БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 9 грудня 2021 р. № 1272
Київ

Деякі питання надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1422 від 29.12.2021 (1422-2021-п) № 29 від 19.01.2022 (29-2022-п) )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Порядок надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка";
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка".
2. Установити, що Програма "єПідтримка" діє:
1) з 19 грудня 2021 р. по 18 грудня 2022 р.;
2) з 13 грудня 2021 р. у пілотному режимі за умови попередньої реєстрації для участі у Програмі через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1272

ПОРЯДОК

надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка"

1. Цей Порядок визначає розмір, умови та механізм надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка".
Допомога в рамках Програми "єПідтримка" є державною допомогою, яка надається отримувачам допомоги, визначеним пунктом 2 цього Порядку, за рахунок коштів державного бюджету для придбання послуг (товарів) у сферах, визначених пунктом 4 цього Порядку.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1422 від 29.12.2021 (1422-2021-п) )
2. Отримувачем допомоги є фізична особа - громадянин України віком від 18 років, якому присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків, який має в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) сформований сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2, однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі - отримувач допомоги).
3. Допомога надається отримувачу допомоги за його бажанням одноразово у розмірі 1000 гривень (далі - допомога).
4. Допомога надається отримувачам допомоги виключно для придбання у безготівковій формі з використанням платіжних карток та/або їх реквізитів послуг у сферах культури, фізичної культури і спорту, здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, для придбання книжок, а також для придбання отримувачами допомоги віком від 60 років лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, у суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у зазначених сферах на території України, зареєстрованих відповідно до законодавства, та яким банком-еквайром встановлено код категорії продавця (Merchant Category Code, далі - МСС-код) з переліку, наведеного у додатку 1 (далі - суб’єкт господарювання).
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 29 від 19.01.2022 (29-2022-п) )
5. Для отримання допомоги отримувачу допомоги необхідно:
установити мобільний додаток Порталу Дія (Дія) на електронному носії, критерії якого підтримують його використання, та пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію;
обрати у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) послугу "єПідтримка";
відкрити поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги (далі - поточний рахунок) в одному з банків України, з яким Мінцифри укладено відповідний договір інформаційної взаємодії (далі - банк), та/або перевірити номер поточного рахунка (за стандартом IBAN) отримувача допомоги для виплати допомоги, інформація щодо якого передана банком та який наявний у мобільному додатку Порталу Дія (Дія).
Після підтвердження наявної у мобільному додатку Порталу Дія (Дія) інформації отримувачем допомоги інформація про нього потрапляє до Реєстру отримувачів допомоги в рамках Програми "єПідтримка", який формується відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272 "Деякі питання надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" (далі - Реєстр).
Обробка персональних даних отримувачів допомоги здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.
Отримувачу допомоги автоматично надходить повідомлення засобами мобільного додатка Порталу Дія (Дія) про результати обробки інформації для отримання допомоги.
Не підлягають включенню до Реєстру отримувачі допомоги, які повторно мають намір скористатися послугою "єПідтримка", щодо яких відсутня інформація про незарахування допомоги за попередньою спробою.
6. Отримувач допомоги протягом чотирьох місяців з дня зарахування на поточний рахунок допомоги має право на власний розсуд обрати одну або кілька різних послуг, книжок, а також лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, для отримувачів допомоги віком від 60 років, надання або реалізація яких здійснюється суб’єктами господарювання, зазначеними у пункті 4 цього Порядку, протягом строку дії поточного рахунка та в межах суми наданої допомоги та здійснити розрахунок за їх придбання, в тому числі через Інтернет.
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 29 від 19.01.2022 (29-2022-п) )
Забороняється перерахунок отримувачами допомоги коштів з поточного рахунка на інші рахунки.
Поточний рахунок не підлягає поповненню.
Забороняється зняття готівки з поточного рахунка.
Забороняється закриття поточного рахунка банком за ініціативою отримувача допомоги.
7. Відкриття поточного рахунка здійснюється банком відповідно до законодавства та нормативно-правових актів Національного банку.
8. Поточний рахунок закривається банком:
( Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1422 від 29.12.2021 (1422-2021-п) )
без заяви отримувача допомоги через чотири місяці з дня зарахування допомоги;
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1422 від 29.12.2021 (1422-2021-п) )
за заявою отримувача допомоги в будь-який час за умови відсутності коштів на рахунку;
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1422 від 29.12.2021 (1422-2021-п) )
за ініціативою банку через чотири місяці з дня відкриття отримувачем допомоги поточного рахунка за умови, якщо кошти на рахунок протягом зазначеного періоду не надходили.
( Абзац пункту 8 в редакції Постанови КМ № 1422 від 29.12.2021 (1422-2021-п) )
У разі невикористання протягом чотирьох місяців з дати зарахування допомоги або використання допомоги не в повному обсязі протягом зазначеного періоду поточний рахунок закривається банком автоматично, а невикористані кошти протягом трьох операційних днів після завершення цього строку повертаються банком на рахунок для зарахувань коштів допомоги АТ "Ощадбанк", відкритий на підставі договору про виплату допомоги в рамках Програми "єПідтримка", що укладається між Мінекономіки та АТ "Ощадбанк" (далі - рахунок АТ "Ощадбанк"), з обов’язковим зазначенням реквізитів рахунка, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача допомоги та підстави повернення коштів.
АТ "Ощадбанк" протягом трьох операційних днів з дня повернення коштів на рахунок АТ "Ощадбанк" перераховує кошти на небюджетний рахунок Мінекономіки.
Послуги банку, пов’язані з відкриттям, закриттям та обслуговуванням поточного рахунка, а також емісії та обслуговування платіжних карток отримувача допомоги надаються безоплатно.
9. Мінцифри та технічний адміністратор Порталу Дія укладають договір інформаційної взаємодії з банком виключно за умови проходження ним успішного тестування на відповідність технічним вимогам до підключення банків та порядку надання банківської послуги, визначених технічним адміністратором Порталу Дія.
Тестування проводиться у порядку, визначеному технічним адміністратором Порталу Дія.
10. Зарахування допомоги на поточний рахунок отримувача допомоги, зазначений у Реєстрі, здійснюється банком, у якому відкрито такий рахунок, виключно за умови збігу інформації про номер рахунка та реєстраційний номер облікової картки платника податків.
Допомога, зарахована на поточний рахунок отримувача допомоги, у разі його смерті, набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим повертається банком на рахунок АТ "Ощадбанк", який протягом трьох операційних днів з дня їх повернення перераховує кошти на небюджетний рахунок Мінекономіки.
Незараховані суми коштів отримувачам допомоги не пізніше ніж протягом трьох операційних днів після надходження коштів повертаються банком із зазначенням причин їх незарахування на рахунок АТ "Ощадбанк", який протягом трьох операційних днів з дня їх повернення перераховує кошти на небюджетний рахунок Мінекономіки.
АТ "Ощадбанк" подає інформацію про прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача допомоги, номер поточного рахунка, причину незарахування або повернення коштів і дату повернення коштів.
Інформація подається Мінцифри з накладеною кваліфікованою електронною печаткою АТ "Ощадбанк" за допомогою програмно-технічних засобів Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України для подальшої її передачі Мінекономіки.
( Абзац п’ятий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1422 від 29.12.2021 (1422-2021-п) )
11. Плата за розрахунково-інформаційне обслуговування під час оброблення електронних розрахункових документів з надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" у системі електронних платежів Національного банку не справляється.
12. Банк, який обслуговує поточний рахунок отримувача допомоги, зобов’язаний забезпечити здійснення видаткових операцій з таких рахунків з використанням платіжних карток на користь виключно суб’єктів господарювання, МСС-код яких визначений у додатку 1.
Банк щоденно, крім вихідних та святкових днів, подає Мінцифри інформацію про суму витрачених отримувачем допомоги коштів у розрізі МСС-кодів за формою, визначеною у додатку 2.
Мінцифри не пізніше ніж протягом наступного робочого дня надає таку інформацію Мінекономіки.
13. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється відповідно до законодавства.
14. У разі отримання інформації, в тому числі від правоохоронних органів, про порушення суб’єктом господарювання умов, визначених цим Порядком, Мінцифри блокує участь в Програмі "єПідтримка" таких суб’єктів господарювання.
( Порядок доповнено пунктом 14 згідно з Постановою КМ № 1422 від 29.12.2021 (1422-2021-п) )
Додаток 1
до Порядку надання допомоги в рамках
Програми "єПідтримка"

ПЕРЕЛІК

сфер діяльності та кодів категорії продавця (Merchant Category Code)

Сфера діяльності
Код
Культура
5942
7832
7922
7929
7991
Пасажирські внутрішні перевезення залізничним та авіаційним транспортом
4112
4511
Фізична культура і спорт
7941
7997
Лікарські засоби*
5912
__________
* Придбання лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, які підлягають відпуску за рецептом (за умови наявності рецепта) та/або без рецепта лікаря, отримувачами допомоги віком від 60 років.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 29 від 19.01.2022 (29-2022-п) )
Додаток 2
до Порядку надання допомоги в рамках
Програми "єПідтримка"

ІНФОРМАЦІЯ

про суму витрачених отримувачем допомоги коштів в рамках Програми "єПідтримка"

Порядковий номер
МСС-код суб’єкта господарювання
Ідентифікатор банка-еквайра
Найменування банка-еквайра
Ідентифікатор суб’єкта господарювання
Найменування суб’єкта господарювання
Тип операції (он-лайн / оф-лайн)
Дата операції
Сума операції
( Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 1422 від 29.12.2021 (1422-2021-п) )
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2021 р. № 1272

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка"

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті (1082-20) за програмою "Надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" (далі - бюджетні кошти).
Допомога в рамках Програми "єПідтримка" є державною допомогою, яка надається отримувачам допомоги, визначеним пунктом 3 цього Порядку, за рахунок коштів державного бюджету для придбання послуг (товарів) у сферах, визначених абзацом четвертим пункту 7 цього Порядку.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1422 від 29.12.2021 (1422-2021-п) )
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономіки.
3. Бюджетні кошти (далі - допомога) спрямовуються фізичним особам - громадянам України віком від 18 років, яким присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків, які мають в мобільному додатку Порталу Дія (Дія) сформований сертифікат, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (далі - отримувачі допомоги), відповідно до Порядку надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2021 р. № 1272 "Деякі питання надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка".
4. Для виплати отримувачам допомоги Мінекономіки відкриває в Казначействі небюджетний рахунок групи 35 (далі - небюджетний рахунок).
5. Казначейство забезпечує відкриття асигнувань загального фонду державного бюджету та на підставі платіжного доручення Мінекономіки перераховує з реєстраційного рахунка загального фонду державного бюджету Мінекономіки суму, на яку відкрито асигнування, на небюджетний рахунок Мінекономіки.
6. Мінцифри щоденно, крім святкових та вихідних днів, шляхом інформаційної взаємодії подає Мінекономіки Реєстр отримувачів допомоги в рамках Програми "єПідтримка" з відомостями за попередню добу, сформований засобами Порталу Дія, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) з накладеною кваліфікованою електронною печаткою технічного адміністратора Порталу Дія (далі - Реєстр), за формою, наведеною у додатку 1.
( Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1422 від 29.12.2021 (1422-2021-п) )
За період святкових та вихідних днів, а також у разі неможливості здійснення інформаційної взаємодії Мінцифри може окремо формувати та подавати Мінекономіки Реєстр отримувачів допомоги в рамках Програми "єПідтримка" з відомостями за визначений період.
( Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1422 від 29.12.2021 (1422-2021-п) )
7. Допомога отримувачам допомоги надається через АТ "Ощадбанк".
Мінекономіки не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання Реєстру надає його з накладеною кваліфікованою електронною печаткою Мінекономіки АТ "Ощадбанк" за допомогою програмно-технічних засобів Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України, який є технічним адміністратором Програми "єПідтримка".
( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1422 від 29.12.2021 (1422-2021-п) )
З метою взаємодії між Мінцифри, Мінекономіки, Пенсійним фондом України, АТ "Ощадбанк" та технічним адміністратором Порталу Дія укладається договір про інформаційну взаємодію, яким регулюються питання щодо механізму та каналів інформаційного обміну (далі - договір).
Допомога отримувачам допомоги надається виключно для придбання у безготівковій формі послуг у сферах культури, фізичної культури і спорту, здійснення внутрішніх пасажирських перевезень залізничним та авіаційним транспортом, для придбання книжок, а також для придбання отримувачами допомоги віком від 60 років лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, у суб’єктів господарювання, які провадять господарську діяльність у зазначених сферах на території України, зареєстрованих відповідно до законодавства.
( Абзац четвертий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 29 від 19.01.2022 (29-2022-п) )
8. Мінекономіки надає в Казначейство подання на перерахування коштів для виплати отримувачам допомоги, сформоване на підставі Реєстру, за формою, наведеною у додатку 2, та платіжне доручення на перерахування коштів для надання отримувачам допомоги з небюджетного рахунка Мінекономіки на рахунок для зарахувань коштів допомоги АТ "Ощадбанк", відкритий на підставі договору про виплату допомоги в рамках Програми "єПідтримка", що укладається між Мінекономіки та АТ "Ощадбанк" (далі - рахунок АТ "Ощадбанк").
АТ "Ощадбанк" в установленому порядку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня отримання коштів перераховує їх на поточні рахунки із спеціальним режимом використання отримувачів допомоги, відкриті в одному з банків України, з яким Мінцифри укладено відповідний договір (далі - поточні рахунки), згідно з наданим Реєстром.
9. У разі невикористання протягом чотирьох місяців з дати зарахування допомоги або використання допомоги не в повному обсязі поточний рахунок закривається банком (без заяви отримувача допомоги), а невикористані кошти протягом трьох операційних днів після завершення цього строку повертаються банками на рахунок АТ "Ощадбанк" з обов’язковим зазначенням реквізитів рахунка, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності), реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувача допомоги та підстави повернення коштів.
АТ "Ощадбанк" протягом трьох операційних днів з дня повернення коштів на рахунок АТ "Ощадбанк" перераховує кошти на небюджетний рахунок Мінекономіки.
10. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань у Казначействі та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
11. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюється в установленому законодавством порядку.
12. Невикористані кошти для надання отримувачам допомоги, які обліковуються на небюджетному рахунку Мінекономіки після завершення дії Програми "єПідтримка", перераховуються на реєстраційний рахунок загального фонду державного бюджету Мінекономіки з подальшим їх поверненням до загального фонду державного бюджету.
13. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.
Контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюється Мінекономіки.
14. АТ "Ощадбанк" щоденно, крім вихідних та святкових днів, подає інформацію про перерахування отримувачам допомоги, а також про повернення невикористаної допомоги, в якій містяться такі відомості:
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
поточний рахунок (за стандартом IBAN);
сума перерахованої допомоги та/або поверненої невикористаної допомоги із зазначенням причини повернення.
АТ "Ощадбанк" подає Мінцифри інформацію з накладеною кваліфікованою електронною печаткою АТ "Ощадбанк" за допомогою програмно-технічних засобів Інтегрованої комплексної інформаційної системи Пенсійного фонду України для подальшої її передачі Мінекономіки.
( Абзац шостий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1422 від 29.12.2021 (1422-2021-п) )
15. Мінекономіки за інформацією Мінцифри та АТ "Ощадбанк" інформує щомісяця до 5 числа Комітет Верховної Ради України з питань бюджету, Кабінет Міністрів України та Мінфін про використання бюджетних коштів.
Додаток 1
до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для
надання допомоги в рамках Програми
"єПідтримка"

РЕЄСТР

отримувачів допомоги в рамках Програми "єПідтримка" № ____ від ___________ 20__ р.

Порядковий номер
Прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) отримувача допомоги
Реєстраційний номер облікової картки платника податків отримувача допомоги
Номер поточного рахунка із спеціальним режимом використання (за стандартом IBAN) отримувача допомоги
Сума надання отримувачам допомоги, гривень
1.
2.
( Позицію "Усього" виключено на підставі Постанови КМ № 1422 від 29.12.2021 (1422-2021-п)
)
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1422 від 29.12.2021 (1422-2021-п) )
Додаток 2
до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для
надання допомоги в рамках Програми
"єПідтримка"

ПОДАННЯ

на перерахування коштів для виплати отримувачам допомоги

( Див. текст (1272-2021-пF94) )