БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка"

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (1082-20) (Відомості Верховної Ради України, 2021 р., № 16, ст. 144; із змінами, внесеними законами України від 29 січня 2021 року № 1158-IX, від 15 квітня 2021 року № 1393-IX, від 29 квітня 2021 року № 1434-IX, від 17 червня 2021 року № 1558-IX і № 1563-IX, від 15 липня 2021 року № 1690-IX, від 8 жовтня 2021 року № 1807-IX, від 4 листопада 2021 року № 1858-IX та від 2 грудня 2021 року № 1931-IX) такі зміни:
1. У статті 1:
в абзаці другому цифри "1.196.526.126,3" та "1.044.008.673,7" замінити відповідно цифрами "1.206.726.126,3" та "1.054.208.673,7";
в абзаці третьому цифри "1.434.142.052,2" та "1.267.991.697" замінити відповідно цифрами "1.444.342.052,2" та "1.278.191.697".
2. Доповнити статтею 39 такого змісту:
"Стаття 39. Установити, що у 2021 році, як виняток з положень статті 97 Бюджетного кодексу України, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на розрахунки за енергоносії та комунальні послуги в опалювальний сезон, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються з відповідних місцевих бюджетів, розподіляється між місцевими бюджетами, індекс податкоспроможності яких менше 0,9, обласними державними адміністраціями та затверджується рішенням про обласний бюджет".
3. Розділ "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 12 такого змісту:
"12. Установити, що порядок надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка", її розмір та вимоги до суб’єктів затверджуються Кабінетом Міністрів України".
4. Внести зміни до додатків № 1 та № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (1082-20) відповідно до додатків № 1 та № 2 до цього Закону.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у триденний строк з дня набрання чинності цим Законом прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.
Президент України
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
2 грудня 2021 року
№ 1932-IX
( ДОДАТКИ №№ 1, 2 ДО ЗАКОНУ (див.текст (1932-20F1) ))