БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
06.12.2021 № 634

Про організацію оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних, розпорядником яких є Міністерство фінансів України

Відповідно до статті 10-1 Закону України "Про доступ до публічної інформації" та постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 (835-2015-п) "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних", від 30 листопада 2016 року № 867 (867-2016-п) "Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних" НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Перелік наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Міністерство фінансів України;
Форму паспорта набору даних, розпорядником яких є Міністерство фінансів України.
2. Визначити Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації відповідальним структурним підрозділом за здійснення оприлюднення наборів відкритих даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (www.data.gov.ua), розпорядником яких є Міністерство фінансів України.
3. Покласти на керівників самостійних структурних підрозділів Міністерства фінансів України відповідальність за підготовку, актуальність та достовірність наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, з урахуванням визначених вимог до формату наборів даних та їх оперативне подання в електронному вигляді відповідальному структурному підрозділу на e-mail: data@minfin.gov.ua, з одночасним інформуванням засобами СЕД АСКОД про подання таких даних із зазначенням виконавця, дати та часу створення набору даних.
4. Визначити відповідальною особою за завантаження та оновлення наборів даних на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних (www.data.gov.ua) та надання консультацій самостійним структурним підрозділам Міністерства фінансів України з питань представлення наборів даних у формі відкритих даних головного спеціаліста відділу IT забезпечення Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ярошко Ірину Миколаївну.
5. Управлінню комунікацій розмістити на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України посилання на Єдиний державний вебпортал відкритих даних (www.data.gov.ua).
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Матюшенка М.В.
Державний секретар
Д. Самоненко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
06 грудня 2021 року № 634

ПЕРЕЛІК

наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, розпорядником яких є Міністерство фінансів України

№ з/п
Перелік найменувань наборів даних
Періодичність оновлення набору даних
Самостійний структурний підрозділ, відповідальний за надання набору даних
1.
Довідник підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства фінансів України, у тому числі їх ідентифікаційних кодів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, офіційних вебсайтів, адрес електронної пошти, номерів телефонів, місцезнаходження
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін
Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку
2.
Інформація про організаційну структуру Міністерства фінансів України
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін
Департамент роботи з персоналом та організаційного розвитку
3.
Звіти щодо задоволення запитів на інформацію
Щомісячно
Департамент документообігу та контролю за виконанням документів
4.
Переліки нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийнятих Міністерством фінансів України, проекти нормативно-правових актів
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін
Департамент документообігу та контролю за виконанням документів. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13 листопада 2019 року № 480
5.
Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про джерело їх оприлюднення
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін
Департамент документообігу та контролю за виконанням документів. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13 листопада 2019 року № 480
6.
План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів і підрозділів, відповідальних за розроблення проектів, дати їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на джерело оприлюднення
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін
Департамент документообігу та контролю за виконанням документів. Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 13 листопада 2019 року № 480
7.
Інформація про нормативно-правові засади діяльності Міністерства фінансів України
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін
Юридичний департамент
8.
Фінансова звітність суб'єктів господарювання державного сектору економіки
Щорічно
Департамент фінансово-економічного планування, аналізу та майнових відносин
9.
Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного сектору економіки
Щорічно
Департамент фінансово-економічного планування, аналізу та майнових відносин
10.
Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги
У строки, встановлені наказом Міністерства фінансів України від 12 квітня 2021 року № 208 "Про затвердження Порядку організації взаємодії між структурними підрозділами Міністерства фінансів України під час залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"
Департамент міжнародних фінансових проектів Структурні підрозділи Міністерства фінансів України, які визначені відповідальними за організацію роботи з нагляду за реалізацією проектів (програм) міжнародної технічної допомоги
11.
Інформація із системи обліку публічної інформації
Щодня (після введення в експлуатацію системи обліку публічної інформації Міністерства фінансів України)
Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
12.
Інформація, що оприлюднюється згідно із Законом України (183-19) "Про відкритість використання публічних коштів" (Перелік відомостей згідно із законом)
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін
Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
13.
Інформація щодо місцевих запозичень та місцевих гарантій
Щомісячно
Департамент боргової політики
14.
Інформація про державні гарантії
Щоквартально
Департамент боргової політики
15.
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін
Департамент методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності
16.
Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін
Департамент методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності
17.
Міжнародні стандарти аудиту, оприлюднені державною мовою
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін
Департамент методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
18.
Переклад міжнародних стандартів фінансової звітності
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін
Департамент методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності Департамент з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації
19.
Форми фінансової звітності
19.1
- Форми фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності в державному секторі
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін
Департамент методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності
19.2
- Форми фінансової звітності і консолідованої фінансової звітності юридичних осіб усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ)
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін
Департамент методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності
19.3
- Форми фінансової звітності малого підприємства
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін
Департамент методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності
19.4
- Форми фінансової звітності мікропідприємства
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін
Департамент методології бухгалтерського обліку та нормативного забезпечення аудиторської діяльності
20.
Державний бюджет України на відповідний рік та інша інформація, визначена частиною першою (2456-17) статті 28 Бюджетного кодексу України
20.1
- Інформація про стан виконання та показники виконання Зведеного та Державного бюджетів України за відповідний період
Щомісячно
Департамент державного бюджету
20.2
- Звіт про виконання закону про Державний бюджет України за відповідний рік
Щорічно
Департамент державного бюджету
20.3
- Бюджетна декларація; інформаційно-аналітичні матеріали
Щорічно
Департамент державного бюджету
20.4
- Проект закону про Державний бюджет України
Щорічно
Департамент державного бюджету
20.5
- Закон про Державний бюджет України з додатками
Щорічно
Департамент державного бюджету
21.
Реєстр проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями
Щомісячно
Департамент міжнародних фінансових проектів
22.
Інформація про розподіл субвенцій з державного бюджету
Щоквартально
Департамент політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів
23.
Інформація щодо державного боргу та гарантованого державою боргу
Щомісячно
Департамент боргової політики
Директор Департаменту
з питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій
і цифровізації
М. Матюшенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
06 грудня 2021 року № 634

ФОРМА

паспорта набору даних, розпорядником яких є Міністерство фінансів України

№ з/п
Найменування елементу паспорта набору даних
Опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання
1.
Ідентифікаційний номер набору даних
(генерується автоматично адміністратором Єдиного державного вебпорталу відкритих даних)
2.
Найменування набору даних (до 254 символів)
(вказується найменування)
3.
Стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів)
(в тому числі опис частини набору даних, що не оприлюднюється через обмежений доступ до неї)
4.
Підстава та призначення збору інформації, що міститься в наборі даних
Закон України (2939-17) "Про доступ до публічної інформації", постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 (835-2015-п) "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"
5.
Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних
Українська
6.
Формат (формати), в якому доступний набір даних
DOC(X), (X)HTML, XLS(X), CSV, XML, JSON
7.
Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення)
ZIP, 7z, Gzip, Bzip2
8.
Дата і час першого оприлюднення набору даних
(генерується автоматично адміністратором Єдиного державного вебпорталу відкритих даних)
9.
Дата і час внесення останніх змін до набору даних
(генерується автоматично адміністратором Єдиного державного вебпорталу відкритих даних)
10.
Дата актуальності даних у наборі даних
(вказується дата)
11.
Періодичність оновлення набору даних
Протягом трьох робочих днів з моменту внесення змін; більш як один раз на день; щодня; щотижня; щомісяця; щокварталу; кожного півріччя; щороку
12.
Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних
(заповнюється відповідно до змісту набору даних)
13.
Гіперпосилання на набір даних (електронний файл для завантаження або інтерфейс прикладного програмування)
(генерується автоматично адміністратором Єдиного державного вебпорталу відкритих даних)
14.
Гіперпосилання на структуру набору даних (електронний файл для завантаження або інтерфейс прикладного програмування)
(генерується автоматично адміністратором Єдиного державного вебпорталу відкритих даних)
15.
Відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних
(генерується автоматично адміністратором Єдиного державного вебпорталу відкритих даних)
16.
Ідентифікаційний код розпорядника інформації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
00013480
17.
Відомості про відповідальну особу розпорядника інформації, яка відповідає за оприлюднення інформації на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, та адресу її електронної пошти
(посада, П. І. Б., електронна адреса)
Директор Департаменту
з питань цифрового розвитку,
цифрових трансформацій
і цифровізації
М. Матюшенко
( Текст взято з сайту Мінфіну України http://www.mof.gov.ua )