про його вчинення.
Заява чи скарга, яка надходить до Комісії, повинна містити опис порушення права особи, зазначення моменту (часу), коли відбулося порушення, факти та можливі докази, що підтверджують заяву чи скаргу.
2. Заяви чи скарги щодо дискримінації за ознакою статі або сексуальних домагань на робочому місці розглядаються і вирішуються в строк не більше ніж один місяць від дня їх реєстрації в Адміністрації Держспецзв'язку, ураховуючи вихідні, святкові та неробочі дні.
Строк розгляду заяви чи скарги може бути продовжено, але не більше ніж на один місяць.
3. Після прийняття заяви чи скарги до розгляду Комісія:
у разі потреби звертається до скаржника (скаржниці) за уточнюючою та/або додатковою інформацією;
за потреби запитує додаткову інформацію, а також звертається за консультацією та/або інформацією до особового складу підрозділу Держспецзв'язку, незацікавленого у ситуації, що розглядається;
у разі потреби запрошує на засідання голову офіцерських зборів підрозділу Держспецзв'язку та/або голову атестаційної комісії підрозділу Держспецзв'язку;
призначає дату проведення засідання.
4. При проведенні засідання кожна сторона має однакові можливості в рамках процесу, у тому числі можливість відповісти та назвати можливих свідків та докази.
Дослідження дискримінації за ознакою статі та сексуальних домагань на робочому місці проводиться в рамках роботи Комісії з дотриманням принципів справедливості та захисту персональних даних.
5. Комісія під час засідання надає консультації обом сторонам, пропонує способи вирішення ситуації, що виникла. У разі досягнення спільного позитивного рішення розгляд заяви/скарги завершується.
У разі відсутності позитивного (компромісного) рішення за розглядом заяви чи скарги голова Комісії порушує перед Головою Держспецзв'язку або керівником підрозділу Держспецзв'язку клопотання про призначення службового розслідування за фактом виникнення конфліктних відносин у колективі підрозділу Держспецзв'язку в порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку.
6. Рішення засідання Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Комісії, наявність яких на засіданні повинна бути не менше половини складу Комісії. Якщо голоси присутніх на засіданні розділилися порівну, голос головуючого є вирішальним.
7. За результатами кожного засідання Комісії оформлюється відповідний протокол, який підписують голова Комісії, її члени та учасники засідання.
Примірник протоколу повинен зберігатися у секретаря Комісії протягом 5 років. Копія зазначеного протоколу надсилається (надається) до Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв'язку, а також видається скаржнику та відповідачу.
Копія протоколу засідання Комісії долучається до особових справ відповідних військовослужбовців.
8. Рішення Комісії щодо ситуації, описаної у заяві/скарзі та розглянутої на засіданні Комісії, доповідається Голові Держспецзв'язку, на підставі чого Голова Держспецзв'язку приймає (за потреби) відповідні рішення, передбачені законодавством.
9. Звернення із заявою чи скаргою щодо дискримінації за ознакою статі або сексуальних домагань на робочому місці не позбавляє заявника права звернутися до суду за захистом своїх прав.
Директор Департаменту кадрової роботи та управління персоналом Адміністрації Держспецзв'язку полковник
Юрій ПЕЧЕНЮК