БУДЬ ЛАСКА ЗАЧЕКАЙТЕ, ЙДЕ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОКУМЕНТА ...
Указ
Президента України

Про внесення змін до деяких указів Президента України

1. Внести до указів Президента України такі зміни:
1) в Указі Президента України від 6 листопада 2018 року № 357 (357/2018) "Про Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту" (зі змінами, внесеними Указами від 28 вересня 2019 року № 718 та від 2 червня 2021 року № 223):
статтю 1 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"заохочення вчителів, які підготували переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів".
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
статтю 2 після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:
"забезпечити створення та діяльність секретаріату Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту;
вирішити питання фінансування поточної діяльності секретаріату Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, зокрема, щодо реалізації заходів з організації та проведення конкурсів (конкурсного відбору) проектів та переможців серед заявників, ведення реєстру проектів та моніторингу їх реалізації, діяльності експертних рад Фонду";
2) статтю 1 Указу Президента України від 28 січня 2021 року № 27 "Про стипендії, премії та гранти Президента України у сфері освіти" після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"премії Президента України для вчителів, які підготували переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;
3) у Положенні про Раду Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту (223/2021) , затвердженому Указом Президента України від 2 червня 2021 року № 223:
пункт 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
"заохочення вчителів, які підготували переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів".
У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
підпункт 8 пункту 4 доповнити словами "у тому числі на договірній основі";
пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснюється секретаріатом Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту, структурним підрозділом Офісу Президента України та Державним управлінням справами (в межах компетенції)".
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
14 грудня 2021 року
№ 653/2021