БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 09 грудня 2021 р. № 1275 Київ

Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік

Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоров’я на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків у сумі 39 927,4 тис. гривень шляхом:
1) зменшення обсягу видатків за програмою 2301360 "Лікування громадян України за кордоном" на суму 39 927,4 тис. гривень (видатки споживання);
2) встановлення видатків розвитку за програмою 2311500 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я" на суму 39 927,4 тис. гривень (видатки розвитку).
2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47 (47-2021-п) "Деякі питання надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 10, ст. 433) — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2021 р. № 1185, зміни, що додаються.
3. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження перерозподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цієї постанови, та розподілу видатків, передбаченого пунктом 2 змін, затверджених цією постановою, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — після зазначеного погодження внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
 постановою Кабінету Міністрів України
 від 9 грудня 2021 р. № 1275

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2021 р. № 47

1. У Порядку та умовах надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я, затверджених зазначеною постановою:
1) пункт 3 доповнити підпунктом 9-5 такого змісту:
"9-5) закупівлю обладнання для розвитку послуг з трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин.";
2) доповнити Порядок та умови пунктом 3-4 такого змісту:
"3-4. Умовою надання субвенції за напрямом, передбаченим підпунктом 9-5 пункту 3 цих Порядку та умов, є збільшення кількості послуг з третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів.";
3) абзац другий пункту 5 після слів "у процесі передачі" доповнити словами і цифрами ", крім капітальних видатків, передбачених підпунктами 9, 9-2,9-4 та 9-5 пункту 3 цих Порядку та умов".
2. Додаток до постанови викласти в такій редакції:
"Додаток
 до постанови Кабінету Міністрів України
 від 26 січня 2021 р. № 47
 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України
 від 9 грудня 2021 р. № 1275)

РОЗПОДІЛ

обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я між місцевими бюджетами

(тис. гривень)
Назва місцевого бюджету
адміністративно-територіальної одиниці
Усього, обсяг субвенції для місцевих бюджетів
(загальний та спеціальний фонд)
З них видатки на
лікування хворих на цукровий діабет інсуліном та
нецукровий діабет десмопресином (видатки споживання, загальний
фонд)
закупівлю кисневих концентраторів (видатки
розвитку)
забезпечення централізованою подачею кисню
ліжкового фонду закладів охорони здоров’я, які надають стаціонарну
медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 (видатки
розвитку)
забезпечення закладів охорони здоров’я, які
проводять попередню діагностику гострої
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, та наборами для відбору біологічного матеріалу методом
полімеразної ланцюгової реакції (видатки споживання, спеціальний
фонд)
капітальні видатки, у тому числі проведення робіт з
капітального ремонту, реконструкції приміщень закладів охорони
здоров’я, придбання медичного обладнання, устаткування (видатки
розвитку, спеціальний фонд)
закупівлю обладнання для розвитку послуг з
трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин (видатки
розвитку)
загальний фонд
спеціальний фонд
загальний фонд
спеціальний фонд
Обласний бюджет Вінницької області
193 775,4
49 911,2
27 300
17 000
6061
Обласний бюджет Волинської області
121 444,9
32 019
7 942,6
10 114,4
4886
4 072,3
Обласний бюджет Дніпропетровської області
388 414,5
126 453,5
56 979
12 454,1
Обласний бюджет Донецької області
250 067
66 448,4
24 800
42 510
7229
Обласний бюджет Житомирської області
151 010
42 082,1
14 294
7000
10 500
4 738,6
Обласний бюджет Закарпатської області
164 148,5
37 524,6
21 918
25 000
4 955,2
Обласний бюджет Запорізької області
210 948,6
57 391,7
30 615
16 500
6 605,6
Обласний бюджет Івано-Франківської області
148 652,7
37 462,2
23 907
5395,1
Обласний бюджет Київської області
235 258,1
64 424,3
31 902
26 000
7 089,2
Обласний бюджет Кіровоградської області
125 817,7
36 936,3
16 536
12 500
3 647,1
Обласний бюджет Луганської області
110 789,8
24 427,4
16 770
26 500
2587
Обласний бюджет Львівської області
337 251,3
74 636,4
43 992
29 500
9 900,4
29 927,4
Обласний бюджет Миколаївської області
145 901,5
31 349,6
19 773
22 500
4 393,4
Обласний бюджет Одеської області
291 610,7
77 018,1
42 081
14 000
9 386,5
8681
Обласний бюджет Полтавської області
194 735
54 246,8
24 765
26 500
5 436,4
Обласний бюджет Рівненської області
154 910,8
35 778,2
20 163
25 500
4 552,2
Обласний бюджет Сумської області
175 355,8
33 069,2
18 993
54 500
4 175,6
Обласний бюджет Тернопільської області
120 873,4
30 768,8
18 213
5500
4 084,9
Обласний бюджет Харківської області
321 963,9
85 559,9
48 750
20 500
10 439,8
Обласний бюджет Херсонської області
146 354,6
36 920,9
18 291
24 572,4
4 029,9
Обласний бюджет Хмельницької області
178 768,3
47 629,1
22 074
28 500
4930
Обласний бюджет Черкаської області
201 236,7
51 923,7
21 138
42 320,8
4 670,3
10 000
Обласний бюджет Чернівецької області
122 783,2
35 942,3
15 756
13 154
3 553,7
Обласний бюджет Чернігівської області
141 254,3
39 037,8
17 628
20 500
3 871,4
Бюджет м. Києва
334 789,2
92 358
54 288
11 741,3
_______
Усього
4 968 115,9
1 301 319,5
522 801,6
24 800
170 891,4
466 433,2
150 000
8681
39 927,4".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua