БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
НАКАЗ
29.10.2021  № 647
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2021 р.
за № 1511/37133

Про затвердження Інструкції про порядок проведення диспансеризації військовослужбовців у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України (548-14) , затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 548-XIV, Закону України (3475-15) "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" та з метою організації проведення диспансеризації військовослужбовців у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію про порядок проведення диспансеризації військовослужбовців у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.
2. Начальнику Медичного центру - лікарю Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до розподілу обов’язків.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Голова Служби
підполковник
Ю. Щиголь
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
Міністр охорони здоров’я України
О. Вискуб
В. Ляшко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
29 жовтня 2021 року № 647
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 листопада 2021 р.
за № 1511/37133

ІНСТРУКЦІЯ

про порядок проведення диспансеризації військовослужбовців у Державнії службі спеціального зв’язку та захисту інформації України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція встановлює порядок проведення в Медичному центрі Держспецзв’язку (далі - Медцентр) диспансеризації військовослужбовців структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку, Головного управління урядового зв’язку Держспецзв’язку, Головного управління урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, закладів та установ Держспецзв’язку, що розташовані в м. Києві (далі - підрозділи Держспецзв’язку).
2. Порядок проведення диспансеризації військовослужбовців територіальних органів Адміністрації Держспецзв’язку (крім Головного управління урядового зв’язку Держспецзв’язку), територіальних підрозділів та підрозділів урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку здійснюється відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.
3. Диспансеризацію військовослужбовців проводить Медцентр у взаємодії з керівниками підрозділів Держспецзв’язку.
4. Диспансеризація передбачає:
медичний контроль за станом здоров’я військовослужбовців шляхом проведення щорічних поглиблених медичних і контрольних медичних обстежень з метою активного виявлення військовослужбовців із захворюваннями на ранніх стадіях;
проведення динамічного нагляду за станом здоров’я військовослужбовців;
виявлення факторів, які негативно впливають на стан здоров’я військовослужбовців, із встановленням ступеня ризику розвитку захворювань;
проведення профілактичних та лікувально-оздоровчих заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я військовослужбовців;
проведення серед військовослужбовців цілеспрямованої пропаганди медичних і гігієнічних знань, здорового способу життя;
систематичний аналіз стану здоров’я військовослужбовців, якості та ефективності диспансеризації, а також розробку та вжиття заходів щодо її удосконалення.
5. За результатами диспансеризації військовослужбовці за станом здоров’я поділяються на такі групи:
I група - військовослужбовці, в яких немає хронічних захворювань та порушень функцій окремих органів і систем або які мають незначні відхилення від визначених меж норми фізіологічних характеристик, що не впливають на функціональну діяльність організму;
II група - військовослужбовці, які мають хронічні захворювання без порушень або з незначними порушеннями функцій органів і систем, перебіг яких характеризується відсутністю загострень протягом декількох років;
III група - військовослужбовці, які мають хронічні захворювання із порушеннями функцій органів і систем, періодичними загостреннями та які потребують динамічного нагляду та лікування.
Група ЛФК визначається як тимчасова для реабілітації після перенесених захворювань або травм і визначається лікарем.
6. Військовослужбовці I та II груп здоров’я займаються фізичною підготовкою з оцінкою рівня їх фізичної підготовленості для відповідних вікових груп.
Військовослужбовці III групи здоров’я переводяться до наступної вікової групи, старшої від тієї, до якої військовослужбовці належать за віком.
7. Начальник центру - лікар Медцентру відповідає за якість та ефективність заходів, що проводяться при диспансеризації, взаємодіє з керівниками підрозділів Держспецзв’язку щодо організації її проведення та забезпечує:
виявлення військовослужбовців з хронічними захворюваннями на ранніх стадіях та з підвищеним ризиком їх виникнення;
проведення діагностичних та лікувально-профілактичних заходів, що повинні проводитися при диспансеризації військовослужбовців згідно з цією Інструкцією;
інформування керівників підрозділів Держспецзв’язку про дотримання військовослужбовцями графіка проходження поглибленого медичного обстеження, виконання інших заходів, що проводяться при диспансеризації, кількісні показники загальної захворюваності і захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, а також про потребу військовослужбовців у лікуванні та оздоровленні.
8. Керівники підрозділів Держспецзв’язку відповідають за своєчасність проходження підпорядкованими військовослужбовцями щорічних поглиблених медичних та контрольних медичних обстежень та зобов’язані забезпечити:
прибуття військовослужбовців до Медцентру у визначені строки;
направлення військовослужбовців, які своєчасно не пройшли з поважних причин медичне обстеження, до Медцентру за першої можливості;
урахування отриманої від Медцентру інформації про потребу в санаторно-курортному лікуванні підлеглих військовослужбовців при складанні графіків щорічних основних відпусток;
упровадження в підпорядкованих підрозділах Держспецзв’язку організаційних заходів щодо усунення шкідливих факторів або зменшення їх негативного впливу на здоров’я військовослужбовців, створення умов для реалізації лікувально-профілактичних заходів, визначених за результатами диспансеризації, проведення серед військовослужбовців цілеспрямованої пропаганди медичних і гігієнічних знань, здорового способу життя.

II. Порядок проведення диспансеризації

1. Медцентр разом з підрозділами кадрової роботи підрозділів Держспецзв’язку, які дислоковані в місті Києві, до 15 грудня поточного року уточнює списки військовослужбовців, які підлягають поглибленому медичному обстеженню, і складає графіки проведення таких обстежень у наступному році.
Наказом Адміністрації Держспецзв’язку (проєкт якого готує Медцентр) затверджується графік проходження поглибленого медичного обстеження військовослужбовцями підрозділів Держспецзв’язку в м. Києві (далі - Графік).
2. Диспансеризація в Медцентрі розпочинається з організації та проведення поглибленого медичного обстеження військовослужбовців підрозділів Держспецзв’язку, за результатами якого здійснюються:
розподіл військовослужбовців за групами здоров’я, визначеними згідно з пунктом 5 розділу I цієї Інструкції;
розподіл військовослужбовців відповідно до стану здоров’я за віковими групами для заняття фізичною підготовкою, врахування при оцінюванні рівня їх фізичної підготовленості та віднесення їх до групи лікувальної фізичної культури згідно з пунктом 6 розділу I цієї Інструкції;
виявлення військовослужбовців, які за станом здоров’я підлягають динамічному нагляду, з подальшим проведенням діагностичних та лікувально-профілактичних заходів для осіб, які мають хронічні захворювання;
амбулаторне або стаціонарне лікування, реабілітація військовослужбовців після перенесених гострих захворювань, оперативних втручань;
формування груп військовослужбовців, які потребують санаторно-курортного лікування за профілем захворювань;
контрольні медичні обстеження;
цілеспрямована пропаганда санітарно-гігієнічних та медичних знань серед військовослужбовців з метою формування здорового способу життя, боротьби зі шкідливими звичками;
аналіз результатів диспансеризації, розробка і проведення заходів, спрямованих на підвищення якості та ефективності диспансеризації;
інформування керівників підрозділів Держспецзв’язку про необхідність направлення військовослужбовців на огляд військово-лікарської комісії (далі - ВЛК) у випадках виявлення під час диспансеризації у військовослужбовців хвороб, станів, фізичних вад, що можуть впливати на ступінь їх придатності до військової служби в Держспецзв’язку.
3. Щорічні поглиблені медичні обстеження військовослужбовців розпочинаються зі збору анамнезу та медичного огляду лікарем-терапевтом дільничним або лікарем загальної практики - сімейним лікарем Медцентру.
4. Щорічне поглиблене медичне обстеження військовослужбовців проводиться відповідно до їх віку:
до 35 років - в обсязі, визначеному згідно з додатком 1;
від 35 до 40 років - в обсязі, визначеному згідно з додатком 2;
від 40 до 45 років - в обсязі, визначеному згідно з додатком 3;
45 років і більше - в обсязі, визначеному згідно з додатком 4.
Військовослужбовцям, які належать до груп динамічного нагляду або високого ризику виникнення захворювань, лікарем-терапевтом дільничним Медцентру, іншими лікарями-спеціалістами призначаються додаткові медичні обстеження, що не визначені для відповідних вікових груп згідно з додатками 1-4 до цієї Інструкції.
5. Поглиблене медичне обстеження завершується оглядом лікаря-терапевта дільничного або лікарем загальної практики - сімейним лікарем Медцентру з внесенням відповідних записів до медичної карти амбулаторного хворого.
6. Лікар загальної практики - сімейний лікар (відповідальний за проведення диспансеризації) організовує заходи, що проводяться при диспансеризації, відповідає за їх повноту та зобов’язаний:
здійснювати систематичний контроль за прибуттям військовослужбовців до Медцентру в строки, визначені Графіками, та згідно зі списками;
своєчасно інформувати начальника поліклініки Медцентру про стан проходження військовослужбовцями підрозділів Держспецзв’язку поглиблених медичних обстежень, у тому числі керівників структурних підрозділів Держспецзв’язку у встановлені згідно з Графіками строки;
контролювати проходження військовослужбовцями поглибленого медичного обстеження з урахуванням їх віку в обсязі, визначеному в додатках 1-4;
здійснювати систематичний контроль за прибуттям до Медцентру для проходження поглибленого медичного обстеження військовослужбовців, які з будь-яких причин не пройшли його в строки, визначені згідно з Графіками;
виявляти осіб, які підлягають динамічному нагляду або належать до груп високого ризику виникнення захворювань, та проводити відповідні діагностичні та лікувально-профілактичні заходи;
формувати групи військовослужбовців, які потребують санаторно-курортного лікування за профілем захворювань;
надавати рекомендації військовослужбовцям щодо модифікації факторів ризику та здорового способу життя;
проводити аналіз результатів диспансеризації та стану здоров’я військовослужбовців з розробкою плану лікувально-профілактичних заходів.
7. При виявленні під час диспансеризації у військовослужбовця хвороб, станів, фізичних вад, що можуть впливати на ступінь його придатності до військової служби в Держспецзв’язку, проводяться такі заходи:
лікар Медцентру, який відповідає за диспансеризацію в Держспецзв’язку, доповідає начальнику поліклініки Медцентру про стан здоров’я військовослужбовця;
начальник поліклініки Медцентру доповідає начальнику центру-лікарю Медцентру;
начальник центру - лікар Медцентру письмово інформує керівника підрозділу Держспецзв’язку про необхідність медичного обстеження та лікування в умовах стаціонару військовослужбовця при направленні його на медичний огляд до ВЛК;
керівники структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв’язку та підрозділів Держспецзв’язку, розташованих у м. Києві, направляють підпорядкованих військовослужбовців до Медцентру для медичного обстеження та лікування в умовах стаціонару або на медичний огляд до ВЛК у десятиденний строк з дня отримання відповідної інформації від начальника центру-лікаря Медцентру;
у разі встановлення у військовослужбовця при медичному обстеженні або лікуванні в умовах стаціонару захворювання, яке зумовлює непридатність до військової служби, начальник поліклініки Медцентру письмово доповідає про це начальнику центру-лікарю Медцентру;
у разі ненаправлення військовослужбовця підрозділу Держспецзв’язку до Медцентру для медичного обстеження та лікування в умовах стаціонару або на медичний огляд до ВЛК начальник центру - лікар Медцентру письмово доповідає про це Голові Держспецзв’язку або його заступнику відповідно до розподілу обов’язків для вжиття заходів;
начальник центру - лікар Медцентру про прийняте керівництвом Держспецзв’язку рішення письмово інформує керівника підрозділу Держспецзв’язку, в якому проходить службу військовослужбовець.

III. Аналіз результатів диспансеризації

1. Аналіз результатів роботи Медцентру щодо проведення диспансеризації та її ефективності здійснюється з метою проведення оцінки стану диспансерної роботи, виявлення недоліків, а також методів, що себе виправдали, узагальнення їх і вироблення плану подальшого її вдосконалення згідно з додатком 5.
2. Керівники підрозділів Держспецзв’язку, зазначених у пункті 2 розділу І цієї Інструкції, після проведення диспансеризації військовослужбовців підпорядкованих підрозділів надсилають відомості про проходження підлеглими військовослужбовцями щорічної диспансеризації до Медцентру.
3. Для загальної оцінки якості і результативності проведеної диспансеризації враховуються показники, які підсумовує начальник поліклініки Медцентру (начальник амбулаторії), а саме:
1) результати проведення поглибленого медичного обстеження військовослужбовців із зазначенням кількості осіб, які пройшли його за звітний період, та за наявності - осіб, які його не пройшли;
2) загальна оцінка стану здоров’я військовослужбовців Держспецзв’язку, показників загальної захворюваності та захворюваності з тимчасовою втратою працездатності;
3) розподіл військовослужбовців Держспецзв’язку за групами:
здоров’я (для заняття фізичною підготовкою та врахування при оцінюванні рівня їх фізичної підготовленості, віднесення їх до групи лікувальної фізичної культури відповідно до стану здоров’я);
віковими;
осіб, які мають високий ризик виникнення захворювань;
динамічного нагляду;
осіб, які потребують санаторно-курортного лікування за профілем захворювань.
4. Результати проведеної диспансеризації начальник центру - лікар Медцентру підсумовує, аналізує та доповідає Голові Держспецзв’язку.
Т в.о. начальника центру -
лікар Медичного центру
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту
інформації України
полковник медичної служби
Н. Гецко
Додаток 1
до Інструкції про порядок проведення
диспансеризації військовослужбовців
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 4 розділу ІІ)

ОБСЯГ

щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців віком до 35 років

1. Антропометрія (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та талії).
2. Вимірювання артеріального тиску.
3. Загальний аналіз крові та загальний аналіз сечі.
4. Флюорографія або рентгенографія органів грудної порожнини в прямій проекції.
5. Електрокардіографія.
6. Медичний огляд:
1) стоматологом (з обов’язковим повним оглядом ротової порожнини);
2) хірургом (для чоловіків з обстеженням грудних залоз та яєчок);
3) офтальмологом;
4) неврологом;
5) отоларингологом.
7. Додаткові обстеження для жінок:
огляд лікарем-гінекологом з оглядом та пальпацією молочних залоз, оглядом шийки матки в дзеркалах, забором вагінальних мазків для онкоцитологічного та бактеріоскопічного дослідження (при показаннях), бімануальним обстеженням, кольпоскопією;
ультразвукове дослідження органів малого таза (один раз на 2 роки).
Додаток 2
до Інструкції про порядок проведення
диспансеризації військовослужбовців
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 4 розділу ІІ)

ОБСЯГ

щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців віком від 35 до 40 років

1. Антропометрія (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та талії).
2. Вимірювання артеріального тиску.
3. Загальний аналіз крові та загальний аналіз сечі.
4. Визначення рівня глюкози в крові.
5. Флюорографія або рентгенографія органів грудної порожнини в прямій проекції.
6. Електрокардіографія.
7. Пальцеве дослідження прямої кишки.
8. Медичний огляд:
1) стоматологом (з обов’язковим повним оглядом ротової порожнини);
2) хірургом (для чоловіків з обстеженням грудних залоз та яєчок);
3) офтальмологом;
4) неврологом;
5) отоларингологом.
9. Додаткові обстеження для жінок:
огляд лікарем-гінекологом з оглядом та пальпацією молочних залоз, оглядом шийки матки в дзеркалах, забором вагінальних мазків для онкоцитологічного та бактеріоскопічного дослідження (при показаннях), бімануальним обстеженням, кольпоскопією;
ультразвукове дослідження органів малого таза (один раз на 2 роки).
Додаток 3
до Інструкції про порядок проведення
диспансеризації військовослужбовців
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 4 розділу ІІ)

ОБСЯГ

щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців віком від 40 до 45 років

1. Антропометрія (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та талії).
2. Вимірювання артеріального тиску.
3. Загальний аналіз крові та загальний аналіз сечі.
4. Визначення рівня глюкози в крові.
5. Визначення ліпідограми крові.
6. Флюорографія або рентгенографія органів грудної порожнини в прямій проекції.
7. Електрокардіографія.
8. Езофагогастродуоденоскопія (за показаннями).
9. Пальцеве дослідження прямої кишки.
10. Ультразвукове дослідження черевної порожнини, щитоподібної залози (один раз на 2 роки).
11. Медичний огляд:
1) стоматологом (з обов’язковим повним оглядом ротової порожнини);
2) хірургом (для чоловіків з обстеженням грудних залоз);
3) офтальмологом (вимірювання очного тиску один раз на 2 роки);
4) неврологом;
5) отоларингологом.
12. Додаткові обстеження:
1) для чоловіків - огляд лікарем-урологом (раз на 2 роки);
2) для жінок:
огляд лікарем-гінекологом з оглядом та пальпацією молочних залоз, оглядом шийки матки в дзеркалах, забором вагінальних мазків для онкоцитологічного та бактеріоскопічного дослідження (при показанняхх), бімануальним обстеженням, кольпоскопією;
ультразвукове дослідження органів малого таза (один раз на 2 роки).
Додаток 4
до Інструкції про порядок проведення
диспансеризації військовослужбовців
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 4 розділу ІІ)

ОБСЯГ

щорічного поглибленого медичного обстеження військовослужбовців віком 45 років і більше

1. Антропометрія (вимірювання зросту, ваги тіла, окружності грудної клітки та талії).
2. Вимірювання артеріального тиску.
3. Загальний аналіз крові та загальний аналіз сечі.
4. Визначення рівня глюкози в крові.
5. Визначення ліпідограми крові.
6. Флюорографія або рентгенографія органів грудної порожнини в прямій проекції.
7. Електрокардіографія.
8. Езофагогастродуоденоскопія (за показаннями).
9. Пальцеве дослідження прямої кишки.
10. Колоноскопія (за показаннями).
11. Ультразвукове дослідження черевної порожнини, позаочеревинного простору та щитоподібної залози (один раз на 2 роки).
12. Медичний огляд:
1) стоматологом (з обов’язковим повним оглядом ротової порожнини);
2) хірургом (для чоловіків з обстеженням грудних залоз);
3) офтальмологом (вимірювання очного тиску один раз на 2 роки);
4) неврологом;
5) отоларингологом.
13. Додаткові обстеження:
1) для чоловіків - огляд лікарем-урологом (раз на 2 роки);
2) для жінок:
огляд лікарем-гінекологом з оглядом та пальпацією молочних залоз, оглядом шийки матки в дзеркалах, забіром вагінальних мазків для онкоцитологічного та бактеріоскопічного дослідження (при показах), бімануальним обстеженням, кольпоскопією;
ультразвукове дослідження органів малого таза (один раз на 2 роки).
мамографія або ультразвукове дослідження молочних залоз (один раз на 2 роки).
Додаток 5
до Інструкції про порядок проведення
диспансеризації військовослужбовців
Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
(пункт 1 розділу III)

СХЕМА

аналізу результатів роботи Медичного центру Держспецзв’язку щодо проведення диспансеризації

1. Якість диспансеризації оцінюється за такими показниками:
повнота (відсоток) охоплення поглибленими медичними обстеженнями військовослужбовців;
розподіл військовослужбовців за групами здоров’я (частка осіб, віднесених до груп здоров’я, від кількості обстежених при диспансеризації);
відсоток вперше виявлених захворювань під час поглиблених медичних обстежень від усього числа вперше виявлених хронічних захворювань;
виявлення хронічних захворювань на ранніх стадіях і причини занедбаних випадків;
своєчасність узяття хворих під динамічний нагляд, додержання обсягів поглиблених медичних обстежень;
повнота, своєчасність і якість проведення лікувально-профілактичних і оздоровчих заходів для осіб, що знаходяться під динамічним наглядом та в групах підвищеного ризику розвитку захворювань та їх ускладнень.
2. Ефективність диспансеризації оцінюється за такими показниками порівняно з останнім роком:
показники захворюваності, поширеності захворювань військовослужбовців;
показники захворюваності з урахуванням звільнень військовослужбовців від виконання ними обов’язків військової служби (у випадках та днях на 100 осіб);
чисельність групи військовослужбовців, які часто та довго хворіють;
поширеність факторів ризику виникнення захворювань серед військовослужбовців (тютюнопаління, надлишкова маса тіла, вживання алкоголю, гіподинамія);
частка військовослужбовців, які належать до групи високого ризику виникнення захворювань;
співвідношення кількості військовослужбовців, узятих на динамічний нагляд та знятих з динамічного нагляду у зв’язку з одужанням або поліпшенням стану здоров’я.