БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 14 грудня 2021 року № 140

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку

Відповідно до статей 7, 15, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до:
1) Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (v0089500-17) , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами), що додаються;
2) Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України (v0089500-17) , затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 89 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Богдан Лукасевич) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Катерину Рожкову.
4. Постанова набирає чинності через 45 днів із дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
Голова
К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
14.12.2021  № 140

ЗМІНИ

до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

( Див. текст (v0089500-17) )
1. Таблицю після рядка 269 доповнити новим рядком 270 такого змісту:
"
1
2
3
4
270
2244
А
Придбані (створені) знецінені кредити за операціями репо фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю
".
У зв'язку з цим рядки 270 - 1344 уважати відповідно рядками 271 - 1345.
2. Таблицю після рядка 273 доповнити п'ятьма новими рядками 274 - 278 такого змісту:
"
1
2
3
4
274
Група 226 Кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
275
2260
А
Кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
276
2266
АП
Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
277
2268
А
Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
278
2269
КА
Резерв за кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
".
У зв'язку з цим рядки 274 - 1345 уважати відповідно рядками 279 - 1350.
3. Таблицю після рядка 386 доповнити сімома новими рядками 387 - 393 такого змісту:
"
1
2
3
4
387
Група 244 Кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
388
2440
А
Кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
389
2441
А
Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
390
2446
АП
Неамортизована премія/дисконт за кредитами репо фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
391
2447
АП
Переоцінка за кредитами репо фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
392
2448
А
Нараховані доходи за кредитами репо фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
393
2449
АП
Резерв за кредитами репо фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
".
У зв'язку з цим рядки 387 - 1350 уважати відповідно рядками 394 - 1357.
4. Таблицю після рядка 398 доповнити новим рядком 399 такого змісту:
"
1
2
3
4
399
2454
А
Кредити за операціями репо, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
".
У зв'язку з цим рядки 399 - 1357 уважати відповідно рядками 400 - 1358.
5. Таблицю після рядка 469 доповнити новим рядком 470 такого змісту:
"
1
2
3
4
470
2631
П
Кошти, що отримані від фізичних осіб за операціями репо
".
У зв'язку з цим рядки 470 - 1358 уважати відповідно рядками 471 - 1359.
6. Рядки 489, 490 викласти в такій редакції:
"
1
2
3
4
489
Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку
490
Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю
".
7. Таблицю після рядка 491 доповнити новим рядком 492 такого змісту:
"
1
2
3
4
492
2703
П
Відстрочені до виконання зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю
".
У зв'язку з цим рядки 492 - 1359 уважати відповідно рядками 493 - 1360.
8. Рядки 493, 494, 631, 632, 637 викласти в такій редакції:
"
1
2
3
4
493
2706
АП
Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю
494
2708
П
Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю
";
"
1
2
3
4
631
Розділ 34 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу
632
Група 340 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу
";
"
1
2
3
4
637
3408
А
Необоротні активи, утримувані для продажу
".
9. Таблицю після рядка 729 доповнити новим рядком 730 такого змісту:
"
1
2
3
4
730
3706
АП
Клірингові рахунки за іншими розрахунками
".
У зв'язку з цим рядки 730 - 1360 уважати відповідно рядками 731 - 1361.
10. Таблицю після рядка 878 доповнити новим рядком 879 такого змісту:
"
1
2
3
4
879
6056
АП
Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
".
У зв'язку з цим рядки 879 - 1361 уважати відповідно рядками 880 - 1362.
11. Таблицю після рядка 884 доповнити новим рядком 885 такого змісту:
"
1
2
3
4
885
6064
АП
Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
".
У зв'язку з цим рядки 885 - 1362 уважати відповідно рядками 886 - 1363.
12. Таблицю після рядка 923 доповнити двома новими рядками 924, 925 такого змісту:
"
1
2
3
4
924
6108
АП
Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
925
6109
АП
Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іншими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
".
У зв'язку з цим рядки 924 - 1363 уважати відповідно рядками 926 - 1365.
13. Таблицю після рядка 930 доповнити новим рядком 931 такого змісту:
"
1
2
3
4
931
6114
П
Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
".
У зв'язку з цим рядки 931 - 1365 уважати відповідно рядками 932 - 1366.
14. Таблицю після рядка 1057 доповнити новим рядком 1058 такого змісту:
"
1
2
3
4
1058
7042
АП
Процентні витрати за коштами, що отримані від фізичних осіб за операціями репо
".
У зв'язку з цим рядки 1058 - 1366 уважати відповідно рядками 1059 - 1367.
15. Рядки 1060, 1061, 1264, 1265 викласти в такій редакції:
"
1
2
3
4
1060
Група 706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку
1061
7060
АП
Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку
";
"
1
2
3
4
1264
Група 953 Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком
1265
9530
П
Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком
".
16. Таблицю після рядка 1331 доповнити новим рядком 1332 такого змісту:
"
1
2
3
4
1332
9801
А
Документи суб'єктів господарювання за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у зв'язку з діями інших осіб
".
У зв'язку з цим рядки 1332 - 1367 уважати відповідно рядками 1333 - 1368.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
14.12.2021  № 140

ЗМІНИ

до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

( Див. текст (v0089500-17) )
1. У таблиці додатка 1:
1) таблицю після рядка 269 доповнити новим рядком 270 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
270
2244
А
Придбані (створені) знецінені кредити за операціями репо фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю
Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за операціями репо фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів за операціями репо фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від фізичних осіб за операціями репо
".
У зв'язку з цим рядки 270 - 1344 уважати відповідно рядками 271 - 1345;
2) таблицю після рядка 273 доповнити п'ятьма новими рядками 274 - 278 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
274
Група 226 Кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
275
2260
А
Кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані за операціями репо фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від фізичних осіб за операціями репо
276
2266
АП
Неамортизована премія/дисконт за кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами
277
2268
А
Нараховані доходи за кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання
278
2269
КА
Резерв за кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів
".
У зв'язку з цим рядки 274 - 1345 уважати відповідно рядками 279 - 1350;
3) таблицю після рядка 386 доповнити сімома новими рядками 387 - 393 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
387
Група 244 Кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
388
2440
А
Кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Призначення рахунку: облік кредитів, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані за операціями репо фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від фізичних осіб за операціями репо
389
2441
А
Придбані (створені) знецінені кредити, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Призначення рахунку: облік придбаних (створених) знецінених кредитів за операціями репо фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми придбаних (створених) знецінених кредитів за операціями репо фізичних осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від фізичних осіб за операціями репо
390
2446
АП
Неамортизована премія/дисконт за кредитами репо фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Призначення рахунку: облік неамортизованої премії/дисконту за кредитами репо фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданими кредитами; суми амортизації дисконту під час нарахування доходів за звітний період.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під час нарахування доходів за звітний період; суми дисконту за наданими кредитами
391
2447
АП
Переоцінка за кредитами репо фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до справедливої вартості кредитів репо фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості (дооцінки) кредитів репо фізичних осіб; списані суми уцінки за кредитами репо фізичних осіб під час їх продажу або рекласифікації.
За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості (уцінки) кредитів репо фізичних осіб; списані суми кредитів репо фізичних осіб під час їх продажу або рекласифікації
392
2448
А
Нараховані доходи за кредитами репо фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за кредитами репо фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під час їх отримання
393
2449
АП
Резерв за кредитами репо фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
Призначення рахунку: облік сум сформованих резервів за кредитами репо фізичних осіб, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід.
За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів.
За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми використаних резервів
".
У зв'язку з цим рядки 387 - 1350 уважати відповідно рядками 394 - 1357;
4) таблицю після рядка 398 доповнити новим рядком 399 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
399
2454
А
Кредити за операціями репо, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік кредитів за операціями репо, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За дебетом рахунку проводяться суми кредитів, що надані за операціями репо фізичним особам.
За кредитом рахунку проводяться суми, що надійшли від фізичних осіб за операціями репо
".
У зв'язку з цим рядки 399 - 1357 уважати відповідно рядками 400 - 1358;
5) таблицю після рядка 469 доповнити новим рядком 470 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
470
2631
П
Кошти, що отримані від фізичних осіб за операціями репо
Призначення рахунку: облік коштів, що отримані від фізичних осіб за операціями репо.
За кредитом рахунку проводяться суми коштів, що отримані від фізичних осіб за операціями репо.
За дебетом рахунку проводяться суми, що перераховуються фізичним особам за операціями репо
".
У зв'язку з цим рядки 470 - 1358 уважати відповідно рядками 471 - 1359;
6) рядки 489, 490 викласти в такій редакції:
"
1
2
3
4
5
489
Розділ 27 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку
490
Група 270 Кредити, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстрочені зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю
";
7) таблицю після рядка 491 доповнити новим рядком 492 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
492
2703
П
Відстрочені до виконання зобов'язання банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю
Призначення рахунку: облік відстрочених до виконання зобов'язань банку, сформованих за рахунок його витрат, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих зобов'язань банку, що є відстроченими відповідно до укладених договорів.
За дебетом рахунку проводяться суми виконаних зобов'язань банку
".
У зв'язку з цим рядки 492 - 1359 уважати відповідно рядками 493 - 1360;
8) рядки 493, 494, 608, 631, 632 викласти в такій редакції:
"
1
2
3
4
5
493
2706
АП
Неамортизований дисконт/премія за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю
Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту/премії за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під час нарахування витрат за звітний період; суми премії за кредитами, що отримані від інших міжнародних організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку.
За дебетом рахунку проводяться суми дисконту за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку; суми амортизації премії для зменшення витрат звітного періоду та неамортизована частина премії в разі дострокового погашення
494
2708
П
Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку, які обліковуються за амортизованою собівартістю.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих витрат.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих витрат під час їх сплати
";
"
1
2
3
4
5
608
3338
П
Нараховані витрати за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
Призначення рахунку: облік нарахованих витрат за ощадними сертифікатами, випущеними банком, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки.
За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих процентів; суми сплачених накопичених процентів під час купівлі ощадних сертифікатів.
За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих процентів під час їх отримання
";
"
1
2
3
4
5
631
Розділ 34 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу
632
Група 340 Запаси та необоротні активи, утримувані для продажу
";
9) таблицю після рядка 729 доповнити новим рядком 730 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
730
3706
АП
Клірингові рахунки за іншими розрахунками
Призначення рахунку: облік взаємних грошових зобов'язань за результатами клірингу під час здійснення розрахунків без використання платіжних карток.
За дебетом і кредитом рахунку проводяться суми за результатами клірингу
".
У зв'язку з цим рядки 730 - 1360 уважати відповідно рядками 731 - 1361;
10) таблицю після рядка 878 доповнити новим рядком 879 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
879
6056
АП
Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
".
У зв'язку з цим рядки 879 - 1361 уважати відповідно рядками 880 - 1362;
11) таблицю після рядка 884 доповнити новим рядком 885 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
885
6064
АП
Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю
".
У зв'язку з цим рядки 885 - 1362 уважати відповідно рядками 886 - 1363;
12) таблицю після рядка 923 доповнити двома новими рядками 924, 925 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
924
6108
АП
Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
925
6109
АП
Процентні доходи за придбаними (створеними) знеціненими іншими кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід
".
У зв'язку з цим рядки 924 - 1363 уважати відповідно рядками 926 - 1365;
13) таблицю після рядка 930 доповнити новим рядком 931 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
931
6114
П
Процентні доходи за кредитами, що надані за операціями репо фізичним особам, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки
".
У зв'язку з цим рядки 931 - 1365 уважати відповідно рядками 932 - 1366;
14) таблицю після рядка 1057 доповнити новим рядком 1058 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
1058
7042
АП
Процентні витрати за коштами, що отримані від фізичних осіб за операціями репо
".
У зв'язку з цим рядки 1058 - 1366 уважати відповідно рядками 1059 - 1367;
15) рядки 1060, 1061, 1264, 1265 викласти в такій редакції:
"
1
2
3
4
5
1060
Група 706 Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку
1061
7060
АП
Процентні витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та інших організацій, та відстроченими зобов'язаннями банку
";
"
1
2
3
4
5
1264
Група 953 Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком
1265
9530
П
Надана застава щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком
Призначення рахунку: облік вартості наданої застави щодо запасів готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком.
За кредитом рахунку проводяться суми наданої застави за запасами готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком.
За дебетом рахунку проводяться суми списання наданої застави за запасами готівки Національного банку України, які прийняті на зберігання уповноваженим банком
";
16) таблицю після рядка 1331 доповнити новим рядком 1332 такого змісту:
"
1
2
3
4
5
1332
9801
А
Документи суб'єктів господарювання за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у зв'язку з діями інших осіб
Призначення рахунку: облік документів суб'єктів господарювання та документів інших осіб за грошовими вимогами до банку, що не виконані банком у зв'язку з діями інших осіб.
За дебетом рахунку проводяться суми документів, за грошовими вимогами до банку, не виконаних ним у зв'язку з діями інших осіб.
За кредитом рахунку проводяться суми списання виконаних або повернених документів за грошовими вимогами до банку
".
У зв'язку з цим рядки 1332 - 1367 уважати відповідно рядками 1333 - 1368.