БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
03.12.2021 № 132

Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Відповідно до статей 7, 15, 33, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою приведення порядку ведення суб’єктами господарювання касових операцій у національній валюті в Україні у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (v0148500-17) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 (зі змінами), такі зміни:
1) підпункт 3 пункту 3 розділу I після слів "розмінні, обігові, пам’ятні" доповнити словами "банкноти та";
2) у розділі II:
підпункт 5 пункту 8 доповнити словами та цифрами "та частини четвертої статті 17 розділу II Закону України "Про Державне бюро розслідувань";
пункт 22 викласти в такій редакції:
"22. Суб’єкти господарювання зобов’язані в разі отримання від споживачів у сплату за продукцію (товари, роботи, послуги) зношених банкнот/монет не видавати такі банкноти/монети на здачу та надалі здати їх разом із готівковою виручкою (готівкою) до обслуговуючих банків. Суб’єкти господарювання повинні забезпечувати наявність у касі банкнот, обігової та/або розмінної монети для видачі здачі [за винятком тих номіналів монет (банкнот), карбування та випуск в обіг/додатковий випуск в обіг яких припинено Національним банком України] з урахуванням бонусних програм лояльності та/або наявності пристроїв для приймання монет. Суб’єкти господарювання в разі прийняття Національним банком України рішення щодо припинення карбування та випуску в обіг/додаткового випуску в обіг певних номіналів монет зобов’язані здійснювати заокруглення загальної суми покупки в порядку, передбаченому нормативно-правовим актом Національного банку України з питань, що регулюють обіг монет дрібних номіналів.";
3) у розділі III:
в абзаці третьому пункту 25 слова "платіжності банкнот і монет Національного банку України" замінити словами "платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України";
перше речення абзацу першого пункту 27 після слів "пред’явити паспорт" доповнити словами "/е-паспорт";
у підпункті 3 пункту 29 слово "валютними" виключити.
2. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам - до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В.о. Голови
Ю. Гелетій
ПОГОДЖЕНО:
В. о. Директора Державного бюро розслідувань
В. о. Голови Державної податкової служби України
Міністр фінансів України
О. Сухачов
Є. Олейніков
С. Марченко