БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15 грудня 2021 р. № 1662-р
Київ

Про розподіл резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2021 році та перерозподіл деяких видатків державного бюджету і надання кредитів з державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік

1. Відповідно до абзацу сьомого частини третьої статті 103-2 Бюджетного кодексу України здійснити у 2021 році розподіл резерву коштів освітньої субвенції за бюджетною програмою 2211190 "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" згідно з додатком 1.
2. Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету (1082-20) , перерозподіл видатків шляхом:
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201020 "Забезпечення організації роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Національного агентства кваліфікацій, освітнього омбудсмена" на 1076,9 тис. гривень;
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201030 "Забезпечення здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за професіями загальнодержавного значення" на 15000 тис. гривень;
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201080 "Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів" на 1989,9 тис. гривень;
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201190 "Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти" на 199000 тис. гривень;
зменшення обсягу надання кредитів з державного бюджету (1082-20) за програмою 2201210 "Надання пільгових довгострокових кредитів для здобуття фахової передвищої та вищої освіти" на 707,5 тис. гривень;
зменшення обсягу видатків за програмою 2201260 "Загальнодержавні заходи у сфері освіти" на 15367,7 тис. гривень (у тому числі видатки споживання - 15192,7 тис. гривень, видатки розвитку - 175 тис. гривень);
зменшення обсягу видатків споживання за програмою 2201380 "Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва, участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій" на 20210,5 тис. гривень;
зменшення обсягу видатків за програмою 2207010 "Керівництво та управління у сфері стандартів державної мови" на 9521,1 тис. гривень (у тому числі видатки споживання - 8822 тис. гривень (з них оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 248,5 тис. гривень), видатки розвитку - 699,1 тис. гривень);
зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 2211210 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти" на 796,9 тис. гривень згідно з додатком 2;
зменшення обсягу видатків за програмою 2211230 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" на 95775,0 тис. гривень (у тому числі видатки споживання - 91197,6 тис. гривень, видатки розвитку - 4577,4 тис. гривень) згідно з додатком 2;
зменшення нерозподіленого обсягу видатків розвитку за програмою 2211260 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів" на 1557,8 тис. гривень згідно з додатком 2;
зменшення обсягу видатків за програмою 2211280 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти" на 74417,1 тис. гривень (у тому числі видатки споживання - 703,9 тис. гривень, видатки розвитку - 73713,2 тис. гривень) згідно з додатком 2;
збільшення обсягу видатків за програмою 2211190 "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам" на 435420,4 тис. гривень (у тому числі видатки споживання - 27347,7 тис. гривень, видатки розвитку - 408072,7 тис. гривень) згідно з додатком 2.
3. Використання освітньої субвенції на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, та забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти здійснюється на засадах співфінансування:
для обласних бюджетів та бюджетів міських територіальних громад з індексом податкоспроможності більше 1,1: не більш як 70 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 30 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;
для бюджетів сільських та селищних територіальних громад з індексом податкоспроможності більше 1,1: не більш як 80 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 20 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;
для бюджетів територіальних громад з індексом податкоспроможності 1,1 та менше: не більш як 90 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 10 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів;
для бюджетів територіальних громад, заклади яких розташовані у селах (селищах), що мають статус гірських населених пунктів, та населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, не більш як 95 відсотків - за рахунок субвенції та не менш як 5 відсотків - за рахунок коштів місцевих бюджетів.
Джерелами співфінансування коштів місцевих бюджетів не можуть бути кошти державного фонду регіонального розвитку та міжбюджетні трансферти з державного бюджету (1082-20) місцевим бюджетам, включаючи залишки коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.
Обов’язковою умовою фінансування за рахунок субвенції є попереднє спрямування коштів місцевих бюджетів за цільовим призначенням.
Співфінансування з місцевих бюджетів здійснюється згідно з розписом місцевих бюджетів.
4. Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, здійснюється для комунальних закладів загальної середньої освіти у такій черговості:
1) опорні заклади загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти (без урахування їх кількості у філіях) не менш як 200 осіб, які будуть утворені протягом 2022 року;
2) інші опорні заклади загальної середньої освіти з кількістю здобувачів освіти (без урахування їх кількості у філіях) не менш як 200 осіб;
3) інші заклади загальної середньої освіти з кількістю учнів 100 та більше, які оптимізовані/об’єднані/реорганізовані або будуть оптимізовані/ об’єднані/ реорганізовані протягом 2022 року та мають здобувачів освіти, які відповідно до законодавства потребують підвезення.
5. Для закладів загальної середньої освіти, в яких освіту здобувають особи з особливими освітніми потребами, які відповідно до законодавства потребують підвезення, обов’язково здійснюється придбання шкільних автобусів, обладнаних не менш як двома пасажирськими місцями для осіб з особливими освітніми потребами, двома пасажирськими місцями для супроводжуючих, а також повинні мати не менше двох місць, обладнаних для крісел колісних.
6. Забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти здійснюється для закладів загальної середньої освіти та їх філій з кількістю учнів 1-4 класів у закладі (філії) не менше 20 осіб, в яких відсутні туалети у приміщеннях будівель (корпусів) закладу освіти, де проводяться навчальні заняття.
7. Установити, що у разі необхідності закупівлі малоцінних необоротних матеріальних активів під час закупівлі матеріалів та обладнання для забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти видатки розвитку, визначені розподілом резерву коштів освітньої субвенції, можуть спрямовуватися на видатки споживання.
8. Обласним держадміністраціям:
1) здійснити у I кварталі 2022 р. розподіл обсягу освітньої субвенції, що збільшується, між місцевими бюджетами на забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти;
2) здійснити закупівлю шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, шляхом централізованої закупівлі та забезпечити постачання придбаних автобусів до закладів загальної середньої освіти;
3) подавати щомісяця до 10 числа наступного періоду Міністерству освіти і науки інформацію про використання освітньої субвенції у розрізі закладів освіти, для яких здійснено придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, та у приміщеннях яких забезпечено створення належних санітарно-гігієнічних умов.
9. Установити, що:
1) бюджетні кошти, передбачені додатками 1 і 2 до цього розпорядження, на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами, та забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти зберігаються на рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються в наступних бюджетних періодах з урахуванням цільового призначення субвенції;
2) Міністерство освіти і науки інформує щомісяця до 20 числа Міністерство фінансів про використання субвенції та коштів місцевих бюджетів (на умовах співфінансування).
10. Забезпечити:
1) Міністерству освіти і науки - погодження перерозподілу видатків державного бюджету (1082-20) , передбаченого пунктом 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
2) Міністерству фінансів - внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету (1082-20) .
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2021 р. № 1662-р

РОЗПОДІЛ

резерву коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2021 році

( Див. текст (1082-20) )
(тис. гривень)
Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Обсяг субвенції (загальний фонд)
зменшення обсягу видатків споживання
збільшення обсягу видатків розвитку на забезпечення створення належних санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти
збільшення обсягу видатків розвитку на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами
02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
993,4
14769,1
03100000000
Обласний бюджет Волинської області
2980,1
12950,7
04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської області
4966,9
30466
05100000000
Обласний бюджет Донецької області
15007,2
06100000000
Обласний бюджет Житомирської області
26821,2
12318,9
07100000000
Обласний бюджет Закарпатської області
74503,2
15222,1
08100000000
Обласний бюджет Запорізької області
2980,1
15196,9
09100000000
Обласний бюджет Івано-Франківської області
41721,9
14344,7
10100000000
Обласний бюджет Київської області
4966,9
21006,1
11100000000
Обласний бюджет Кіровоградської області
4966,9
8642,8
12100000000
Обласний бюджет Луганської області
4941,6
13100000000
Обласний бюджет Львівської області
8940,4
25504,5
14100000000
Обласний бюджет Миколаївської області
5960,3
10609,9
15100000000
Обласний бюджет Одеської області
6953,6
24478,6
16100000000
Обласний бюджет Полтавської області
7947
12341,1
17100000000
Обласний бюджет Рівненської області
36755
14978,7
18100000000
Обласний бюджет Сумської області
7947
8753
19100000000
Обласний бюджет Тернопільської області
993,4
9931,5
20100000000
Обласний бюджет Харківської області
22307,6
21100000000
Обласний бюджет Херсонської області
1986,8
10150,9
22100000000
Обласний бюджет Хмельницької області
11920,5
12372,6
23100000000
Обласний бюджет Черкаської області
1986,8
10432,5
24100000000
Обласний бюджет Чернівецької області
13907,3
9596,8
25100000000
Обласний бюджет Чернігівської області
29801,3
8629,1
Резерв
644952,9
_______
Усього
644952,9
300000
344952,9
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 15 грудня 2021 р. № 1662-р

ПЕРЕРОЗПОДІЛ

видатків державного бюджету (загальнодержавні витрати)

( Див. текст (1082-20) )
(тис. гривень)
Код бюджету
Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
Бюджетна програма
2211210 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти"
2211230 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
2211260 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"
2211280 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти"
2211190 "Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам"
зменшення обсягу видатків розвитку
зменшення обсягу видатків споживання
зменшення обсягу видатків розвитку
зменшення обсягу видатків розвитку
зменшення обсягу видатків споживання
зменшення обсягу видатків розвитку
збільшення обсягу видатків споживання
збільшення обсягу видатків розвитку на придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами
02100000000
Обласний бюджет Вінницької області
774,9
256,8
7,6
17471,6
03100000000
Обласний бюджет Волинської області
1226,9
123,4
337,9
97,4
15320,4
04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської області
6773,9
1232,6
55,9
36040,8
05100000000
Обласний бюджет Донецької області
1440
7900
17753,2
06100000000
Обласний бюджет Житомирської області
3498,7
531,5
21,4
14573
07100000000
Обласний бюджет Закарпатської області
13279,1
149,5
27,6
2670
18007,5
07530000000
Бюджет Виноградівської міської територіальної громади
7889,3
07534000000
Бюджет Драгівської сільської територіальної громади
1383,5
07548000000
Бюджет Пилипецької сільської територіальної громади
2156,7
07561000000
Бюджет Хустської міської територіальної громади
15918,2
08100000000
Обласний бюджет Запорізької області
6500,4
292,6
190,4
11783,7
17977,6
09100000000
Обласний бюджет Івано-Франківської області
979,3
16969,5
10100000000
Обласний бюджет Київської області
78
14233
221
4622
24849,8
11100000000
Обласний бюджет Кіровоградської області
6735,1
10224,3
12100000000
Обласний бюджет Луганської області
595,5
1063,1
15,2
14,5
1051
5845,8
13100000000
Обласний бюджет Львівської області
11000
30171,3
14100000000
Обласний бюджет Миколаївської області
1214,3
33,2
160
12551,3
15100000000
Обласний бюджет Одеської області
12,5
5500
28957,8
16100000000
Обласний бюджет Полтавської області
255,3
2176,8
14599,3
17100000000
Обласний бюджет Рівненської області
17719,5
18100000000
Обласний бюджет Сумської області
8072,8
12,6
4,5
678,3
10354,6
19100000000
Обласний бюджет Тернопільської області
6338,3
783,4
1043
11748,8
20100000000
Обласний бюджет Харківської області
123,4
9972,2
670,3
15156,6
26389,4
21100000000
Обласний бюджет Херсонської області
3955,4
2351,9
12008,3
22100000000
Обласний бюджет Хмельницької області
31,6
4752,7
14636,5
23100000000
Обласний бюджет Черкаської області
2206
12341,5
24100000000
Обласний бюджет Чернівецької області
500
284,2
11352,8
25100000000
Обласний бюджет Чернігівської області
10208,1
26000000000
Бюджет міста Києва
4640,2
279,6
_______
Усього
796,9
91197,6
4577,4
1557,8
703,9
73713,2
27347,7
408072,7