БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
07.12.2021 N 4567/ІПК/99-00-21-02-02-06
Державна податкова служба України розглянула звернення щодо оподаткування доходів, отриманих від провадження азартних ігор казино через мережу Інтернет та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.
Відповідно до інформації, наведеної у зверненні, Товариство здійснює господарську діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет.
У зв'язку з чим, у Товариства виникли наступні питання:
1. Чи виникає дохіду організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет в момент придбання гравцем електронного грошового замінника гривні чи в момент використання в грі цього електронного грошового замінника гривні?
2. Чи не вважається доходом організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет сума електронних грошових замінників, яка внесена гравцем на клієнтський рахунок та невикористана ним у ході азартної гри?
Щодо питань 1, 2.
Правові засади здійснення державного регулювання господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор визначені Законом України від 14.07.2020 р. N 768-ІХ "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" (768-20) (далі - Закон N 768).
Відповідно до п. 2 частини першої ст. 1 Закону N 768 азартні ігри казино - циліндричні ігри (рулетка), ігри в карти (у тому числі гра в покер), ігри в кості, ігри на гральних автоматах.
Згідно з п. 16 частини першої ст. 1 Закону N 768 гра на гральному автоматі - азартна гра, що проводиться з використанням грального автомата і в якій імовірність виграшу (призу) та його величина визначаються генератором випадкових чисел.
При цьому п. 19 частиною першою ст. 1 Закону N 768 визначено, що гральний автомат - спеціальне технічне обладнання, що призначене та/або використовується для проведення азартних ігор, результат яких визначається без участі працівників організатора азартних ігор або інших осіб виключно шляхом використання генератора випадкових чисел. У разі якщо гральний автомат передбачає можливість одночасного проведення гри на ньому двох або більше гравців, для цілей ліцензування такий гральний автомат вважається відповідно двома або більше гральними автоматами, залежно від кількості гравців, які одночасно можуть грати на ньому в азартні ігри.
Згідно з частиною першою ст. 2 Закону N 768 на території України дозволяється організовувати та проводити виключно такі види діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор:
1) організація та проведення азартних ігор у гральних закладах казино;
2) організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет;
3) організація та проведення букмекерської діяльності в букмекерських пунктах та в мережі Інтернет;
4) організація та проведення азартних ігор у залах гральних автоматів;
5) організація та проведення азартних ігор в покер в мережі Інтернет.
Отже, азартні ігри казино через мережу Інтернет невиключають гру на гральних автоматах.
Частиною першою ст. 24 закону N 768 визначено, що організація та проведення азартних ігор в мережі Інтернет здійснюється організатором азартних ігор під брендом організатора азартних ігор на підставі відповідної ліцензії відповідно до вимог цього Закону та законодавства про азартні ігри виключно через онлайн-системи організаторів азартних ігор, що відповідають вимогам цього Закону.
Пунктом 25 частини першої ст. 1 Закону N 768 визначено, що Державна система онлайн-моніторингу - спеціалізований програмно-апаратний комплекс, призначений для забезпечення здійснення моніторингу господарської діяльності організаторів азартних ігор, забезпечення відповідності ліцензійним умовам та технічним стандартам; отримання або передачі інформації в режимі реального часу від (до) відповідного грального обладнання через мережу Інтернет або інші канали зв'язку, збору, обробки, накопичення та реєстрації інформації про прийняті ставки, виплачені виграші (призи), здійснені виплати та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор, забезпечення захисту інформації від втрати, розкрадання, спотворення, підробки, несанкціонованих дій щодо її знищення, модифікації, копіювання тощо, від несанкціонованого доступу через мережу Інтернет, а також для забезпечення принципу відповідальної гри.
Онлайн-система організації та проведення азартних ігор (онлайн-система) - сукупність технічних, програмних та програмно-апаратних засобів, що забезпечує (у тому числі в мережі Інтернет) організацію та проведення азартних ігор, збір даних про прийняті ставки, їх облік та реєстрацію, визначення, облік та виплату виграшів (призів), а також здійснення інших операцій, пов'язаних з організацією та проведенням азартних ігор, та зберігання відповідної інформації (п. 36 частини першої ст. 1 Закону N 768).
При цьому, відповідно до частини першої ст. 23 Закону N 768 онлайн-система організатора азартних ігор повинна забезпечувати фіксацію кожної операції з прийняття ставки, виплати (видачі) виграшу (призу), здійснення виплати та інші операції, пов'язані з організацією та проведенням азартних ігор, захист даних від втрати, перекручення, підробки, знищення, копіювання, несанкціонованого доступу та будь-якого іншого стороннього (несанкціонованого) втручання в роботу онлайн-системи організатора азартних ігор.
Відповідно до п. 28 частини першої ст. 1 Закону N 768 ігровий замінник гривні - матеріальний засіб гри в азартних іграх, зокрема монетоподібний значок, фішка, жетон або електронна картка, а також електронний грошовий замінник, що містить інформацію про його номінал, дає можливість зробити ставку в азартній грі та придбавається в обмін на грошові кошти у касі організатора азартних ігор, а після завершення азартної гри підлягає поверненню в касу для обміну його на відповідний грошовий еквівалент.
Згідно з п. 31 частини першої ст. 1 Закону N 768 каса - місце, в якому здійснюються продаж (видача) та обмін ігрових замінників гривні, електронних грошових замінників, поповнення ігрових рахунків, прийняття ставок від гравців, виплата (видача) виграшів (призів) за результатами проведення азартної гри та інші дії.
Частиною дев'ятою ст. 24 Закону N 768 визначено, що оплата ставок, повернення коштів, внесених гравцями для участі в азартних іграх через мережу Інтернет, виплата виграшів гравцям здійснюються у безготівковій формі через онлайн-систему організатора азартних ігор в мережі Інтернет з урахуванням положень цього Закону та Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (361-20) .
Відповідно до п. 58 частини першої ст. 1 Закону N 768 ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу).
Виграш (приз) - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцю у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри (п. 8 частина перша ст. 1 Закону N 768).
Згідно з п. 32 частини першої ст. 1 Закону N 768 клієнтський рахунок гравця - частина онлайн-системи організатора азартних ігор, що забезпечує гравця повною інформацією про його дії, угоди, укладені з організатором азартних ігор, баланс електронних грошових замінників, а також містить інформацію, необхідну для ідентифікації гравця.
Відповідно до пп. 134.1.6 п. 134.1 ст. 134 Кодексу (2755-17) об'єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є дохід, отриманий від азартних ігор з використанням гральних автоматів, що підлягає оподаткуванню згідно з п. 141.5 статті 141 Кодексу (2755-17) .
Особливості оподаткування букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино) визначені п. 141.5 ст. 141 Кодексу (2755-17) .
Згідно з пп. 141.5.1 п. 141.5 ст. 141 Кодексу (2755-17) суб'єкти, що здійснюють букмекерську діяльність, організацію та проведення азартних ігор (у тому числі казино) одночасно з податком на прибуток за ставкою, визначеною у п. 136.1 ст. 136 Кодексу (2755-17) , сплачують податок на дохід за ставками, визначеними у підпунктах 136.4.1, 136.4.2 п. 136.4 ст. 136 Кодексу (2755-17) .
Нарахований суб'єктом, що здійснює букмекерську діяльність, організацію та проведення азартних ігор (у тому числі казино), податок на дохід за ставками, визначеними в підпунктах 136.4.1, 136.4.2 п. 136.4 ст. 136 Кодексу (2755-17) , не є різницею та не зменшує фінансовий результат до оподаткування такого суб'єкта.
Під час провадження букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино) одночасно із ставкою податку на прибуток, визначеною у п. 136.1 цієї статті, ставка податку на дохід встановлюється у розмірі:
10 відсотків від доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів (пп. 136.4.1 п. 136.1 ст. 136 Кодексу (2755-17) );
18 відсотків від доходу, отриманого від букмекерської діяльності, азартних ігор (у тому числі казино), крім доходу, отриманого від азартних ігор з використанням гральних автоматів, зменшеного на суму виплачених виплат гравцю (пп. 136.4.1 п. 136.1 ст. 136 Кодексу (2755-17) ).
При цьому, п. 136.5 ст. 136 Кодексу (2755-17) визначено, що податок на дохід, визначений як об'єкт оподаткування у підпунктах 134.1.4, 134.1.5 п. 134.1 ст. 134 Кодексу (2755-17) , є частиною податку на прибуток.
Слід зазначити, що поняття"дохід" Кодексом не визначено. Але відповідно до п. 5.3 ст. 5 Кодексу (2755-17) інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.
Підпунктом 14.1.84 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (2755-17) надано дозвіл використовувати для цілей розділу III інші терміни у значеннях, визначених Законом України (996-14) "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і міжнародними стандартами фінансової звітності, введеними в дію відповідно до законодавства.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її розкриття у фінансовій звітності визначено у Національному положенні (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. N 290 (z0860-99) , який зареєстровано в Міністерстві юстиції України за N 860/4153 14.12.1999 р. (z0860-99) (далі - П(С)БО 15).
Відповідно до п. 5 П(С)БО 15 (z0860-99) дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Таким чином, дохід отриманий від діяльності з проведення азартних ігор казино через мережу Інтернет за звітний податковий період визначається виходячи з національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
При цьому, регулятором з питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до частини другої ст. 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" є Міністерство фінансів України.
Тому питання порядку визначення доходів, отриманих від азартних ігор казино, у тому числі через мережу Інтернет, у бухгалтерському обліку належить до компетенції Міністерства фінансів України.
Враховуючи наведене, дохід, отриманий від азартних ігор казино в мережі Інтернет, визначений відповідно до правил бухгалтерського обліку та зменшений на суму виплачених виплат гравцям, підлягає оподаткуванню податком на прибуток підприємств відповідно до вимог п. 141.5 ст. 141 Кодексу (2755-17) за ставкою 18 відсотків.
При цьому якщо азартні ігри казино в мережі Інтернет здійснюються з використанням гральних автоматів, для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств згідно з п. 141.5 ст. 141 Кодексу (2755-17) за ставкою 10 відсотків дохід, отриманий від азартних ігор з використанням гральних автоматів не підлягає зменшенню на суму виплачених виплат гравцям.
Водночас зазначаємо, що відповідно до п. 52.2 ст. 52 Кодексу (2755-17) індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.