БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 15 грудня 2021 р. № 1334
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 та від 25 квітня 2018 р. № 410

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 (859-99-п) "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств" (Офіційний вісник України, 1999 р., № 21, ст. 957; 2015 р., № 100, ст. 3432) та від 25 квітня 2018 р. № 410 (410-2018-п) "Про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 45, ст. 1570; 2020 р., № 2, ст. 59) зміни, що додаються.
2. Центральним та місцевим органам виконавчої влади внести зміни до контрактів, що укладені з керівниками закладів охорони здоров’я, відповідно до змін, затверджених цією постановою.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2022 року.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2021 р. № 1334

ЗМІНИ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 та 25 квітня 2018 р. № 410

( Див. текст (859-99-п) ) ( Див. текст (410-2018-п) )
1. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 859 (859-99-п) доповнити підпунктом 1-1 такого змісту:
"1-1) розмір посадового окладу керівника закладу охорони здоров’я забезпечує співвідношення між середньою заробітною платою медичних працівників та не може перевищувати розмір середньої заробітної плати медичних працівників підприємства більш як на 60 відсотків;".
2. Пункт 1 додатка 3 до Типової форми договору про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (410-2018-п) , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 410, доповнити підпунктами 6-8 такого змісту:
"6) забезпечувати здійснення розрахунку справедливого співвідношення між заробітною платою медичних працівників та керівного складу закладів охорони здоров’я, диференціації заробітної плати з урахуванням обсягів, складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника;
7) вживати заходів до підвищення заробітної плати працівників;
8) сприяти перегляду та вдосконаленню колективно-договірного регулювання трудових відносин і соціально-економічних інтересів медичних працівників, зокрема стосовно оплати праці, режиму роботи, часу відпочинку, безпечних умов праці, соціального захисту.".