БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 грудня 2021 р. № 1281 Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304 (304-2016-п) "Про умови оплати праці посадових осіб, керівників та керівних працівників окремих державних органів, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну службу" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 34, ст. 1327, № 61, ст. 2097; 2020 р., № 18, ст. 689) зміни, що додаються.
2. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити виконання цієї постанови виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в кошторисі.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1281

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 304

( Див. текст (304-2016-п) )
1. Абзац третій пункту 1 після слів "заступника міністра" доповнити словами ", Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
2. Абзац шостий пункту 2 після слів "їх перших заступників, заступників" доповнити словами ", Голову та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
3. Пункт 2-1 доповнити абзацом такого змісту:
"Голові та членам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку може виплачуватися премія залежно від ефективного виконання завдань та функцій у межах коштів, передбачених у кошторисі на преміювання працівників відповідного органу, яка встановлюється щокварталу в розмірі до 100 відсотків посадового окладу.".
4. У додатку 1-1 до постанови:
1) назву додатка після слів "заступника міністра" доповнити словами ", Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
2) доповнити додаток такими позиціями:
"Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
5
член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
4,5".