БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.10.2021 № 783
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2021 р.
за № 1579/37201

Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (80731-10) , Закону України (580-19) "Про Національну поліцію", абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 (731-92-п) "Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади", з метою приведення нормативно-правового акта Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до законодавства України НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху (z0113-20) , зафіксовані в автоматичному режимі, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 січня 2020 року № 13, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 року за № 113/34396, що додаються.
2. Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку Міністерства внутрішніх справ України (Михайловський В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр
Д. Монастирський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України
Голова Національної поліції України
Керівник Секретаріату Уповноваженого
Верховної Ради України з прав людини
Міністр інфраструктури України
Міністр закордонних справ України
Ю. Щиголь
О. Вискуб
І. Клименко
Н. Федорович
О. Кубраков
Д. Кулеба
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
внутрішніх справ України
25 жовтня 2021 року № 783
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 грудня 2021 р.
за № 1579/37201

ЗМІНИ

до Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі

( Див. текст (z0113-20) )
1. У розділі II:
1) в абзаці першому пункту 1 слово "третьою" замінити словом "четвертою";
2) абзац перший пункту 3 після слів "адміністративна постанова" доповнити словами ", яка є електронним документом,";
3) у пункті 9:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Винесена уповноваженим поліцейським адміністративна постанова, яка не була виконана шляхом сплати 50 відсотків розміру штрафу протягом десяти днів із дня її винесення, друкується з використанням засобів Системи та протягом п’ятнадцяти днів із дня її винесення передається національному оператору поштового зв’язку для доставлення за адресою місця реєстрації (проживання) фізичної особи (місцезнаходження юридичної особи) рекомендованим листом з повідомленням про вручення. За зверненням особи адміністративна постанова, що вважається виконаною, надсилається рекомендованим листом на її адресу протягом п’яти днів з моменту отримання звернення уповноваженим підрозділом Національної поліції України.";
абзац третій після слів "крім адміністративних постанов," доповнити словами та цифрами "які були виконані та надсилаються за зверненням особи в порядку, передбаченому частиною сьомою статті 279-1 КУпАП, а також";
абзац десятий викласти в такій редакції:
"Адміністративна постанова набирає законної сили після її вручення особі або отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення, або під час її виконання в разі сплати відповідальною особою, зазначеною в частині першій статті 142 КУпАП, або громадянином (резидентом) України, який увіз на територію України транспортний засіб, зареєстрований за межами України, 50 відсотків розміру штрафу до вручення такої постанови або отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення.";
в абзаці одинадцятому слово "забезпечення" виключити;
4) абзац перший пункту 10 після слів "без громадянства," доповнити словами "або громадянином, який має постійне місце проживання за кордоном,".
2. У розділі V:
1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
"У разі сплати відповідальною особою або громадянином (резидентом) України, який увіз на територію України транспортний засіб, зареєстрований за межами України, 50 відсотків розміру штрафу до вручення такої постанови або отримання поштового повідомлення про вручення або про відмову в її отриманні, або повернення поштового відправлення з позначкою про невручення, або протягом 10 днів із дня набрання законної сили адміністративною постановою така постанова вважається виконаною.";
2) в абзаці першому пункту 4 слово "п’яти" замінити словом "десяти".
3. У розділі VI:
1) у пункті 1 слова "трьох років із" замінити словами "одного року в паперовій або електронній формі з";
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Винесені уповноваженими поліцейськими адміністративні постанови зберігаються в Системі в електронній формі три роки та обліковуються в Реєстрі адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.".
4. Додатки 1, 2 та 4 до Інструкції викласти в нових редакціях, що додаються.
Т.в.о. директора
Директорату публічної
безпеки, протидії злочинності
та забезпечення правопорядку
Міністерства внутрішніх
справ України
В. Михайловський
Додаток 1
до Інструкції з оформлення
поліцейськими матеріалів
про адміністративні правопорушення
у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксовані
в автоматичному режимі
(пункт 3 розділу II)

ПОСТАНОВА

про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, стосовно особи, яка має реєстрацію місця проживання/перебування (місцезнаходження юридичної особи) на території України

( Див. текст (z1579-21F43) )
Додаток 2
до Інструкції з оформлення
поліцейськими матеріалів
про адміністративні правопорушення
у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксовані
в автоматичному режимі
(пункт 3 розділу II)

ПОСТАНОВА

про накладення адміністративного стягнення у справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, стосовно особи, яка ввезла на територію України транспортний засіб, зареєстрований за її межами, та яка є іноземцем або особою без громадянства або громадянином, який має постійне місце проживання за кордоном

( Див. текст (z1579-21F44) )
Додаток 4
до Інструкції з оформлення
поліцейськими матеріалів
про адміністративні правопорушення
у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху, зафіксовані
в автоматичному режимі
(пункт 3 розділу V)

ЗАЯВА

про примусове виконання рішення

( Див. текст (z1579-21F45) )